Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 25+26 - Năm học 2012-2013

 

1.Nhận lớp:

2.Giới thiệu nội dung yêu cầu:

3.Kiểm tra bài cũ:

4. Khởi động : Chung Chuyên môn

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung kiểm tra chạy ngắn

- Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, hông, ép dọc – Ngang, CBN, CNCĐ, CĐS. Đi bộ chuyển sang chạy. Chạy đạp sau.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 25+26 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số: 25 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết ppct: 25 Kiểm tra : Chạy ngắn. NS : 20/11/12 Nội dung : Kĩ thuật và thành tích chạy 60m. PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp: 2.Giới thiệu nội dung yêu cầu: 3.Kiểm tra bài cũ: 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung kiểm tra chạy ngắn - Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, hông, ép dọc – Ngang, CBN, CNCĐ, CĐS. Đi bộ chuyển sang chạy. Chạy đạp sau. CÔ BAÛN 1.Chạy ngắn: Ơn tập kĩ thuật xuất pht thấp chạy 60m. 2.Kiểm tra : Kĩ thuật và thành tích chạy 60m. *Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật 4 giai đoạn trong chạy ngắn. - Chú ý đên cách đo và đóng bàn đạp. * Thang điểm kiểm tra: - Điểm đạt: + Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật thành tích nam, nữ theo độ tuổi trong bảng tiêu chuẩn RLTT. + Thực hiện đúng kĩ thuật XPT và kĩ thuật chạy giữa quãng thành tích nam,nữ theo độ tuổi trong bảng tiêu chuẩn RLTT. + Thực hiện đũng kĩ thuật chạy giữa quãng có một số sai sót nhỏ khi thực hiện kĩ thuật xuất phát thành tích nam, nữ theo độ tuổi trong bảng tiêu chuẩn RLTT. Điểm chưa đạt: + Thực hiện được cơ bản đúng kĩ thuật XPT và kĩ thuật bước chạy nhưng không đạt thành tích nam, nữ theo độ tuổi ở mức “Đạt” trong bảng tiêu chuẩn RLTT. + Thực hiện đúng kĩ thuật thành tích không đạt ở mức “ Đạt” của nam, nữ theo độ tuổi trong bảng tiêu chuẩn RLTT. KẾT THÚC 1. Củng cố 2. Thả lỏng 3. Nhận xét 4. Dặn dò: - Thả lỏng toàn thân, rũ tay, phơi cá, đám lưng nhẹ. - Gv nhận xét ưu khuyết điểm bài kiểm tra ( có thể đọc điểm) - Ôn, chạy bền và đá cầu. MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo PPCT: 25 - Biết cách thực hiện tập luyện môn chạy ngắn (60m). NS: 20 /11/12 - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy (60m). ND: 22 /11/12 - Đạt tiêu chuẩn RLT (chạy nhanh). * Địa điểm-Phương tiện: Sân trường, vệ sinh nơi kiểm tra, GA, SĐCN, 2 bộ bàn đạp, đường chạy 60m. Thôøi gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € - Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng, so le € € € € € € dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp ƒCSL 28-30’ 2-3l 1l/hs * Ôn tập: Kĩ thuật xuất phát thấp chạy lao 60m. € € € € € € - Sử dụng phương pháp luyện tập, sửa sai. € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Gv nêu những yêu cầu khi kiểm tra. Đường chạy 60m và gọi 2 hs ln thực hiện. € - Các nhóm khác chuẩn bị. - Kiểm tra lần 2 không quá điểm 8. € - Các trường hợp khác do Gv quyết định. pGv 5 - 7’ 1x1l 2lx8n 1x1l - Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € - Đội hình 4 hang cự li rộng so le € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € € € € € € € pGv Giáo án số:26 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết ppct: 26 Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, kĩ thuật NS: 20/11/12 di chuyển; Học: Đỡ cầu bằng ngực. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp: 2.Giới thiệu nội dung yêu cầu: 3.Kiểm tra bài cũ: Tâng cầu bằng má trong bàn chân. 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp. - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung bài học. - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật tang cầu bằng má trong bàn chân. - GV nhận xét và cho học sinh điểm. - Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang, Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. CÔ BAÛN 1. Đá cầu: Hoïc : Ñôõ caàu baèng ngöïc ? Kó thuaät di chuyeån ? Oân taâng caàu baèng ñuøi, ? Taâng caàu baèng maù trong baøn chaân 2..Chaïy beàn ? Luyeän taäp *Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ và học mới. * Yêu cầu: - Thực hiện cơ bản đúng các bước di chuyển như các bước trượt, trước, sau – Phải, trái... - Dùng sức bật của chân và kết hợp với đánh tay khi di chuyển - Dùng các bước lướt di chuyển bằng cách tiếp đất bằng mũi bàn chân sau đó lăn sang cả bàn chân tay buông tự nhiên Yêu cầu: - Biết cách thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật tâng cầu bằng đùi - Dùng chân thuận để đỡ cầu, điểm tiếp xúc với cầu khi để cầu rơi là bằng đùi, lúc này đùi cao ngang hông vuuông góc với thân người. - Dùng các bước lướt, trượt để di chyển để đón hướng cầu rơi và tâng cầu liên tục không để cầu rơi. Yêu cầu: - Biết cách thực kĩ thuật tâng cầu bàng má trong bàn chân - Tư thế chuẩn bị như đỡ cầu bằng ngực sau đó dùng má trong bàn chân để tiếp xúc với cầu, dung các bước di chuyển để đón hướng cầu rơi - Tâng cầu liên tục không để cầu rơi và dúng các bươc trượt để di chuyển - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên - Gv đưa ra các yêu cầu khi chạy KẾT THÚC 1. Củng cố: 2. Thả lỏng: 3. Nhận xét: 4. Dăn dò: - Đỡ cầu bằng ngực - Thả lỏng toàn thân, rũ tay, phơi cá, đám lưng nhẹ. - Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết dạy - Ôn đá cầu. MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo PPCT:26 - Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân các bước di chuyển,học mới NS : 20/11/12 - Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân, các bước di chuyển, ND : 22/11/12 học mới “ Đỡ cầu bằng ngực”. - Biết cách thực hiện và thực hiện đúng chạy trên địa hình tự nhiên. * Địa điểm-Phương tiện: Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, SĐCN, cầu đá 10-15 quả 1 sân đá cầu Thôøi gian PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 6 - 8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € - Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng, so le € € € € € € dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp ƒCSL 28-30’ 3-5’ 1x4l/bt 8-10’ 8-10’ 1x4voøng x 100m - Đỡ cầu bằng ngực € € € € € € € € € € € € pGv + Sử dụng phương pháp làm mẫu, giảng giải, sửa sai, pp đồng loạt. Nhóm 1: Học đỡ cầu bằng ngực, Nhóm 2: Tâng cầu bằng đùi, bằng má trong Các bước di chuyển. bàn chân € € € € € € € € € € € € € € € € € € p € € € € € € p - Sử dụng phương pháp, làm mẫu, phân tích giảng giải, luyện tập, sửa sai Hoán đổi vị trí giữa 2 nhóm nam và nữ Gv điều khiển và quan sát các nhóm luyện tập đồng thời sửa sai 5 - 7’ 1x1l 2lx8n 1x1l - Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € - Đội hình 4 hang cự li rộng so le € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € € € € € € € pGv

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8 tuan 13.doc