Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì I (Chuẩn kiến thức)

A. MỞ ĐẦU :

+ Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học.

B. CƠ BẢN :

1. Mục tiêu , nội dung chương trình thể dục 8 :

a) Mục tiêu : Nhằm giúp củng cố và phát triển những kết quả đã học ở các lớp 6, 7, chuẩn bị học có hiệu quả chương trình 9, góp phần thự hiện mục tiêu môn học ở THCS :

+ Biết được 1 số kiến thức, kĩ năng cơ bản để luyện tập nâng cao thể lực.

+ Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

+ Có sự tăng tiến về thể lực, đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

+ Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nền nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

b) Nội dung chương trình thể dục 8 :

* Lí thuyết chung : 2 tiết.

 * Đội hình đội ngũ : 4 tiết

* Bài thể dục phát triển chung : 6 tiết

 * Chạy cự ly ngắn : 8 tiết

* Chạy bền : 6 tiết

 * Nhảy cao : 8 tiết

 

doc36 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì I (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chạy II/ ĐỊA ĐIỂM : sân trường III/ THỜI GIAN : 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang B. CƠ BẢN : 1. Nhảy cao: + Đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng- qua xà và tiếp đất. + Tiếp tục hoàn thành kĩ thuật nháy cao kiểu "Bước qua" và nâng cao thành tích. 2. Chạy bền: : Luyện tập chạy bền .Yêu cầu trong quá trình chạy phải phân bổ sức sao cho hợp lý C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph 35ph 2Lx8N 30ph Nữ 400m Nam500m 10ph 2Lx8N Đội hình tập trung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Gv thực hiện động tac mẫu sau đó yêu càu HS thực hiện, GV sữa sai động tác Đội hình học mới động tác Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV chia lớp ra làm 4 tốp ( 2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu cầu thả lỏng khi về đích Đội hình chạy bền Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV GIÁO ÁN SỐ 15 Ngày soạn ................................ Ngày dạy : ........................... Tuần 15 : Tiết 29 - 30 Khối lớp dạy 8 BÀI DẠY + NHẢY CAO + CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : Học cần đạt được - Nhảy cao: Đà 3- 5 bước giậm nhảy đá lăng – qua xà và tiếp đất, nâng cao thành tích. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền II/ ĐỊA ĐIỂM : sân trường III/ THỜI GIAN : 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang B. CƠ BẢN : 1. Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thành kĩ thuật nháy cao kiểu "Bước qua" và nâng cao thành tích. 2. Chạy bền: : Luyện tập chạy bền .Yêu cầu trong quá trình chạy phải phân bổ sức sao cho hợp lý C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph 35ph 2Lx8N 30ph Nữ 400m Nam 600m 10ph 2Lx8N Đội hình tập trung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Gv thực hiện động tac mẫu sau đó yêu càu HS thực hiện, GV sữa sai động tác Đội hình học mới động tác Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV chia lớp ra làm 4 tốp ( 2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu cầu thả lỏng khi về đích Đội hình chạy bền Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV GIÁO ÁN SỐ 16 Ngày soạn ............................. Ngày dạy : ......................... Tuần 16 : Tiết 31 - 32 Khối lớp dạy 8 BÀI DẠY + NHẢY CAO + CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : Học cần đạt được - Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiẻu “ Bước qua” và nâng cao thành tích. - Kiểm tra nhảy cao kiểu “bước qua” - Chạy bền: Trò chơi (Do GV chọn) II/ ĐỊA ĐIỂM : sân trường III/ THỜI GIAN : 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang B. CƠ BẢN : 1. Nhảy cao: - Ôn tập:Tiếp tục hoàn thành kĩ thuật nháy cao kiểu "Bước qua" và nâng cao thành tích. * Kiểm tra nhảy cao Cách cho điểm : + Điểm Giỏi ( 9 - 10 điểm) : Thực hiện đúng kĩ thuật ( 3 giai đoạn : chạy đà - giậm nhảy - qua xà), qua xà 0,90 m cho nam và 0, 80 m cho nữ + Điểm Khá ( 7 - 8 điểm ) : Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn qua xà, các giai đọan khác có sai sót nhỏ, qua xà 0,90 m cho nam và 0, 80 m cho nữ + Điểm Đạt ( 5 - 6 điểm ) : Thực hiện được cơ bản đúng kĩ thuật giai đoạn qua xà, các giai đoạn khác có sai sót lớn, qua xà 0,90 m cho nam và 0, 80 m cho nữ + Điểm chưa đạt ( 3 - 4 điểm ) : Chưa hình thành được kĩ thuật giai đoạn qua xà mặc dù giậm nhảy thực hiện tốt. 2. Chạy bền: : Luyện tập chạy bền .Yêu cầu trong quá trình chạy phải phân bổ sức sao cho hợp lý C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph 50ph 4L 35ph 15ph Nữ 400m Nam 600m 10ph 2Lx8N Đội hình tập trung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Gv thực hiện động tac mẫu sau đó yêu càu HS thực hiện, GV sữa sai động tác Đội hình học mới động tác Đội hình ôn tập và kiểm tra * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV GV chia lớp ra làm 4 tốp ( 2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu cầu thả lỏng khi về đích Đội hình chạy bền Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV GIÁO ÁN SỐ 17 Ngày soạn .............................. Ngày dạy : ............................ Tuần 17 : Tiết 33 -34 Khối lớp dạy 8 BÀI DẠY ÔN TẬP KIỂM TRA RLTT I/ MỤC TIÊU : - Ôn kỹ thuật chạy ngắn . Yêu cầu thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tích . II/ ĐỊA ĐIỂM : sân trường III/ THỜI GIAN : 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. -Xoay hông-Xoay gối.-Gập bụng- Xoay khớp gối. + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau B. CƠ BẢN Ôn kỹ thuật chạy ngắn C. KẾT THÚC : + Thả lỏng các khớp + Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. +Yêu cầu tập luyện ở nhà + Xuống lớp 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // 65ph 2Lx3N 10ph 2Lx8N Đội hình tập trung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nhắc lại kỹ thuật chạy ngắn và yêu cầu HS tập luyện theo nhóm. Đội hình: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * LT 60m GV Đội hình thả lỏng giống đội hình khởi động Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV GIÁO ÁN SỐ 18 Ngày soạn ............................ Ngày dạy : .......................... Tuần 18 : Tiết 35 -36 Khối lớp dạy 8 BÀI DẠY CHẠY NGẮN I/ MỤC TIÊU : - Ôn tập - Kiểm tra HKI II/ ĐỊA ĐIỂM : sân trường III/ THỜI GIAN : 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. -Xoay hông-Xoay gối.-Gập bụng- Xoay khớp gối. + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau B. CƠ BẢN : + Ôn kỹ thuật chạy ngắn + Kiểm tra chạy ngắn Cách cho điểm : Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng HS. + Điểm Giỏi ( 9 - 10 điểm) : Thực hiện đúng các giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt 9,8 giây cho nam và 11 giậy cho nữ + Điểm Khá ( 7 - 8 điểm ) : Có 1 vài sai sót nhỏ về kĩ thuật và thành tích đạt 9,9 giây đến 10 ,5 giây cho nam và 11 giây đến 11, 6 giây cho nữ. + Điểm Đạt ( 5 - 6 điểm ) : Thực hiện sai 1 trong các giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt trên 10,5 giây cho nam và 11,6 giây cho nữ. + Điểm chưa đạt ( 3 - 4 điểm ) : Thực hiện sai từ 2 - 3 giai đoạn, không tính thành tích. C. KẾT THÚC : + Thả lỏng các khớp + Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. +Yêu cầu tập luyện ở nhà + Xuống lớp 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // 65ph 20ph 45ph 60m x1L 10ph 2Lx8N Đội hình tập trung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nhắc lại kỹ thuật chạy ngắn và yêu cầu HS tập luyện theo nhóm. Đội hình: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * LT 60m GV Đội hình thả lỏng giống đội hình khởi động Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV

File đính kèm:

  • docGiao an TD8(8).doc