Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 37 đến 70 - Trần Quang Thuận

 

I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1/Mục đích:

Giúp HS củng cố, nâng cao những hiểu biết về kĩ thuật, phương pháp tập luyện để tiếp tục rèn luyện thể lực, phát triển sức mạnh chân và nâng cao thành tích.

Tiếp tục giúp HS có những hiểu biết cần thiết về kĩ thuật ném bóng nhằm củng cố và nâng cao khả năng thực hiện kĩ thuật, thành tích.

2/Yêu cầu:

Thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu Ngồi và nâng cao thành tích.

Hoàn thiện kĩ thuật ném bong xa có đà và nâng cao thành tích.

Biết một số luật điền kinh phần ném bong.

Biết vận dụng khi tập luyện, thi đấu.

 

II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Thước, còi, hố cát. Bóng ném, cờ.

 

III/SÂN BÃI:

Sân trường.

 

IV/NỘI DUNG:

 

doc47 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 37 đến 70 - Trần Quang Thuận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hàng dọc lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. II/PHẦN CƠ BẢN Ôn tâng cầu bằng hai chân: Tiếp tục luyện tập hoàn chỉnh KT tâng cầu 30 phút Lớp tập hợp thành 2 nhóm ( Nam riêng, nữ riêng) x x x x x x x x x x x x x x CSL III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Thả lỏng Đánh giá chất lượng giờ học Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 7phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: . . . Đông Hưng A, ngày tháng . năm 200 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy: / /200 GIÁO ÁN SỐ: 65 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: ÔN TẬP NHẢY XA Khối: 8. Lớp 8.1+8.2 Tuần: 33 Tiết 65 I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Mục đích: Giúp HS củng cố, nâng cao những hiểu biết về kĩ thuật, phương pháp tập luyện để tiếp tục rèn luyện thể lực, phát triển sức mạnh chân và nâng cao thành tích. 2/Yêu cầu: Thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu Ngồi và nâng cao thành tích. Biết vận dụng khi tập luyện, thi đấu. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Thước, còi, hố cát. III/SÂN BÃI: Sân trường. IV/NỘI DUNG: 1/Nhảy xa : PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học Khởi động chuyên môn 8 phút 4 hàng dọc lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. II/PHẦN CƠ BẢN Nhảy xa: Tiếp tục luyện tập hoàn chỉnh KT nhảy xa 30 phút Lớp tập hợp thành 2 nhóm ( Nam riêng, nữ riêng) x x x x x x x x x x x x x x CSL x x x x x x x x x x x x x x CSL III/PHẦN KẾT THÚC: Chạy bền chơi trò chơi Tập hợp lớp Thả lỏng Đánh giá chất lượng giờ học Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 7phút Quanh sân trường Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: . . Đông Hưng A, ngày tháng . năm 200 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy: / /200 GIÁO ÁN SỐ: 66 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: ÔN TẬP NHẢY XA Khối: 8. Lớp 8.1+8.2 Tuần: 33 Tiết 66 I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Mục đích: Giúp HS củng cố, nâng cao những hiểu biết về kĩ thuật, phương pháp tập luyện để tiếp tục rèn luyện thể lực, phát triển sức mạnh chân và nâng cao thành tích. 2/Yêu cầu: Thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu Ngồi và nâng cao thành tích. Biết vận dụng khi tập luyện, thi đấu. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Thước, còi, hố cát. III/SÂN BÃI: Sân trường. IV/NỘI DUNG: 1/Nhảy xa : PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học Khởi động chuyên môn 8 phút 4 hàng dọc lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. II/PHẦN CƠ BẢN Nhảy xa: Tiếp tục luyện tập hoàn chỉnh KT nhảy xa 30 phút Lớp tập hợp thành 2 nhóm ( Nam riêng, nữ riêng) x x x x x x x x x x x x x x CSL x x x x x x x x x x x x x x CSL III/PHẦN KẾT THÚC: Chạy bền chơi trò chơi Tập hợp lớp Thả lỏng Đánh giá chất lượng giờ học Dặn dò Xuống lớp: GV hô lớp nghỉ, HS hô khoẻ to và đồng thanh. 7phút Quanh sân trường Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: . . Đông Hưng A, ngày tháng . năm 200 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy: / /200 GIÁO ÁN SỐ: 67 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: KT HỌC KỲ II NHẢY XA Khối: 8. Lớp 8.1+8.2 Tuần: 34 Tiết 67 I/SÂN BÃI: Sân trường. II/DỤNG CỤ: Thước, còi, bóng ném. III/NỘI DUNG: 1/Kiểm tra nhảy xa kiểu ngồi: PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học 2 phút 4 hàng dọc II/PHẦN CƠ BẢN Cách tính điểm: Điểm 9-10: Thực hiện đúng KT thành tích đạt mức Giỏi. Điểm 7-8: Thục hiện đúng KT giai đoạn trên không thành tích đạt mức Khá. Điểm 5-6: Thực hiện đúng KT giai đoạn trên không nhưng chưa đạt thành tích mức Đạt hoặc thành tích đạt mức Đạt nhưng KT giai đoạn trên không thực hiện được ở mức cơ bản. Điểm 3- 4: Thực hiện không đúng KT thành tích đạt ở mức Đạt. 40 phút 4 hàng ngang KT nam riêng, nữ riêng, mỗi HS được nhẩy thử 1 lần và chính thức 3 lần KT theo từng nhóm 5-6HS nhẩy theo thứ tự trong nhóm. III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Dặn dò Xuống lớp: GV hô giải tán HS hô khoẻ to và đồng thanh. 3phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Đông Hưng A, ngày tháng . năm 200 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy: / /200 GIÁO ÁN SỐ: 68 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: KT HỌC KỲ II NHẢY XA Khối: 8. Lớp 8.1+8.2 Tuần: 34 Tiết 68 I/SÂN BÃI: Sân trường. II/DỤNG CỤ: Thước, còi, bóng ném. III/NỘI DUNG: 1/Kiểm tra nhảy xa kiểu ngồi: PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học 2 phút 4 hàng dọc II/PHẦN CƠ BẢN Cách tính điểm: Điểm 9-10: Thực hiện đúng KT thành tích đạt mức Giỏi. Điểm 7-8: Thục hiện đúng KT giai đoạn trên không thành tích đạt mức Khá. Điểm 5-6: Thực hiện đúng KT giai đoạn trên không nhưng chưa đạt thành tích mức Đạt hoặc thành tích đạt mức Đạt nhưng KT giai đoạn trên không thực hiện được ở mức cơ bản. Điểm 3- 4: Thực hiện không đúng KT thành tích đạt ở mức Đạt. 40 phút 4 hàng ngang KT nam riêng, nữ riêng, mỗi HS được nhẩy thử 1 lần và chính thức 3 lần KT theo từng nhóm 5-6HS nhẩy theo thứ tự trong nhóm. III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Dặn dò Xuống lớp: GV hô giải tán HS hô khoẻ to và đồng thanh. 3phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Đông Hưng A, ngày tháng . năm 200 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy: / /200 GIÁO ÁN SỐ: 69 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: KT RLTT Khối: 8. Lớp 8.1+8.2 Tuần: 35 Tiết 69 I/SÂN BÃI: Sân trường. II/DỤNG CỤ: Thước, còi, bóng ném. III/NỘI DUNG: 1/Kiểm tra nhảy xa kiểu ngồi: PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học 2 phút 4 hàng dọc II/PHẦN CƠ BẢN Cách tính điểm: Điểm 9-10: Thực hiện đúng KT thành tích đạt mức Giỏi. Điểm 7-8: Thục hiện đúng KT giai đoạn trên không thành tích đạt mức Khá. Điểm 5-6: Thực hiện đúng KT giai đoạn trên không nhưng chưa đạt thành tích mức Đạt hoặc thành tích đạt mức Đạt nhưng KT giai đoạn trên không thực hiện được ở mức cơ bản. Điểm 3- 4: Thực hiện không đúng KT thành tích đạt ở mức Đạt. 40 phút 4 hàng ngang KT nam riêng, nữ riêng, mỗi HS được ném thử 1 lần và chính thức 3 lần KT theo từng nhóm 5-6HS ném theo thứ tự trong nhóm. III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Dặn dò Xuống lớp: GV hô giải tán HS hô khoẻ to và đồng thanh. 3phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Đông Hưng A, ngày tháng . năm 200 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận Ngày dạy: / /200 GIÁO ÁN SỐ: 70 Người dạy:Trần Quang Thuận TÊN BÀI DẠY: KT RLTT Khối: 8. Lớp 8.1+8.2 Tuần: 35 Tiết 70 I/SÂN BÃI: Sân trường. II/DỤNG CỤ: Thước, còi, bóng ném. III/NỘI DUNG: 1/Kiểm tra nhảy xa kiểu ngồi: PHẦN BÀI NỘI DUNG LVĐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp, ổn định, điểm danh Phổ biến nội dung tiết học 2 phút 4 hàng dọc II/PHẦN CƠ BẢN Cách tính điểm: Điểm 9-10: Thực hiện đúng KT thành tích đạt mức Giỏi. Điểm 7-8: Thục hiện đúng KT giai đoạn trên không thành tích đạt mức Khá. Điểm 5-6: Thực hiện đúng KT giai đoạn trên không nhưng chưa đạt thành tích mức Đạt hoặc thành tích đạt mức Đạt nhưng KT giai đoạn trên không thực hiện được ở mức cơ bản. Điểm 3- 4: Thực hiện không đúng KT thành tích đạt ở mức Đạt. 40 phút 4 hàng ngang KT nam riêng, nữ riêng, mỗi HS được ném thử 1 lần và chính thức 3 lần KT theo từng nhóm 5-6HS ném theo thứ tự trong nhóm. III/PHẦN KẾT THÚC: Tập hợp lớp Dặn dò Xuống lớp: GV hô giải tán HS hô khoẻ to và đồng thanh. 3phút Lớp dồn hàng. IV/ BỔ SUNG, RÚT KINH NGHIỆM: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Đông Hưng A, ngày tháng . năm 200 NGƯỜI SOẠN Trần Quang Thuận

File đính kèm:

  • docTD 8(4).doc