Giáo án Thể dục 8 - Tiết 1 đến 70 - Bản đẹp 3 cột

I/ Mục tiêu

 - Kiến thức: - Chương trình môn học thể dục 8 nhằm giúp HS củng cố và phát triển những kêt quả đã học ở lớp 6,7. chuẩn bị học tập có hiệu quả cao chương trình lớp 9 :

- Kỹ năng: - Trang bị cho HS một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyệ phát triển sức nhanh.

- Thái độ: - Trật tự và chú ý lắng nghe

II/ Địa điểm - Phương tiện

- Địa điểm : Lớp học

- Phương tiện : Giáo án, SGK

III/ Tiến trình lên lớp.

 

doc140 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/03/2021 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Tiết 1 đến 70 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a. 2.Khởi động - Thực hiện bài thể dục phát triển chung gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, khớp khuỷu tay, bả vai, gối, ép dây chằng trước sau. - Thực hiện chạy bước nhỏ. - Thực hiện nâng cao đùi. - Thực hiện đá lăng sau. II. Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra kỹ thuật tâng cầu và thành tích. 2. Cách cho điểm. Theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác, thành tích đạt 19, 20 quả. - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác, thành tích đạt 14, 16 quả. - Điểm 5-6: Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác. - Điểm 3-4: thành tích đạt 6-8 quả. III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. 2. Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra và công bố điểm. 3. Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy 10' 2’ 8’ Mỗi đ/t 2lx8n 2L 2L 2L 30’ 5’ - ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Lớp trưởng báo cáo sĩ số cho GV sau đó dàn hàng khởi động - Sau khi khởi động xong, tập hợp lớp GV phổ biến nội dung, yêu cầu trước khi kiểm tra. - Cho từng học sinh kiểm tra 1. - mỗi học sinh được tâng 3 lần lấy lần cao nhất. - ĐHKT GV * * * * * * * * * * * * * * * * * - HS tự thả lỏng sau khi kiểm tra xong - ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Đánh giá giút kinh nghiệm:..................................................................................................... . Ngày dạy:................: Tiết 67 ôn tập học kỳ 2 Nội dung: Ôn tập học kỳ II. I . Mục tiêu - Kiến thức: - Củng cố kỹ thuật nhảy cao “kiểu bước” qua . Yêu cầu hoàn thiện 4 giai đoạn của kỹ thuật. - Kỹ năng: - Hiểu và thực hiện tốt trò chơi,thực hiện chính xác biên độ động tác - Thái độ: - Tác phong nhanh nhẹn,tính tự giác tập luyện,kỷ luật II.Địa điểm - phơng tiện: Địa điểm: sân tập. - Phương tiện: cọc, xà, thước đo. III. Tiến trình lên lớp NộI DUNG Định Lượng PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. 1- Nhận lớp - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học và giờ kiểm tra 2. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi - chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. 1- Nội dung ôn tập: * Kỹ thuật nhảy cao liểu “ bước qua” giai đoạn chạy đà giai đoạn giậm nhảy giai đoạn trên không giai đoạn tiếp đất * Ôn tập một số trò chơi, động tác bổ trợ và phát triển thể lực: - Trò chơi “ lò cò tiếp sức”, “ nhảy vượt rào tiếp sức và “ khéo vướng chân” * Động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, sự khéo léo,linh hoạt của chân - Đà một bước giậm nhảy đá lăng - Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng -Bật nhảy bằng 2 chân( một chân) tay với vào vật ở trên cao - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà và duỗi thẳng chân lăng qua xà. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạỵ 10’ 2’ 8’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 2l 2l 30’ 2l 2l 2 5 phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. - ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động - ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *LT - ĐHTL x(cb) x ( cb) x x x x x x x x x x x x x x x x x x Học sinh tập lần lượt từng nội dung theo yêu cầu của giáo viên - GV quan sát sửa sai - ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Đánh giá giút kinh nghiệm:..................................................................................................... . Ngày dạy:................: Tiết 68 kiểm tra học kỳ 2 Nội dung: Kiểm tra học kỳ II. I . Mục tiêu - Kiến thức: -Kiểm tra cuối năm: kỹ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua” Yêu cầu hoàn thiện 4 giai đoạn của kỹ thuật và thành tích theo các mức quy định. - Kỹ năng: - Hiểu và thực hiện chính xác biên độ động tác - Thái độ: - Tác phong nhanh nhẹn,tính tự giác tập luyện,kỷ luật II.Địa điểm - phương tiện: Địa điểm: sân tập. - Phương tiện: cọc, xà, thước đo. III. Tiến trình lên lớp NộI DUNG Định Lượng PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. 1- Nhận lớp - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học và giờ kiểm tra 2. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi - chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. 1.Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ 4 giai đoạn của nhảy cao kiểu bước qua kết hợp với thành tích quy dịnh của Nam và Nữ riêng 2. Cách cho điểm: - 9-10 điểm đúng kỹ thuật, thành tích 1m20 nam,1m nữ - 7-8 điểm đúng cả 4 giai đoạn thành tích đạt1m 05 nam,90cm Nữ. - 5-6 điểm 1m nam, 85cm nữ - 3-4 điểm không thực hiện đúng kỹ thuật trên không, thành tích thấp. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạỵ 10’ 2’ 8’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 2l 2l 30’ 2l 2l 2 5 phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. - ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động - ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *LT - Đhkt x(cb) GV x ( cb) x x x x x x x x x x x x x x x x x x - ở mỗi mức xà học sinh được nhảy 3 lần, mỗi nhóm kiểm tra là 5 học sinh -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học - ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Đánh giá giút kinh nghiệm:..................................................................................................... . Ngày dạy:................: Tiết 69 kiểm tra tcrltt Nội dung: Kiểm tra tcrltt. I . Mục tiêu - Kiến thức: -Kiểm tra cuối năm: kỹ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua” Yêu cầu hoàn thiện 4 giai đoạn của kỹ thuật và thành tích theo các mức quy định. - Kỹ năng: - Hiểu và thực hiện chính xác biên độ động tác - Thái độ: - Tác phong nhanh nhẹn,tính tự giác tập luyện,kỷ luật II.Địa điểm - phơng tiện: Địa điểm: sân tập. - Phương tiện: cọc, xà, thước đo. III. Tiến trình lên lớp NộI DUNG Định Lợng PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. 1- Nhận lớp - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học và giờ kiểm tra 2. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi - chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. 1.Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ 4 giai đoạn của nhảy cao kiểu bước qua kết hợp với thành tích quy dịnh của Nam và Nữ riêng 2. Cách cho điểm: - 9-10 điểm đúng kỹ thuật, thành tích 1m20 nam,1m nữ - 7-8 điểm đúng cả 4 giai đoạn thành tích đạt1m 05 nam,90cm Nữ. - 5-6 điểm 1m nam, 85cm nữ - 3-4 điểm không thực hiện đúng kỹ thuật trên không, thành tích thấp. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạỵ 10’ 2’ 8’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 2l 2l 30’ 2l 2l 2 5 phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. - ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động - ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *LT - Đhkt x(cb) GV x ( cb) x x x x x x x x x x x x x x x x x x - ở mỗi mức xà học sinh được nhảy 3 lần, mỗi nhóm kiểm tra là 5 học sinh -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học - ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Đánh giá giút kinh nghiệm:..................................................................................................... . Ngày dạy:................: Tiết 70 kiểm tra tcrltt Nội dung: Kiểm tra tcrltt. I . Mục tiêu - Kiến thức: -Kiểm tra cuối năm: kỹ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua” Yêu cầu hoàn thiện 4 giai đoạn của kỹ thuật và thành tích theo các mức quy định. - Kỹ năng: - Hiểu và thực hiện chính xác biên độ động tác - Thái độ: - Tác phong nhanh nhẹn,tính tự giác tập luyện,kỷ luật II.Địa điểm - phơng tiện: Địa điểm: sân tập. - Phương tiện: cọc, xà, thước đo. III. Tiến trình lên lớp NộI DUNG Định Lợng PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. 1- Nhận lớp - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học và giờ kiểm tra 2. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi - chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. 1.Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ 4 giai đoạn của nhảy cao kiểu bước qua kết hợp với thành tích quy dịnh của Nam và Nữ riêng 2. Cách cho điểm: - 9-10 điểm đúng kỹ thuật, thành tích 1m20 nam,1m nữ - 7-8 điểm đúng cả 4 giai đoạn thành tích đạt1m 05 nam,90cm Nữ. - 5-6 điểm 1m nam, 85cm nữ - 3-4 điểm không thực hiện đúng kỹ thuật trên không, thành tích thấp. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạỵ 10’ 2’ 8’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 2l 2l 30’ 2l 2l 2 5 phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. - ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động - ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *LT - Đhkt x(cb) GV x ( cb) x x x x x x x x x x x x x x x x x x - ở mỗi mức xà học sinh được nhảy 3 lần, mỗi nhóm kiểm tra là 5 học sinh -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học - ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Đánh giá giút kinh nghiệm:..................................................................................................... .

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 8 moi nhat 20122013(1).doc