Giáo án Thể dục Khối 11 - Tiết 37 đến Tiết 44 (Chuẩn kiến thức)

I. MỤC TIÊU

- Đá cầu: Củng cố và thực hiện đúng một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 10. nắm và thực hiện tương đối kỹ thuật di chuyển bước lướt, kỹ thuật tâng “Giật” cầu. Yêu cầu học sinh thực hiện tích cực, nghiêm túc đúng yêu cầu của giáo viên.

- Nhảy xa: Thực hiện được động tác chân lăng, động tác chân giậm, nâng cao các phẩm chất thể lực, đặc biệt là sức bật. Yêu cầu học sinh thực hiện tích cực nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên.

- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật , ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết tập thể đảm bảo an toàn trong giờ học.

II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.

1. Địa điểm: Sân tập sạch, đảm bảo an toàn

2. Phương tiện: Cầu, tranh ảnh nhảy xa.

 GV-HS trang phục tập luyện phù hợp.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

 

doc25 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 11 - Tiết 37 đến Tiết 44 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bảo thời gian. -> HS tập bài TD điều hoà 4x8N, dũ chân tay. -> ý thức học tập của HS. -> Giờ sau tiếp tục ôn tập đẩy tạ ĐHXL: X 3 – 5 (m) ======== ======== ======== ======== Ngày giảng: B1 B8 Tiết 43: - đá cầu ôn: + kĩ thuật đánh đầu tấn công + kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1)- đá tấn công bằng mu bàn chân. học: một số điểm trong luật đá cầu - Nhảy xa ôn: tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật. Học: một số điểm trong luật điền kinh I. Mục tiêu - Đá cầu: Tiếp tục củng cố và nâng cao kỹ năng thực hiện các kĩ thuật đánh đầu tấn công, kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn chân, yêu cầu học sinh tập luyện tích cực nghiêm túc, thực hiện đúng theo yêu cầu của giáo viên. Nắm được một số điểm trong luật đá cầu và áp dụng được luật vào trong tập luyện và thi đấu. - Nhảy xa: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật 4 giai đoạn, phối hợp hoàn chỉnh kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân, nắm được một số điểm trong luật điền kinh ( phần nhảy xa) - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật , tinh thần đoàn kết tập thể, ý thức tự giác, vệ sinh an toàn trong giờ học. II.địa đIểm – phương tiện. 1. Địa điểm: Sân tập sạch, đảm bảo an toàn 2. Phương tiện: Cầu, cột lưới. GV-HS trang phục tập luyện phù hợp. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức tập luyện Phần I. Chuẩn bị. 1. Nhận lớp : - ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số : B1 B8 - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động : * KĐ chung: - Chạy thường 1 vòng sân. - Tập bài TD tay không ( 6ĐT ) - Xoay các khớp - Gập với tay - ép dây chằng *KĐ chuyên môn: - Đá cầu: đá má trong, má ngoài, nâng cao đùi. - Nhảy xa: Ba bước giậm nhảy bước bộ trên không. 8-10’ 2x8N 2x8N 2x8N 2x8N 2x8N 2L - HS tập trung nhanh điểm số báo cáo chính xác trung thực. 3 – 5 (m) ĐHNL : GV ======== ======== ======== ======== - GV dùng KL và nhịp đếm ĐHKĐ : GV = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -> HS tập bổ trợ ngay sau khi chia nhóm Phần II- Cơ bản: 1. Đá cầu: * Ôn: - Kĩ thuật đánh đầu tấn công. - Kĩ thuật tâng (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. * Giới thiệu một số điểm trong luật đá cầu. - Thời gian cho cuộc thi ( Điều 16) + Thời gian khởi động chuyên môn trước thi đấu không quá 3 phút. + Thời gian nghỉ trước khi vào thi đấu hiệp thứ hai không quá 2 phút. + Thời gian nghỉ trước khi vào thi đấu hiệp thứ 3 không quá 5 phút. + Thời gian nghỉ giữa hai trận đấu không dưới 15 phút. + Trọng tài là người quyết định về bất kì một sự tạm dừng thi đấu. + Quyết định tạm dừng trận đấu hoặc cả cuộc thi vì những lí do cấp thiết đều do ban tổ chức quyết định. + Nếu xảy ra tình huống vì lí do khách quan phải dừng trận đấu thì; Chưa được phép của trọng tài các VĐV không được ra khỏi sân, Nếu khắc phục được sự cố trong vòng 6 giờ kể từ khi phải tạm dừng trận đấu thì trận đấu tiếp tục với kết quả đã có, Nếu sau 6 giờ mới khắc phục được sự cố thì huỷ bỏ kết quả trận đấu đã có để thi đấu lại. 2. Nhảy xa. * Ôn: hoàn chỉnh 4 giai đoạn của kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân. - Chạy đà. - Giậm nhảy. - Trên không - Tiếp đất. * Một số điểm trong luật điền kinh. - Đường chạy đà: rộng 1,22-1,25m dài 40-45m, vạch giới hạn rộng 5cm. - Ván giậm nhảy là một khối hình hộp dài 1,21-1,22m, rộng 20cm, ván đặt cách mép gần của hố nhảy từ 1-3 m tuỳ vào trình độ của VĐV.. - Hố nhảy: rộng 2,75 – 3m, dài không ngắn hơn 6m, sâu 0,5m, đổ đầy cát ẩm cao bằng ván giậm nhảy. - Trong thi đấu phải nhảy theo thứ tự quy định thông qua rút thăm. + Khi có 8 VĐV trở xuống tham gia thi đấu, mỗi VĐV được nhảy 6 lần. + Khi có trên 8 VĐV tham gia thi đấu mỗi VĐV được nhảy 3 lần, sau đó 8 VĐV có thành tích cao nhất được nhảy thêm 3 lần. Mỗi VĐV được tính thành tích ở lần nhảy tốt nhất trong các lần nhảy. - Các trương hợp phạm quy: + Chạm vào vạch giậm nhảy bằng bất kì bộ phận nào của cơ thể. + Giậm nhảy ngoài hai đầu ván. + Trong quá trình rơi xuống, điểm chạm đất phía bên ngoài khu vực rơi gần ván giậm nhảy hơn so với điểm gần nhất trong khu vực rơi, hoặc sau khi hoàn thành lần nhảy đi ngược lại hướng chạy đà. + Thực hiện bất kì hình thức nhào lộn nào trong khi chạy đà hoặc trong lúc nhảy. * Củng cố: ( GV củng cố ngay sau khi kết thúc từng nội dung) * Đổi tập: Phần III: Kết thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét - Dặn dò. 30-32’ 4-6’ -> GV chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm tập đá cầu, nhảy xa 15’ sau đó đổi nội dung tập. -> GV nêu yêu cầu khi tập và hướng dẫn học sinh tập luyện. -> HS tập theo nhóm từ 2-4 người phục vụ cho nhau tập luyện. -> HS ôn tập các kĩ thuật đã học trong sân đá cầu -> GV quan sát sửa sai sót kỹ thuật cho học sinh. -> GV đôn đốc nhắc nhở học sinh tập tích cực và bảo đảm an toàn trong khi tập. ĐHTL: x x x x -> GV làm mẫu và nhấn mạnh khâu cơ bản của kĩ thuật. -> HS tập mô phỏng động tác ngoài hố nhảy xa theo nhịp hô của giáo viên. -> HS thực hiện theo làn nước chảy trong hố nhảy xa. -> GV quan sát sửa sai và uấn nắn kĩ thuật cho học sinh. ĐHTL: (Gv) -> GV giới thiệu lại một số điểm trong luật điền kinh, HS chú ý nghe nắm cơ bản được luật. - GV gọi 1 học sinh đã thực hiện được kỹ thuật và 1 học sinh chưa thực hiện đựoc lên thực hiện. - GV gọi học sinh lên nhận xét, sau đó GV kết luận. -> Sau khoảng 14-15’ GV cho học sinh đổi tập nhanh gọn, đảm bảo thời gian. -> HS tập bài TD điều hoà 4x8N, dũ chân tay. -> ý thức học tập của HS. -> Giờ sau tiếp tục học đá cầu và nhảy xa. ĐHXL: X 3 – 5 (m) ======== ======== ======== ======== Ngày giảng: B1 B8 Tiết 44: - đá cầu ôn: + kĩ thuật đánh đầu tấn công + kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1)- đá tấn công bằng mu bàn chân. đấu tập. học: một số điểm trong luật đá cầu - Nhảy xa ôn: tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật. Luyện tập phát triển thể lực. I. Mục tiêu - Đá cầu: Tiếp tục củng cố và nâng cao kỹ năng thực hiện các kĩ thuật đánh đầu tấn công, kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn chân, yêu cầu học sinh tập luyện tích cực nghiêm túc, thực hiện đúng theo yêu cầu của giáo viên. Nắm được một số điểm trong luật đá cầu và áp dụng được luật vào trong tập luyện và thi đấu. - Nhảy xa: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật 4 giai đoạn, phối hợp hoàn chỉnh kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân, nắm được một số điểm trong luật điền kinh ( phần nhảy xa), phát triển các phẩm chất thể lực đặc biệt là sức mạnh - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật , tinh thần đoàn kết tập thể, ý thức tự giác, vệ sinh an toàn trong giờ học. II.địa đIểm – phơng tiện. 1. Địa điểm: Sân tập sạch, đảm bảo an toàn 2. Phơng tiện: Cầu, cột lới. GV-HS trang phục tập luyện phù hợp. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung Định lợng Phơng pháp - Tổ chức tập luyện Phần I. Chuẩn bị. 1. Nhận lớp : - ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số : B1 B8 - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động : * KĐ chung: - Chạy thờng 1 vòng sân. - Tập bài TD tay không ( 6ĐT ) - Xoay các khớp - Gập với tay - ép dây chằng *KĐ chuyên môn: - Đá cầu: đá má trong, má ngoài, nâng cao đùi. - Nhảy xa: Ba bớc giậm nhảy bớc bộ trên không. 8-10’ 2x8N 2x8N 2x8N 2x8N 2x8N 2L - HS tập trung nhanh điểm số báo cáo chính xác trung thực. 3 – 5 (m) ĐHNL : GV ======== ======== ======== ======== - GV dùng KL và nhịp đếm ĐHKĐ : GV = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -> HS tập bổ trợ ngay sau khi chia nhóm Phần II- Cơ bản: 1. Đá cầu: * Ôn: - Kĩ thuật đánh đầu tấn công. - Kĩ thuật tâng (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. * Đấu tập. * Giới thiệu một số điểm trong luật đá cầu. Tính điểm: - Bất cứ bờn nào (giao cầu hoặc nhận giao cầu) phạm lỗi, đối phương được tớnh một điểm và giành quyền giao cầu. - Điểm thắng của hiệp đấu là 21, trừ trường hợp hoà 20 - 20, sẽ phỏt cầu luõn lưu đến khi một bờn cỏch biệt 2 điểm thỡ hiệp đấu đú kết thỳc (điểm tối đa của hiệp đấu là 25). - Mỗi trận đấu cú 2 hiệp đấu, giữa 2 hiệp nghỉ 2 phỳt. Nếu mỗi đội thắng 1 hiệp, sẽ quyết định trận đấu bằng hiệp thứ 3 (hiệp quyết thắng), điểm thắng của hiệp này là 15, trừ trường hợp hoà 14 - 14 thỡ sẽ phỏt cầu luõn lưu đến khi 1 bờn cỏch biệt 2 điểm thỡ trận đấu đú kết thỳc (điểm tối đa của hiệp đấu là 17). - Ở hiệp đấu thứ 3, khi tỷ số lờn đến 8 thỡ 2 bờn sẽ đổi sõn. - Trong tất cả cỏc nội dung thi đấu, khi tỉ số là 14 - 14 hoặc 20 - 20, thỡ bờn vừa ghi được điểm sẽ phỏt cầu và sau đú thỡ phỏt cầu luõn phiờn. 2. Nhảy xa. * Ôn: hoàn chỉnh 4 giai đoạn của kĩ thuật nhảy xa ỡn thân. - Chạy đà. - Giậm nhảy. - Trên không - Tiếp đất. * Luyện tập phát triển thể lực. * Củng cố: ( GV củng cố ngay sau khi kết thúc từng nội dung) * Đổi tập: Phần III: Kết thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét - Dặn dò. 30-32’ 4-6’ -> GV chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm tập đá cầu, nhảy xa 15’ sau đó đổi nội dung tập. -> GV nêu yêu cầu khi tập và hớng dẫn học sinh tập luyện. -> HS tập theo nhóm từ 2-4 ngời phục vụ cho nhau tập luyện. -> HS ôn tập các kĩ thuật đã học trong sân đá cầu -> GV quan sát sửa sai sót kỹ thuật cho học sinh. -> GV đôn đốc nhắc nhở học sinh tập tích cực và bảo đảm an toàn trong khi tập. ĐHTL: x x x x -> GV cho học sinh đấu tập, giáo viên quan sát và giới thiệu luật trong quá trình thi đấu của học sinh. -> HS thi đấu tích cực. -> GV làm mẫu và nhấn mạnh khâu cơ bản của kĩ thuật. -> HS tập mô phỏng động tác ngoài hố nhảy xa theo nhịp hô của giáo viên. -> HS thực hiện theo làn nớc chảy trong hố nhảy xa. -> GV quan sát sửa sai và uấn nắn kĩ thuật cho học sinh. ĐHTL: (Gv) -> GV cho học sinh bật nhảy co gối trong hố cát tính giờ. - GV gọi 1 học sinh đã thực hiện đợc kỹ thuật và 1 học sinh cha thực hiện đựoc lên thực hiện. - GV gọi học sinh lên nhận xét, sau đó GV kết luận. -> Sau khoảng 14-15’ GV cho học sinh đổi tập nhanh gọn, đảm bảo thời gian. -> HS tập bài TD điều hoà 4x8N, dũ chân tay. -> ý thức học tập của HS. -> Giờ sau tiếp tục học đá cầu và nhảy xa. ĐHXL: X 3 – 5 (m) ======== ======== ======== ========

File đính kèm:

  • docTD 11 37-44.doc