Giáo án Thể dục 9 - Tiết 31+32 - Năm học 2013-2014

I: Mục Tiêu:

1, Nhảy cao:

- Kiến thức: Ôn một số động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang; Đà một bước giập nhảy đá lăng;

- Kỹ năng:

- Thự hiện đúng các động tác kỹ thuật.

2, Đá cầu:Ôn :

- Kiến thức: : Giới thiệu luật đá cầu, ôn một số kỹ thuật, đấu tập

- Kỹ năng:

 - Thực hiện đúng động tác kỹ thuật

3. tháI độ: Qua bài học rèn cho Hs tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn, sức bật, chính xác, sự khéo léo và tăng cường thể lực

II: Địa Điểm - Phương Tiện:

1, Địa điểm:

 Sân trường.

2, Phương tiện:

 - Gv: Còi, đồ dùng nhảy cao, cầu trinh.

 - Hs: Kiến thức.

III: Nội Dung - Phương Pháp:

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tiết 31+32 - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:1/12/2013 Ngày dạy: 3/12/2013 Tiết 31: nhảy cao - đá cầu I: Mục Tiêu: 1, Nhảy cao: - Kiến thức: Ôn một số động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang; Đà một bước giập nhảy đá lăng; - Kỹ năng: - Thự hiện đúng các động tác kỹ thuật. 2, Đá cầu:Ôn : - Kiến thức: : Giới thiệu luật đá cầu, ôn một số kỹ thuật, đấu tập - Kỹ năng: - Thực hiện đúng động tác kỹ thuật 3. tháI độ: Qua bài học rèn cho Hs tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn, sức bật, chính xác, sự khéo léo và tăng cường thể lực II: Địa Điểm - Phương Tiện: 1, Địa điểm: Sân trường. 2, Phương tiện: - Gv: Còi, đồ dùng nhảy cao, cầu trinh. - Hs: Kiến thức. III: Nội Dung - Phương Pháp: Nội Dung ĐL Phương Pháp I: Phần Mở Đầu: 1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2, KĐ: - Hs thực hiện chạy nhẹ nhàng 200m vòng quanh sân tập, tập bài TD khởi động, xoay các khớp, ép dây chằng - Hs thực hiện các động tác: bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi - chuỷên chạy 20m 2’ 8’ - Lớp trưởng tập chung thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số, nghe Gv phổ biến nội dung giờ học. - Hs thực hiện tập theo đội hình vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20m X II: Phần Cơ Bản: 1, Nhảy cao: - Ôn động tác đá lăng trước – sau, - đá lăng sang ngang; Đà một bước giập nhảy đá lăng. 2, Đá cầu:Ôn một số Kt phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, - Tập phát cầu thấp chân chính diện. - Giới thiệu luật đá cầu - Đấu tập ( chon một số đôi cho tập đấu với nhau có áp dụng luật thi đấu) 3. Củng cố: gọi 2 em Tập phát cầu thấp chân chính diện. 15’ 15’ - Gv chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tập nhảy cao, một nhóm tập đá cầu. Sau thới gian nhất định hai nhóm đổi nội dung tập. - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện ôn tập các động tác: lăng trước – sau, đá lăng sang ngang; Đà một bước giập nhảy đá lăng. x x x x x x x x x x x x Đội hình tập nhảy cao. - Gv tập chung lớp ở cạnh hai bên sân đá cầu, - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện ôn tập nội dung: Tập phát cầu thấp chân chính diện và cao chân chính diện bằng mu bàn chân, - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai x x x x x x x x x x Đội hình tập đá cầu - HS nhận xét GV bổ sung - Hs đi theo đội hình vòng tròn thực hiện các động tác thỏ lỏng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình xuống lớp C: Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: Thả lỏng cơ bắp, thu duỗi khớp. - Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời). - HDVN: + Tập các động tác đá lăng, chạy đà 1 bước giậm nhảy đá lăng, tâng cầu.. 5’ Ngày soạn:4/12/2013 Ngày dạy: 4/12/2013 Tiết 32: nhảy cao - đá cầu I: Mục Tiêu: 1, Nhảy cao: - Kiến thức: Ôn một số động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang; Đà một bước giập nhảy đá lăng; - Kỹ năng: - Thự hiện đúng các động tác kỹ thuật. 2, Đá cầu:Ôn : - Kiến thức: : Giới thiệu luật đá cầu, ôn một số kỹ thuật, đấu tập - Kỹ năng: - Thực hiện đúng động tác kỹ thuật 3. tháI độ: Qua bài học rèn cho Hs tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn, sức bật, chính xác, sự khéo léo và tăng cường thể lực II: Địa Điểm - Phương Tiện: 1, Địa điểm: Sân trường. 2, Phương tiện: - Gv: Còi, đồ dùng nhảy cao, cầu trinh. - Hs: Kiến thức. III: Nội Dung - Phương Pháp: Nội Dung ĐL Phương Pháp I: Phần Mở Đầu: 1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2, KĐ: - Hs thực hiện chạy nhẹ nhàng 200m vòng quanh sân tập, tập bài TD khởi động, xoay các khớp, ép dây chằng - Hs thực hiện các động tác: bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi - chuỷên chạy 20m 2’ 8’ - Lớp trưởng tập chung thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số, nghe Gv phổ biến nội dung giờ học. - Hs thực hiện tập theo đội hình vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20m X II: Phần Cơ Bản: 1, Nhảy cao: - Ôn động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang; Đà một bước giập nhảy đá lăng. 2, Đá cầu:Ôn một số Kt phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, - Tập phát cầu thấp chân chính diện. - Giới thiệu luật đá cầu - Đấu tập ( chon một số đôi cho tập đấu với nhau có áp dụng luật thi đấu) 3. Củng cố: gọi 2 em Tập phát cầu thấp chân chính diện. 15’ 15’ - Gv chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tập nhảy cao, một nhóm tập đá cầu. Sau thới gian nhất định hai nhóm đổi nội dung tập. - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện ôn tập các động tác: lăng trước – sau, đá lăng sang ngang; Đà một bước giập nhảy đá lăng. x x x x x x x x x x x x Đội hình tập nhảy cao. - Gv tập chung lớp ở cạnh hai bên sân đá cầu, - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện ôn tập nội dung: Tập phát cầu thấp chân chính diện và cao chân chính diện bằng mu bàn chân, - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai x x x x x x x x x x Đội hình tập đá cầu - HS nhận xét GV bổ sung - Hs đi theo đội hình vòng tròn thực hiện các động tác thỏ lỏng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X Đội hình xuống lớp C: Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: Thả lỏng cơ bắp, thu duỗi khớp. - Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời). - HDVN: + Tập các động tác đá lăng, chạy đà 1 bước giậm nhảy đá lăng, tâng cầu.. 5’

File đính kèm:

  • docGiao an TD 9 TUAn 161314.doc