Giáo án Thể dục Khối 6 - Bản đẹp 2 cột - Lê Anh Tuấn

I- Mục tiêu:

* Nhiệm vụ: + Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình thể dục lớp 6.

+ Lợi ích tác dụng của thể dục.

 * Yêu cầu: + Biết và nắm được nội dung bài học.

+ Biên chế tổ tập luyện. Một số quy định khi tập luyện.

 

 II - Địa điểm – Phương tiện:

- Địa điểm: + Học ở trên lớp.

- Phương tiện: + Giáo viên soạn bài và chuẩn bị bài lên lớp.

 + Học sinh chuẩn bị sách vở để ghi bài.

III- Nội dung dạy học:

 

 

doc55 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/02/2021 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 6 - Bản đẹp 2 cột - Lê Anh Tuấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ần cơ bản : 1-Kiểm tra bài cũ : -Em hãy thực hiện chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc.? 2- Đội hình đội ngũ: + Tiếp tục hoàn thiện các kỹ năng đã học. 3- Chạy nhanh : + Ôn một số động tác bổ trợ đã học. + Trò chơi: “Chạy tiếp sức chuyển vật” 30’ 3’ 10’ 10’ 7’ 2x8 2x8 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét và cho điểm. ĐH Tập Luyện: x x x x x x x x x x x x r GV - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho xem tranh ánh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. ĐH Tập Luyện: xxxx xxxx r GV - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho HS xem tranh ảnh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. C-Phần kết thúc: 1-Củng cố: -Em hãy thực hiện động tác bổ trợ đã học ? 2- Thả lỏng : -Thực hiên 1 số động tác thả lỏng. 3-Nhận xét : 4- Xuống lớp : + GV hô : ‘ Giải tán ‘ + HS hô : ‘ Khoẻ’ 7’ 2’ 3’ 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét ĐH Tập Luyện: x x x x x x x x x x x x r GV +Đánh giá quá trình tập luyện của hs. +Dặn dò ra bài tập về nhà. ĐH Xuống lớp : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV Ngày soạn: / / 200 Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Tiết:18 Kiểm tra: Đội hình đội ngũ I- Mục tiêu: *Nhiệm vụ -ĐHĐN: + Đánh giá quá trình tập luyện của học sinh ở trường cũng như ở nhà. * Yêu cầu: + Đánh giá chính xác quá trình tập luyện của học sinh + Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác. II - Địa điểm – Phương tiện: - Địa điểm: + Sân tập Trường THCS Việt Vinh - Phương tiện: + Còi,cờ,tranh ảnh III- Nội dung dạy học : Nội dung Đ.Lượng Phương pháp tổ chức TG SL A-Phần cơ bản : 1- Nhận lớp : + ổn định tổ chức. + Phổ biến nội dung giờ học. 2- Khởi động: a- Khởi động chung: + Thực hiện bài thể dục tay không 6 động tác cơ bản. + Xoay các khớp. + ép các cơ. b-Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ. + Nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. 8’ 6’ 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 ĐH Nhận lớp: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV ĐH Khởi động: x x x x x x x x x x x x x x x x x x r GV +Giáo viên hô cho học sinh tập luyện. +Vừa hô vừa quan sat sửa sai cho học sinh B-Phần cơ bản : 1-Kiểm tra Chạy ngắn: * Nội dung kiểm tra: + Kiểm tra các kỹ năng đã học * Hình thức kiểm tra : + Kiểm tra thực hành * Mức độ đành giá : + Xếp loại : Giỏi + Xếp loại : Khá + Xếp loại : TB + Xếp loại : yếu 30’ . ĐH Kiểm tra: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x r GV - GV gọi 2 hs lên thực hiện - Lần lượt HS lên thực hiện. - HS ở dưới quan sát và đành giá - Giáo viên nhận xét và cho điểm. - GV công bố điểm. C-Phần kết thúc: 1- Thả lỏng : -Thực hiên 1 số động tác thả lỏng. 2-Nhận xét : 3- Xuống lớp : + GV hô : ‘ Giải tán ‘ + HS hô : ‘ Khoẻ’ 7’ 2’ 3’ 2x8 ĐH Tập Luyện: x x x x x x x x x x x x r GV +Đánh giá quá trình tập luyện của hs. +Dặn dò ra bài tập về nhà. ĐH Xuống lớp : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV Tuần:10 Ngày soạn: / / 200 Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Tiết:19 chạy nhanh – ném bóng I- Mục tiêu: *Nhiệm vụ: - Chạy nhanh: + Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ + Trò chơi “ Lò cò tiếp sức” + Học: Chạy nâng cao đùi. - Ném bóng: + Trò chơi phát triển sức mạnh của tay- ngực. * Yêu cầu: + Biết và nắm được nội dung bài học. + Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác. II - Địa điểm – Phương tiện: - Địa điểm: + Sân tập Trường THCS Việt Vinh - Phương tiện: + Còi,cờ,tranh ảnh III- Nội dung dạy học : Nội dung Đ.Lượng Phương pháp tổ chức TG SL Phần cơ bản : 1- Nhận lớp : + ổn định tổ chức. + Phổ biến nội dung giờ học. 2- Khởi động: a- Khởi động chung: + Thực hiện bài thể dục tay không 6 động tác cơ bản. + Xoay các khớp. + ép các cơ. b-Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ. + Nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. 8’ 6’ 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 ĐH Nhận lớp: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV ĐH Khởi động: x x x x x x x x x x x x x x x x x x r GV +Giáo viên hô cho học sinh tập luyện. +Vừa hô vừa quan sat sửa sai cho học sinh B-Phần cơ bản : 1-Kiểm tra bài cũ : -Em hãy thực hiện một số động tác ĐHĐN? 2- Chạy nhanh : + Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ + Trò chơi “ Lò cò tiếp sức” + Học: Chạy nâng cao đùi. 3- Ném bóng: + Trò chơi phát triển sức mạnh của tay- ngực. 30’ 3’ 10’ 10’ 7’ 2x8 2x8 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét và cho điểm. ĐH Tập Luyện: xxxx xxxx r GV - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho HS xem tranh ảnh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. ĐH Tập Luyện: x x x x x x x x x x x x r GV - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho xem tranh ánh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. C-Phần kết thúc: 1-Củng cố: -Em hãy thực hiện Chạy nâng cao đùi? 2- Thả lỏng : -Thực hiên 1 số động tác thả lỏng. 3-Nhận xét : 4- Xuống lớp : + GV hô : ‘ Giải tán ‘ + HS hô : ‘ Khoẻ’ 7’ 2’ 3’ 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét ĐH Tập Luyện: x x x x x x x x x x x x r GV +Đánh giá quá trình tập luyện của hs. +Dặn dò ra bài tập về nhà. ĐH Xuống lớp : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV Ngày soạn: / / 200 Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Tiết:20 chạy nhanh – ném bóng I- Mục tiêu: *Nhiệm vụ: - Chạy nhanh: + Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, Trò chơi “ Lò cò tiếp sức” + Học: Đứng tại chỗ đánh tay kết hợp di chuyển chạy nhanh từ 20 – 30m - Ném bóng: + Trò chơi phát triển sức mạnh của tay- ngực. * Yêu cầu: + Biết và nắm được nội dung bài học. + Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác. II - Địa điểm – Phương tiện: - Địa điểm: + Sân tập Trường THCS Việt Vinh - Phương tiện: + Còi,cờ,tranh ảnh III- Nội dung dạy học : Nội dung Đ.Lượng Phương pháp tổ chức TG SL Phần cơ bản : 1- Nhận lớp : + ổn định tổ chức. + Phổ biến nội dung giờ học. 2- Khởi động: a- Khởi động chung: + Thực hiện bài thể dục tay không 6 động tác cơ bản. + Xoay các khớp. + ép các cơ. b-Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ. + Nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. 8’ 6’ 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 ĐH Nhận lớp: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV ĐH Khởi động: x x x x x x x x x x x x x x x x x x r GV +Giáo viên hô cho học sinh tập luyện. +Vừa hô vừa quan sat sửa sai cho học sinh B-Phần cơ bản : 1-Kiểm tra bài cũ : -Em hãy thực hiện Chạy nâng cao đùi? 2- Chạy nhanh : + Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, Trò chơi “ Lò cò tiếp sức” + Học: Đứng tại chỗ đánh tay kết hợp di chuyển chạy nhanh từ 20 – 30m 3- Ném bóng: + Tung và bắt bang bằng hai tay trước ngực. 30’ 3’ 10’ 10’ 7’ 2x8 2x8 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét và cho điểm. ĐH Tập Luyện: xxxx xxxx r GV - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho HS xem tranh ảnh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. ĐH Tập Luyện: x x x x x x x x x x x x r GV - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho xem tranh ánh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. C-Phần kết thúc: 1-Củng cố: -Em hãy thực hiện+ Tung và bắt bang bằng hai tay trước ngực.? 2- Thả lỏng : -Thực hiên 1 số động tác thả lỏng. 3-Nhận xét : 4- Xuống lớp : + GV hô : ‘ Giải tán ‘ + HS hô : ‘ Khoẻ’ 7’ 2’ 3’ 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét ĐH Tập Luyện: x x x x x x x x x x x x r GV +Đánh giá quá trình tập luyện của hs. +Dặn dò ra bài tập về nhà. ĐH Xuống lớp : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV Tuần:10 Ngày soạn: / / 200 Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Lớp: Tiết: Ngày dạy: / / 200 .Sĩ số: / .Vắng: Tiết:21 chạy nhanh – ném bóng I- Mục tiêu: *Nhiệm vụ: - Chạy nhanh: + Một số động tác và bài tập bổ trợ, trò chơi (do GV chọn) + Học: xuất phát cao – chạy nhanh 30m - Ném bóng: + Trò chơi phát triển sức mạnh của tay- ngực. * Yêu cầu: + Biết và nắm được nội dung bài học. + Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác. II - Địa điểm – Phương tiện: - Địa điểm: + Sân tập Trường THCS Việt Vinh - Phương tiện: + Còi,cờ,tranh ảnh III- Nội dung dạy học : Nội dung Đ.Lượng Phương pháp tổ chức TG SL Phần cơ bản : 1- Nhận lớp : + ổn định tổ chức. + Phổ biến nội dung giờ học. 2- Khởi động: a- Khởi động chung: + Thực hiện bài thể dục tay không 6 động tác cơ bản. + Xoay các khớp. + ép các cơ. b-Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ. + Nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. 8’ 6’ 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 2x8 ĐH Nhận lớp: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV ĐH Khởi động: x x x x x x x x x x x x x x x x x x r GV +Giáo viên hô cho học sinh tập luyện. +Vừa hô vừa quan sat sửa sai cho học sinh B-Phần cơ bản : 1-Kiểm tra bài cũ : -Em hãy thực hiện Chạy nâng cao đùi? 2- Chạy nhanh : + Một số động tác và bài tập bổ trợ, trò chơi (do GV chọn) + Học: xuất phát cao – chạy nhanh 30m 3- Ném bóng: + Tung và bắt bang bằng hai tay trước ngực. 30’ 3’ 10’ 10’ 7’ 2x8 2x8 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét và cho điểm. ĐH Tập Luyện: xxxx xxxx r GV - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho HS xem tranh ảnh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. ĐH Tập Luyện: x x x x x x x x x x x x r GV - GV làm mẫu kết hợp phân tích và cho xem tranh ánh. - GV hướng dẫn HS cách tập luyện. - GV quan sát và sửa sai cho HS. C-Phần kết thúc: 1-Củng cố: -Em hãy thực hiện+ Tung và bắt bang bằng hai tay trước ngực.? 2- Thả lỏng : -Thực hiên 1 số động tác thả lỏng. 3-Nhận xét : 4- Xuống lớp : + GV hô : ‘ Giải tán ‘ + HS hô : ‘ Khoẻ’ 7’ 2’ 3’ 2x8 +Giáo viên gọi 1-2 hs lên thực hiện. +Giáo viên nhận xét ĐH Tập Luyện: x x x x x x x x x x x x r GV +Đánh giá quá trình tập luyện của hs. +Dặn dò ra bài tập về nhà. ĐH Xuống lớp : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx r GV

File đính kèm:

  • docgiao an theo ppct tinh ha giang.doc