Giáo án Thể dục 8 - Tiết 51 đến 62 (Chuẩn kiến thức)

1. Nhảy xa

Bài tập bổ trợ nhảy xa kiểu ngồi: nhảy bước bộ trên không

 Hoàn thiện nhảy xa kiểu ngồi

 Trò chơi: chạy tiếp sức”

 2. Chạy bền: luyện tập chạy bền.

Yêu Cầu:

Học sinh thực hiện được hoàn thiện được kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi

Tích cực thực hiện theo yêu cầu của giáo viên

Thời gian: 45 phút

Địa điểm: sân tập thể dục

Dụng cụ: Bóng 150g, còi, tranh.

 

doc23 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Tiết 51 đến 62 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phuự, ngaứy................................ Duyeọt Toồ trửụỷng Tuần: 30 Tiết: 59 Ngày soạn: Ngày dạy: BàI 59: tttc NéM BóNG - chạy bền Nhiệm Vu: 1. TTTC: Ném bóng Một số bài tập bổ trợ Tung bóng từ tay nọ sang tay kia Ngồi xổm tung và bắt bóng Tung và bắt bóng qua khoeo chân. Tại chổ ném bóng xa Giai đoạn chạy đà Giới thiệu giai đoạn ra sức cuối cùng Kết hợp chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Yêu Cầu: Học sinh thực hiện được hoàn thiện được kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi Tích cực thực hiện theo yêu cầu của giáo viên Thời gian: 45 phút Địa điểm: sân tập thể dục Dụng cụ: Bóng 150g, còi, tranh. Phần và nội dung Định lượng Phương pháp và Biện pháp tập luyện I. Mở đầu Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu buổi tập Khởi động: xoay cổ tay- cổ chân, xoay khuỷu tay, xoay cánh tay, xoay khớp gối, ép dọc, ép ngang.... Kiểm tra bài cũ: giai đoạn chạy đà bước chạy đà) 7 phút 1 phút 4 phút 2x8 nhịp 2 phút - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho gv. - Học sinh nghiêm túc chú ý lắng nghe Gọi 1-2 học sinh thực hiện" giáo viên theo dõi nhận xét, đánh giá điểm cho học sinh. II. Cơ bản 1. TTTC: Ném bóng Bài tập bổ trợ ném bóng Tung bóng từ tay nọ sang tay kia Ngồi xổm tung và bắt bóng Tung và bắt bóng qua khoeo chân Tại chổ ném bóng xa Giai đoạn chuẩn bị- chạy đà Giới thiệu giai đoạn ra sức cuối cùng (Nội dung sgv thể dục 8 trang 73) * Cũng cố: kết hợp chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng. 2. Chạy bền: luyện tập chạy bền 33 phút 4- 5 lần 4- 5 lần 4- 5 lần 4- 5 lần 1- 2 lần 4- 5 lần 5- 10 lần 2 phút 5 phút Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện Tung bóng từ tay nọ sang tay kia Ngồi xổm tung và bắt bóng Tung và bắt bóng qua khoeo chân Ôn tập giai đoạn chuẩn bị- chạy đà Tại chổ ném bóng xa – giới thiệu giai đoạn ra sức cuối cùng. Giáo viên thị phạm phân tích kỹ thuật Cho hs xem tranh giai đoạn ra sức cuối cùng Hướng dẫn học sinh thực hiện Thực hiện kết hợp chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng (có và không bóng). GV chú ý theo dõi sửa sai cho hôc sinh Gọi 1-2 học sinh thực hiện" lớp nhận xét" giáo viên nhận xét khả năng tập luyện của học sinh. III. Kết thúc 1. Thả lỏng 2. Nhận xét 3. Dặn dò 4. Kết thúc 5 phút 2 phút 2 phút 1 phút Tích cực thả lỏng tay chân hít thở sâu Nhận xét ưu khuyết điểm của học sinh trong buổi tập Về nhà tập luyện nội dung ôn tập và chuẩn bị nội dung tiếp theo. Tuần: 30 Tiết: 60 Ngày soạn: Ngày dạy: BàI 60: tttc: NéM BóNG - chạy bền Nhiệm Vu: 1. TTTC: Ném bóng Một số bài tập bổ trợ Tung bóng từ tay nọ sang tay kia Ngồi xổm tung và bắt bóng Tung và bắt bóng qua khoeo chân. Chuẩn bị - chạy đà- ra sức cuối cùng Giới thiệu giai đoạn giữ thăng bằng Kết hợp chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng- giữ thăng bằng. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Yêu Cầu: Học sinh thực hiện được hoàn thiện được kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi Tích cực thực hiện theo yêu cầu của giáo viên Thời gian: 45 phút Địa điểm: sân tập thể dục Dụng cụ: Bóng 150g, còi, tranh. Phần và nội dung Định lượng Phương pháp và Biện pháp tập luyện I. Mở đầu Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu buổi tập Khởi động: xoay cổ tay- cổ chân, xoay khuỷu tay, xoay cánh tay, xoay khớp gối, ép dọc, ép ngang.... Kiểm tra bài cũ: giai đoạn chuẩn bị-chạy đà - ra sức cuối cùng. 7 phút 1 phút 4 phút 2x8 nhịp 2 phút - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho gv. - Học sinh nghiêm túc chú ý lắng nghe Gọi 1-2 học sinh thực hiện" giáo viên theo dõi nhận xét, đánh giá điểm cho học sinh. II. Cơ bản 1. TTTC: Ném bóng Bài tập bổ trợ ném bóng Tung bóng từ tay nọ sang tay kia Ngồi xổm tung và bắt bóng Tung và bắt bóng qua khoeo chân Giai đoạn chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng. Giới thiệu giai đoạn giữ thăng bằng - Sau khi ném bóng do quán tính nên cơ thể sẽ vượt ra ngoài vạch giới hạn là phạm quy, do đó phải thực hiện động tác ghìm, giữ sự di chuyển đó bằng một trong hai cách. + Cách một: nhảy đổi chân sau khi ném chân cùng với tay ném bước ra trước theo tự nhiên, kết hợp với ngã thân ra trước và hai tay vung tự nhiên giữ thăng bằng. + Giữ thăng bằng bằng chân trước: saukhi ném chân cùng phía với tay cầm bóng không đưa ra trước, mà hất ra sau- lên cao, thân ngã về trước, dùng đùi, mà ngoài bàn chân và các ngón chân trước (chân khác bên với tay cầm bóng) “bấm” xuống mặt đất đẩy ngược với hướng chạy đà, hai tay phối hợp tự nhiên để giữ thăng bằng. * Cũng cố: kết hợp chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng- giữ thăng bằng. 2. Chạy bền: luyện tập chạy bền 33 phút 4- 5 lần 4- 5 lần 4- 5 lần 4- 5 lần 4- 5 lần 1- 2 lần 4- 5 lần 5- 10 lần 2 phút 5 phút Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị Tung bóng từ tay nọ sang tay kia Ngồi xổm tung và bắt bóng Tung và bắt bóng qua khoeo chân Ôn tập giai đoạn chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng Giới thiệu giai đoạn giữ thăng bằng. Giáo viên thị phạm phân tích kỹ thuật Cho hs xem tranh giai đoạn giữ thăng bằng Hướng dẫn học sinh thực hiện Thực hiện kết hợp chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng- giữ thăng bằng (có và không bóng). GV chú ý theo dõi sửa sai cho hôc sinh Gọi 1-2 hs thực hiện" lớp nhận xét" gv nhận xét khả năng tập luyện của học sinh. III. Kết thúc 1. Thả lỏng 2. Nhận xét 3. Dặn dò 4. Kết thúc 5 phút 2 phút 2 phút 1 phút Tích cực thả lỏng tay chân hít thở sâu Nhận xét ưu khuyết điểm của học sinh trong buổi tập Về nhà tập luyện nội dung ôn tập và chuẩn bị nội dung tiếp theo. Bỡnh Phuự, ngaứy........................ Duyeọt Toồ trửụỷng Tuần: 31 Tiết: 61 Ngày soạn: Ngày dạy: BàI 61: tttc: NéM BóNG - chạy bền Nhiệm Vu: 1. TTTC: Ném bóng Một số bài tập bổ trợ Tung bóng từ tay nọ sang tay kia Ngồi xổm tung và bắt bóng Tung và bắt bóng qua khoeo chân. Kết hợp 04 giai đoạn: chuẩn bị - chạy đà- ra sức cuối cùng- giữ thăng bằng 2. Chạy bền: Trò chơi: lò cò tiếp sức. Yêu Cầu: Học sinh thực hiện được hoàn thiện được kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi Tích cực thực hiện theo yêu cầu của giáo viên Thời gian: 45 phút Địa điểm: sân tập thể dục Dụng cụ: Bóng 150g, còi, tranh. Phần và nội dung Định lượng Phương pháp và Biện pháp tập luyện I. Mở đầu Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu buổi tập Khởi động: xoay cổ tay- cổ chân, xoay khuỷu tay, xoay cánh tay, xoay khớp gối, ép dọc, ép ngang.... Kiểm tra bài cũ: giai đoạn chuẩn bị-chạy đà - ra sức cuối cùng- giữ thăng bằng. 7 phút 1 phút 4 phút 2x8 nhịp 2 phút - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho gv. - Học sinh nghiêm túc chú ý lắng nghe Gọi 1-2 học sinh thực hiện" giáo viên theo dõi nhận xét, đánh giá điểm cho học sinh. II. Cơ bản 1. TTTC: Ném bóng Bài tập bổ trợ ném bóng Tung bóng từ tay nọ sang tay kia Ngồi xổm tung và bắt bóng Tung và bắt bóng qua khoeo chân Giai đoạn chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng- giữ thăng bằng. * Cũng cố: kết hợp chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng- giữ thăng bằng. 2. Chạy bền: lò cò tiếp sức 33 phút 4- 5 lần 4- 5 lần 4- 5 lần 4- 5 lần 4- 5 lần 2 phút 5 phút Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị Tung bóng từ tay nọ sang tay kia Ngồi xổm tung và bắt bóng Tung và bắt bóng qua khoeo chân Thực hiện kết hợp chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng- giữ thăng bằng (có và không bóng). GV chú ý theo dõi sửa sai cho hôc sinh Gọi 1-2 hs thực hiện" lớp nhận xét" gv nhận xét khả năng tập luyện của học sinh. III. Kết thúc 1. Thả lỏng 2. Nhận xét 3. Dặn dò 4. Kết thúc 5 phút 2 phút 2 phút 1 phút Tích cực thả lỏng tay chân hít thở sâu Nhận xét ưu khuyết điểm của học sinh trong buổi tập Về nhà tập luyện nội dung ôn tập và chuẩn bị nội dung tiếp theo. Tuần: 31 Tiết: 62 Ngày soạn: Ngày dạy: BàI 62: NéM BóNG - chạy bền Nhiệm Vu: 1. TTTC: Ném bóng Một số bài tập bổ trợ Tung bóng từ tay nọ sang tay kia Ngồi xổm tung và bắt bóng Tung và bắt bóng qua khoeo chân. Phối hợp 04 giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa có đà 2. Chạy bền: Trò chơi: lò cò tiếp sức. Yêu Cầu: Học sinh thực hiện được hoàn thiện được kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi Tích cực thực hiện theo yêu cầu của giáo viên Thời gian: 45 phút Địa điểm: sân tập thể dục Dụng cụ: Bóng 150g, còi, tranh. Phần và nội dung Định lượng Phương pháp và Biện pháp tập luyện I. Mở đầu Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu buổi tập Khởi động: xoay cổ tay- cổ chân, xoay khuỷu tay, xoay cánh tay, xoay khớp gối, ép dọc, ép ngang.... Kiểm tra bài cũ: giai đoạn chuẩn bị-chạy đà - ra sức cuối cùng- giữ thăng bằng. 7 phút 1 phút 4 phút 2x8 nhịp 2 phút - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho gv. - Học sinh nghiêm túc chú ý lắng nghe Gọi 1-2 học sinh thực hiện" giáo viên theo dõi nhận xét, đánh giá điểm cho học sinh. II. Cơ bản 1. TTTC: Ném bóng Bài tập bổ trợ ném bóng Tung bóng từ tay nọ sang tay kia Ngồi xổm tung và bắt bóng Tung và bắt bóng qua khoeo chân Giai đoạn chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng- giữ thăng bằng. * Cũng cố: kết hợp chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng- giữ thăng bằng. 2. Chạy bền: lò cò tiếp sức 33 phút 4- 5 lần 4- 5 lần 4- 5 lần 4- 5 lần 4- 5 lần 2 phút 5 phút Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị Tung bóng từ tay nọ sang tay kia Ngồi xổm tung và bắt bóng Tung và bắt bóng qua khoeo chân Thực hiện kết hợp chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng- giữ thăng bằng (có và không bóng). GV chú ý theo dõi sửa sai cho hôc sinh Gọi 1-2 hs thực hiện" lớp nhận xét" gv nhận xét khả năng tập luyện của học sinh. III. Kết thúc 1. Thả lỏng 2. Nhận xét 3. Dặn dò 4. Kết thúc 5 phút 2 phút 2 phút 1 phút Tích cực thả lỏng tay chân hít thở sâu Nhận xét ưu khuyết điểm của học sinh trong buổi tập Về nhà tập luyện nội dung ôn tập và chuẩn bị nội dung tiếp theo. Bỡnh Phuự, ngaứy........................ Duyeọt Toồ trửụỷng

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8 giao vien gioi tinh.doc