Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Chương trình học kì 2

I/Mục Tiêu- yêu cầu

 + Mục tiêu

- Trang bị cho HS một số hiểu biêt kiến thức- kỹ năng về nhảy cao, đá bóng chạy bền nhằm rèn luyện nâng cao sức khoẻ phát triển sức mạnh của chân, nâng cao tính khéo léo, nâng cao sức bền thể lực

- Giáo dục nếp sống lành mạnh, tính tự giác tích cực tập luyện

+ Yêu cầu

- HS thực hiện được tương đối đúng động tác đá lăng trước- sau, đá lăng ngang, đà môt bước giậm nhảy đá lăng

- Thưc hiện được tương đối đúng kỹ thuật phát cầu, một số kỹ thuậyt di chuyển.

- Biết vận dụng kiến thức kỹ năng đã học tự tập hàng ngày để nâng cao sức khoẻ, tập luyện an toàn.

 II/ Địa điểm- phương tiện

- Sân tập an toàn 2 đêm nhảy, hố cát, cột xà nhảy cao, 20 quả bóng đá.

III/ Hoạt đông của GV – HS

 

doc74 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Chương trình học kì 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oàn , mỗi HS một cầu, sân lưới đá cầu bàn ghế GV III/ Hoạt đông của GV – HS Nội dung S L TG Phương pháp I/ Mở đầu 10’ GV 1. Tổ chức nhận lớp: 9A:......................................................... 9B:......................................................... € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2. Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học GVphổ biến ngắn gọn 3. Khởi động chung: Cự ly dãn cách một sải tay - Bai TD tay không 6 động tác 2 x 8 nhịp 1L Cán sự lớp điều hành, GV bao quát chung - Xoay khớp ép dây chằng 2x8 nhip 1L GV € + Khởi động chuyên môn € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Chạy bước nhỏ 10m 1L - Chạy nâng cao đùi 10 m 1L - Chạy lăng chân sau 10m II/ Cơ bản 1L 30’ 1. Phàn lý thuyết: Em hãy nêu kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình? ( 3đ ) Đáp án: tay cầm cầu tung cầu chếch ra trước – sang phải về phía chân đá cầu sao cho điểm rơi của cầu cách mu bàn chân đá cầu khoange 60-80 cm. Khi cầu rơi xuống, thân trên hơi xoay sang bên, chân đá quét ngang theo dường vòng cung từ sau ra trước bằng mu bàn chân tiếp xúc với cầu khi cầu cách mặt sân khoảng 20 – 30 cm. 2. Phần thực hành. * Kiểm tra: - Kỹ thuật và thành tích động tác phát cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. * Cách cho điểm: - Cho điểm đúng theo mức độ đạt được của từng học sinh. - Điểm 7: Đúng kỹ thuật TT đạt 4 quả qua lưới sang sân - Điểm 6: kỹ thuật sai sót nhỏ TT đạt 3 quả qua lưới sang sân - Điểm 5: Chân chưa cao TT đạt 2 quả qua lưới sang sân - Điểm 3 - 4: kỹ thuật sai nhiều TT đạt 2 quả qua lưới sang sân - Điểm 1 - 2: Không thực hiện được III/ Kết thúc + Thả lỏng hồi tĩnh tích cực + Nhận xét giờ học công bố điểm kiểm tra + Bài tập về nhà: Chạy bền 700 m 5q 15’ 5’ Kiểm tra viết: 15’. - Tiến hành kiểm tra theo đợt 1 HS. - GV kiểm tra HS theo sổ gọi tên HS đến lượt vào thực hiện 5 quả phát cầu liên tục - Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần ( quả), trường hợp đặc biệt có thể tiến hành kiểm tra lại lần 2 (điểm tối đa không qua điểm 5) - HS đã hoặc chưa đến lượt kiểm tra ngồi theo hàng quan sát, động viên bạn minh thự hiện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Ngày soạn : Tiết 67 : Thi học kỳ II Ngày giảng : Kiểm tra nhảy cao I/Mục Tiêu- yêu cầu + Mục tiêu Kiểm tra nhảy cao nhằm đánh giá về kiến thức- kỹ năng rèn luyện . Qua đó đánh giá được sự tăng tiến về sức khoẻ phát triển tố chất sức mạnh chân của HS Giáo dục nếp sống lành mạnh, tính tự giác tích cực tập luyện + Yêu cầu HS thông hiểu kỹ thuật, hoàn thiện được kỹ thuật nhảy cao“Bước qua” và đạt thành tích cao trong giờ kiểm tra. Biết vận dụng kiến thức- kỹ năng đã học tự tập hàng ngày để nâng cao sức khoẻ và tham gia thi đấu. tập luyện an toàn. II/ Địa điểm- phương tiện Sân tập an toàn 2 đêm nhảy,cột xà nhảy cao, thước đo, bàn ghế GV III/ Hoạt đông của GV – HS Nội dung S L TG Phương pháp I/ Mở đầu 10’ xxxxxxx + Tổ chức nhận lớp xxxxxxx x + Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học GVphổ biến ngắn gọn + Khởi động chung: Cự ly dãn cách một sải tay - Bai TD tay không 6 động tác 2 x 8 nhịp 1L Cán sự lớp điều hành, GV bao quát - Xoay khớp ép dây chằng 2x8 nhip 1L chung + Khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ 10m 1L - Chạy nâng cao đùi 10 m 1L - Chạy lăng chân sau 10m II/ Cơ bản 1- Nhảy cao: + Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy cao “ Bước qua” + Cách cho điểm: 1L 30’ Kiểm tra nam riêng, nữ riêng mỗi HS được nhảy thử một lần chính thức ba lần. Nếu lần nhảy đầu điểm tối đa, không cần nhảy các lần tiếp theo. + Điểm 9-10: Thực hiện đúng 4 giai đoạn Cử 2 HS nâng xà 1 HS đo TT kỹ thuật nhảy cao “Bước qua” và GV kiểm tra. qua được mức xà qui định + Điểm 7- 8: Thực hiện đúng giai đoạn chạy đà và trên không, qua được mức xà qui định. xxxxx xxxxx + Điểm 5- 6: Thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, không qua mức xà qui định, hoặc kỹ thuật nhiều sai sót. + Điểm 3- 4: Kỹ thuật nhiều sai sót, không đạt thành tích qui định. + Điểm 1- 2: Không thực hiện được. * Một số trường hợp khác do GV quyết định III/ Kết thúc 5’ X X X X X + Thả lỏng tích cực + Nhận xét giờ học công bố điểm kiểm tra X X X X X + Bài tập về nhà:- Đá bóng bằng má ngoài - Chạy bền X Ngày dạy: 9A:...................... 9B:...................... Tiết 69 Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT Kiểm tra BậT XA I/Mục Tiêu- yêu cầu + Mục tiêu Kiểm tra bật xa nhằm đánh giá kỹ năng rèn luyện qua đó đánh giá được sự tăng tiến về sức khoẻ phát triển tố chất sức mạnh chân của HS qua thành tích đạt được Giáo dục nếp sống lành mạnh, tính tự giác tích cực tập luyện + Yêu cầu HS thông hiểu kỹ thuật và đạt thành tích cao trong giờ kiểm tra. Biết vận dụng kiến thức- kỹ năng đã học tự tập hàng ngày để nâng cao sức khoẻ và tham gia thi đấu. tập luyện an toàn. II/ Địa điểm- phương tiện Sân tập an toàn hố cát, ván giậm nhảy, thước đo, bàn ghế GV III/ Hoạt đông của GV – HS Nội dung S L TG Phương pháp I/ Mở đầu 10’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € + Tổ chức nhận lớp: 9A:.................................................... 9B:.................................................... + Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học GVphổ biến ngắn gọn + Khởi động chung: Cự ly dãn cách một sải tay - Bai TD tay không 6 động tác 2 x 8 nhịp - Xoay khớp ép dây chằng 2x8 nhip + Khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10 m - Chạy lăng chân sau 10m II/ Cơ bản 1- Nhảy cao: + Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT Kiểm tra bật xa + Cách cho điểm: 1L 1L 1L 1L 30’ Cán sự lớp điều hành, GV bao quát chung: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Kiểm tra nam riêng, nữ riêng mỗi HS được bật xa thử một lần chính thức ba lần. Nếu lần bật xa đầu điểm tối đa, không cần nhảy các lần tiếp theo. + Điểm “Giỏi”: - TT nam 2m10 X - TT nữ 1m80 GV kiểm tra HS theo sổ gọi tên + Điểm “Khá”: - TT nam 2m - TT nữ 1m70 + Điểm “ Đạt” – TT nam 1m90 - TT nữ 1m60 * GV chú ý đến tình trặng sức khoẻ, sự an toàn của từng học sinh khi thực hiện. III/ Kết thúc 5’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € + Thả lỏng tích cực + Nhận xét giờ học công bố điểm kiểm tra + Bài tập về nhà: - Cac môn TT đã học - Chạy bền Ngày dạy: 9A:......................... Tiết 70 9B:......................... Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT Kiểm tra chạy bền I/Mục Tiêu- yêu cầu + Mục tiêu Kiểm tra chạy bền nhằm đánh giá kỹ năng rèn luyện qua đó đánh giá được sự tăng tiến về sức khoẻ phát triển tố chất sức bền của HS qua thành tích đạt được Giáo dục nếp sống lành mạnh, tính tự giác tích cực tập luyện + Yêu cầu - HS thông hiểu kỹ thuật phân phối sức hợp lý, cách thở khi chạy, hồi tĩnh sau chạy, chạy hết cự ly chạy bền qui định đạt thành tích cao trong giờ kiểm tra. - Biết vận dụng kiến thức- kỹ năng đã học tự tập hàng ngày để nâng cao sức khoẻ và tham gia thi đấu. tập luyện an toàn. II/ Địa điểm- phương tiện Sân tập an toàn, đường chạy bền, đồng hồ bấm giây, trang phục đúng yêu cầu III/ Hoạt đông của GV – HS Nội dung S L TG Phương pháp I/ Mở đầu 10’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GVphổ biến ngắn gọn Cự ly dãn cách một sải tay € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự lớp điều hành, GV bao quát chung + Tổ chức nhận lớp: 9A:............................................... 9B:............................................... + Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học + Khởi động chung: - Bai TD tay không 6 động tác 2 x 8 nhịp 1L - Xoay khớp ép dây chằng 2x8 nhip 1L + Khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ 10m 1L - Chạy nâng cao đùi 10 m - Chạy lăng chân sau 10m 1L 1L 30’ II/ Cơ bản + Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT * Kiểm tra chạy bền cự li 500m + Cách cho điểm: GV chia HS theo giới tính lứa tuổi mỗi nhóm 5 – 7 HS + Điểm “Giỏi”: - TT nam 1’35’’ - TT nữ 1’50’’ + Điểm “Khá”: - TT nam 1’45’’ - TT nữ 1’56’’ GV chú ý đến tình hình sức khoẻ của từng học sinh. Chú ý đến sự an toàn của từng học sinh. + Điểm “ Đạt” – TT nam 1’55’’ - TT nữ 2’08’’ III/ Kết thúc 5’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS áp dụng vào thực tê, rèn luyện sức khoẻ. + Thả lỏng tích cực + Nhận xét giờ học công bố điểm kiểm tra + Bài tập về nhà: Chạy bền. Các môn TT đã học Ngày soạn : Tiết 70 : Kiểm tra chạy bền Ngày giảng : I/Mục Tiêu- yêu cầu + Mục tiêu Kiểm tra chạy bền nhằm đánh giá kỹ năng rèn luyện qua đó đánh giá được sự tăng tiến về sức khoẻ phát triển tố chất sức bền của HS qua thành tích đạt được Giáo dục nếp sống lành mạnh, tính tự giác tích cực tập luyện + Yêu cầu HS thông hiểu kỹ thuật phân phối sức hợp lý, cách thở khi chạy, hồi tĩnh sau chạy, chạy hết cự ly chạy bền qui định. đạt thành tích cao trong giờ kiểm tra. Biết vận dụng kiến thức- kỹ năng đã học tự tập hàng ngày để nâng cao sức khoẻ và tham gia thi đấu. tập luyện an toàn. II/ Địa điểm- phương tiện Sân tập an toàn, đường chạy bền, đồng hồ bấm giây, trang phục đúng yêu cầu III/ Hoạt đông của GV – HS Nội dung S L TG Phương pháp I/ Mở đầu 10’ xxxxxxx + Tổ chức nhận lớp xxxxxxx x + Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học GVphổ biến ngắn gọn + Khởi động chung: Cự ly dãn cách một sải tay - Bai TD tay không 6 động tác 2 x 8 nhịp 1L Cán sự lớp điều hành, GV bao quát chung - Xoay khớp ép dây chằng 2x8 nhip 1L + Khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ 10m 1L - Chạy nâng cao đùi 10 m 1L - Chạy lăng chân sau 10m II/ Cơ bản * Kiểm tra chạy bền cự li 600m nữ 700m nam + Cách cho điểm: 1L 30’ GV chia HS theo giới tính lứa tuổi mỗi nhóm 5 – 7 HS + Điểm 9-10 : - TT nam 1’35’’ - TT nữ 1’50’’ + Điểm 7-8 : - TT nam 1’45’’ - TT nữ 1’56’’ + Điểm 5- 6 : -TT nam 1’55’’ - TT nữ 2’08’’ + Điểm 3- 4 : - TT nam - TT nữ + Điểm 1- 2 Chạy không hết cự li(bỏ cuôc) III/ Kết thúc 5’ X X X X X + Thả lỏng tích cực + Nhận xét giờ học công bố điểm kiểm tra X X X X X + Bài tập về nhà: - Chạy bền X

File đính kèm:

  • docThe duc 9 HK2.doc