Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 38 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2009-2010

I- Mục tiêu:

*Nhiệm vụ:

+ Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 8 (tóm tắt)

+ Một số hướng dẫn luyện tập phát triển sức nhanh (phần 1)

* Yêu cầu: + Biết và nắm được nội dung bài học.

+ Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác.

 II - Địa điểm – Phương tiện:

- Địa điểm: + Học ở trên lớp.

- Phương tiện: + Giáo viên soạn bài và chuẩn bị bài lên lớp.

 + Học sinh chuẩn bị sách vở để ghi bài.

III- Nội dung dạy học:

 

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 38 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng. 8-10’ 1-2’ 6-8’ 2-300m 2x8n 1x8n 20s ĐHNL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv - GV phổ biến ngắn gọn ĐHKĐ ƒ  € ƒ ƒ ƒ € € ƒ €gv - Cán sự hô cho lớp KĐ - GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 2. Phần cơ bản - Bài thể dục: Ôn lại bài thể dục phát triển chung lớp 8, 35 động tác nam và nữ - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong má ngoài bàn chân - ĐHĐN: Quay phải, quay trái, quay đằng sau, chạy đều * Củng cố: GV gọi 4 HS lên đá cầu và tập bài thể dục 28-30’ ĐHTL x x x x x x x x x x x x €gv Tâng cầu tự do - GV nêu yêu cầu tập luyện - HS tâng cầu tự do - GVquan sát nhắc nhở sửa sai ĐHTL x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x €gv - 4 em lên đá cầu, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai 3. Kết thúc - GV cho HS thả lỏng thư duỗi - GV nhận xét giờ tập luyện - BTVN: Tập đá cầu, bài TD, Nhảy xa 3-5’ ĐHXL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv Tuần 18 Soạn Tiết 35 Giảng Bài thể dục - Đá cầu - ĐHĐN - Bài thể dục: Ôn lại bài thể dục phát triển chung lớp 8, 35 động tác nam và nữ - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong má ngoài bàn chân - ĐHĐN: Quay phải, quay trái, quay đằng sau, chạy đều I. Mục tiêu – yêu cầu: - Bài thể dục: Ôn lại bài thể dục phát triển chung lớp 8, 35 động tác nam và nữ - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong má ngoài bàn chân - ĐHĐN: Quay phải, quay trái, quay đằng sau, chạy đều " Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong TL và tự tập, tác phong nhanh nhẹn, vd tự tập hằng ngày, chuẩn bị kiểm tra học kì II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm: Sân tập của trường Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cầu đá III. Nội dung – phương pháp: Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức 1. Phần mở đầu a. ổn dịnh tổ chức. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - GV phổ biến nd y/c bài học b. Khởi động - Chạy khởi động một vòng sân. - Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai. - ép dọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng. 8-10’ 1-2’ 6-8’ 2-300m 2x8n 1x8n 20s ĐHNL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv - GV phổ biến ngắn gọn ĐHKĐ ƒ  € ƒ ƒ ƒ € € ƒ €gv - Cán sự hô cho lớp KĐ - GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 2. Phần cơ bản - Bài thể dục: Ôn lại bài thể dục phát triển chung lớp 8, 35 động tác nam và nữ - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong má ngoài bàn chân - ĐHĐN: Quay phải, quay trái, quay đằng sau, chạy đều * Củng cố: GV gọi 4 HS lên đá cầu và tập bài thể dục 28-30’ ĐHTL x x x x x x x x x x x x €gv Tâng cầu tự do - GV nêu yêu cầu tập luyện - HS tâng cầu tự do - GVquan sát nhắc nhở sửa sai ĐHTL x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x €gv - 4 em lên đá cầu, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai 3. Kết thúc - GV cho HS thả lỏng thư duỗi - GV nhận xét giờ tập luyện - BTVN: Tập đá cầu, bài TD, Nhảy xa 3-5’ ĐHXL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv Tuần 18 Soạn Tiết 36 Giảng Kiểm tra học kì I (09 -10) ĐHĐN Bài thể dục - ĐHĐN: Quay phải, quay trái, quay đằng sau, chạy đều - Bài thể dục: Ôn lại bài thể dục phát triển chung lớp 8, 35 động tác nam và nữ I. Mục tiêu – yêu cầu: - ĐHĐN: Quay phải, quay trái, quay đằng sau, chạy đều - Bài thể dục: Ôn lại bài thể dục phát triển chung lớp 8, 35 động tác nam và nữ " Yêu cầu: Có ý thức trong kiểm tra, tác phong nhanh nhẹn, đạt kết quả cao nhất II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm: Sân tập của trường Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cầu đá III. Nội dung – phương pháp: Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức 1. Phần mở đầu a. ổn dịnh tổ chức. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - GV phổ biến nd y/c kiểm tra b. Khởi động - Chạy khởi động một vòng sân. - Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai. - ép dọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng. 8-10’ 1-2’ 6-8’ 2-300m 2x8n 1x8n 20s ĐHNL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv - GV phổ biến ngắn gọn ĐHKĐ ƒ  € ƒ ƒ ƒ € € ƒ €gv - Cán sự hô cho lớp KĐ - GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 2. Phần cơ bản a. Hình thức kiểm tra: - Kiểm tra theo nhóm 4 HS theo thư tự sổ đầu bài - HS tự hô và tự tập b. Nội dung kiểm tra và chế độ cho điểm: * Nội dung kiểm tra: ĐHĐN và Bài thể dục - ĐHĐN: Quay phải, quay trái, quay đằng sau, chạy đều - Bài thể dục: Ôn lại bài thể dục phát triển chung lớp 8, 35 động tác nam và nữ Điểm Nội dung 9 - 10 7 – 8 5 -6 3 -4 ĐHĐN Đúng, đều, đẹp Có lối nhỏ Sai 1-2 nội dung nhỏ Sai 1/2 Nội dung 28-30’ - GV nêu y/c kiểm tra - GV cho HS tự tập 1 -2 lần rồi kiểm tra - Đến lượt minh HS đứng vào vị trí - Sau KT xong lớp nhận xét - GV nhận xét và cho điểm ĐH kiểm tra €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv € € € € - Một số trường hợp khác do GV quy định 3. Kết thúc - GV cho HS thả lỏng thư duỗi - GV nhận xét giờ tập kiểm tra - Chuẩn bị học TTTC 3-5’ ĐHXL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv Kỳ hai Tuần 19 Soạn Tiết 37 Giảng Nhảy xa – TTTC Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”: Đứng lên ngồi xuống bằng chân thuận, Bật xa vào hố cát, thực hiện 1 bước đặt chân giậm nhảy vào ván giậm đà 3 – 5 bước giậm nhảy(vào ván giậm) rơi vào hố cát bằng chân lăng TTTC: Ôn cách cầm vợt, lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển. I. Mục tiêu – yêu cầu: Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ: Đứng lên ngồi xuống bằng chân thuận, Bật xa vào hố cát, thực hiện 1 bước đặt chân giậm nhảy vào ván giậm đà 3 – 5 bước giậm nhảy(vào ván giậm) rơi vào hố cát bằng chân lăng TTTC: Ôn cách cầm vợt, lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển " Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong TL và tự tập, tác phong nhanh nhẹn, vd tự tập hằng ngày. II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm: Sân tập của trường Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cuốc sẻng, vợt cầu lông và cầu. III. Nội dung – phương pháp: Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức 1. Phần mở đầu a. ổn dịnh tổ chức. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - GV phổ biến nd y/c bài học b. Khởi động - Chạy khởi động một vòng sân. - Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai. - ép dọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng. 8-10’ 1-2’ 6-8’ 2-300m 2x8n 1x8n 20s ĐHNL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv - GV phổ biến ngắn gọn ĐHKĐ ƒ  € ƒ ƒ ƒ € € ƒ €gv - Cán sự hô cho lớp KĐ - GV quan sát nhắc nhở HS KĐ Phần cơ bản a. Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ: Đứng lên ngồi xuống bằng chân thuận, Bật xa vào hố cát, thực hiện 1 bước đặt chân giậm nhảy vào ván giậm đà 3 – 5 bước giậm nhảy(vào ván giậm) rơi vào hố cát bằng chân lăng b. TTTC: Ôn cách cầm vợt, lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển * Củng cố: GV gọi 4 HS lên cách lăng vợt 28-30’ 10 - 15 10 -15 ĐHTL Ván Hoỏ caựt Giaọm Nhaỷy x x €gv - GV nêu yêu cầu tập luyện - GVquan sát nhắc nhở sửa sai ĐHTL x x x x x x x x x x x x €gv - 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai 3. Kết thúc - GV cho HS thả lỏng thư duỗi - GV nhận xét giờ tập luyện - BTVN: Tập đánh cầu , Nhảy xa 3-5’ ĐHXL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv Tuần 20 Soạn Tiết 38 Giảng Nhảy xa – chạy bền Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”:, Bật xa vào hố cát, thực hiện 1 bước đặt chân giậm nhảy vào ván giậm, Trò chơi “Lò cò tiếp sức”; Giới thiệu kĩ thuật chạy đà, tập chạy đà Cách đo đà, Điều chỉnh đà, Chạy đà 3 – 5 bước vào ván giậm nhảy) Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m I. Mục tiêu – yêu cầu: Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”:, Bật xa vào hố cát, thực hiện 1 bước đặt chân giậm nhảy vào ván giậm, Trò chơi “Lò cò tiếp sức”; Giới thiệu kĩ thuật chạy đà, tập chạy đà Cách đo đà, Điều chỉnh đà, Chạy đà 3 – 5 bước vào ván giậm nhảy) " Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong TL và tự tập, tác phong nhanh nhẹn, vd tự tập hằng ngày. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m " Yêu cầu: Chạy đúng cự li, chạy theo hàng, chạy xong tự thả lỏng thư duỗi II. Địa điểm – phương tiện Địa điểm: Sân tập của trường Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cuốc, sẻng III. Nội dung – phương pháp: Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức 1. Phần mở đầu a. ổn dịnh tổ chức. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - GV phổ biến nd y/c bài học b. Khởi động - Chạy khởi động một vòng sân. - Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai. - ép dọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng. - Bật xa 8-10’ 1-2’ 6-8’ 2-300m 2x8n 1x8n 20s ĐHNL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv - GV phổ biến ngắn gọn ĐHKĐ ƒ  € ƒ ƒ ƒ € € ƒ €gv - Cán sự hô cho lớp KĐ - GV quan sát nhắc nhở HS KĐ Phần cơ bản a. Nhảy xa: - Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”:, Bật xa vào hố cát, thực hiện 1 bước đặt chân giậm nhảy vào ván giậm - Giới thiệu kĩ thuật chạy đà, tập chạy đà Cách đo đà, Điều chỉnh đà, Chạy đà 3 – 5 bước vào ván giậm nhảy) - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”; b. Chạy bền Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m * Củng cố: GV gọi 4 HS lên thực hiện kĩ thuật chạy đà 28-30’ 10 - 15 10 -15’ ĐHTL Ván Hoỏ caựt Giaọm Nhaỷy x x €gv - GV vừa giảng giải vừa thị phạm - HS quan sát sau đó tập theo y/c giáo viên - GVquan sát nhắc nhở sửa sai - GV nêu y/c - HS chạy dúng cụ li, đúng hàng - Chạy xong tự thả lỏng thư duỗi - 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai 3. Kết thúc - GV cho HS thả lỏng thư duỗi - GV nhận xét giờ tập luyện - BTVN: Nhảy xa, chạy bền 3-5’ ĐHXL €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv

File đính kèm:

  • doctd 8 moi nhat.doc