Giáo án Thể dục 12 - Tiết 3 đến Tiết 14 - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nắm được các động tác thể dục của nam và nữ. Hình thành khái niệm trao nhận tín gậy cho học sinh. 3. Thái độ: Chú ý nghe giảng, tích cực tập luyện, tác phong nhanh nhẹn.

II. Địa điểm và thiết bị dạy học:

1. Địa điểm: Sân thể dục

2. Kỹ năng: Bước đầu thực hiện được các đt TD, thực hiện được động tác trao nhận tín gậy 2. Thiết bị dạy học: Tranh ảnh các đt TD, trao nhận Tg, Tín gậy

III. Tiến trình giảng dạy

 

doc12 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 12 - Tiết 3 đến Tiết 14 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
êu: 1. Kiến thức: biết cách thực hiện các đt đã học nắm được các động tác mới. Nắm được KT trao nhận tín gậy, cách xuất phát của người số1,2,3. 3. Thái độ: Chú ý nghe giảng, tích cực tập luyện, tác phong nhanh nhẹn. II. Địa điểm và thiết bị dạy học: 1. Địa điểm: Sân thể dục 2. Kỹ năng: Thành thục các đt đã học, hoàn thiện kt trao nhận tín gậy, phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí, nâng cao thành tích. 2. Thiết bị dạy học: Tranh ảnh các đt TD, trao nhận Tg, Tín gậy III. Tiến trình giảng dạy Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Phương pháp tổ chức S L T G Mở ĐầU 1. Nhận lớp: GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học, kiểm tra sức khỏe học sinh. 2. Khởi động:- Khởi động chung:, Tập bài TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau - Khởi động chuyên môn: Chạy 200m 3. Hỏi bài củ: Thực hiện các động tác thể dục đã học (Nam và nữ). KT trao nhận tín gậy? 1 1 2 x8 2p 5p 1p - Lớp trưởng tập trung nhanh gọn, nắm chắc sĩ số, báo cáo Gv. - HS khởi động tích cực, xoay kĩ các khớp, đáp ứng nội dung, yêu cầu giờ học. - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên ĐH nhận lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CƠ BảN 1. Bài thể dục: Ôn - Nam: động tác 1-46, - Nữ:Ôn động tác 1-9 Học - Nam: 37-46 - Nữ: Học động tác 10: Điều hòa 2. Chạy tiếp sức - Ôn: Chạy tốc độ tối đa 30m Hoàn thiện KT trao-nhận tín gậy 3. Củng cố bài: Gọi 4 em. 2 Nam, 2 Nữ. Em hãy hực hiện KT trao nhận tín gậy? 2tx3L 4 lần 7-8L 15p 15p 3p Chia lớp thành 2 nhóm bằng nhau # Thực hiện mẫu 1-2 lần sau đó hô châm cho HS thực hiện. Mỗi ĐT cần kết hợp giữa chuyển động của hai tay và kiễng gót- hạ gót. # Ôn: - Chạy tốc độ cao 30 mét. - Từng HS thực hiện động tác xuất phát thấp của người thứ nhất và cách xuất phát của người thứ 2, 3 4. - Chạy tốc độ cao trao – nhận tín gậy theo nhóm 4 người theo các số Mỗi HS có thể tập 2 – 4 vị trí. GV chú ý sữa sai, khi đổi nhóm chú ý đến đội hình # Cũng cố bài ĐH tập luyện bài TD * * * * * * * * * * * * * * ĐH tập luyện tín gậy Số 1 Số 4 Số 2 Số 3 Số 2 Số 3 KếT THúC 1. Hồi tĩnh: - Trò chơi: Ai nhanh hơn. - Các đt thả lỏng: Chạy tại chổ nhẹ nhàng, rủ tay chân. 2. Nhận xét: Bài tập về nhà: 4. Xuống lớp: 2 1 1 2p 2p 1p - GV phổ biến luật chơI và tổ chức trò chơi - GV giới thiệu, hướng dẫn cách thả lỏng - Yêu cầu HS thả lỏng tích cực... - Nêu ưu nhược điểm và cách sửa... - GV hô lớp giải tán, cả lớp hô “khoẻ” ĐH xuống lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngày soạn:26/08/2010 PPCT Tiết: 12 Thể dục – Trao nhận tín gậy I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: biết cách thực hiện các đt đã học. Nắm được KT trao nhận tín gậy, Kỹ thuật chạy đường vòng. 3. Thái độ: Chú ý nghe giảng, tích cực tập luyện, tác phong nhanh nhẹn. II. Địa điểm và thiết bị dạy học: 1. Địa điểm: Sân thể dục 2. Kỹ năng: Khả năng phối hợp động tác của bài TD, hoàn thiện kt trao nhận Tg, phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí. Có tính sáng tạo 2. Thiết bị dạy học: Tranh ảnh các đt TD, trao nhận Tg, Tín gậy III. Tiến trình giảng dạy Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Phương pháp tổ chức S L T G Mở ĐầU 1. Nhận lớp: GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học, kiểm tra sức khỏe học sinh. 2. Khởi động:- Khởi động chung:, Tập bài TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng, bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau - Khởi động chuyên môn: Chạy 200m 3. Hỏi bài củ: Thực hiện các động tác thể dục đã học (Nam và nữ). KT trao nhận tín gậy? 1 1 2 x8 2p 5p 1p - Lớp trưởng tập trung nhanh gọn, nắm chắc sĩ số, báo cáo Gv. - HS khởi động tích cực, xoay kĩ các khớp, đáp ứng nội dung, yêu cầu giờ học. - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên ĐH nhận lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CƠ BảN 1. Bài thể dục: Ôn - Nam: động tác 1-50, - Nữ: động tác 1-10 2. Chạy tiếp sức - Ôn: Chạy tốc độ tối đa 30m Hoàn thiện KT trao-nhận tín gậy 3. Củng cố bài: Gọi 4 em. 2 Nam, 2 Nữ. Em hãy hực hiện KT trao nhận tín gậy? 2tx3L 4 lần 7-8L 15p 15p 3p Chia lớp thành 2 nhóm bằng nhau # Thực hiện mẫu 1-2 lần sau đó hô châm cho HS thực hiện. Mỗi ĐT cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa tay và chân cùng với thân mình. # Ôn: - Chạy tốc độ cao 30 mét. - Từng HS thực hiện động tác xuất phát thấp của người thứ nhất và cách xuất phát của người thứ 2, 3 4. - Chạy tốc độ cao trao – nhận tín gậy theo nhóm 4 người theo các số Mỗi HS có thể tập 2 – 4 vị trí. GV chú ý sữa sai, khi đổi nhóm chú ý đến đội hình # Cũng cố bài ĐH tập luyện bài TD * * * * * * * * * * * * * * ĐH tập luyện tín gậy Số 1 Số 4 Số 2 Số 3 Số 2 Số 3 KếT THúC 1. Hồi tĩnh: - Trò chơi: Ai nhanh hơn. - Các đt thả lỏng: Chạy tại chổ nhẹ nhàng, rủ tay chân. 2. Nhận xét: Bài tập về nhà: 4. Xuống lớp: 2 1 1 2p 2p 1p - GV phổ biến luật chơI và tổ chức trò chơi - GV giới thiệu, hướng dẫn cách thả lỏng - Yêu cầu HS thả lỏng tích cực... - Nêu ưu nhược điểm và cách sửa... - GV hô lớp giải tán, cả lớp hô “khoẻ” ĐH xuống lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngày soạn:27/08/2010 PPCT Tiết: 13 Thể dục – Trao nhận tín gậy I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: biết cách thực hiện các đt đã học nắm được các động tác mới. Nắm được KT trao nhận tín gậy, cách xuất phát của người số1,2,3. 3. Thái độ: Chú ý nghe giảng, tích cực tập luyện, tác phong nhanh nhẹn. II. Địa điểm và thiết bị dạy học: 1. Địa điểm: Sân thể dục 2. Kỹ năng: Khả năng phối hợp động tác của bài TD, hoàn thiện kt trao nhận Tg, phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí. Có tính sáng tạo 2. Thiết bị dạy học: Tranh ảnh các đt TD, trao nhận Tg, Tín gậy III. Tiến trình giảng dạy Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Phương pháp tổ chức S L T G Mở ĐầU 1. Nhận lớp: GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học, kiểm tra sức khỏe học sinh. 2. Khởi động:- Khởi động chung:, Tập bài TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng, bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau - Khởi động chuyên môn: Chạy 200m 3. Hỏi bài củ: Thực hiện các động tác thể dục đã học (Nam và nữ). KT trao nhận tín gậy? 1 1 2 x8 2p 5p 1p - Lớp trưởng tập trung nhanh gọn, nắm chắc sĩ số, báo cáo Gv. - HS khởi động tích cực, xoay kĩ các khớp, đáp ứng nội dung, yêu cầu giờ học. - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên ĐH nhận lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CƠ BảN 1. Bài thể dục: Ôn - Nam: động tác 1-50, - Nữ: động tác 1-10 2. Chạy tiếp sức - Ôn: Chạy tốc độ tối đa 30m Hoàn thiện KT trao-nhận tín gậy 3. Củng cố bài: Gọi 4 em. 2 Nam, 2 Nữ. Em hãy hực hiện KT trao nhận tín gậy? 5tx5L 6 lần 8-9L 15p 15p 3p Chia lớp thành 2 nhóm bằng nhau # Thực hiện mẫu 1-2 lần sau đó hô châm cho HS thực hiện. Mỗi ĐT cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa tay và chân cùng với thân mình. # Ôn: - Chạy tốc độ cao 30 mét. - Từng HS thực hiện động tác xuất phát thấp của người thứ nhất và cách xuất phát của người thứ 2, 3 4. - Chạy tốc độ cao trao – nhận tín gậy theo nhóm 4 người theo các số Mỗi HS có thể tập 2 – 4 vị trí. GV chú ý sữa sai, khi đổi nhóm chú ý đến đội hình # Cũng cố bài ĐH tập luyện bài TD * * * * * * * * * * * * * * ĐH tập luyện tín gậy Số 1 Số 4 Số 2 Số 3 Số 2 Số 3 KếT THúC 1. Hồi tĩnh: - Trò chơi: Chim bay cũ bay - Các đt thả lỏng: Chạy tại chổ nhẹ nhàng, rủ tay chân. 2. Nhận xét: Bài tập về nhà: 4. Xuống lớp: 2 1 1 2p 2p 1p - GV phổ biến luật chơI và tổ chức trò chơi - GV giới thiệu, hướng dẫn cách thả lỏng - Yêu cầu HS thả lỏng tích cực... - Nêu ưu nhược điểm và cách sửa... - GV hô lớp giải tán, cả lớp hô “khoẻ” ĐH xuống lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngày soạn:29/08/2010 PPCT Tiết: 14 Kiểm tra trao nhận tín gậy I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nắm được các kỹ thuật cơ bản của chạy tiếp sức 3. Thái độ: tác phong nhanh nhẹn, thực hiện đúng nội quy của giờ kiểm tra II. Địa điểm và thiết bị dạy học: 1. Địa điểm: Sân thể dục 2. Kỹ năng: Thành thục KT chạy tiếp sức Phối hợp thành thục giữa các vị trí, có tốc độ cao 2. Thiết bị dạy học: Tranh ảnh các đt TD, trao nhận Tg, Tín gậy III. Tiến trình giảng dạy Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Phương pháp tổ chức S L T G Mở ĐầU 1. Nhận lớp: GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học, kiểm tra sức khỏe học sinh. 2. Khởi động:- Khởi động chung:, Tập bài TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng, bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau - Khởi động chuyên môn: Chạy 200m 1 1 2 x8 2p 5p 1p - Lớp trưởng tập trung nhanh gọn, nắm chắc sĩ số, báo cáo Gv. - HS khởi động tích cực, xoay kĩ các khớp, đáp ứng nội dung, yêu cầu giờ học. - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên ĐH nhận lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CƠ BảN Kiểm tra Chạy tiếp sức 4x80m 30p Chia lớp thành các nhóm , mỗi nhóm 4 người Cho điểm: - Điểm 9-10: T.h đúng kỹ thuật trao-nhận Tg, kh phạm luật, phối hợp nhịp nhàng. - Điểm 7-8: T.h đúng kỹ thuật trao-nhận Tg, không phạm luật, chưa nhịp nhàng. - Điểm 5-6: Cơ bản đúng KT trao nhận Tg, không phạm luật, chưa nhịp nhàng. - Điểm 3-4: Phối hợp tốt ở số 1,2,3 nhưng tốc độ chậm. - Điểm 1-2: Có 2 lần K trao được tín gậy hoặc trao ngoài khu vực qui định, làm rơi tín gậy và chạy quá chậm. . ĐH kiểm tra tín gậy Số 1 Số 4 Số 2 Số 3 Số 2 Số 3 KếT THúC 1. Hồi tĩnh: - Trò chơi: Đổi chỗ nhanh - Các đt thả lỏng: Chạy tại chổ nhẹ nhàng, rủ tay chân. 2. Nhận xét: Bài tập về nhà: 4. Xuống lớp: 2 1 1 2p 2p 1p - GV phổ biến luật chơI và tổ chức trò chơi - GV giới thiệu, hướng dẫn cách thả lỏng - Yêu cầu HS thả lỏng tích cực... - Nêu ưu nhược điểm và cách sửa... - GV hô lớp giải tán, cả lớp hô “khoẻ” ĐH xuống lớp * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

File đính kèm:

  • docgiao an the duc ha tinh.doc