Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 17: Chạy ngắn - ĐHĐN - Năm học 2010-2011

 I - MỤC TIÊU.

1. Chạy ngắn:

- Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ kĩ thuật; trò chơi “lò cò tiếp sức”; xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích.

- Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi; thực hiện được xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích, nâng cao thành tích.

2. ĐHĐN:

- Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay phải, trái, đằng sau; Đội hình 0-2-4; Chạy đều - đứng lại.

- Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay phải, trái, đằng sau; Đội hình 0-2-4. Thực hiện được chạy đều - đứng lại.

-> Biết chỉ huy nhóm tập, tích cực rèn luyện sức nhanh, tự giác tập luyện hàng ngày.

 II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

1. Địa điểm: Sân trường

2. Phương tiện:

 - HS: Giày TT, kẻ vạch xuất phát.

 - GV: Giáo án, đồng hồ, bàn đạp.

 III - TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 12/03/2021 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 17: Chạy ngắn - ĐHĐN - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9 Ngày soạn: 12. 10. 10 Tiết 17 Ngày dạy : 21. 10. 10 chạy ngắn - ĐHĐN I - mục tiêu. 1. Chạy ngắn: - Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ kĩ thuật; trò chơi “lò cò tiếp sức”; xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi; thực hiện được xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích, nâng cao thành tích. 2. ĐHĐN: - Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay phải, trái, đằng sau; Đội hình 0-2-4; Chạy đều - đứng lại. - Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay phải, trái, đằng sau; Đội hình 0-2-4. Thực hiện được chạy đều - đứng lại. -> Biết chỉ huy nhóm tập, tích cực rèn luyện sức nhanh, tự giác tập luyện hàng ngày. II - địa điểm - phương tiện 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: - HS: Giày TT, kẻ vạch xuất phát. - GV: Giáo án, đồng hồ, bàn đạp. III - tiến trình dạy- học Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1.Nhận lớp. GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2.Khởi động. - Xoay các khớp. - ép dọc, ép ngang, bụng. - Bổ trợ chuyên môn: +Chạy bước nhỏ +Nâng cao đùi +Chạy gót chạm mông 3. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng. B. Phần cơ bản 1. ĐHĐN * Ôn: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Chú ý đứng đúng khoảng cách quy định - Đứng nghiêm, đứng nghỉ - Quay phải, trái, đằng sau Luôn đứng ở tư thế nghiêm - Đi đều Chú ý đổi chân khi đi đều sai nhịp * Học mới: Chạy đều - đứng lại - Khẩu lệnh: “Chạy đềuchạy!” “ Đứng lạiđứng!” Khi chạy nhịp 1 rơi vào chân trái, nhịp 2 rơi vào chân phải Đứng Đứng lại 1 3 2 4 * Củng cố: Chạy đều - đứng lại 2.Chạy ngắn: *Ôn - Chạy đạp sau - Ngồi - xuất phát *Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” * Luyện tập phối hợp: xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích Y/ c : Đúng hiệu lệnh, hoàn thiện kĩ thuật, nâng cao thành tích sau mỗi lần chạy. C.Phần kết thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét giờ học - Hướng dẫn về nhà: Ôn chạy đều - đứng lại, xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng- về đích, rèn sức nhanh, sức bền. 8-10’ 2x8nh 2x8nh 1lần 1lần 1lần 2’ 28-30’ 1 lần 4-5’ 1-2 lần 1 lần 1’ 5 - 6’ 2’ 1 lần 1 x 15m 1 x 15m 3 - 4’ 2 lần 2 x 60m 5’ - Cán sự tập hợp lớp, điểm số báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x - Cán sự điều khiển lớp khởi động x x x x x x x x x x x x X - GV gọi 1 - 2 HS thực hiện, HS khác nhận xét. - GV đánh giá. - GV nhắc lại yêu cầu - HS chia 4 nhóm luyện tập,1 số làm chỉ huy x x x X1 x x x X2 x x x X3 x x x X4 - GV quan sát sửa sai chung - GV hướng dẫn động tác. - HS tập theo GV - HS tự suy nghĩ tại chỗ - Chia nhóm 3 - 4 HS tập luyện - GV quan sát sửa sai cho HS - GV gọi 2 HS thực hiện, lớp quan sát, nhận xét - GV nhận xét chung - HS thực hiện theo hàng ngang x x x x x - GV quan sát sửa sai cho HS - GV nhắc lại luật chơi. x x x x x x x x - HS tự giác chơi đúng luật - GV nêu yêu cầu - 2 HS chạy / đợt x x x - GV tính thành tích chạy cho HS, 1 HS ghi thành tích - HS tại chỗ thả lỏng x x x x x x x x x x X x x x x x Tuần 9 Ngày soạn: 12. 10. 10 Tiết 18 Ngày dạy : 22. 10. 10 chạy ngắn - ĐHĐN - chạy bền I - mục tiêu. 1. Chạy ngắn: - Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ kĩ thuật; trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”; xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi; thực hiện được xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích, nâng cao thành tích. 2. ĐHĐN: - Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Đội hình 0-2-4; Chạy đều - đứng lại. - Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Đội hình 0-2-4. Thực hiện được chạy đều - đứng lại. 3. Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên, nâng dần sức bền. -> Biết chỉ huy nhóm tập, tích cực rèn luyện sức nhanh, có ý thức và tinh thần tự giác tập luyện hàng ngày. II - địa điểm - phương tiện. 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: - HS: Giày TT, kẻ vạch xuất phát. - GV: Giáo án, đồng hồ, bàn đạp. III - tiến trình dạy - học. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1.Nhận lớp. GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2.Khởi động. - Xoay các khớp. - ép dọc, ép ngang, bụng. - Bổ trợ chuyên môn: +Chạy bước nhỏ +Nâng cao đùi +Chạy gót chạm mông 3. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện : Chạy đều - đứng lại. B. Phần cơ bản 1. ĐHĐN * Ôn: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Chú ý đứng đúng khoảng cách quy định - Đội hình 0 - 2 - 4 - Chạy đều - đứng lại. * Củng cố: Chạy đều - đứng lại 2.Chạy ngắn: *Ôn: - Chạy đạp sau - Mặt hướng chạy - xuất phát *Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến” * Luyện tập phối hợp: xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích Y/ c: Hoàn thiện kĩ thuật, nâng cao thành tích sau mỗi lần chạy. 3. Chạy bền Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên C.Phần kết thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét giờ học - Hướng dẫn về nhà : Ôn chạy đều - đứng lại, xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích, rèn sức nhanh, sức bền. 8 -10’ 2x8nh 2x8nh 1lần 1lần 1lần 2’ 1- 2 lần 28-30’ 7- 8’ 2’ 1 lần 1 x 15m 1 x 15m 3-4’ 2 lần 2 x 60m 300m nữ 400m nam 5’ - Cán sự tập hợp, điểm số báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x - Cán sự điều khiển lớp khởi động x x x x x x x x x x x x X - GV gọi 1 - 2 HS thực hiện, HS khác nhận xét. - GV đánh giá . - GV nhắc lại yêu cầu - HS chia nhóm 3 - 4 HS luyện tập, 1 số làm chỉ huy x x x X1 x x x X2 x x x X3 x x x X4 - GV quan sát sửa sai chung - GV gọi 1 - 2 HS thực hiện, HS khác nhận xét. - GV nhận xét sửa sai chung. - HS thực hiện theo hàng ngang x x x x x - GV quan sát sửa sai cho HS - GV nhắc lại luật chơi. - HS tự giác chơi đúng luật x x x x x x x x x x x x ( ) - GV nêu yêu cầu - 2 HS chạy / đợt x x x - GV tính thành tích chạy cho HS, 1 HS ghi thành tích - GV nêu yêu cầu - HS chạy thành hàng dọc, chạy xong tự thả lỏng. - HS tại chỗ thả lỏng x x x x x x x x x x X x x x x x

File đính kèm:

  • docTD 8 tuan 9.doc