Giáo án Thể dục Khối 9 - Tiết 1 đến Tiết 41

I/Mục tiêu

 -Bước đầu on luyện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi,Luyện tập một số động tác bỗ trợ sức mạnh chân.Y/C Buớc đầu thực hiện được kĩ thuật động táccủa 4 giai đoạn,phối hợp và đảm bảo được sự liên tục 4GĐ.

 -Bước đầu ôn luyên được 4 giai doạn kĩ thuật ném bóng xa có đà.Y/C Thực hiện được kĩ thuật động tác

 -Tổ chức chơi trò chơi bỗ trợ sức bền

II/Sân bãi thiết bị

 -Hố nhảy,Nệm ,xà,

 

doc89 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 9 - Tiết 1 đến Tiết 41, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c khớp rung tay chân, thả lỏng toàn thân. -Nhận xét: Giáo viên nhận xét đánh giá tiết dạy. -Bài tập về nhà: + Luyện tập ném bóng chuẩn bị kiểm tra + LT nhảy xa 6-8p 30-32p 4-5p Cán sự tổ Chức,ổn định báo cáo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx U -Cán sự tổ chức khởi động x x x x x x x x x x x U Nệm x x x x x x x x x x À p -Giáo viên gọi2-3 hs lên trước lớp thực hiện động tác,cả lớp nhận xét,giáo viên đánh giá cho điểm - Giáo viên phân lớp làm 2 nhóm, trong khi một nhóm luyện tập nhảy xa, nhóm còn lại luyện tập ném bóng. Nệm x x x x x x x x x x À p Giáo viên kết hợp cán sự tổ chức khắc phục sửa chữa. x x x x x- - U Tổ chức trình diễn *Rút ra những em có động tác còn yếu để có biện pháp luyện tập riêng -Giáo viên tổ chức LT như tiết trứơc. Sân vận động p xxxxÏ Giáo viên tổ chức thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x p xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx U Tiết:52 Ngày soạn; lớp: TÊN BÀI DẠY Kiểm tra Nhảy xa (kĩ thuật và thành tích) I/Mục tiêu: -Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi ø, y/c Đúng kĩ thuật động tác,phấn đấu đạt thành tích cao. II/Sân bãi thiết bị -Vôi,còi,thước, bàn ghế. III/Tiến trình NỘI DUNG Đ/L P.P TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: a/ Nhận lớp điểm danh -Phổ biến nội dung b/ Khởi động * Khởi đôïng chung: Xoay các khớp,cổ ,tay,hông,gối *KĐCM: +Các động tác đánh chân lăng +Bật cao tại chỗ +Chạy đà giậm nhảy rơi vào hố 2.Cơ bản a.Kiểm tra nhảy xa ND: Kiểm tra kĩ thuật lẫn thành tích Y/C:Nghiêm túc, Hoàn thiện đúng kĩ thuật động tác,phấn đấu đạt thành tích cao nhất. *Thang điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật,thành tích đạt ở mức giỏi. 7-8:Thực hiện đúng kĩ thuạt giai đoạn trên không,thành tích đạt ở mức khá. 5-6:Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn trên không,nhưng chưa đạt thành tích ở mức đạt,nhưng kĩ thuật giai đoạn trên không thực hiện ở mức cơ bản đúng. 3-4:Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích không đạt ở mức đạt. b.Trò chơi: “người thừa thứ 3” Giáo viên tổ chức luật chơi cà tổ chức chơi nghiêm túc , đảm bảo tính kỉ luật cao. *Củng cố: Giáo viên đánh giá toàn bộ kĩ thuậ động tác,nêu ra những ưu khuyết điểm, tuyên dương những em có thành tích tốt. 3.Kết thúc Thả lỏng các khớp rung tay chân, thả lỏng toàn thân. -Nhận xét: Giáo viên nhận xét đánh giá tiết dạy. -Bài tập về nhà: + Luyện tập ném bóng chuẩn bị kiểm tra + LT nhảy xa 6-8p 30-32p 4-5p Cán sự tổ Chức,ổn định báo cáo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx U -Cán sự tổ chức khởi động x x x x x x x x x x x U Nệm x x x x x x x x x x À p -Giáo viên tổ chức kiểm ra thành nhiều đợt,mỗi đợt 4-5 h/s,mỗi h.s được nhảy thử 1 lầnvà chính thức 3 lần x x x x x x x x x x x U Nệm x x x x À p -Giáo viên làm trọng tài tổ chức cả lớp cùng chơi p x Giáo viên tổ chức thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x p xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx U CHÚC KHOẺ Tiết:48 Ngày soạn: Lớp:9 Tên bài dạy: Kiểm tra kĩ thuật ném bóng xa có đà I/Mục tiêu: -Kiểm tra kĩ thuật ném bóng xa có đà.Y/C hoàn thiện đúng kỉ thuật động tác,phấn đấu đạt thành tích cao II/Sân bãi thiết bị -Bóng ném10 quả, vôi, còi,cờ. III/Tiến trình NỘI DUNG Đ/L P.P TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: a/ Nhận lớp điểm danh -Phổ biến nội dung b/ Khởi động * Khởi đôïng chung: Xoay các khớp,cổ ,tay,hông,gối *KĐCM: Xoay vai,động tác gập thân, Đà 1,2,4 bước cuối gập thân, ưỡn thân 2/Cơ bản a.Kiểm tra ném bóng Y/C: Hoàn thiện đúng kĩ thuật động tác4 giai đoạn,phấn đấu đạt thành tích cao. Nghiêm túc ,đảm bảo an toàn tuyệt đối. *Củng cố: Giáo viên đánh giá toàn bộ kĩ thuật động táchọc sinh thực hiện được,nêu ra những ưu khuyết điểm ,tuyên dương những em có động tác tốt. 3.Kết thúc Thả lỏng các khớp rung tay chân, thả lỏng toàn thân. -Nhận xét: Giáo viên nhận xét đánh giá tiết dạy. -Bài tập về nhà: + LT nhảy xa chuẩn bị kiểm tra 6-8p 30-32p 5p Cán sự tổ Chức,ổn định báo cáo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx U -Cán sự tổ chức khởi động x x x x x x x x x x x U -Giáo viên phân lớp làm 2 nhám (nam, nữ) Mỗi học sinh ném thử 1 lần,chính thức 3lần.Ngay lần ném chính thức đầu tiên đã được điểm cao nhất, không cần némcác lần tiếp theo Kiểm tra theo từng nhóm (5-6h/s) x x x x x x x x x x x U x x x x- - p Giáo viên quan sát đánh giá cha điểm Giáo viên tổ chức thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x p xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx U CHÚC KHOẺ Tiết 49 Ngày soạn: Lớp:9 Nhảy xa + Tiếp tục nâng cao kĩ thuật và thành tích I/Mục tiêu: -Tiếp tục ôn luyện nâng cao kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu ngồi.Y/C hoàn thiện đúng kĩ thuật động tác phấn đấu nâng cao thành tích. II/Sân bãi thiết bị -Hố nhảy, xà nhảy, III/tiến trình NỘI DUNG Đ/L P.P TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: a/ Nhận lớp điểm danh -Phổ biến nội dung b/ Khởi động * Khởi đôïng chung: Xoay các khớp,cổ ,tay,hông,gối *KĐCM: +Các động tác đánh chân lăng +Bật cao tại chỗ +Chạy đà tự do nhảy xa vào hố cát 2/Cơ bản Oân luyện nhảy xa Y/C:Hoàn thiện đúng kĩ thuật động tác, nâng cao thành tích Nghiêm túc,kĩ luật Trò chơi: Người thừa thứ 3 Giáo viên phổ biến luật chơi và tổ chức chơi nghiêm túc, đảm bảo tính kĩ luật cao. *Củng cố: Giáo viên đánh giá toàn bộ kĩ thuật động táchọc sinh thực hiện được,nêu ra những ưu khuyết điểm ,tuyên dương những em có động tác tốt. 3.Kết thúc Thả lỏng các khớp rung tay chân, thả lỏng toàn thân. -Nhận xét: Giáo viên nhận xét đánh giá tiết dạy. -Bài tập về nhà: + LT nhảy xa chuẩn bị kiểm tra 6-8P 30-32p 4-5p Cán sự tổ Chức,ổn định báo cáo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx U -Cán sự tổ chức khởi động x x x x x x x x x x x U Nệm x x x x x x x x x x À p -Giáo viên phân lớp làm 2 nhóm , tổ chức luyện tạp như tiết trước. Nệm x x x x x x x x x x À p Giáo viên tổ chức trình diễn, kết hợp nhận xét khắc phục sửa sai. Giáo viên tổ chức thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x p xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx U CHÚC KHOẺ Tiết:41 Ngày soạn: Lớp:9 Nhảy xa +Ôân chạy đà -giậm nhảy-Trên không tiếp đát 2chân +Một số động tác bỗ trợ phát triển sức mạnh chân Ném bóng: Chạy đà-4Bước cuối- ném bóng xa (Không có bóng) Chạy bền:Trò chơi “Nhảy dây bền I/Mục tiêu -Bước đầu oÂân luyện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi,Luyện tập một số động tác bỗ trợ sức mạnh chân.Y/C Buớc đầu thực hiện được kĩ thuật động táccủa 4 giai đoạn,phối hợp và đảm bảo được sự liên tục 4GĐ. -Bước đầu ôn luyên được 4 giai doạn kĩ thuật ném bóng xa có đà.Y/C Thực hiện được kĩ thuật động tác -Tổ chức chơi trò chơi bỗ trợ sức bền II/Sân bãi thiết bị -Hố nhảy,Nệm ,xà, III/Tiến trình NỘI DUNG Đ/L P.P TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: a/ Nhận lớp điểm danh -Phổ biến nội dung b/ Khởi động * Khởi đôïng chung: Xoay các khớp,cổ ,tay,hông,gối *KĐCM +Chạy bước nhỏ, gót chạm mông,nâng cao đùi. +Các động tác Đá chân lăng +Các đọng tác tung bóng c.Kiểm tra bài cũ: -4 Bước cuối ném bóng xa (không có bóng) 2.Cơ bản: 2.1 Nhảy xa: a.Ôn luyện nhảy xa 4 giai đoạn Y/C: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác,Phối hợp liên tục các giai đoạn b.Các động tác bổ trợ +Chạy đà giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà +Chạy đà giậm nhảy co chân qua xà. Y/C:Thực hiện đúng kĩ thuật động tác,đảm bảo đúng yếu lĩnh Phấn đấu qua mức xà quy đinh 2.2Ném bóng: Y/C:Bước đầu hoàn thiện được kĩ thuật động tác.Đảm bảo đúng động tác ra sức cuối cùng,phối hợp liên tục các giai đoạn. 2.3 Chạy bền “Nhảy dây bền” Y/C: Nghiêm túc,Đúng luật, phấn đấu đạt thành tích cao. *Củng cố: GVđánh giá toàn bộ k/t đ/t, nêu ra những ưu khuyết đ/t .Tuyên dương 3. Kết thúc: Thả lỏng các khớp rung tay chân, thả lỏng toàn thân. -Nhận xét: Gv nhận 6-8p 3x5 4lần 32p 5p Cán sự tổ Chức,ổn định báo cáo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx U -Cán sự tổ chức khởi động x x x x x x x x x x x U xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ----------10---------- p -Giáo viên gọi 2-3 hoc sinh lên trước lớp thực hiên động tác,cả lớp nhận xét, giáo viên đánh giá cho điểm -Giáo viên phân lớp làm 2 nhóm, tổ chức luyện tập luân phiên. Hố cát xxxxx p Nệm Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai xxxxxx xxxxxx Giáo viên tổ chức trình diễn ,cả lớp nhận xét, giáo viên đánh giá,nêu ra những ưu khuyết điễm động tác(Tách ra những em cố động tác còn yếu để có biện pháp luyện tập riêng) -Giáo viên phân nhiều nhóm tổ chức luyện tập. x x x x x x x x U U Giáo viên tổ chức trình diễn. x x x x x x x x x x x p Giáo viên tổ chức thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x p

File đính kèm:

  • docGA the duc 9 tron bo.doc