Giáo án Thể dục Khối 11 - Tiết 1 đến Tiết 68 - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Quốc Tường

I. Mục đich và yêu cầu: II. Nội dung và trọng tâm:

- Giúp H/S nắm được tính năng, cấu tạo, nguyên lí hoạt đông của súng tiểu - Nội dung: - Giới thiệu súng tiểu liên AK

 liên AK, làm cơ sở học tập tại trường và vận dụng trong huấn luyện sau này - Trọng tâm - Tính năng, cấu tạo ,nguyên lí hoạt đông

- Biết giũ gìn bảo quản và sử dụng an toàn vũ khí, trang thiết bị

III. Tổ chức và phương pháp IV. Địa điểm – thời gian

+ Tổ chức: - Lấy đội hình lớp làm hình khối để giới thiệu, - Địa điểm: sân bóng đá

+ Phương pháp:GV - Phân tích ,giảng giải, tranh vẽ,kết hợp thị phạm - Thời gian: 45 phút

 H/S: - Chú ý quan sát, ghi chép nắm chắc yêu cầu bài học V. Vật chất : Sách quốc phòng và an ninh lớp 11, còi

 Phần II: Thực hành bài giảng. 1 khẩu súng AK.

I.Tổ chức bài giảng : 5 phút

1.Xác định vị trí tập hợp: Lớp trưởng tập hợp 4 hàng ngang, kiểm tra quân số, trang phục, chỉnh đốn hàng ngũ và báo cáo

2 Kiểm tra bài cũ: (câu hỏi) Nêu các bước tập hợp đội hình trung đội 1, 2, 3 hàng ngang

2.Phổ biến quy định : - Chú ý quan sát và ghi chép nắm chắc yêu cầu bài học

 - Thực hiện đúng quy tắc bảo quản và sử dụng súng,đạn

II.Thực hành giảng bài : 35 phút

 

doc10 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 11 - Tiết 1 đến Tiết 68 - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Quốc Tường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỏi) Nêu tính năng , cấu tạo của súng trường CKC. 2.Phổ biến quy định : - Chú ý quan sát và ghi chép nắm chắùc yêu cầu bài học - Thực hiện đúng quy tắc bảo quản và sử dụng súng, đạn - Quy ước tập luyện: 1 hồi còi bắt đầu tập, 2 hồi còi dừng tập về vị trí tập trung II.Thực hành giảng bài : 35 phút Nội dung và thời gian Phương pháp Vật chất 1.Tháo thông thường súng tiểu liên AK a. Quy tắùc chung tháo lăp súng Mục đích: để kiểm tra, lau chùi, sũa chữa và thay thế các bộ phận của súng -Người tháo, lắp phải nắm vững cấu tạo súng. -Khi tháo phải chọn nơi khô ráo, sạch sẽ, phải chuẩn bị đủ dụng cụ -Trước khi tháo, lắp phải khám súng. b. tháo súng Bước 1: Tháo hộp tiếp đạn và kiểm tra súng: Bước 2: Tháo ống phụ tùng Bước 3: Tháo thông nòng Bước 4: Tháo nắp hộp khóa nòng Bước 5: Tháo bộ phận đẩy về. Bước 6: Tháo bệ khóa nòng và khóa nòng Bước 7: Tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay trên c. Lắp súng: Thứ tự động tác lắp súng thực hiện ngược lại động tác tháo súng, bộ phận nào tháo ra sau thì lắp vào trước.Thứ tự động tác cụ thể như sau: Bước 1: Lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay trên Bước 2: Lắp bệ khóa nòng và khóa nòng Bước 3: Lắp bộ phận đẩy về Bước 4: Lắp nắp hộ khóa nòng và kiểm tra sự chuyển động của súng Bước 5: Lắp thông nòng súng Bước 6: Lắp ống phụ tùng Bước 7: Lắp hộp tiếp đạn + Giáo viên nêu nội dung và quy tắc tháo lắp súng . + GV hỏi : Tháo lắp súng gồm bao nhiêu bước? -GV nhận xét và bổ sung thêm câu trả lời của h/s và đưa ra đáp án. -Tháo lắp súng gồm 7 bước -GV thị phạm theo 2 bước - Bước 1 (làm nhanh không phân tích) - Bước 2 (làm chậm có phân tích) +H/S Lắng nghe, quan sát GV thực hiện mẫu tháo lắp súng, sau đó mời đại diện tiểu đội lên tháo lắp súng + Tâp luyện: theo đơn vị tiểu đội mỗi tiểu đội 1 khẩu Các chiến sĩ thay nhau . Cữ một chiến sĩ tháo ,lắp thì các chiến sĩ còn lại quan sát + GV quan sát sửa sai chung - Sách GDQP và AN lớp 11 – còi - Súng AK 4 khẩu III. Kết thúc bài giảng : 5 phút - Củng cố bài học bằng cách gọi 4 h/s lên thực hiện tháo lắp súng, lớp quan sát nhận xét giáo viên kết luận. Qua đó đánh giá kết quả tập luyện của lớp học - Bài tập về nhà : Tự nghiên cứu và ôn lại nội dung đã học để chuẩn bị tốt cho tiết sau. - Xuống lớp : Giải tán BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM ) TRƯỞNG Người soạn Nguyễn Quốc Tường TCT 6 Bài 4 (Tiết 4) GIỚI THIỆU VÀ THÁO LẮP THÔNG THƯỜNG SÚNG TIỂU LIÊN AK Ngày soan: 19/09/2009 Ôn tháo, lắp súng tiểu liên AK Phần I : Ý định bài giảng I. Mục đich và yêu cầu: II. Nội dung và trọng tâm: - Giúp H/S nắm được thứ tự các bước tháo lắp thông thường súng tiểu - Nội dung: - Giới thiệu và tháo lắp súng tiểu liên AK liên AK , làm cơ sở học tập tại trường và vận dụng trong huấn luyện sau này - Trọng tâm - tháo lắp súng tiểu liên AK - Biết giũ gìn bảo quản và sử dụng an toàn vũ khí, trang thiết bị III. Tổ chức và phương pháp IV. Địa điểm – thời gian + Tổ chức: - Lấy đội hình lớp làm hình khối để giới thiệu, tổ chức tập luyện - Địa điểm: sân bóng đá + Phương pháp :GV - Phân tích ,giảng giải, tranh vẽ,kết hợp thị phạm - Thời gian: 45 phút H/S: - Chú ý quan sát, nắm chắùc thứ tự các bước tháo, lắp V. Vật chất : Sách quốc phòng và an ninh lớp 11, còi Phần II: Thực hành bài giảng. 2 khẩu súng tiểu kiên AK, 1cái bàn I.Tổ chức bài giảng : 5 phút 1.Xác định vị trí tập hợp: Lớp trưởng tập hợp 4 hàng ngang, kiểm tra quân số, trang phục, chỉnh đốn hàng ngũ và báo cáo 2 Kiểm tra bài cũ: (câu hỏi) Nêu tính năng , cấu tạo của súng trường CKC. 2.Phổ biến quy định : - Chú ý quan sát và ghi chép nắm chắùc yêu cầu bài học - Thực hiện đúng quy tắc bảo quản và sử dụng súng, đạn - Quy ước tập luyện: 1 hồi còi bắt đầu tập, 2 hồi còi dừng tập về vị trí tập trung II.Thực hành giảng bài : 35 phút Nội dung và thời gian Phương pháp Vật chất 1.Tháo thông thường súng tiểu liên AK a. Quy tắùc chung tháo lăp súng Mục đích: để kiểm tra, lau chùi, sũa chữa và thay thế các bộ phận của súng -Người tháo, lắp phải nắm vững cấu tạo súng. -Khi tháo phải chọn nơi khô ráo, sạch sẽ, phải chuẩn bị đủ dụng cụ -Trước khi tháo, lắp phải khám súng. b. tháo súng Bước 1: Tháo hộp tiếp đạn và kiểm tra súng: Bước 2: Tháo ống phụ tùng Bước 3: Tháo thông nòng Bước 4: Tháo nắp hộp khóa nòng Bước 5: Tháo bộ phận đẩy về. Bước 6: Tháo bệ khóa nòng và khóa nòng Bước 7: Tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay trên c. Lắp súng: Thứ tự động tác lắp súng thực hiện ngược lại động tác tháo súng, bộ phận nào tháo ra sau thì lắp vào trước.Thứ tự động tác cụ thể như sau: Bước 1: Lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay trên Bước 2: Lắp bệ khóa nòng và khóa nòng Bước 3: Lắp bộ phận đẩy về Bước 4: Lắp nắp hộ khóa nòng và kiểm tra sự chuyển động của súng Bước 5: Lắp thông nòng súng Bước 6: Lắp ống phụ tùng Bước 7: Lắp hộp tiếp đạn + Giáo viên nêu nội dung và quy tắc tháo lắp súng . + GV hỏi : Tháo lắp súng gồm bao nhiêu bước? -GV nhận xét và bổ sung thêm câu trả lời của h/s và đưa ra đáp án. -Tháo lắp súng gồm 7 bước -GV thị phạm theo 2 bước - Bước 1 (làm nhanh không phân tích) - Bước 2 (làm chậm có phân tích) +H/S Lắng nghe, quan sát GV thực hiện mẫu tháo lắp súng, sau đó mời đại diện tiểu đội lên tháo lắp súng + Tâp luyện: theo đơn vị tiểu đội mỗi tiểu đội 1 khẩu Các chiến sĩ thay nhau . Cữ một chiến sĩ tháo ,lắp thì các chiến sĩ còn lại quan sát + GV quan sát sửa sai chung - Sách GDQP và AN lớp 11 – còi - Súng AK 4 khẩu III. Kết thúc bài giảng : 5 phút - Củng cố bài học bằng cách gọi 4 h/s lên thực hiện tháo lắp súng, lớp quan sát nhận xét giáo viên kết luận. Qua đó đánh giá kết quả tập luyện của lớp học - Bài tập về nhà : Tự nghiên cứu và ôn lại nội dung đã học để chuẩn bị tốt cho tiết sau. - Xuống lớp : Giải tán BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM ) TRƯỞNG Người soạn Nguyễn Quốc Tường TCT 7 Bài 4 (Tiết 5) KIỂM TRA Ngày soan: 24/09/2009 Kiểm tra tháo lắp thông thường súng tiểu liên AK Phần I : Ý định bài giảng I. Mục đich và yêu cầu: II. Nội dung và trọng tâm: - Giúp H/S đánh giá được kết quả của quá học tập nội dung tháo lắp thông - Nội dung: - Tháo lắp súng tiểu liên AK thường ban ngày của súng liên AK - Trọng tâm - Tháo lắp súng tiểu liên AK - Biết giũ gìn bảo quản và sử dụng an toàn vũ khí, trang thiết bị III. Tổ chức và phương pháp IV. Địa điểm – thời gian + Tổ chức: - Lấy đội hình lớp làm hình khối để giới thiệu, tổ chức tập luyện - Địa điểm: sân bóng đá + Phương pháp :GV - Phân tích ,giảng giải, tranh vẽ,kết hợp thị phạm - Thời gian: 45 phút H/S: - Chú ý quan sát, nắm chắùc thứ tự các bước tháo, lắp V. Vật chất : Sách quốc phòng và an ninh lớp 11 Còi, 2 khẩu súng tiểu kiên AK, 1cái bàn Phần II: Thực hành bài giảng. I.Tổ chức bài giảng : 5 phút 1.Xác định vị trí tập hợp: Lớp trưởng tập hợp 4 hàng ngang, kiểm tra quân số, trang phục, chỉnh đốn hàng ngũ và báo cáo 2.Phổ biến quy định : - Chú ý quan sát và lắng nghe yêu cầu kiểm tra - Thực hiện đúng quy tắc bảo quản và sử dụng súng, đạn - Quy ước tập luyện: 1 hồi còi bắt đầu kiểm tra, 2 hồi còi kết thúc kiểm tra II.Thực hành giảng bài : 35 phút Nội dung và thời gian Phương pháp Vật chất KIỂM TRA : 1.Tháo thông thường súng tiểu liên AK b. tháo súng Bước 1: Tháo hộp tiếp đạn và kiểm tra súng: Bước 2: Tháo ống phụ tùng Bước 3: Tháo thông nòng Bước 4: Tháo nắp hộp khóa nòng Bước 5: Tháo bộ phận đẩy về. Bước 6: Tháo bệ khóa nòng và khóa nòng Bước 7: Tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay trên c. Lắp súng: Bước 1: Lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay trên Bước 2: Lắp bệ khóa nòng và khóa nòng Bước 3: Lắp bộ phận đẩy về Bước 4: Lắp nắp hộ khóa nòng và kiểm tra sự chuyển động của súng Bước 5: Lắp thông nòng súng Bước 6: Lắp ống phụ tùng Bước 7: Lắp hộp tiếp đạn + Giáo viên nêu nội dung kiểm tra, thứ tự các bước tháo lắp thông thường ban ngày súng tiểu liên AK . +H/S Lắng nghe, quan sát GV thực hiện mẫu tháo lắp súng 1 lần, thực hiện thứ tự các bước tháo lắp súng theo yêu cầu của GV đề ra. + Kiểm tra: - Lần lượt + GV Gọi tên theo danh sách trong sổ gọi tên ghi điểm, quan sát cho điểm cho từng học sinh. + HS Nghe gọi đến tên của mình thì lên thực hiện các động tác tháo lắp theo đúng thứ tự và đúng quy tắc tháo lắp thông thường ban ngày. - Sách GDQP và AN lớp 11 - còi - Súng tiểu liên AK 2 khẩu - 2 cái bàn III. Kết thúc bài giảng : 5 phút - Củng cố : Giáo viên nhắc lại nội dung cảu táo lắp thông thường, đsngs giá kết quả kiểm tra - Bài tập về nhà : Tự nghiên cứu bài kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK để chuẩn bị tốt cho tiết sau. - Xuống lớp : Giải tán BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM ) TRƯỞNG Người soạn Nguyễn Quốc Tường

File đính kèm:

  • docBai Gioi thieu sung tieu lien AK GDQP 11.doc