Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010 - Lê Thành Trung

- Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1)

Yêu cầu: Các em biết cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.

II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:

- Trong lớp học

- Học sinh mang vở ghi chép

III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:

A/ Phần mở đầu: 6 - 8'

- Giáo viên nhận, lớp nắm sĩ số

- Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học

- Giáo viên kiểm tra vở ghi chép

B/ Phần cơ bản: 30 - 32'

1 Kiểm tra bài cũ:

? Em hãy nêu mục tiêu chương trình TD lớp 6?

? Em hãy nêu nội dung chương trình TD lớp 6?

2 Bài mới:

a, Mục tiêu:

 Chương trình môn thể dục lớp 7 nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6, chuẩn bị học tập có hiệu quả cao chương trình lớp 8, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu môn học.

- Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, tính kỷ luật, thói quên tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

- Tăng tiến về thể lực và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

- Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

 

doc129 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010 - Lê Thành Trung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h giảng giải kĩ thuật động tác. - GV cho 1 nhóm (cả lớp) tập một vài lần. - Cán sự lớp điều khiển, bao quát tổ mình. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại động tác. GV hướng dẫn trò chơi ,điều khiển - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng. 2- Nhận xét: 3- Hướng dẫn về nhà: Ôn bật nhảy Ôn với cầu. Chạy bền 500 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. **************************************************************************** Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: 33 Tiết: 66 kiểm tra bật nhảy I/ Mục tiêu: Kiểm tra bật nhảy: (chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà). Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác và nâng cao thành tích. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, 2 đệm, cột, xà, thước, bàn, ghế GV. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, y/c. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang....... 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/Phần cơ bản: 1- Nộị dung: Kiểm tra chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2- Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của tường học sinh và thành tích. Điểm 9-10: Cả hai lần nhảy đều đúng động tác và thành tích 115cm (nam), 95cm (nữ). Điểm 7-8: Trong hai lần nhảy có một lần chỉ tương đối đúng và thành tích 95cm (nam), 85cm (nữ). Điểm 5-6: Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện động tác tương đối đúng và thành tích (nam) dưới 95cm, (nữ) dưới 85cm. 3- Củng cố: Tư thế trên không. 30 - 32' 26' 4' 2 lần 2' - GV phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra. - HS chú ý nghe - Kiểm tra nam, nữ riêng. - HS nữ thực hiện trước. - HS nam ổn định giữ trật tự. - Mỗi HS được thực hiện hai lần. - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng. 2- Nhận xét: 3- Hướng dẫn về nhà: Ôn với cầu. Chạy bền 500 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: 34 Tiết: 67 ôn tập và kiểm tra cuối năm I/ Mục tiêu: Ôn: Đá cầu - Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân . - Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Ôn phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. - Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác kĩ thuật động tác. Biết vận dụng những điều đã học để tự tập hàng ngày rèn luyện sức khoẻ. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, mỗi em 1 quả cầu. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ bước nhỏ ,nâng cao đùi ....... 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/Phần cơ bản: 1- Kiểm tra bài cũ: ? Kiểm tra tâng cầu. ? Kỹ thuật phát cầu. 2- Bài mới: Ôn đá cầu: - Kỹ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân . - Kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. 3- Củng cố: Tâng cầu bằng mu bàn chân 30 - 32' 3' 26-28’ 3' - GV gọi 1-2 HS lên thực hiện. - GV gọi HS nhận xét đánh giá. - GV nhận xét đánh giá cho điểm. - GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác. - GV cho 1 nhóm (cả lớp) tập một vài lần. - GV chia tổ tập luyện quay vòng. - Cán sự lớp điều khiển, bao quát tổ mình. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại động tác. - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng. 2- Nhận xét: 3- Hướng dẫn về nh Ôn với cầu. Chạy bền 500 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. /************************************************************ Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: 34 Tiết: 68 kiểm tra đá cầu I/ Mục tiêu: Kiểm tra: Đá cầu kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân (5 lần) và thành tích. Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác và thành tích cao. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, 5 quả cầu, bàn, ghế GV. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, y/c. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ bước nhỏ ,nâng cao đùi ....... -Hs tự ôn 6 - 8' 2' 4' 2' 6-8’ - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/Phần cơ bản: 1- Nộị dung: Kiểm tra đá cầu: Kỹ thuật và thành tích. 2- Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của tường học sinh và thành tích. Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác và cả 3 lần phát cầu đều qua lưới sang sân đối phương. Điểm 7-8: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác và chỉ có 2 lần cầu qua lưới sang sân đối phương. Điểm 5-6: Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác và chỉ có 1 lần cầu qua lưới sang sân đối phương. 3- Củng cố: Tư thế phát cầu đúng. 30 - 32' 25' 5' 2 lần 2' - GV phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra. - HS chú ý nghe - Kiểm tra lần lượt theo sổ. - Mỗi HS được phát cầu 3 lần. - HS ổn định giữ trật tự. - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng. 2- Nhận xét: 3- Hướng dẫn về nhà: Ôn bật nhảy 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: 35 Tiết: 69 kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể I/ Mục tiêu: Kiểm tra bật nhảy: Kỹ thuật và thành tích Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác và thành tích cao. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, thước, bàn, ghế GV. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, y/c. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang....... 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/Phần cơ bản: 1- Nộị dung: Kiểm tra bật xa bằng 2 chân. 2- Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của tường học sinh và thành tích. Điểm giỏi: Cả ba lần nhảy đều đúng động tác và thành tích 195cm (nam), 175cm (nữ). Điểm khá: Trong ba lần nhảy đều đúng và thành tích 180cm (nam), 165cm (nữ). Điểm đạt: Cả ba lần nhảy đều đúng và thành tích (nam) dưới 170cm, (nữ) dưới 155cm. 3- Củng cố: Kỹ thuật giậm nhảy. 30 - 32' 26' 4' 3 lần 2' - GV phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra. - HS chú ý nghe - Kiểm tra nam, nữ riêng. - HS nữ thực hiện trước. - HS nam ổn định giữ trật tự. - Mỗi HS được thực hiện ba lần, thành tích lấy lần nhảy cao nhất. - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng. 2- Nhận xét: 3- Hướng dẫn về nhà: Ôn ném bóng. Chạy bền 500 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. ********************************************************************** Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: 35 Tiết: 70 kiểm tra chạy bền I/ Mục tiêu: Kiểm tra: Chạy bền (chạy bền trên địa hình tự nhiên, cự li 500m - tính thành tích, xếp loại theo tiêu chuẩn RLTT). Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác và thành tích cao. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, đồng hồ bấm giây, bàn, ghế GV. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, y/c. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang....... 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/Phần cơ bản: 1- Nộị dung: Kiểm tra chạy 500m có tính thời gian. 2- Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện của học sinh và thành tích. Điểm giỏi: Thành tích 100s nam, 112s nữ. Điểm khá: Thành tích 110s nam, 119s nữ. Điểm đạt: Thành tích 120s nam, 132s nữ. 3- Củng cố: Chạy phối hợp với thở. 30 - 32' 25' 5' 2' - GV phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra. - HS chú ý nghe - Mỗi đợt kiểm tra 5-7 HS. - Kiểm tra nam, nữ riêng. - HS nữ thực hiện trước. - HS nam ổn định giữ trật tự. - Mỗi HS được thực hiện một lần. - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng. 2- Nhận xét: 3- Hướng dẫn về nhà: Ôn các nội dung đã học. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà.

File đính kèm:

  • docGiao an TD7 Cuc chuan 0910.doc