Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 63: Đá cầu - Chạy bền - Trịnh Quốc Trị

I . NHIỆM VỤ:

 .Đá cầu:

 Ôn: Tâng cầu bằng đùi-bằng má trong bàn chân.

 Học: Chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người.

 II.YÊU CẦU:

 1. Kiến thức :

 -ĐC :Biết tâng cầu bằng đùi bằng má trong bàn chân, biết chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người.

 2. Kỹ năng :

 -ĐC :Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi bằng má trong bàn chân, biết chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người.

 3. Thái dộ: Học sinh tập luyện tích cực, nghiêm túc và an toàn.

III.THỜI GIAN:

 - 1 tiết (45’)

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/02/2021 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 63: Đá cầu - Chạy bền - Trịnh Quốc Trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 32 MÔN : ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN ˜w™ Tiết CT : 63 Thời gian dạy : 11/04/2013 I . NHIỆM VỤ: .Đá cầu: Ôn: Tâng cầu bằng đùi-bằng má trong bàn chân. Học: Chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người. II.YÊU CẦU: 1. Kiến thức : -ĐC :Biết tâng cầu bằng đùi bằng má trong bàn chân, biết chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người. 2. Kỹ năng : -ĐC :Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi bằng má trong bàn chân, biết chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người. 3. Thái dộ: Học sinh tập luyện tích cực, nghiêm túc và an toàn. III.THỜI GIAN: - 1 tiết (45’) IV.ĐỊA ĐIỂM: Sân tập của trường. V.DỤNG CỤ: Còi, cầu đá. PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ I/ Phần chuẩn bị: -Nhận lớp – Điểm danh. -Phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập. -Khởi động: chung, chuyên môn, xoay khớp, căng cơ. -KT miệng : Tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân. (6p) 1’ 1’ 4’ 2’ II/ Phaàn cô baûn: 1)Ñaù caàu: _OÂn: +Taâng caàu baèng ñuøi +Taâng caàu baèng maù trong baøn chaân. _Hoïc: +Chuyeàn caàu taïi choã. + Chuyeàn caàu theo nhoùm 2ngöôøi. 3)Cuûng coá kyõ thuaät: _Taâng caàu baèng ñuøi-maù trong. (35p) 35’ 10’ 20’ 5’ III/ Phần kết thúc: -Hồi tĩnh. -Nhận xét và đánh giá buổi tập. -HD tập ở nhà: Tâng cầu. -Xuống lớp. (4p) 2’ 1’ 1’ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC -HS tập trung nhanh, trật tự -nghiêm túc. -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c. -Tích cực thực hiện khởi động. -Thực hiện cơ bản đúng nội dung kiểm tra. -HS giãn cách 1 dang tay khởi động. -Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá. Tâng cầu bằng đùi: Taâng cầ bằng má trong +Sử dụng hợp lý lực của chân để tâng-chuyền và điều khiển cầu theo ý muốn, di chuyển phán đoán để tâng-chuyền được nhiều lần. -HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai động tác, sửa sai lầm thường mắc để RKN. chia hs thành 3 nhóm luyện tập, gv quản lý nhắc nhở và sửa sai cho hs. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € x x x x x x x -chuyền cầu theo nhóm 2, người. x x x x x x x € € € € € € € € € € € -Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs RKN. -Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu. -Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập. -Thực hiện tốt bài tập ở nhà. -Lớp giải tán trật tự. -HS giãn cách 1 dang tay hồi tĩnh. Biên Giới, ngày 09 tháng 04 năm 2013 Giáo viên soạn Duyệt của Ban Giám Hiệu Trịnh Quốc Trí NHẬN XÉT BỔ SUNG : Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • docTiet 63.doc