Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 1, Bài 1: Đội ngũ đơn vị - Năm học 2009-2010

I. MỤC TIÊU:

- Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ góp phần xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật trong học tập và rèn luyện của mỗi học sinh và lớp học.

- Nắm vững thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.

II. PHƯƠNG PHÁP

- Nghiên cứu nắm chắc nội dung, cách thức tổ chức, phương pháp duy trì luyện tập đội ngũ đơn vị.

- Chia lớp học thành các tổ (bộ phận) cho phù hợp với từng nội dung luyện tập.

- SGK Giáo dục Quốc phòng- An ninh 11

- Trang phục thống nhất: đi giày, đội mũ cứng

III. NỘI DUNG

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ

3. Nội dung

 

doc68 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/04/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 1, Bài 1: Đội ngũ đơn vị - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i nguỵ trang, sơ tán cần đảm bảo những yc gì. ? Cách thức đánh trả cần đảm bảo yc gì ? Yêu cầu khi khắc phục hậu quả 4. Nội dung cụng tỏc phũng khụng nhõn dõn. a. Tuyờn truyền giỏo dục về cụng tỏc PKND Nõng cao nhận thức về nghĩa vụ của mọi cụng dõn. Hiểu biết cỏc kiến thức phũng khụng phổ thụng. - Huấn luyện kỹ thuật, chuyờn mụn nghiệp vụ cho cỏc tổ, đội chuyờn trỏch. b. Tổ chức trinh sỏt, thụng bỏo, bỏo động, quan sỏt nắm được hoạt động đỏnh phỏ của địch: - Yờu cầu: + Hiệp đồng chặt chẽ giữa cỏc lực lượng, đảm bảo phỏt hiện, thụng bỏo tỡnh hỡnh địch kịp thời trong mọi tỡnh huống. + Triệt để tận dụng cỏc yếu tố địa hỡnh để bố trớ cỏc đài quan sỏt. + Kết hợp chặt chẽ cỏc phương tiện thụng tin để thụng bỏo, bỏo động phũng khụng. - Nội dung: + Tổ chức cỏc đài quan sỏt mắt. + Tổ chức thu tin tức tỡnh bỏo trờn khụng. + Tổ chức mạng thụng tin thụng bỏo, bỏo động trong ND + Xỏc định cỏc qui chế, quyền hạn, thứ tự ưu tiờn thụng tin, thụng bỏo, bỏo động. + Trang bị khớ tài cho cỏc đài quan sỏt. c. Tổ chức nguỵ trang, sơ tỏn, phũng trỏnh: - Yờu cầu: + Đảm bảo an toàn. + Đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống. + Khụng tạo ra mục tiờu mới. + Khụng gõy hoang mang, rối loạn ở nơi sơ tỏn. + Phải cú kế hoạch từ thời bỡnh và bổ sung, điều chỉnh kịp thời khi tỡnh hỡnh thay đổi. Nội dung: * Sơ tỏn, phõn tỏn: 3 nội dung: + Sơ tỏn đến khi ổn định mới trở lại: Người, xớ nghiệp, cơ quan, nhà mỏy... + Sơ tỏn trong tỡnh huống khẩn cấp: Thực hiờn với lực lượng phải ở lại bỏm trụ để duy trỡ sản xuất đảm bảo cho nhu cầu quốc phũng và đời sống nhõn dõn. + Thực hiện phõn tỏn, gión dõn, tài sản ở cỏc trọng điểm đỏnh phỏ. * Tổ chức phũng trỏnh: 7 nội dung: + Cải tạo hệ thống hang động để cất giấu tài sản... + Xõy dựng cỏc cụng trỡnh ngầm. + Xõy dựng hệ thống hầm, hào. + Nguỵ trang. + Khống chế ỏnh sỏng. + Xõy dựng cụng trỡnh bảo vệ. + Phũng gian giữ bớ mật d. Tổ chức đỏnh trả và phục vụ chiến đấu: - Cỏch đỏnh: + Đỏnh tập trung: để bảo vệ cỏc trung tõm chớnh trị, quõn sự, kinh tế quan trọng. + Đỏnh địch rộng khắp: đỏnh trờn đường bay tiếp cận. - Lực lượng: + Lực lượng phũng khụng nhõn dõn nũng cốt. + Phỏt động toàn dõn, huy động mọi lực lượng. - Trang bị: Hiện cú, Hiện đại, Chưa hiện đại, Thụ sơ. e. Tổ chức khắc phục hậu quả. - Yờu cầu: + Sử dụng cỏc tổ chức, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất kỹ thuật tại chỗ. + Tổ chức chặt chẽ, kết hợp giữa cỏc lực lượng. + Tớch cực, chủ động, kịp thời. Nội dung: + Tổ chức cứu thương:Tự cứu, cỏc tuyến cấp cứu. + Tổ chức lực lượng cứu sập ở cỏc cấp. + Tổ chức cứu hoả; cứu hộ trờn sụng, biển. + Tổ chức khụi phục đảm bảo giao thụng, thụng tin... + Tổ chức lực lượng chụn cất nạn nhõn, làm sạch mụi trường, ổn định đời sống xó hội. 5. Tổ chức chỉ đạo cụng tỏc phũng khụng nhõn dõn ở cỏc cấp - Ngày 06.12.2003 Thủ Tướng Chính phủ đã quyết định thành lập BCĐ Công tác phòng không ND do Đ/c PTT Chính phủ làm trưởng ban, Các bộ nghành, cơ quan ngang bộ làm và một đ/c Thứ trưởng làm UV. 4. Củng cố: Nhắc lại nội dung bài 5. Dặn dò: Về nhà học bài cũ -------------------------------------------------------------- Ngày soạn: 7/4/2010 Ngày giảng: 12/4/2010 Bài 9 - tiết 32 TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC I. Mục tiêu Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dõn bảo vệ Tổ quốc. Xõy dựng ý thức trỏch nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia. II. Tổ chức và phương pháp - Lấy lớp học làm đơn vị giảng bài - HS vở ghi bài III. Nội dung bài giảng 1. ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Nội dung: Chuẩn bị của thầy và trò Yêu cầu cần đạt ? Thế nào là ANQG? ? Mục tiêu của bảo vệ AN QG ? Những nhiệm vụ trọng tâm của bảo vệ ANQG ? Bảo vệ ANQG gồm những nội dung chủ yếu nào? I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA 1. An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia a. An ninh quốc gia: - Là sự ổn định, phỏt triển của chế độ và Nhà nước; sự bất khả xõm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lónh thổ của Tổ quốc. - Bao gồm an ninh trờn cỏc lĩnh vực: Chớnh trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoỏ, xó hội, quốc phũng, đối ngoại... b. Bảo vệ an ninh quốc gia: Phũng ngừa, phỏt hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại cỏc hoạt động xõm phạm an ninh quốc gia: - Hoạt động xõm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xõm phạm. - Mục tiờu về an ninh quốc gia là: những đối tượng, địa điểm, cụng trỡnh, cơ sở theo quy định của phỏp luật. - Bảo vệ an ninh quốc gia là nghĩa vụ, trỏch nhiệm của mọi cụng dõn. 2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia - Bảo vệ chế độ, Nhà nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lónh thổ. - Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn húa, khối đại đoàn kết dõn tộc. - Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phũng, đối ngoại và cỏc lợi ớch khỏc. - Bảo vệ bớ mật Nhà nước. - Phũng ngừa, phỏt hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ cỏc hoạt động xõm phạm 3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia a. Bảo vệ an ninh chớnh trị nội bộ Là nội dung trọng yếu hàng đầu, thường xuyờn, cấp bỏch. - Bảo vệ chế độ, Nhà nước, Đảng. - Giữ gỡn sự trong sạch của tổ chức đảng, Nhà nước. - Bảo vệ cỏc cơ quan và những người Việt Nam đang làm việc, học tập ở nước ngoài. - Phũng ngừa, phỏt hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi õm mưu và hành động chống phỏ. 4. Củng cố: Nhắc lại nội dung bài 5. Dặn dò: Về nhà học bài cũ Ngày soạn: 15/4/2010 Ngày giảng: 19/4/2010 Bài 9 - tiết 33 TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC I. Mục tiêu Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dõn bảo vệ Tổ quốc. Xõy dựng ý thức trỏch nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia. II. Tổ chức và phương pháp - Lấy lớp học làm đơn vị giảng bài - HS vở ghi bài III. Nội dung bài giảng 1. ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Nội dung: Chuẩn bị của thầy và trò Yêu cầu cần đạt ? Bảo vệ ANQG gồm những nội dung chủ yếu nào? ? Nền tảng của AN văn hoá được đề cập ở những mặt nào ? Bảo vệ AN đân tộc, tôn giáo, biên giới, thông tin được thể hiện ở những mặt náo b. Bảo vệ an ninh kinh tế - Bảo vệ sự ổn định, phỏt triển của nền kinh tế thị trường. - Bảo vệ đội ngũ cỏn bộ quản lý kinh tế, cỏc nhà khoa học, nhà kinh doanh. c. Bảo vệ an ninh văn hoỏ, tư tưởng - Bảo vệ sự ổn định và phỏt triển bền vững của văn hoỏ, tư tưởng. - Bảo vệ sự đỳng đắn, vai trũ chủ đạo của chủ nghĩa Mỏc – Lờnin, tư tưởng Hồ Chớ Minh. - Bảo vệ những giỏ trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hoỏ dõn tộc. - Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm cụng tỏc văn hoỏ, văn nghệ. d. Bảo vệ an ninh dõn tộc Bảo vệ quyền bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc. - Ngăn ngừa, phỏt hiện, đấu tranh với cỏc hoạt động lợi dụng vấn đề dõn tộc. e. Bảo vệ an ninh tụn giỏo Đảm bảo chớnh sỏch tự do tớn ngưỡng. Đấu tranh với cỏc đối tượng,cỏc thế lực lợi dụng vấn đề tụn giỏo. Thực hiện đoàn kết, bỡnh đẳng, giỳp đỡ nhau cựng phỏt triển. g. Bảo vệ an ninh biờn giới - Bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biờn giới quốc gia, cả ở đất liền và ở trờn biển. - Chống cỏc hành vi xõm phạm chủ quyền biờn giới. h. Bảo vệ an ninh thụng tin - Bảo đảm an toàn, nhanh chúng, chớnh xỏc và bớ mật. - Chống lộ, lọt những thụng tin bớ mật của Nhà nước. - Ngăn chặn cỏc hoạt động khai thỏc, dũ tỡm để đỏnh cắp thụng tin trờn mạng. 4. Củng cố: Nhắc lại nội dung bài 5. Dặn dò: Về nhà học bài cũ -------------------------------------------------------------- Ngày soạn:20/4/2010 Ngày giảng:26/4/2010 Bài 9 - tiết 34 TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC I. Mục tiêu Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dõn bảo vệ Tổ quốc. Xõy dựng ý thức trỏch nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia. II. Tổ chức và phương pháp - Lấy lớp học làm đơn vị giảng bài - HS vở ghi bài III. Nội dung bài giảng 1. ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Nội dung: Chuẩn bị của thầy và trò Yêu cầu cần đạt HS phải nêu cao nhận thức ntn với nhiệm vụ bảo vệ ANTQ? Đối với cương vị HS thì chúng ta cần phải thực hiện tốt những nội dung gì? các nâng cao cảnh giác, chủ động, tham gia phòng chống tội phạm để bảo vệ ANTQ? II. HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 1. Nõng cao nhận thức, trỏch nhiệm - Nhận thức được tớnh chất, nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đú, xỏc định trỏch nhiệm là một lực lượng tuyờn truyền tớch cực cho nhiệm vụ này. Tớch cực học tập nõng cao kiến thức về Hiến phỏp, phỏp luật, hiểu được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia. - Luụn nõng cao cảnh giỏc, chủ động phũng ngừa, tớch cực tham gia phong trào toàn dõn bảo vệ an ninh Tổ quốc. 2. Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia - Luụn tu dưỡng, rốn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giỏc chấp hành phỏp luật và quy chế của nhà trường, sống và làm việc theo hiến phỏp, phỏp luật. - Thực hiện tốt phương chõm: Học sinh với 3 khụng. - Khụng tự phỏt lập hội, cõu lạc bộ, ra bỏo, bản tin, tạp chớ và cỏc hỡnh thức khỏc trỏi quy định của phỏp luật. Cảnh giỏc, phũng ngừa những õm mưu, thủ đoạn phỏ hoại. - Đoàn kết, tương trợ giỳp đỡ lẫn nhau trong học tập, rốn luyện. Tớch cực tham gia tuyờn truyền, hướng dẫn, cựng mọi người thực hiện nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. 3. Nờu cao cảnh giỏc, chủ động, tớch cực tham gia đấu tranh phũng, chống tội phạm gúp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc - Luụn nờu cao cảnh giỏc, phỏt hiện và bỏo cỏo kịp thời, đầy đủ, chớnh xỏc những thụng tin sai trỏi. - Chủ động đề phũng, khụng để bị kẻ xấu kớch động, lụi kộo. Tớch cực, tự giỏc tham gia giải quyết cỏc nhiệm vụ theo yờu cầu. - Động viờn giỳp đỡ những người đó lầm lỡ, sa ngó để giỳp họ mau chúng tiến bộ. Kiờn quyết khụng được bao che khuyết điểm. - Phỏt huy tốt vai trũ của cỏc tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. 4. Củng cố: Nhắc lại nội dung bài 5. Dặn dò: Về nhà học bài cũ, sơ lược đề cương ôn tập ↓   ↓ Top of Form Bottom of Form

File đính kèm:

  • docGA QPAN 12.doc