Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 20

I- Mục tiêu:

*Nhiệm vụ:

+ Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 8 (tóm tắt)

+ Một số hướng dẫn luyện tập phát triển sức nhanh (phần 1)

* Yêu cầu: + Biết và nắm được nội dung bài học.

+ Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác.

 II - Địa điểm – Phương tiện:

- Địa điểm: + Học ở trên lớp.

- Phương tiện: + Giáo viên soạn bài và chuẩn bị bài lên lớp.

 + Học sinh chuẩn bị sách vở để ghi bài.

III- Nội dung dạy học:

 

doc56 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 20, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4. Củng cố: ? thực hiện động tác sãn sàng -xuất phát. 5Thả lỏng -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân. C/ Phần kết thúc: - Đánh giá, nhận xét buổi học. - Bài tập về nhà. - Xuống lớp. 3 phút 38 phút 4 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv -LT: báo cáo sĩ số cho gv. €gv € - LT: Điều khiển lớp khởi động. - Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. xxxxxxx x xxxxxxx x -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. dẩn của gv. €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv Tập hợp hàng ngang €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ €gv €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ - GV: Chia lớp theo tổ tập luyện, mỗi tổ có 1 chỉ huy. 0 2 4 0 2 4 0 2 4 -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. - Gọi 2 - 3 học sinh thực hiện. - Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng. €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv -GV: nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. Ngày soạn: / / 2008 Tiết:18 tên bài dạy: Chạy ngắn- Đội hình đội ngũ - chạy bền i.mục tiêu: 1. Kiến thức: - Chạy ngắn: + Đứng vai hướng chạy - xuất phát, ngồi - xuất phát, tư thế sản sàng - xuất phát. - ĐHĐN: + Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, biến đổi đội hình 0 - 2 - 4. Đi đều - đứng lại. - Chạy bền: + Học: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: + HS thực hiện tốt các động tác bỏ trợ kĩ thuật chạy ngắn. + Củng cố cho học sinh các kỹ năng ĐHĐN. + Biết phân phối sức khi chạy bền. 3. Thái độ: - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II/ phương pháp giảng dạy: -Thực hành. III/ chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, còi, đồng hồ tt. - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv. IV/ tiến trình lên lớp: nội dung Lượng v. động phương pháp tổ chức A/ phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung bài dạy: + Chạy nhanh. + Đội hình đội ngũ . + Chạy bền. B/ phần cơ bản: 1 Khởi động: - Khởi động chung: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang. - Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 2 Kiểm tra bài củ: ? thực hiện động tác tư thế sản sàng - xuất phát. 3 Học bài mới: * Chạy nắng: - ôn: + Đứng vai hướng chạy - xuất phát. + Ngồi - xuất phát. + Tư thế sản sàng - xuất phát. * Đội hình đội ngũ: - Ôn: + Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng dồn hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau + Đi đều - đứng lại + Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4. * Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. 4. Củng cố: ? thực hiện động tác sãn sàng -xuất phát. 5Thả lỏng: -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân. C/ Phần kết thúc: - Đánh giá, nhận xét buổi học. - Bài tập về nhà. - Xuống lớp. 3 phút 38 phút 4 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv -LT: báo cáo sĩ số cho gv. €gv € - LT: Điều khiển lớp khởi động. - Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. xxxxxxx x xxxxxxx x -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. dẩn của gv. Tập hợp hàng ngang €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv - LT: Điều khiển lớp thực hiện các động tác. - Gv: Quan sát sữa, sai cho HS. €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ €gv -GV: Làm mẫu chậm kết hợp giải thích động tác ngắn gọn. -HS: Tập theo ngay. Trong quá trình tập GV theo dõi sửa sai cho HS. 0 2 4 0 2 4 0 2 4 -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. - GV: Cho hs chạy vòng quanh sân tập theo chiều ngược kim đồng hồ. - Gọi 2 - 3 học sinh thực hiện. - Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng. €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv -GV: nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. Ngày soạn: / / 2008 Tiết:19 tên bài dạy: Chạy ngắn- Đội hình đội ngũ i.mục tiêu: 1. Kiến thức: - Chạy ngắn: + Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển nhanh. Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - chạy về đích. - ĐHĐN: + Ôn một số kĩ năng, biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9. Chạy đều - đứng lại. 2. Kỹ năng: + HS thực hiện tốt các động tác bỏ trợ kĩ thuật chạy ngắn. + Củng cố cho học sinh các kỹ năng ĐHĐN. 3. Thái độ: - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II/ phương pháp giảng dạy: -Thực hành. III/ chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, còi, đồng hồ tt. - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv. IV/ tiến trình lên lớp: nội dung Lượng v. động phương pháp tổ chức A/ phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung bài dạy: + Chạy nhanh. + Đội hình đội ngũ . + Chạy bền. B/ phần cơ bản: 1 Khởi động: - Khởi động chung: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang. - Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 2 Kiểm tra bài củ: ? thực hiện động tác tư thế sản sàng - xuất phát. 3 Học bài mới: * Chạy nắng: - ôn : + Đứng vai hướng chạy - xuất phát. + Ngồi - xuất phát. + Tư thế sản sàng - xuất phát. + Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng chạy - về đích. * Đội hình đội ngũ: - Ôn: + Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, dàn hàng dồn hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau. + Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4. + Chạy đều - đứng lại + Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9. 4. Củng cố: ? thực hiện động tác chạy đều - đứng lại. 5Thả lỏng -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân. C/ Phần kết thúc: - Đánh giá, nhận xét buổi học. - Bài tập về nhà. - Xuống lớp. 3 phút 38 phút 4 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv -LT: báo cáo sĩ số cho gv. €gv € - LT: Điều khiển lớp khởi động. - Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. xxxxxxx x xxxxxxx x -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. dẩn của gv. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv €€€€€€€€ - LT: Điều khiển lớp thực hiện các động tác. - Gv: Quan sát sữa, sai cho HS. 0 2 4 0 2 4 0 2 4 -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv € € - GV: Chia lớp theo tổ tập luyện, mỗi tổ có 1 chỉ huy. 0 3 6 9 0 3 6 9 0 3 6 9 -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. - Gọi 2 - 3 học sinh thực hiện. - Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng. €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv -GV: nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. Ngày soạn: / / 2008 Tiết:20 tên bài dạy: Chạy ngắn- Đội hình đội ngũ - chạy bền i.mục tiêu: 1. Kiến thức: - Chạy ngắn: + Trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển nhanh; Hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. - ĐHĐN: + Ôn và nâng cao một số kĩ năng ĐHĐN; Đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Chạy bền: + Học: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: + HS thực hiện tốt các động tác bỏ trợ kĩ thuật chạy ngắn. + HS thực hiện tốt các kỹ năng ĐHĐN. + Biết phân phối sức khi chạy bền. 3. Thái độ: - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II/ phương pháp giảng dạy: -Thực hành. III/ chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, còi, đồng hồ tt, tính gậy, dây đích, tranh vẽ cần thiết. - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv. IV/ tiến trình lên lớp: nội dung Lượng v. động phương pháp tổ chức A/ phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung bài dạy: + Chạy ngắn. + Đội hình đội ngũ . + Chạy bền. B/ phần cơ bản: 1 Khởi động: - Khởi động chung: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang. - Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 2 Kiểm tra bài củ: ? thực hiện động tác tư thế sản sàng - xuất phát. 3 Học bài mới: * Chạy nắng: - ôn: + Trò chơi : “Chạy tiếp sức chuyển vật”. + Một số động tác bổ trợ kĩ thuật phát triển sức nhanh : Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi . Chạy đạp sau. Đứng tại chỗ đánh tay. + Hoàn chỉnh các giai đoạn chạy ngắn. Cho HS xem tranh. HS thực hiện chạy nhanh. * Đội hình đội ngũ: - Ôn: + Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng dồn hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau. + Đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp. * Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. 4. Củng cố: ? thực hiện động tác sãn sàng -xuất phát. 5Thả lỏng: -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân. C/ Phần kết thúc: - Đánh giá, nhận xét buổi học. - Bài tập về nhà. - Xuống lớp. 3 phút 38 phút 4 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv -LT: báo cáo sĩ số cho gv. €gv € - LT: Điều khiển lớp khởi động. - Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx €gv - GV phổ biến trò chơi, rồi GV giải thích thêm về trò chơi và nhắc các trường hợp phạm quy. - HS: Chơi theo sự điều khiển của GV. -Trò chơi phải có thưởng, phạt. xxxxxxx x xxxxxxx x -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. dẩn của gv. €€€€€€€ € € €gv € € € €€€€€€€ - GV: cho học sinh quan sát tranh vẽ và đặt các câu hỏi cho HS trả lời. Sau đó GV nhận xét. xxxxxxx x xxxxxxx x -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. dẩn của gv. Tập hợp hàng ngang €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv - LT: Điều khiển lớp thực hiện các động tác. - Gv: Quan sát sữa, sai cho HS. €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ €gv -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. dẩn của gv. - GV: Cho hs chạy vòng quanh sân tập theo chiều ngược kim đồng hồ. - Gọi 2 - 3 học sinh thực hiện. - Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng. €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv -GV: nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. Ngày soạn: / / 2008 Tiết:20 tên bài dạy: Chạy ngắn- Đội hình đội ngũ - chạy bền i.mục tiêu: 1. Kiến thức: - Chạy ngắn: + Trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển nhanh; Hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. - ĐHĐN: + Ôn và nâng cao một số kĩ năng ĐHĐN; Đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Chạy bền: + Học: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: + HS thực hiện tốt các động tác bỏ trợ kĩ thuật chạy ngắn. + HS thực hiện tốt các kỹ năng ĐHĐN. + Biết phân phối sức khi chạy bền. 3. Thái độ: - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II/ phương pháp giảng dạy: -Thực hành. III/ chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, còi, đồng hồ tt, tính gậy, dây đích, tranh vẽ cần thiết. - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv. IV/ tiến trình lên lớp:

File đính kèm:

  • docthe duc 120.doc