Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2013-2014

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 - ĐHĐN : Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dúng hàng, đứng nghiờm, đứng nghỉ, quay phải, quay trỏi, quay đằng sau.

 - Chạy ngắn : Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nõng cao đựi, chạy gút chạm mụng.

2. Kỹ năng:

 - ĐHĐN: HS thực hiện cơ bản đúng các nội dung ĐHĐN ôn tập.

 - Chạy ngắn: HS thực hiện được kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.

3. Thái độ: HS học tập nghiêm túc, chú ý lắng nghe GV giảng bài.

II. Địa điểm và thiết bị dạy học

1. Địa điểm: Sân TD Trường THCS Sử Pỏn – Sa Pa – Lào Cai.

2. Thiết bị dạy học: Còi, tranh chạy nhanh.

III. Nội dung và phương pháp tổ chức.

 

doc54 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: * Ôn tập : Các nước di chuyển và ăn quân trong cờ vua * Đấu tập : * Giải bài tập: Quân trắng đi trước và chiếu hết trong 2 nước 30' - GV nhắc lại kiến thức cơ bản. - HS tiến hành đấu tập theo cặp - GV quan sát sửa sai cho HS. C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng. 2. Nhận xét: 3. Xuống lớp: 5' ĐHXL: €€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€ €GV - GV và HS kết thúc giờ học Ngày soạn: 30/ 11/ 2013 Ngày giảng: 7A : 04/12/2013 Tiết 28 : cờ vua I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : - Cờ vua: HS biết cách thực hịên các nước di chuyển và ăn quân trong cờ vua. Vận dụng vào đấu tập. Giải bài tập chiếu hết trong 2 nước đi quân. 2. Kỹ năng : - Cờ vua: HS thực hiện được các nước di chuyển và ăn quân trong cờ vua, vận dụng được vào đấu tập. Cơ bản giải được bài tập. 3. Thái độ : HS tập luyện nghiêm túc, tự giác, tích cực theo sự hướng dẫn của GV. II. Địa điểm và thiết bị dạy học 1. Địa điểm: Sân TD Trường THCS Sử Pỏn – Sa Pa – Lào Cai. 2. Thiết bị dạy học: Bàn cờ vua. III. Nội dung và phương pháp tổ chức. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp, cán sự báo cáo sỹ số. - GV phổ biến MT, YC & ND giờ học. 2. Khởi động. - HS chạy nhẹ nhàng . - Bài thể dục tay không. - Xoay các khớp. - ép dây chằng. - Kỹ thuật di chuyển. 10' - Đội hình nhận lớp, cán sự lớp điều khiển. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - Chạy 2 vòng sân. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV B. Phần cơ bản Cờ vua: * Ôn tập : Các nước di chuyển và ăn quân trong cờ vua * Đấu tập : * Giải bài tập: Quân trắng đi trước và chiếu hết trong 2 nước 30' - GV nhắc lại kiến thức cơ bản. - HS tiến hành đấu tập theo cặp - GV quan sát sửa sai cho HS. C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng. 2. Nhận xét: 3. Xuống lớp: 5' ĐHXL: €€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€ €GV - GV và HS kết thúc giờ học Ngày soạn: 30/ 11/ 2013 Ngày giảng: 7A : 07/12/2013 Tiết 29 : cờ vua I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : - Cờ vua: HS biết cách thực hiện các nước di chuyển và ăn quân trong cờ vua. Vận dụng vào đấu tập. Giải bài tập chiếu hết trong 3 nước đi quân. 2. Kỹ năng : - Cờ vua: HS thực hiện được các nước di chuyển và ăn quân trong cờ vua, vận dụng được vào đấu tập. Cơ bản giải được bài tập. 3. Thái độ : HS tập luyện nghiêm túc, tự giác, tích cực theo hướng dẫn của GV. II. Địa điểm và thiết bị dạy học 1. Địa điểm: Sân TD Trường THCS Sử Pỏn – Sa Pa – Lào Cai. 2. Thiết bị dạy học: Bàn cờ vua. III. Nội dung và phương pháp tổ chức. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp, cán sự báo cáo sỹ số. - GV phổ biến MT, YC & ND giờ học. 2. Khởi động. - HS chạy nhẹ nhàng . - Bài thể dục tay không. - Xoay các khớp. - ép dây chằng. - Kỹ thuật di chuyển. 10' - Đội hình nhận lớp, cán sự lớp điều khiển. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - Chạy 2 vòng sân. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV B. Phần cơ bản Cờ vua: * Ôn tập : Các nước di chuyển và ăn quân trong cờ vua * Đấu tập : * Giải bài tập: Quân trắng đi trước và chiếu hết trong 3 nước 30' - GV nhắc lại kiến thức cơ bản. - HS tiến hành đấu tập theo cặp - GV quan sát sửa sai cho HS. C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng. 2. Nhận xét: 3. Xuống lớp: 5' ĐHXL: €€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€ €GV - GV và HS kết thúc giờ học Ngày soạn:07/ 12 / 2013 Ngày giảng: 7A :11 /12/2013 Tiết 30 : cờ vua I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : - Cờ vua: HS biết cách thực hiên các nước di chuyển và ăn quân trong cờ vua. Vận dụng vào đấu tập. Giải bài tập chiếu hết trong 3 nước đi quân. 2. Kỹ năng : - Cờ vua: HS thực hiện được các nước di chuyển và ăn quân trong cờ vua, vận dụng được vào đấu tập. Cơ bản giải được bài tập. 3. Thái độ : HS tập luyện nghiêm túc, tự giác, tích cực theo sự hướng dẫn của GV. II. Địa điểm và thiết bị dạy học 1. Địa điểm: Sân TD Trường THCS Sử Pỏn – Sa Pa – Lào Cai. 2. Thiết bị dạy học: Bàn cờ vua. III. Nội dung và phương pháp tổ chức. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp, cán sự báo cáo sỹ số. - GV phổ biến MT, YC & ND giờ học. 2. Khởi động. - HS chạy nhẹ nhàng . - Bài thể dục tay không. - Xoay các khớp. - ép dây chằng. - Kỹ thuật di chuyển. 10' - Đội hình nhận lớp, cán sự lớp điều khiển. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - Chạy 2 vòng sân. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV B. Phần cơ bản Cờ vua: * Ôn tập : Các nước di chuyển và ăn quân trong cờ vua * Đấu tập : * Giải bài tập: Quân trắng đi trước và chiếu hết trong 3 nước 30' - GV nhắc lại kiến thức cơ bản. - HS tiến hành đấu tập theo cặp - GV quan sát sửa sai cho HS. C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng. 2. Nhận xét: 3. Xuống lớp: 5' ĐHXL: €€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€ €GV - GV và HS kết thúc giờ học Ngày soạn: 07 / 12/ 2013 Ngày giảng: Tiết 31: 7A :14 /12/2013 Tiết 32: 7A: 18 /12/2013 Tiết 31 + 32: Cờ vua: Kiểm tra I. mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS biết các kiến thức cơ bản trong cờ vua. Giải các bài tập chiếu hết trong 2 nước. 2. Kỹ năng: - HS nắm đước các kiến thức cơ bản trong cờ vua. HS giảiI được bài tập. 3. Thái độ: HS tham gia kiểm tra nghiêm túc, trật tự II. địa điểm và thiết bị dạy học: 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Sử Pỏn 2. Thiết bị dạy học: Còi, Cờ vua iii. Tiến trình lên lớp: Khởi động: ( 10 phút) - HS tự khởi động Tiến trình kiểm tra và cách cho điểm: ( 30 phút) a) Nội dung kiểm tra: - Lý thuyết: Bàn cờ, quân cờ, cách di chuyển các quân cờ. Luật đi và ăn quân trong cờ vua. - Thực hành: Giải bài tập chiếu hết trong 2 nước b) Cách kiểm tra: - HS lần lượt bốc thăm đề thi sau đó nhận 1 bàn cờ/ 1HS và trở về vị trí để làm bài c) Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo thực tế kết quả bài làm của HS: - Lý thuyết: Tối đa 5 điểm nếu HS trả lời đúng tất cả các nội dung lý thuýêt. - Thực hành: + HS giải được bài tập thêo tất cả các cách được tính 5 điểm. + HS giảI được bài tập nhưng thiếu1 cách trừ 1 điểm. + HS không giảI được bài tập không được tính điểm phần thi thực hành - Tổng điểm lý thuyết + thực hành = Điểm môn thi: + Đạt 5 - 10 điểm: Đạt + Dưới 5 điểm: Chưa đạt Ghi chú: - Các trường hợp khác, do GV quyết định. Kết thúc: ( 5 phút) a) Nhận xét, công bố điểm: b) Xuống lớp, HDVN: Ngày soạn: 8/ 12/ 2013 Ngày giảng: Tiết 33: 7A :12 /12/2013 Tiết 34: 7A:12 /12/2013 7B :15 /12/2013 7B:17 /12/2013 Tiết 33 + 34: ÔN tập học Kỳ i Nội dung : ĐHĐN - Chạy nhanh I. mục tiêu: 1. Kiến thức: - ĐHĐN: HS biết cách thực hiện đi đều - đứng lại và đổi chân khi đi đều sai nhịp; đi đều vòng phải - trái; biến đổi đội hình 0-2-4 và 0-3-6-9. - Chạy nhanh: HS biết cách thực hiện xuất phát cao chạy nhanh 60m. 2. Kỹ năng: - ĐHĐN: HS thực hiện cơ bản đúng nhóm bài tập ĐHĐN nêu trên. - Chạy nhanh: HS thực hiện cơ bản đúng XP cao chạy nhanh 60m; đạt TCRLTT ( chạy nhanh 60m). 3. Thái độ: HS chú ý tập luyện theo yêu cầu của GV, tập luyện tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn tập luyện. II. địa điểm và thiết bị dạy học: 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Sử Pỏn. 2. Thiết bị dạy học: Còi TD. iii. Nôi dụng và phương pháp tổ chức Nội dung Đl Phương pháp - tổ chức A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp. - GVnhận lớp, cán sự báo cáo sỹ số. - GV phổ biến yêu cầu & ND giờ học. 2. Khởi động. - HS chạy nhẹ nhàng . - Xoay các khớp tay, chân, vai, hông, gối. - ép dây chằng: ngang, dọc. - Xoay vòng lớn. 8' - Đội hình nhận lớp, cán sự lớp điều khiển. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - ĐHKĐ: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV B. Phần cơ bản 1. ĐHĐN : *Nội dung : - Đi đều - đứng lại và đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Đi đều vòng phải - trái. - Biến đổi đội hình 0-2-4 và 0-3-6-9. * Củng cố : Đi đều, biến đổi đội hình 0-2-4 và 0-3-6-9. 2. Chạy nhanh: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. - XP cao - chạy lao. - XP cao chạy nhanh 60m. 32 ' - Tập hợp đồng loạt cả lớp : ĐHTL1 : €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ - Tập luyện theo nhóm do cán sự lớp điều khiển. - GV quan sát sửa sai cho HS. - GV gọi 1 nhóm HS thực hiện tốt lên thực hiện các nội dung ĐHĐN do GV đưa ra, cả lớp quan sát nhận xét. - ĐHTL: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € € € - GV hướng dẫn HS tập luyện. Quan sát sửa sai cho HS. C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng : 2. Nhận xét tình thần học tập của HS: 3. Xuống lớp : 5' - Đội hình xuống lớp. €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €GV - GV và CS làm thủ tục xuống lớp Ngày soạn: 8 / 12/ 2013 Ngày giảng: Tiết 35: 7A :13 /12/2013 Tiết 36: 7A:18/12/2013 7B :18 /12/2013 7B: 22/12/2013 Tiết 35 + 36: Kiểm tra học kỳ i Nội dung : ĐHĐN I. mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS biết cách thực hiện đi đều - đứng lại và đổi chân khi đi đều sai nhịp; đi đều vòng phải - trái; biến đổi đội hình 0-2-4 và 0-3-6-9. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng nhóm bài tập nêu trên. 3. Thái độ: HS tham gia kiểm tra nghiêm túc, trật tự, đảm bảo an toàn tập luyện. II. địa điểm và thiết bị dạy học: 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Bản Phùng 2. Thiết bị dạy học: Còi TD.. iii. Tiến trình lên lớp: Khởi động: ( 10 phút) - HS tự khởi động Tiến trình kiểm tra và cách cho điểm: ( 30 phút) a. Nội dung kiểm tra: Mỗi HS phải thực hiện tổng hợp một số khả năng đã học ( không báo trước) trong đó có một số kỹ năng mà HS nào cũng phải thực hiện: đi đều, điểm số. b. Cách kiểm tra: - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt gồm 4-5 HS. - Những HS đến lượt kiểm tra thực hiện theo các khẩu lệnh của GV. - Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp bị điểm kém, GV có thể cho kiểm tra thêm lần 2. c. Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng HS: - Đạt : Thực hiện đúng các bài tập - Chưa đạt: Thực hiện sai từ 2 kỹ năng trở lên. Kết thúc: ( 5 phút) a. Hồi tĩnh, thả lỏng: - Hít thở. - Thả lỏng tay, chân. - Đấm lưng. b. Nhận xét, công bố điểm: c. Xuống lớp, HDVN

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 7(1).doc