Giáo án Thể dục 7 – Học kỳ II

Tuần 20 - Tiết 39 Giáo án số 39

Bật Nhảy - Đá Cầu

Ngày soạn:

Ngày dạy:

I/ Mục tiêu:

Bật nhảy: Ôn chạy đà ba bước giậm nhảy một chân vào hố cát. Học: Nhảy bước bộ trên không.

- Biết cách thực hiện chạy đà ba bước giậm nhảy một chân vào hố cát, nhảy bước bộ trên không.

- Thực hiện đ¬ược chạy đà ba bước giậm nhảy một chân vào hố cát, nhảy bước bộ trên không.

 Đá cầu: Tâng cầu bằng má trong bàn chân.Tâng cầu bằng đùi.

- Biết thực hiện các động tác: tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng đùi.

- Thực hiện được các động tác: tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng đùi.

Thái độ – hành vi: Giáo dục đạo đức, tác phong, động tác chính xác, tinh thần tập thể, đồng thời rèn luyện sức nhanh, mạnh, bền, khéo léo. Qua đó các em vận dụng vào cuộc sống sinh hoạt hằng ngày để nâng cao sức khỏe phục vụ học tập và lao động.

II/ Địa điểm - phương tiện:

- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ, hố cát tơi xốp.

- Còi, tranh nhảy bước bộ trên không, tranh ảnh kĩ thật đá cầu, cầu đá.

 

doc51 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 4610 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 – Học kỳ II, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LVĐ Yêu cầu chỉ dẫn kĩ thuật Phương pháp, biện pháp tổ chức I . Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung + Xoay các khớp. + Gập duỗi gối, tay này chạm mũi chân kia, ép dọc – ngang. * Khởi động chuyên môn. lăng. c. kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng. 7 - 10 phút 2X8 nhịp 1–2 hs Cán sự tập hợp điểm số, báo cáo, chào. Nhanh, gọn,rõ ràng, dễ hiểu. Tích cực,đúng biên độ. Thực hiện dúng kỹ thuật. Đội hình nhận lớp. •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• 5 Đội hình khởi động. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 - Cán sự điều khiển lớp khởi động. - GV quan sát sửa sai kỹ thuật. - GV lấy tinh thần xung phong của lớp. Gọi 1- 2 em lên thực hiện sau đó GV nhận xét và cho điểm cụ thể. II. Phần cơ bản: 1. Bóng chuyền + Một số bài tập thể lực phát triển chung. + Tư thế cơ bản và di chuyển. + Ôn chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, kỹ thuật đệm bóng, kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện. 2. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên 30-33ph 870m, 970m Yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hết biên dộ động tác. Yêu cầu di chuyển nhanh, gọn, dứt khoát. Yêu cầu chạy hết cự ly, phân phối sức khi chạy. Tập theo nhóm, GV quan sát sữa sai. HS thực hiện à Gv quan sát sửa sai. Xem tình hình sức khỏe HS trước khi chạy. (chạy vòng sân tập). III. Phần Kết Thúc: 1. Thả Lỏng: tay, chân kết hợp hít thở sâu. 2. Nhận xét, đánh giá: 3. Dặn dò: 4. Xuống lớp: 5-6 ph Tích cực, đúng động tác, đúng số lần quy định. Thái độ học tập của hs, khả năng tiếp thu, trang phục, vệ sinh. Tập luyện thêm ở nhà. “Giải tán” – “Khỏe”. ĐH giống như ĐH khởi động (GV nhắc HS thả lỏng tích cực). Đội hình . •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• 5 * Rút kinh nghiệm .......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... Tuần 32 - Tiết 63 Giáo án số 63 BOÙNG CHUYEÀN - CHAÏY BEÀN Ngày soạn: Ngày dạy: I/ Mục tiêu: Bóng chuyền: Một số bài tập thể lực phát triển chung. Tư thế cơ bản và di chuyển.Ôn chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, kỹ thuật đệm bóng, kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện. - Biết cách thực hiện các tư thế cơ bản và di chuyển trong bóng chuyền,chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện. - Thực hiện được các tư thế cơ bản và di chuyển trong bóng chuyền, chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện. Chạy bền: luyện tập chạy bền 870m, 970m. - Biết cách thực hiện luyện tập chạy bền 870m, 970m. - Thực hiện được luyện tập chạy bền 870m, 970m. Thái độ – hành vi: Giáo dục đạo đức, tác phong, động tác chính xác, tinh thần tập thể, đồng thời rèn luyện sức nhanh, mạnh, bền, khéo léo. Qua đó các em vận dụng vào cuộc sống sinh hoạt hằng ngày để nâng cao sức khỏe phục vụ học tập và lao động. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ, bóng, lưới, trụ lưới bóng chuyền mini. - Còi, Giáo án. III/ Tiến trình dạy - học: Phần và Nội dung LVĐ Yêu cầu chỉ dẫn kĩ thuật Phương pháp, biện pháp tổ chức I . Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung + Xoay các khớp. + Gập duỗi gối, tay này chạm mũi chân kia, ép dọc – ngang. * Khởi động chuyên môn. lăng. c. kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng. 7 - 10 phút 2X8 nhịp 1–2 hs Cán sự tập hợp điểm số, báo cáo, chào. Nhanh, gọn,rõ ràng, dễ hiểu. Tích cực,đúng biên độ. Thực hiện dúng kỹ thuật. Đội hình nhận lớp. •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• 5 Đội hình khởi động. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 - Cán sự điều khiển lớp khởi động. - GV quan sát sửa sai kỹ thuật. - GV lấy tinh thần xung phong của lớp. Gọi 1- 2 em lên thực hiện sau đó GV nhận xét và cho điểm cụ thể. II. Phần cơ bản: 1. Bóng chuyền + Một số bài tập thể lực phát triển chung. + Tư thế cơ bản và di chuyển. + Ôn chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, kỹ thuật đệm bóng, kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện. 2. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên 30-33ph 870m, 970m Yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hết biên dộ động tác. Yêu cầu di chuyển nhanh, gọn, dứt khoát. Yêu cầu chạy hết cự ly, phân phối sức khi chạy. Tập theo nhóm, GV quan sát sữa sai. HS thực hiện à Gv quan sát sửa sai. Xem tình hình sức khỏe HS trước khi chạy. (chạy vòng sân tập). III. Phần Kết Thúc: 1. Thả Lỏng: tay, chân kết hợp hít thở sâu. 2. Nhận xét, đánh giá: 3. Dặn dò: 4. Xuống lớp: 5-6 ph Tích cực, đúng động tác, đúng số lần quy định. Thái độ học tập của hs, khả năng tiếp thu, trang phục, vệ sinh. Tập luyện thêm ở nhà. “Giải tán” – “Khỏe”. ĐH giống như ĐH khởi động (GV nhắc HS thả lỏng tích cực). Đội hình . •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• 5 * Rút kinh nghiệm .......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... Tuần 32 - Tiết 64 Giáo án số 64 BOÙNG CHUYEÀN - CHAÏY BEÀN Ngày soạn: Ngày dạy: I/ Mục tiêu: Bóng chuyền: Một số bài tập thể lực phát triển chung. Tư thế cơ bản và di chuyển.Ôn chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, kỹ thuật đệm bóng, kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện. - Biết cách thực hiện các tư thế cơ bản và di chuyển trong bóng chuyền,chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện. - Thực hiện được các tư thế cơ bản và di chuyển trong bóng chuyền, chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện. Chạy bền: luyện tập chạy bền 870m, 970m. - Biết cách thực hiện luyện tập chạy bền 870m, 970m. - Thực hiện được luyện tập chạy bền 870m, 970m. Thái độ – hành vi: Giáo dục đạo đức, tác phong, động tác chính xác, tinh thần tập thể, đồng thời rèn luyện sức nhanh, mạnh, bền, khéo léo. Qua đó các em vận dụng vào cuộc sống sinh hoạt hằng ngày để nâng cao sức khỏe phục vụ học tập và lao động. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ, bóng, lưới, trụ lưới bóng chuyền mini. - Còi, Giáo án. III/ Tiến trình dạy - học: Phần và Nội dung LVĐ Yêu cầu chỉ dẫn kĩ thuật Phương pháp, biện pháp tổ chức I . Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung + Xoay các khớp. + Gập duỗi gối, tay này chạm mũi chân kia, ép dọc – ngang. * Khởi động chuyên môn. lăng. c. kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng. 7 - 10 phút 2X8 nhịp 1–2 hs Cán sự tập hợp điểm số, báo cáo, chào. Nhanh, gọn,rõ ràng, dễ hiểu. Tích cực,đúng biên độ. Thực hiện dúng kỹ thuật. Đội hình nhận lớp. •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• 5 Đội hình khởi động. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 - Cán sự điều khiển lớp khởi động. - GV quan sát sửa sai kỹ thuật. - GV lấy tinh thần xung phong của lớp. Gọi 1- 2 em lên thực hiện sau đó GV nhận xét và cho điểm cụ thể. II. Phần cơ bản: 1. Bóng chuyền + Một số bài tập thể lực phát triển chung. + Tư thế cơ bản và di chuyển. + Ôn chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, kỹ thuật đệm bóng, kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện. 2. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên 30-33ph 870m, 970m Yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hết biên dộ động tác. Yêu cầu di chuyển nhanh, gọn, dứt khoát. Yêu cầu chạy hết cự ly, phân phối sức khi chạy. Tập theo nhóm, GV quan sát sữa sai. HS thực hiện à Gv quan sát sửa sai. Xem tình hình sức khỏe HS trước khi chạy. (chạy vòng sân tập). III. Phần Kết Thúc: 1. Thả Lỏng: tay, chân kết hợp hít thở sâu. 2. Nhận xét, đánh giá: 3. Dặn dò: 4. Xuống lớp: 5-6 ph Tích cực, đúng động tác, đúng số lần quy định. Thái độ học tập của hs, khả năng tiếp thu, trang phục, vệ sinh. Tập luyện thêm ở nhà. “Giải tán” – “Khỏe”. ĐH giống như ĐH khởi động (GV nhắc HS thả lỏng tích cực). Đội hình . •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• 5 * Rút kinh nghiệm .......................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC 7 HOC KI II 2013 2014.doc