Giáo án Thể dục Khối 12 - Chương trình học kì I - Bản đẹp 3 cột

I. Mục tiêu:

 - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn. Yêu cầu học sinh biết được những quy định cơ bản để thực hiện trong các giờ Thể dục.

 - Trò chơi “ Diệt các con vật có hại “. Yêu cầu bước đầu biết tham gia được vào trò chơi.

 

II.Địa điểm – Phương tiện tập luyện:

 - Địa điểm: Trong lớp.

 - Phương tiện: Còi, tranh ảnh một số con vật có hại.

 

III. Nội dung – Phương pháp lên lớp:

 

doc35 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 12 - Chương trình học kì I - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
heo đúng yêu cầu N1: Chân trái ra ngang, tay lên cao. N3: Chân phải ra ngang, tay lên cao. N2 – 4: Về TTCB 2. Ôn trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức “: - Mỗi hàng cách nhau 1 dang tay. - Mỗi hàng các em đứng cách nhau 1 cánh tay. - Tổ trưởng đứng trên đầu thực hiện theo hướng dẫn. 8’ - GV nhắc lại ngắn gọn trò chơi. - Tổ chức chơi thử , chơi thật, có thưởng phạt. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: - Đi thường hít thở sâu. - Trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh” 2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài: 3. Bài về nhà: - Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN. - Rèn luyện tư thế cơ bản. 4. Xuống lớp: 5’ - GV hướng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu. ********** ********** ********** ********** r Giáo án số 14 Thể dục RLTTCB – Trò chơi I. Mục tiêu: - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện được động tác ở mức độ tương đối chính xác. - Làm quen với trò chơi “ Chạy tiếp sức “. Yêu cầu tham gia được vào trò chơi ở mức ban đầu. II.Địa điểm – Phương tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trường sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn.. - Phương tiện: Còi, 4 quả bóng làm mốc, kẻ sân. III. Nội dung – Phương pháp lên lớp: Nội dung – Yêu cầu Định lượng Phương pháp – Tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh. 7’ 2’ - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. ********** ********** ********** ********** — r 2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm nhịp - Ôn đứng nghiêm – nghỉ, quay phải – trái. - Ôn trò chơi “ Diệt các con vật có hại ” - Kiểm tra bài cũ: 4 HS thực hiện đứng đưa một chân ra ngang 5’ - GV điều khiển cả lớp thực hiện. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r - Cả lớp quan sát, nhận xét. - GV nhận xét bổ sung, chấm điểm. Nội dung – Yêu cầu Định lượng Phương pháp – Tổ chức II. Phần cơ bản: 1. RLTTCB: - Ôn phối hợp: + Đứng tay ra trước. + Đứng tay dang ngang. + Đứng tay lên cao chếch chữ V TTCB, 4 1 2 3 + Đứng đưa chân trái ra trước, tay chống hông. + Đứng đưa chân phải ra trước, tay chống hông. 23’ 15’ 2 x 4 (5 lần) - CS điều khiển, GV quan sát, sửa sai. r N1: Tay ra trước. N2: Tay dang ngang. N3: Tay chếch chữ V - HS thực hiện theo đúng yêu cầu N1: Chân trái ra trước, tay chống hông. N3: Chân phải ra trước, tay chống hông. N2 – 4: Về TTCB 2. Ôn trò chơi “ Chạy tiếp sức“: - Khi có lệnh em số 1 chạy nhanh vòng qua bóng về chạm tay bạn. - Bạn số 2 chạy như bạn số 1, lần lượt đến hết. 8’ - GV phổ biến trò chơi. - Tổ chức chơi thử , chơi thật. ********** — ********** — ********** — ********** — r III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: - Đi thường theo nhịp và hát. 2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài: 3. Bài về nhà: - Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN. - Rèn luyện tư thế cơ bản. 4. Xuống lớp: 5’ - GV hướng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu. ********** ********** ********** ********** r Giáo án số 15 Thể dục RLTTCB – Trò chơi I. Mục tiêu: - Tiếp tục ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện được động tác ở mức độ chính xác hơn giờ trước. - Tiếp tục làm quen với trò chơi “ Chạy tiếp sức “. Yêu cầu tham gia được vào trò chơi. II.Địa điểm – Phương tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trường sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn.. - Phương tiện: Còi, 4 quả bóng làm mốc, kẻ sân. III. Nội dung – Phương pháp lên lớp: Nội dung – Yêu cầu Định lượng Phương pháp – Tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh. 7’ 2’ - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. ********** ********** ********** ********** — r 2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm nhịp - Chạy nhẹ trên địa hình tự nhiên, đi hít thở sâu. - Ôn trò chơi “ Diệt các con vật có hại ” 5’ - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV quan sát, nhắc nhở HS thực hiện đúng yêu cầu. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r Nội dung – Yêu cầu Định lượng Phương pháp – Tổ chức II. Phần cơ bản: 1. RLTTCB: - Ôn phối hợp: + Đứng đưa chân trái ra sau, tay lên cao. + Đứng đưa chân phải ra sau, tay lên cao chếch chữ V. TTCB, 4 1 2 3 + Đứng đưa chân trái sang ngang, tay chống hông. + Đứng đưa chân phải ra ngang, tay chống hông. 23’ 15’ 2 x 4 (5 lần) - CS điều khiển, GV quan sát, sửa sai. r - HS thực hiện theo đúng yêu cầu N1: Chân trái ra sau (sang ngang), tay lên cao (chống hông). N3: Chân phải ra sau ( sang ngang), tay chếch chữ V(chống hông). N2 – 4: Về TTCB 2. Ôn trò chơi “ Chạy tiếp sức“: - Khi có lệnh em số 1 chạy nhanh vòng qua bóng về chạm tay bạn. - Bạn số 2 chạy như bạn số 1, lần lượt đến hết. 8’ - GV nhắc lại ngắn gọn trò chơi. - Tổ chức chơi thử , chơi thật, có thưởng phạt. ********** — ********** — ********** — ********** — r III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: - Đi thường theo nhịp và hát. 2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài: 3. Bài về nhà: - Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN. - Rèn luyện tư thế cơ bản. 4. Xuống lớp: 5’ - GV hướng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu. ********** ********** ********** ********** r Giáo án số 16 Kiểm tra thể dục RLTTCB I. Mục tiêu: - Kiểm tra các động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện được động tác ở mức độ tưng đối đúng. II.Địa điểm – Phương tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trường sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn.. - Phương tiện: Còi, 4 quả bóng làm mốc, kẻ sân kiểm tra và trò chơi. III. Nội dung – Phương pháp lên lớp: Nội dung – Yêu cầu Định lượng Phương pháp – Tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh. 7’ 2’ - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. ********** ********** ********** ********** — r 2. Khởi động: - Giậm chân tại chỗ, đếm nhịp - Ôn trò chơi “ Diệt các con vật có hại ”. - Ôn phối hợp: + Tay ra trước. +Tay dang ngang + Tay lên cao chếch chữ V. + Chân trái ra trước tay chống hông. + Chân phải ra trước tay chống hông 5’ 2x 4 (4 lần) - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV quan sát, nhắc nhở HS thực hiện đúng yêu cầu. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r 2 x 4 Đầu : N4: Về TTCB 2 x 4 Sau: N2: Thu chân, tay chống hông. N4: Về TTCB Nội dung – Yêu cầu Định lượng Phương pháp – Tổ chức II. Phần cơ bản: 1. Kiểm tra: - Nội dung: thực hiện 2 trong 10 động tác đã học. - Phương pháp: Mỗi đợt 6 HS. GV nêu tên đông tác trước khi hô nhịp cho HS thực hiện đồng loạt. - Cách đánh giá: + Đạt: Thực hiện ở mức cơ bản đúng. + Không đạt: Chỉ thực hiện 1 hoặc không thực hiện được động tác nào. 23’ 15’ 2 x 4 (5 lần) - GV phổ biến ngắn gọn yêu cầu khi kiểm tra. * * * * * * r ********** ********** ********** - CS quản lý các bạn. 2. Ôn trò chơi “ Chạy tiếp sức“: - Khi có lệnh em số 1 chạy nhanh vòng qua bóng về chạm tay bạn. - Bạn số 2 chạy như bạn số 1, lần lượt đến hết. 8’ - GV nhắc lại ngắn gọn trò chơi. - Tổ chức chơi thử , chơi thật, có thưởng phạt. ********** — ********** — ********** — ********** — r III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: - Đi thường theo nhịp hít thở sâu. - Đứng vỗ tay và hát. 2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài: 3. Bài về nhà: - Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN. - Rèn luyện tư thế cơ bản. 4. Xuống lớp: 5’ - GV hướng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu. - Công bố kết quả, khen HS thực hiện tốt. ********** ********** ********** ********** r Giáo án số 17 Sơ kết học kỳ I I. Mục tiêu: -Sơ kết học hỳ I. Yêu cầu học sinh hệ thống được những kiến thức, kỹ năng đã học, ưu, khuyết điểm và hướng khắc phục. II.Địa điểm – Phương tiện tập luyện: - Địa điểm: Trong lớp. - Phương tiện: Còi, bàn ghế kê ngay ngắn. III. Nội dung – Phương pháp lên lớp: Nội dung – Yêu cầu Định lượng Phương pháp – Tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh. 7’ 2’ - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. ********** ********** ********** ********** — r 2. Khởi động: - Giậm chân tại chỗ, đếm nhịp. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Ôn trò chơi “ Diệt các con vật có hại ”. 5’ - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV quan sát, nhắc nhở HS thực hiện đúng yêu cầu. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** r Nội dung – Yêu cầu Định lượng Phương pháp – Tổ chức II. Phần cơ bản: 1. Sơ kết học kỳ I: - Hệ thống kiến thức, kỹ năng đã học:về: + Đội hình đội ngũ. + Thể dục RLTTCB. + Trò chơi vận động. - Mỗi nội dung 2 HS lên thực hiện. - Đánh giá kết quả học tập của HS, tuyên dương cá nhân, tổ xuất sắc, nhắc nhở chung một số tồn tại và hướng khắc phục trong HKII. 23’ 15’ - GV phổ biến ngắn gọn nội dung. - Cùng HS thảo luận nhẹ nhàng, vui vẻ. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** r 2. Ôn trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh“: - Khi có làm gì thì cả lớp hoặc một tổ, một cá nhân phải thực hiện theo. - Bạn nào không thực hiện đúng bị phạt hát cho cả lớp nghe 1 bài. 8’ - GV nhắc lại ngắn gọn trò chơi. - Tổ chức chơi thử , chơi thật, có thưởng phạt. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** r III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: - Đứng vỗ tay và hát. 2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài: 3. Bài về nhà: - Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN. - Rèn luyện tư thế cơ bản. 4. Xuống lớp: 5’ - GV hướng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** r

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 1 cua TUNG tieu hoc trung van Tu Liem HN.doc