Giáo án Thể dục Khối 12 - Tuần 16

 I – Mục tiêu

 TTTC: Bóng rổ

 «n kĩ thuật ném rổ bằng 1 tay trên vai

 Ôn kĩ thuật dẫn bóng hai bước lên rổ.

 Kiểm tra kỹ thuật nép rổ

 II – Địa điểm, phương tiện

 - Địa điểm : T¹i SV§ tr­ng THPT Quan S¬n.

 - Phương tiện : Chuẩn bị còi,khoảng 10 quả bóng rổ.

 III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 12 - Tuần 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 16: GIÁO ÁN 31 – 32 TTTC I – Mục tiêu TTTC: Bóng rổ «ân kĩ thuật ném rổ bằng 1 tay trên vai Ôn kĩ thuật dẫn bóng hai bước lên rổ. Kiểm tra kỹ thuật nép rổ II – Địa điểm, phương tiện - Địa điểm : T¹i SV§ tr­êng THPT Quan S¬n. - Phương tiện : Chuẩn bị còi,khoảng 10 quảø bóng rổ. III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung & giảng giải Định lượng Phương pháp tổ chức tập ( Hoạt động của GV – HS ) 1. Phần mở đầu a) Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số,phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. b) Khởi động - Xoay các khớp : Cồ tay,cổ chân, hông,gối,gập Duỗi chân,xoạc dọc,xoạc ngang,luờn,vặn mình. Khởi động chuyên môn : Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy đạp sau. Chạy nâng gót chạm mông,đá lăng chân ra trước,bước trượt ngang chân này đuổi chân kia sang phải – sang trái, chạy lùi khoảng 5 bước sau đó quay 1800 chạy nhanh về trước. c) KiĨm tra bµi cị: 7’ – 8’ Mỗi động tác 2 lần x 8 nhịp 10m 3P - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học, theo Đội hình 4 hàng ngang. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = p - Dàn hàng,cự ly giãn cách một sải tay.Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. - GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm 2. Phần cơ bản a) «ân kĩ thuật ném rổ bằng 1 tay trên vai ở vị trí ném phạt. b) «ân dẫn bóng 2 bước ném rổ trên vai Kiểm tra Kỹ thuật ném rổ Tại chổ ném rổ 5 lần Hai bước lên rổ 5 lần Cách cho điểm đệm và chuyền Điểm 9 – 10: Thực hiện hai bước lên rổ tốt và ném rổ được 3 quả trở lên Điểm 7 – 8: Thực hiện hai bước lên rổ tốt và ném rổ được 2 quả trở lên Điểm 5 – 6: Thực hiện hai bước lên rổ tốt và ném rổ được 1 quả trở lên Điểm 3 – 4: Thực hiện hai bước lên rổ tốt và ném rổ không được quả nào Điểm 1 – 2: Không thực hiện được kỹ thuật nào Củng cố: Giáo viên nhận xét nội dung kiểm tra của học sinh, nêu lên những hạn chế mà các em chưa thực hiện được 60’ – 65’ 45P 3P - Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu của tiết kiểm tra cho học sinh - Mỗi học sinh lên thực hiện cả hai kỹ thuật tại chổ ném rổ và hai bước lên rổ = p = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 3. Phần kết thúc - Hồi tĩnh,thả lỏng. - GV ra bµi tËp vỊ nhµ - Nhận xét đánh giá buổi học 5 - 6’ - Theo đội hình 4 hàng ngang - GV hướng dẫn HS động tác thả lỏng để HS Tập theo. - Theo đội hình 4 hàng ngang cho HS dồn hàng lại. Quan S¬n, ngµy..th¸ng...n¨m . DuyƯt cđa BGH Tỉ tr­ëng Ký duyƯt ..

File đính kèm:

  • docGAT16.doc