Giáo án Thể dục Khối 6 - Tiết 12: ĐHĐN - Thể dục

 / -MUẽC TIEÂU:

 1/- Kiến thức:

 - ĐHĐN: Biết cách thực hiện giaọm chaõn, ủi ủeàu, ủửựng laùi, đoồi chaõn khi sai nhũp.

- TD: Biết tên và cách thực hiện 9 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, chaõn, buùng, vaởn mỡnh, phoỏi hụùp, nhaỷy ủieàu hoứa.

- Troứ chụi: chaùy dớch daộc.

 2/- Kỷ năng:

-Thực hiện được giaọm chaõn, ủi ủeàu, ủửựng laùi, đoồi chaõn khi sai nhũp.

-Thực hiện được các động tác Vươn thở, Tay, Ngực, chaõn, buùng, vaởn mỡnh, phoỏi hụùp, nhaỷy, ủieàu hoứa.

- Thửùc hieọn ủửụùc kyỷ thuaọt chụi.

 3/- Thaựi ủoọ

- Traọt tửù nghieõm tuực trong taọp luyeọn

II/ ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN :

 - ẹũa ủieồm: Saõn trửụứng, veọ sinh saùch seỷ nụi luyeọn taọp.

 - Phửụng Tieọn: GV chuaồn bũ 1 coứi, phaựt leọnh.

III / NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP :

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 6 - Tiết 12: ĐHĐN - Thể dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 27,28/09/201 Lớp: 6A1,2,3,4,5,6 ( nam+ nữ) Thửự:6,7 Buoồi: chieàu Tieỏt PPCT: 12 tuaàn: 6 Khối : 6 GIÁO ÁN 12 Bài : ĐHĐN – THỂ DUC . ---------oOo------- / -MUẽC TIEÂU: 1/- Kiến thức: - ĐHĐN: Biết cách thực hiện giaọm chaõn, ủi ủeàu, ủửựng laùi, đoồi chaõn khi sai nhũp. - TD: Biết tên và cách thực hiện 9 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, chaõn, buùng, vaởn mỡnh, phoỏi hụùp, nhaỷy ủieàu hoứa. - Troứ chụi: chaùy dớch daộc. 2/- Kỷ năng: -Thực hiện được giaọm chaõn, ủi ủeàu, ủửựng laùi, đoồi chaõn khi sai nhũp. -Thực hiện được các động tác Vươn thở, Tay, Ngực, chaõn, buùng, vaởn mỡnh, phoỏi hụùp, nhaỷy, ủieàu hoứa. - Thửùc hieọn ủửụùc kyỷ thuaọt chụi. 3/- Thaựi ủoọ - Traọt tửù nghieõm tuực trong taọp luyeọn II/ ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN : - ẹũa ủieồm: Saõn trửụứng, veọ sinh saùch seỷ nụi luyeọn taọp. - Phửụng Tieọn: GV chuaồn bũ 1 coứi, phaựt leọnh. III / NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG YấU CẦU CƠ BẢN VỀ KỶ THUẬT P P TỔ CHệÙC LỚP I/- PHAÀN MễÛ ẹAÀU 1/.Nhaọn lụựp : 2/. Phoồ bieỏn ND: 3/ .Khụỷi ủoọng: Xoay caực khụựp, hoõng, tay, ủaàu goỏi, chaõn 2. kiểm tra bài cũ : - 9 ẹT vaứ giậm chõn-đi đều II/CƠ BẢN : 1- OÂN ĐHĐN: - Giậm chân : - ẹi ủeàu: - Đứng lại . - Đổi chân khi đi đều sai nhịp. 2. Õn Bài TD phát triển chung. - ĐT vươn thở. - Động tác tay : - ĐT ngực. - Chaõn: - Buùng: - Vaởn mỡnh - Nhaỷ - ẹieàu hoứa * Củng cố : - ĐHĐN + 9 ẹT. * Kiểm tra thử: - 2-3 HS từ 4-5 ĐT 3. Troứ chụi: “ Chaùy dớch daộc” II/KẾT THÚC : - Thaừ loừng - Nhaọn xeựt+daởn doứ - Noọi dung tieỏt sau - Bài tập về nhà - xuoỏng lụựp 6ả8ph 2Lx8n 25-30p 4-5p * GV nhaọn lụựp, kieồm tra sú soỏ, chúnh ủoỏn trang phuùc, kieồm tra sửực khoeỷ hoùc sinh. * GV neõu Muùc tieõu tieỏt hoùc. - Heỏt bieõn ủoọ, ủuựng soỏ laàn qui ủũnh. - HS Thửùc hieọn ủuựng soỏ laàn qui ủũnh. - HS thửùc hieọn nhửừng ẹT vửứa hoùc. GV nhaọn xeựt. - Cả lớp nhận xột. - ẹuựng luaọt, nghieõm tuực traọt tửù, ủuựng qui ủũnh - Duoói caực khụựp, rung ủuứi, hớt thụỷ saõu. - Neõu ửu khuyeỏt ủieồm buoồi taọp - ĐHĐN – TD-CHẠY BỀN. - Õn ẹT. - Giaỷi taựn lụựp hoõ “ khoeỷ” -Nhoựm 1:Taọp luyeọn giậm chõn đi đều-đứng lại - Nhúm 2: Thửùc hieọn 9 ẹT - Sau ủoự thay ủoồi nhoựm

File đính kèm:

  • docGA TD 6 T12.doc
Giáo án liên quan