Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 53 đến 64 - Năm học 2009-2010

I / MỤC TIÊU.

1. Mục đích:

- Hướng dẫn hs thực hiện ôn một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 6,7.

- Tổ chức thi đấu giữa các thành viên trong tổ.

- Luyện tập chạy bên trên địa hình tự nhiên.

2. Yêu cầu:

- Nắm được và thực hiện tốt các động tác bổ trợ đã học ở lớp 6,7.

 - Chú ý tránh xẩy ra chấn thương khi tập luyện và thi đấu.

II/ ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN.

 - Địa điểm: sân trường THCS phùng xá.

 - Phương tiện: còi TD,sân ,lưới

 III / TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

 

doc32 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 53 đến 64 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ểm 9-10:kĩ thuật và thành tích đạt 5 quả sang sân và đúng ô. +/Điểm 7-8: kĩ thuật và thành tích đạt 4quả sang sân và đúng ô. +/ Điểm 5-6:kĩ thuật chưa đúng và thành tích đạt 4quả sang sân và đúng ô.hoặc kĩ thuật thực hiện tốt nhưng thành tích chưa đạt. +/Điểm 3 -4: kĩ thuật và thành tích chưa đạt. +/Điểm 1-2: không thực hiện được kĩ thuật. C/ Phần kết thúc. 1.hồi tĩnh. Cho hs thực hiện các động tác thả lỏng cơ thể. 2.xuống lớp. -nhận xét giờ học. -nhắc hs về nhà tập luyện. -xuống lớp. -GV hô “hết giờ giải tán”học sinh đồng thanh hô “khoẻ” trước khi hết giờ. 8-10phút 1-2 phút 5-6phút 2 1-2 phút 28-30phút 4-5phút -Cán sự lớp tập trung,báo cáo sĩ số lớp cho giáo viên. - Đội hình nhận lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆GV - Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x ∆GV Cán sự lớp lên điều khiển. GV quan sát,sửa sai. HS lên thực hiện trước lớp,GV nhân xét và cho điểm. -Đội hình ôn tập và kiểm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (hs kiểm tra) ∆GV - GV kiểm tra làm nhiều đợt,mỗi học sinh thực hiện 5 lần phát cầu.mỗi học sinh được thực hiện 1 lần kiểm tra.trường hợp đặc biệt,nếu hs phải kiểm tra lại lần 2 thì điểm không được quá 8. -GV cử 1 hs đứng bên sân đối diện nhặt cầu sau mỗi lần hs thực hiên kiểm tra. - Đội hình thả lỏng. x x x x x x x x x x x x x x x x ∆GV - Đội hình xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x ngày soạn:13/04/2010. . TIẾT 62: NHẢY CAO – CHẠY BỀN I / MỤC TIÊU. 1. Nhảy cao: tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”và nâng cao thành tích. Yêu cầu: thực hiện được các giai đoạn kĩ thuật của nhảy cao kiểu bươc qua.bước đầu đạt được các mức xà ban đầu trong nhảy cao. 3. Chạy bền.rèn luyện kĩ năng chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu: thực hiện tương đối tốt cự li chạy bền. II/ ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN. - Địa điểm: sân trường THCS phùng xá. - Phương tiện: còi TD,sân ,lưới,cột ,xà, III / TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ Phần mở đầu. 1.nhận lớp: GV: - kiểm tra sĩ số lớp,dụng cụ, sân tập,trang phục,tình hình sức khoẻ của học sinh. - phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2.khởi động. - tập 5 động tác của bài thể dục tay không: tay ngực, vặn mình, bụng, chân, phối hợp. -Xoay các khớp:cổ tay,cổ chân,gối, hông. Ép dây chằng:ngang,dọc. -khởi động chuyên môn: +/chạy bước nhỏ . +/chạy nâng cao đùi. +/chạy gót chạm hông. 3.KTBC. Gọi 2 hs lên đo đà và xác định điểm giậm nhảy. B/ Phần cơ bản. 1. Nhảy cao. GV - cho hs ôn lại động tác. +/chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. +/chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. +/chạy đà – đặt chân vào điểm giậm nhảy- giậm nhảy đá lăng. - Thực hiện phối hợp các giai đoạn của nhảy cao kiểu bước qua ở mức xà ban đầu. 2. Chạy bền. GV cho hs luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên(vòng quanh sân trường) .theo tổ nam, nữ: - nam: - nữ: 4. củng cố. gọi 1-2 HS lên thực hiện các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua trên mức xà thấp. lớp quan sat. GV nhận xét. C/ Phần kết thúc. 1.hồi tĩnh. Cho hs thực hiện các động tác thả lỏng cơ thể. 2.xuống lớp. -nhận xét giờ học. -nhắc hs về nhà tập luyện. -xuống lớp. -GV hô “hết giờ giải tán”học sinh đồng thanh hô “khoẻ” trước khi hết giờ. 8-10phút 1-2 phút 5-6phút 1-2 phút 28-30phút 14-16phút 4-6 phút 8-10 phút 10-12phút 500m 400m 1-2phút 4-5phút -Cán sự lớp tập trung,báo cáo sĩ số lớp cho giáo viên. - Đội hình nhận lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆GV - Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x ∆GV Cán sự lớp lên điều khiển. GV quan sát. HS lên thực hiện trước lớp GV nhân xét và cho điểm. - Đội hình ôn tập. x x x x x x x x x x x x x x x ∆ GV Đội hình tập luyện. - Đội hình chạy bền. ß x x ß x x ß x x ß xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ∆GV à ---- à ----- à ----- à - Đội hình củng cố. x x x x x x x x x x x x x x x x ∆GV (hs thực hiện) x x x x x x x x x x - Đội hình thả lỏng. x x x x x x x x x x x x x x x x ∆GV - Đội hình xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆GV ngày soạn:13/04/2010. TIẾT 63: NHẢY CAO – CHẠY BỀN I / MỤC TIÊU. 1. Nhảy cao: tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”ở mức xà ban đầu và dần nâng cao thành tích. Yêu cầu: thực hiện được các giai đoạn kĩ thuật của nhảy cao kiểu bươc qua.thực hiện tốt các mưc xà ban đầu và bước đầu đạt được thành tích trong các mức xà cao. 3. Chạy bền.rèn luyện kĩ năng chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu: thực hiện tương đối tốt cự li chạy bền. II/ ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN. - Địa điểm: sân trường THCS phùng xá. - Phương tiện: còi TD,sân ,lưới,cột ,xà, III / TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ Phần mở đầu. 1.nhận lớp: GV: - kiểm tra sĩ số lớp,dụng cụ, sân tập,trang phục,tình hình sức khoẻ của học sinh. - phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2.khởi động. - tập 5 động tác của bài thể dục tay không: tay ngực, vặn mình, bụng, chân, phối hợp. -Xoay các khớp:cổ tay,cổ chân,gối, hông. Ép dây chằng:ngang,dọc. -khởi động chuyên môn: +/chạy bước nhỏ . +/chạy nâng cao đùi. +/chạy gót chạm hông. 3.KTBC. Gọi 2 hs lên đo đà và xác định điểm giậm nhảy. B/ Phần cơ bản. 1. Nhảy cao. GV - cho hs ôn lại động tác. +/chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. +/chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. +/chạy đà – đặt chân vào điểm giậm nhảy- giậm nhảy đá lăng. - Thực hiện phối hợp các giai đoạn của nhảy cao kiểu bước qua ở các mức xà ban đầu và dần nâng các mức xà. 2. Chạy bền. GV cho hs luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên(vòng quanh sân trường) .theo tổ nam, nữ: - nam: - nữ: 4. củng cố. gọi 1-2 HS lên thực hiện các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua trên mức xà thấp. lớp quan sat. GV nhận xét. C/ Phần kết thúc. 1.hồi tĩnh. Cho hs thực hiện các động tác thả lỏng cơ thể. 2.xuống lớp. -nhận xét giờ học. -nhắc hs về nhà tập luyện. -xuống lớp. -GV hô “hết giờ giải tán”học sinh đồng thanh hô “khoẻ” trước khi hết giờ. 8-10phút 1-2 phút 5-6phút 1-2 phút 28-30phút 14-16phút 4-6phút 10-12phút 500m 400m 1-2phút 4-5phút -Cán sự lớp tập trung,báo cáo sĩ số lớp cho giáo viên. - Đội hình nhận lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆GV - Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x ∆GV Cán sự lớp lên điều khiển. GV quan sát. HS lên thực hiện trước lớp GV nhân xét và cho điểm. - Đội hình ôn tập. x x x x x x x x x x x x x x x ∆ GV Đội hình tập luyện. - Đội hình chạy bền. ß x x ß x x ß x x ß xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ∆GV à ---- à ----- à ----- à - Đội hình củng cố. x x x x x x x x x x x x x x x x ∆GV (hs thực hiện) x x x x x x x x x x - Đội hình thả lỏng. x x x x x x x x x x x x x x x x ∆GV - Đội hình xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆GV ngày soạn:18/04/2010. TIẾT 64: NHẢY CAO – CHẠY BỀN I / MỤC TIÊU. 1. Nhảy cao: tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”và nâng cao thành tích. - thực hiện kiem tra thu. Yêu cầu: thực hiện tương đối tốt các giai đoạn kĩ thuật của nhảy cao kiểu “bước qua”.thực hiện tốt các mức xà ban đầu và đạt được thành tích tương đối tốt trong các mức xà cao. 3. Chạy bền.rèn luyện kĩ năng chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu: thực hiện tương đối tốt cự li chạy bền. II/ ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN. - Địa điểm: sân trường THCS phùng xá. - Phương tiện: còi TD,sân ,lưới,cột ,xà, III / TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ Phần mở đầu. 1.nhận lớp: GV: - kiểm tra sĩ số lớp,dụng cụ, sân tập,trang phục,tình hình sức khoẻ của học sinh. - phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2.khởi động. - tập 5 động tác của bài thể dục tay không: tay ngực, vặn mình, bụng, chân, phối hợp. -Xoay các khớp:cổ tay,cổ chân,gối, hông. Ép dây chằng:ngang,dọc. -khởi động chuyên môn: +/chạy bước nhỏ . +/chạy nâng cao đùi. +/chạy gót chạm hông. 3.KTBC. Gọi 2 hs lên đo đà và xác định điểm giậm nhảy. B/ Phần cơ bản. 1. Nhảy cao. GV - cho hs ôn lại động tác. +/chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. +/chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. +/chạy đà – đặt chân vào điểm giậm nhảy- giậm nhảy đá lăng. - Thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua ở các mức xà khác nhau từ thấp tới cao. - thực hiện theo nhóm nam ,nữ. 2. Chạy bền. GV cho hs luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên(vòng quanh sân trường) .theo tổ nam, nữ: - nam: - nữ: 4. củng cố. gọi 1-2 HS lên thực hiện các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua trên mức xà thấp. lớp quan sat. GV nhận xét. C/ Phần kết thúc. 1.hồi tĩnh. Cho hs thực hiện các động tác thả lỏng cơ thể. 2.xuống lớp. -nhận xét giờ học. -nhắc hs về nhà tập luyện. -xuống lớp. -GV hô “hết giờ giải tán”học sinh đồng thanh hô “khoẻ” trước khi hết giờ. 8-10phút 1-2 phút 5-6phút 1-2 phút 28-30phút 14-16phút 4-6phút 10-12phút 500m 400m 1-2phút 4-5phút -Cán sự lớp tập trung,báo cáo sĩ số lớp cho giáo viên. - Đội hình nhận lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆GV - Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x ∆GV Cán sự lớp lên điều khiển. GV quan sát. HS lên thực hiện trước lớp GV nhân xét và cho điểm. - Đội hình ôn tập. x x x x x x x x x x x x x x x ∆ GV Đội hình tập luyện. - Đội hình chạy bền. ß x x ß x x ß x x ß xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ∆GV à ---- à ----- à ----- à - Đội hình củng cố. x x x x x x x x x x x x x x x x ∆GV (hs thực hiện) x x x x x x x x x x - Đội hình thả lỏng. x x x x x x x x x x x x x x x x ∆GV - Đội hình xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆GV

File đính kèm:

  • doctd 8 nam 2009 2010.doc