Giáo án môn Thể dục Lớp 11 - Tiết 5: Bài thể dục - Chạy tiếp sức

I.Mục Tiêu :

* Bài thể dục :

- Nam ôn từ động tác 1-26 ; Nữ ôn từ động tác 1-6

* Chạy tiếp sức :

- Luyện tập cách trao nhận tín gậy

- Học cách cầm tín gạy xuất phát thấp của người chạy đầu tiên, luyện tập xuất phát thấp và xuất phát cao 3 điểm chống

* Yêu Cầu :

- học sinh tích cực ôn tập và thực hiện đúng các kỹ thuật đã được học

II. Địa Điểm, Phương Tiện Tập Luyện :

1. Địa Điểm :

 Sân Thể Dục

2. Phương Tiện :

- Còi

- Đồng hồ bấm giờ

- Tín gậy

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 11 - Tiết 5: Bài thể dục - Chạy tiếp sức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết : 05 Tuần : Bài Thể Dục - Chạy Tiếp Sức I.Mục Tiêu : * Bài thể dục : - Nam ôn từ động tác 1-26 ; Nữ ôn từ động tác 1-6 * Chạy tiếp sức : - Luyện tập cách trao nhận tín gậy - Học cách cầm tín gạy xuất phát thấp của người chạy đầu tiên, luyện tập xuất phát thấp và xuất phát cao 3 điểm chống * Yêu Cầu : - học sinh tích cực ôn tập và thực hiện đúng các kỹ thuật đã được học II. Địa Điểm, Phương Tiện Tập Luyện : 1. Địa Điểm : Sân Thể Dục 2. Phương Tiện : - Còi - Đồng hồ bấm giờ - Tín gậy III.Tiến Trình Lên Lớp : TT Nội Dung TG Phương Phỏp Tổ Chức Dạy Học 1. Chuẩn Bị a.Nhận Lớp : - kiểm tra sĩ số,sức khỏe của hs - phổ biến nội dung , yờu cầu giờ học b.Khởi động : - khởi động chung : + chạy khởi động + bài thể dục tay khụng + khởi động cỏc khớp & dõy chằng - khởi động chuyờn mụn + chạy bước nhỏ + chạy nõng cao đựi + chạy đỏ lăng trước & sau + chạy tăng tốc - Yờu Cầu : Học sinh khởi động tớch cực để tạo hưng phấn bước vào giờ học 2p 5p - tập trung lớp : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - khởi động chung : € € € € - khởi động chuyờn mụn : 2. Cơ Bản : a.Chạy tiếp sức : * Ôn tập : Thực hiện lại bài tập 1,2,3 đã học ở tiết trước - yêu cầu : + Thực hiện đúng động tác trao nhận tín gậy tại chỗ + GV quan sát và sửa sai cho học sinh * Học cách cầm tín gậy xuất phát thấp của người chạy đầu tiên, giới thiệu cách xuât phát thấp và xuất phát cao 3 điểm chạm : + cách cầm tín gậy của người số 1 : VẹV chaùy ủoaùn ủaàu trong chaùy tieỏp sửực 4 x 100m,xuaỏt phaựt thaỏp vụựi baứn ủaùp vaứ caàm tớn gaọy ụỷ tay phaỷi.Khi tay choỏng ủaỏt ủeồ xuaỏt phaựt,ngoựn caựi,ngoựn troỷ taựch nhử ủo gang vaứ choỏng saựt phớa sau vaùch xuaỏt phaựt,naộm tớn gaọy baống caực ngoựn coứn laùi . + Taọp xuaỏt phaựt 3 ủieồm choỏng (Hai chaõn vaứ moọt tay)ngửụứi nhaọn tớn gaọy phaỷi quay maởt veà phớa sau(Quay maởt sang traựi khi baột gaọy tay traựi vaứ ngửụùc laùi) b.Bài Thể dục nhịp điệu ( Nữ ) và bài thể dục phát triển trung ( Nam ) : * Ôn Tập + kiểm tra bài cũ : ( gọi 1,2 hs lên kiểm tra lấy điểm ) - bài thể dục nam ( đtác 1-26 ) và bài thể dục nữ ( đtác 1-6 ) - yêu cầu : + Học sinh thực hiện đúng các động tác đã được học + GV xẽ quan sát đồng thời sửa sai cho hs c.Củng Cố : + trao nhận tín gậy tại chỗ theo khu vực + cách xuất phát thấp của người chạy đầu tiên và xuất phát cao 3 điêmt chạm 14p 14p 5p - Ôn tập trao nhận tín gậy tai chỗ : ( chọn 1 trong 2 cách để thực hiện ) - cách cầm tín gậy của người số 1 và người số 2,3,4 trong chạy tiếp sức : ( xuất phát thấp với tín gậy và xuất phát cao với 3 điểm chạm ) - Ôn tập & kiểm tra bài cũ : x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x * Củng cố : ( GV gọi 1,2 hs lên thực hiện lại các động tác đã học,ở dưói quan sát & nhận xét các động tác ) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( hs củng cố ) ‚( GV ) 3. Kết thúc : - học sinh thả lỏng, hồi sức - GV tập trung lớp : + nhận xét về giờ học + hưóng dẫn về ôn tập ở nhà - Xuống Lớp 5p - Tập trung lớp : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚

File đính kèm:

  • doct5.doc