Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 23: Chạy ngắn

I/ Mục tiêu:

- Chạy ngắn: Cho HS ôn các động tác bổ trợ ,các kỹ thuật.

• Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.

• Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập.

II/ Yêu cầu

- Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng.

- Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng.

- Nâng dần tốc độ

III/ Thời gian: 45 phút

IV/ Địa điểm _ Phương tiện:

- Sân trường

- Còi .

V/ Tiến trình lên lớp:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 23: Chạy ngắn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12 - Tieát:23 Ngày soạn: Ngaøy daïy: CHẠY NGẮN I/ Mục tiêu: Chạy ngắn: Cho HS ôn các động tác bổ trợ ,các kỹ thuật. Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. II/ Yêu cầu Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng. Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng. Nâng dần tốc độ III/ Thời gian: 45 phút IV/ Địa điểm _ Phương tiện: Sân trường Còi . V/ Tiến trình lên lớp: Noäi dung Ñònh löôïng YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỈ THUẬT Biện phaùp tổ chức I/ Mở Đầu: Nhận lớp: Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. Khởi động: Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ, cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân, ép ngang, ép dọc, động tác lườn, động tác bụng - Khởi động chuyên môn: Kiểm tra bài cũ: KXP Thấp. II/ Cơ Bản: Chạy cự ly ngắn: Ôn các động tác bổ trợ và kỹ thuật: Chạy bước nhỏ. Nâng cao đùi. Chạy đạp sau. Xuất phát cao chạy nhanh 40. Xuất phát thấp chạy lao_ chạy giữa quãng (40m) Xuất phát thấp chạy lao_ chạy giữa quãng_ về đích (60m) Trò chơi. Tiếp sức truyền vật. Củng cố: GV goïi töøng nhoùm HS thöïc hieän kĩ thuật XPT. III/ Kết Thúc: Thả lỏng_ Nhận xét. Dặn dò_ Xuống lớp 8 phút 1 phút 5 phút 2HS 32 phút 4 lần x 60m 2 phút 5 phút 3 phút 1 phút Học sinh nhanh chóng tập họp lớp - Học sinh chú ý lắng nghe. - Học sinh tích cực khởi động - Học sinh nhanh chóng thực hiện Học sinh tích cực nhanh chóng lên thực hiện. Trung thực và an toàn trong khi choi. Học sinh nhanh chóng lên thực hiện. Học sinh tích cực thả lỏng. Học sinh chú ý lắng nghe. ĐH 4 hàng ngang _ GV điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 hàng ngang sole_ Cán sư điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cả lớp chạy nhẹ 2 vòng sân truờng. GV nhận xét và cho điểm. GV làm mẫu, phân tích, hướng dẫn cho HS tập luyện. Hia lớp thành hai đội để chơi với nhau HS thực hiện cả lớp quan sát và nhận xét, GV đánh giá, nhận xét và kết luận khả năng tiếp thu của HS. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Dồn hàng nghe nhận xét và dặn dò. Ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy: Duyeät Cuûa Ban Giaùm Hieäu

File đính kèm:

  • docTiết 23.doc