Giáo án Thể dục Khối 12 - Tiết 7: Thể dục - Chạy tiếp sức - Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Phan Quốc Hùng

I-Mục tiêu

- Ôn động tác 6 đến 7 của bài TDND, dạy mới bài TDPTC từ động tác 40 đến 50.

- Phối hợp cả đội trao và nhận gậy (tại chỗ, chạy chậm).

- Moät soá ñieàu luaät chaïy tieáp söùc

- Chạy bền

 + Kiến thức:

Học sinh biết nội dung học mới, hiểu nội dung ôn. Hiểu một số luật chạy tiếp sức.

-Kỹ năng

Học sinh thực hiện được các động tác TD và chạy tiếp sức.

 + thái độ hành vi của học sinh: tích cực tự giác tập luyện, giữ gìn vệ sinh và an toàn nơi tập luyện

II-Địa điểm-Phương tiện

-Địa điểm

Tại sân thể dục Trường THPT Phan Thanh Giản

-Phương tiện

Học sinh đồng phục thể dục

Giáo viên: Máy,băng đĩa, tín gậy và một số dụng cụ phục vụ cho giảng dạy như tranh,ảnh . . .

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/03/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 12 - Tiết 7: Thể dục - Chạy tiếp sức - Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Phan Quốc Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Phan Thanh Giản Tổ TD - QPAN GIÁO ÁN SỐ 7 THỂ DỤC-CHẠY TIẾP SỨC-CHẠY BỀN Tuần 4 I-Mục tiêu - Ôn động tác 6 đến 7 của bài TDND, dạy mới bài TDPTC từ động tác 40 đến 50. - Phối hợp cả đội trao và nhận gậy (tại chỗ, chạy chậm). - Moät soá ñieàu luaät chaïy tieáp söùc - Chạy bền + Kiến thức: Học sinh biết nội dung học mới, hiểu nội dung ôn. Hiểu một số luật chạy tiếp sức. -Kỹ năng Học sinh thực hiện được các động tác TD và chạy tiếp sức. + thái độ hành vi của học sinh: tích cực tự giác tập luyện, giữ gìn vệ sinh và an toàn nơi tập luyện II-Địa điểm-Phương tiện -Địa điểm Tại sân thể dục Trường THPT Phan Thanh Giản -Phương tiện Học sinh đồng phục thể dục Giáo viên: Máy,băng đĩa, tín gậy và một số dụng cụ phục vụ cho giảng dạy như tranh,ảnh . . . III. Tiến trình lên lớp: Phần và nội dung TG Hướng dẫn kĩ thuật Phương pháp lên lớp I-Phần mở đầu Nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học Tình hình sức khỏe của học sinh Khởi động chung ( các khớp) Khởi động chuyên môn (TDNĐ, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau) Trả bài cuõ 10’ 1’ 30s 30s 5-6’ 2’ CS tập hợp lớp báo cáo sĩ số Yêu cầu khẩn trương Ôn đt 6,7 bài TDNĐ, học mới đt 41 – 50 bài TDPTC, phối hợp trao nhận gậy cả đội, học một số luật chạy tiếp sức, tập phát triển sức mạnh của chân. Học sinh báo báo tình hình sức khỏe cho Gv Thực hiện hết biên độ động tác, sử dụng các khớp linh hoạt. Gọi 1,2 HS thực hiện đt 5 bài TDNĐ, đt 31-40 bài TDPTC. p GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Đội hình tập hợp, phương pháp sử dụng lời nói, đàm thoại. Đội hình khởi động: ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ CS GV cho học sinh nhận xét, GV chốt lại cho điểm học sinh. II-Phần cơ bản 1-Moät soá ñieàu luaät trong chaïy tieáp söùc, 2- TD- Chạy tiếp sức 2.1. TD -Nam hoïc môùi bài TDPTC từ động tác41-50 - Nữ ôn đt 6,7. 2.2. chạy tiếp sức 3-Củng cố bài học 4-Bài tập thể lực phát triển sức mạnh của chân. “ nhảy đổi chân” 30’ 5’ 20’ 10’ 10’ 2’ 3’ Ñöôøng chaïy 4x100m có khu vöïc ñeå trao gaäy.trong khi chaïy VÑV phaûi caàm tín gaäy trong tay, vaø trao gaäy cho ngöôøi chaïy Tín gaäy daøi 28-30cm, chu vi voøng gaäy 12-13 cm -Khi xuaát phaùt thaáp khoâng ñöôïc ñeå ñaàu gaäy chaïm maët ñöôøng chaïy. -VÑV chaïy veà cuoái cuøng khi veà ñích phaûi caàm tín gaäy trong tay. Trang 24 SGK TD lớp 12. HS thực hiện được động tác. HS thực hiện được động tác. Thực hiện chậm, đứng đúng vị trí, sai cho vai của người nhận và người trao thẳng hàng. Gọi 1,2 HS nam, nữ thực hiện các động tác TDND , TDPTC 2 người đối diện ngồi xổm chân trước chân sau, ngồi trên nửa bàn chân trước, 2 tay đan chéo các ngón tay lại với nhau, nghe còi thực hiện nhảy đổi chân liên tục. ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Gv GV cho xem tranh ảnh, phương pháp trực quan, sử dụng lời nói. Chia lớp thành 2 nhóm: nhóm 1 học TD, nhóm 2 học chạy tiếp sức. GV cho xem tranh ảnh, thị phạm động tác. Phương pháp tập luyện; tập đồng loạt theo giáo viên. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Chia nhóm nữ thành 2,3 nhóm luyện tập. ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ Giáo viên theo dõi các nhóm sửa sai. ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Đội hình tập luyện tại chỗ và di chuyển trao nhận gậy. trao và nhận 5 lần, sau đó chạy lúp súp trao nhận gậy cả đội đoạn đường 30m. HS nhận xét , Gv nhận xét đánh giá Nữ thực hiện 30s, nam 50s, nghỉ giữa quãng 30s thực hiện 3 lần. ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ GV III-Phần kết thúc Thả lỏng Đánh giá nhận xét buổi tập Bài tập về nhà Giới thiệu giờ học sau Xuống lớp 5’ 2’ 1’ 30s 1’ 30s Thả lỏng tay và chân tích cực. Nêu ưu khuyết điểm của tiết học. Ôn luyện các động tác bài TDND, TDPTC Học mới động tác từ 8 đến 9, ôn động tác từ 1 đến 50, phối hợp 4 người chạy tiếp sức 4x50m. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy tiếp sức). chạy bền. Kí sổ đầu bài, hô khẩu hiệu p GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ CS Ñoäi hình thaû loûng. Ruùt kinh nghieäm giaùo aùn .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Kí duyệt Ba Tri, ngày tháng năm 2010. Người soạn Phan Quốc Hùng

File đính kèm:

  • docgiao an 7.doc
Giáo án liên quan