Giáo án môn Tiếng Việt 1 - Tuần 6

 HỌC VẦN : BÀI 24 : q - qu gi

A / MĐYC :

- HS đọc và viết được : q , qu , gi ,chợ quê, cụ già .

- Đọc được câu ứng dụng : chú Tư ghé qua nhà , cho bé giỏ cá .

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : quà quê.

B / ĐDDH :

- Tranh minh hoạ các từ khoá : chợ quê , cụ già .

- Tranh minh hoạ câu ứng dụng : Chú Tư ghé qua nhà cho bé giỏ cá .

- Tranh minh hoạ phần luyện nói : quà quê .

 

doc9 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Lượt xem: 373 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tiếng Việt 1 - Tuần 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ếng ngừ. -HS cài ở bảng cài tiếng ngừ. - HS xác định vị trí của các chữ trong tiếng : ngừ - Phân tích tiếng ngừ : ng đứng r trước, ư đứng sau - HS đánh vần : ngờ -ư - ngư - huyền - ngừ ( cá nhân - > tập thể) - -HS đọc ng - ngừ - c á ngừ - GV chỉnh sửa cách đọc của HS . Dạy âm : ngh ( tương tự theo qui trình dạy âm ng ) So sánh ng với ngh : - GV yêu cầu HS so sánh : + Giống nhau : có âm ng . + Khác nhau : ngh có thêm h. Phát âm : ngờ Đánh vần : ngờ - ê -nghê - nặng - nghệ . c / Hướng dẫn viết ở bảng con : - Cả lớp viết ở bảng con . ng , ngh , cá ngừ . củ nghệ . ( Tương tự theo quy trình mẫu ) - GV chỉnh sửa cho HS . GIẢI LAO : -HS tự quản . d / Đọc từ ngữ ứng dụng : - GV giới thiệu các từ ngữ : - Đọc tìm tiếng có âm vừa học ngã tư nghệ sĩ - HS đọc kết hợp phân tích ngõ nhỏ nghé ọ - Nhiều em đọc - cả lớp đọc - GV chỉnh sửa cho HS . đồng thanh - GV đọc mẫu kết hợp cho HS xem tranh và giảng từ . GIẢI LAO -CHUYỂN TIẾT - Cả lớp hát - múa TIẾT 2 3 / Luyện tập : a / Luyện đọc : - HS luyện đọc lại bài ở tiết 1 - Cá nhân - > tập thể . * Đọc câu ứng dụng : - GV treo tranh để HS quan sát và rút ra câu ứng - Quan sát tranh dụng : . “ Nghỉ hè , chị Kha ra nhà bé Nga ”. -HS phát hiện tiếng có âm vừa học -. - HS đọc cá nhân -> tập thể . - HS luyện đọc tiếng - từ - câu . - GV chỉnh sửa lỗi của HS . - HS đọc mẫu - giảng ý nghĩa của câu - Mở sách giáo khoa -HS đọc lại cả bài trong SGK - 2 em đọc b / Luyện viết : - GV hướng dẫn HS tập viết ở vở tập viết . - Cả lớp thực hành viết ở vở . ng ,ngh , cá ngừ , củ nghệ. - GV thu chấm nhận xét - tuyên dương một số bài đẹp . GIẢI LAO : c / Luyện nói : - HS đọc tên bài luyện nói quà quê . - HS quan sát tranh tập luyện nói : - GV gợi ý : + Trong tranh vẽ gì ? + Ba nhân vật trong tranh có gì chung ? - Đều là bé + Bê là con của con gì ? Nó có màu gì ? - Là con của con bò + Nghé là con của con gì ? Nó có màu gì ? - Nghé là con của con trâu + Quê em còn gọi bê , nghé tên gì ? + Bê , nghé tên gì ? + Em có bài hát nào về bê , nghé không ? - GV kết luận : III. CỦNG CỐ DẶN DÒ: Trò chơi : Thi tìm tiếng có âm ng , âm ngh . ( Tiến hành tương tự như các tiết trước ) - HS đọc lại cả bài ở bảng lớp .- Nhận xét chung tiết học . Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2004 HỌC VẦN : BÀI 26: y - tr . A / MĐYC : - HS đọc và viết được : y ,tr , y tá , tre ngà . - Đọc được câu ứng dụng : Bé bị ho , mẹ cho bé ra y tế xã . - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : nhà trẻ . B / ĐDDH : - Tranh minh hoạ các từ khoá : y tá , tre ngà . - Tranh minh hoạ câu ứng dụng :Bé bị ho , mẹ cho bé ra y tế xã. - Tranh minh hoạ phần luyện nói : nhà trẻ . C / HĐDH : I / KTBC : + Đọc ở bảng tay : cá ngừ , củ nghệ , ngã tư , nghệ sĩ. - 5 em :Trí,Hân. H.Vũ,Tính + Đọc câu ứng dụng ở SGK - 2 em : Kiều Duyên + Viết ở bảng con : ng , ngh , ngõ ba ,nghệ sĩ . - Cả lớp . II / B. MỚI : TIẾT 1 1 / Giới thiệu - Ghi bảng : y - tr . - HS đọc : ng (đồng thanh ) 2 / Dạy chữ ghi âm : a / Nhận diện chữ : - GV giới thiệu chữ y gồm nét xiên phải , nét móc ngược, - Quan sát nét khuyết dưới . b / Phát âm và đánh vần : - GV phát âm mẫu y ( như phát âm i ) - HS đọc nhìn bảng đọc : y - Cá nhân - > tập thể . - GV sửa chữa cách phát âm của HS . - GV chỉnh sửa cho HS . * Đánh vần tiếng khoá : - Vị trí của chữ trong tiếng khoá : y ( y đứng một mình ) - Gài y – y tá (đọc cá nhân - - Đánh vần : y đồng thanh) -Đọc trơn : y , y tá - Đọc y – y – y tá * Dạy âm tr : ( Quy trình tương tự như nh ) Lưu ý : Chữ tr là chữ ghép từ hai con chữ t và r - Phát âm : (Đầu lưỡi uốn chạm vào vòm cứng, bật ra , không có tiếng thanh) - HS : phát âm cá nhân -> tập . thể - Đánh vần : trờ - e - tre . - HS đọc cá nhân - > tập thể . - HS đọc cá nhân -> tập thể . - HS đọc trơn : tre ng - GV chỉnh sửa cách đọc của HS c / Hướng dẫn viết ở bảng con - Cả lớp viết ở bảng con . ng , ngh , cá ngừ . củ nghệ . ( Tương tự theo quy trình mẫu ) - GV chỉnh sửa cho HS . GIẢI LAO : -HS tự quản . d / Đọc từ ngữ ứng dụng : - GV giới thiệu các từ ngữ : y tế cá trê - HS đọc kết hợp phân tích chú ý trí nhớ - GV chỉnh sửa cho HS . - GV đọc mẫu kết hợp cho HS xem tranh và giảng từ . -Xem tranh GIẢI LAO -CHUYỂN TIẾT TIẾT 2 3 / Luyện tập : a / Luyện đọc :- HS luyện đọc lại bài ở tiết 1 -Cá nhân - > tập thể . * Đọc câu ứng dụng : - GV treo tranh để HS quan sát và rút ra câu ứng dụng : . “ Bé bị ho , mẹ cho bé ra y tế xã ”. - HS phát hiện tiếng có âm vừa học - Gạch chân từ tìm được - HS luyện đọc tiếng - từ - . câu - GV chỉnh sửa lỗi của HS . - HS đọc mẫu - giảng ý nghĩa của câu -HS đọc lại cả bài trong SGK b / Luyện viết: - GV hướng dẫn HS tập viết ở vở tập viết . - Cả lớp thực hành viết ở y , tr , y tá , tre ngà . vở - GV thu chấm nhận xét - tuyên dương một số bài đẹp . GIẢI LAO : c / Luyện nói : - HS đọc tên bài luyện nói : nhà trẻ . - HS quan sát tranh tập - GV gợi ý : luyện nói + Trong tranh vẽ gì ? + Các em bé đang làm gì ? - Trả lời + Hồi bé , em có đi nhà trẻ không ? + Người lớn duy nhất trng tranh được gọi là cô gì ? + Nhà trẻ quê em nằm ở đâu ? Trong nhà trẻ có những đồ chơi gì ? + Nhà trẻ khác lớp Một em đang học ở chỗ nào ? + Em còn nhớ bài hát nào hồi đang học ở nhà trẻ hay mẫu giáo không ? Em cùng hát với bạn cho vui ! - GV kết luận : III. CỦNG CỐ DẶN DÒ: - HS đọc lại cả bài ở bảng lớp . - Nhận xét chung tiết học . Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2004 HỌC VẦN : BÀI 27 ÔN TẬP . A / MĐYC : - HS đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần : p - ph , nh , g , gh , q - qu , gi , ng , ngh , y , tr . - Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng . - Nghe , hiẻu và kể lại theo tranh truyện kể : Tre ngà B / Đ D D- H : - Bảng ôn . - Tranh minh hoạ câu ứng dụng . - Tranh minh hoạ truyện kể . C / H Đ D-H : I / KTBC : -Đọc ở bảng tay : y ,tr , y tế , cá trê , trí nhớ , tre ngà. - 4 em :Tiệp,Toàn,Tâm, My - Đọc câu ứng dụng ở SGK . - 2 em : Duyên , Tài - Viết ở bảng con : y , tr , y tá , tre ngà . - Cả lớp . II / B. MỚI : 1 / Giới thiệu : H ôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn lại các âm mà mình đã học trong tuần qua . - GV yêu cầu HS kể lại các âm đã học . GV ghi lại ở góc bảng - HS nêu các âm ở cột dọc , cột, ngang . - GV treo bảng ôn lên bảng - HS đối chiếu và bổ sung . 2 / Ôn tập : a / Các chữ và âm đã học : HS lên bảng chỉ các chữ vừa học trong tuần ở bảng 1 . - GV đọc âm .(dọc , ngang ) - HS chỉ chữ . - GVchỉ âm . ( dọc , ngang ) - HS đọc . b / Ghép chữ thành tiếng : * Bảng ôn 1 : - GV yêu cầu HS lần lượt ghép các chữ ở cột dọc với cột - Đọc các tiếng ghép từ chữ ngang rồi - 6 em (mỗi em một dòng ) ở cột dọc với chữ ở dòng đọc để GV ghi vào bảng ôn . ngang - HS đọc lại bảng ôn vừa thành lập. * Bảng ôn 2: - Cá nhân - > tập thể . ( qui trình tương tự bảng ôn 1 ) GIẢI LAO : - HS tự quản . c / Đọc từ ngữ ứng dụng : - GV giới thiệu từ ngữ ứng dụng : - Đọc thầm tìm tiếng có âm nhà ga tre ngà vừa ôn quả nho ý nghĩ - H S đọc kết hợp phân tích - Cá nhân -> tập thể . - GV đọc mẫu kết hợp giảng từ . d / Luyện viết : - GV hướng dẫn HS viết : tre già , quả nho . - HS viết ở bảng con . - GV chỉnh sửa chữ viết cho HS . GIẢI LAO -CHUỶỂN TIẾT TIẾT 2 3 / Luyện tập : a / Luyện đọc : - HS thi đọc lại bài ở tiết 1. - Thi đua theo nhóm đọc các tiếng trong báng ôn và từ ngữ - BGK ghi điểm ứng dung theo nhóm - GV nhận xét - Tuyên dương . * Đọc câu ứng dụng : - GV treo tranh cho HS quan sát . - HS rút ra câu ứng dụng : “ Quê bé Hà có nghề xẻ gỗ - HS đọc kết hợp phân tích . phố bé Nga có nghề giã giò ” - HS luyện đọc : từ - cụm từ -câu . -Cá nhân -> tập thể . b / Luyện viết : - HS viết ở vở theo hướng dẫn của GV. - Cả viết ở vở. ( Theo quy trình các tiết trước ) - GV thu chấm -nhận xét - tuyên dương vài em . GIẢI LAO : -HS tự quản . c / Kể chuyện : Tre ngà . Nội dung truyện ở SGV . - Đọc tên câu chuyện - Giới thiệu - GV kể lần 1 không có tranh . - GV kể lần 2 có tranh minh hoạ . - HS kể lại theo tranh . -GV giao việc : . Nhóm 1a + 1b : Tranh 1 . -HS thảo luận .Nhóm 2a + 2 b : Tranh 2 . -HS kể : .............................. .Nhóm 3a + 3 b : Tranh 3 . .Nhóm 4a + 4 b : Tranh 4 . - GV cùng lớp nhận xét - tuyên dương . III / CỦNG CỐ - DẶN DÒ : Trò chơi: Tìm bạn thân - Mỗi tổ cử 2 bạn bảng nhận Ý nghĩ tre già chữ và thảo luận Y sĩ chẻ tre - Khi có hiệu lệnh của cô -Các em xếp thành từ đúng - HS đọc lại bài ở bảng lớp . - Dặn : - Đọc kĩ lại bài . ôn tập - Xem trước bài : Chữ thường chữ hoa TẬP VIẾT : TUẦN 6 I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : -Củng cố kỹ năng viết các chữ các từ . - HS viết đúng , đẹp theo mẫu. - Biết chừa khoảng cách từ cặp từ này sang cặp từ khác tiếp theo. - Biết viết theo qui trình liền nét . - Ngồi và cầm bút đúng tư thế.. II/ CHUẨN BỊ: -Bài mẫu viết sẵn ở bảng phụ . - Mẫu chữ. - Phấn màu. III/ LÊN LỚP : 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: - Kiểm tra vở tập viết . - 5 em . - Nhận xét tiết tập viết trứơc. 2. Bài mới : - Giới thiệu bài viết đã chuẩn bị ở bảng phụ : nho khô ( 1 dòng ) chú ý ( 1 dòng ) nghé ọ ( 1 dòng ) cá trê ( 1 dòng ) - GV nêu yêu cầu của bài. - Gọi HS đọc nội dung bài viết . - 4 em . - HS phân tích tiếng : khô , chú , - GV giảng cách viết , độ cao, khoảng cách của nghé , trê . tiếng , vừa nêu GV vừa viết mẫu ở bảng lớp. - Lưu ý đặt đúng vị trí của dấu thanh . khoảng cách từ chữ sang chữ 1 con chữ o từ từ sang từ 2 con chữ o 3. Luyện tập: - HS luyện viết ở bảng con . - Cả lớp viết ở bảng con . - GV chữa , chỉnh lại các nét HS viết chưa đúng . GIẢI LAO : - HS tự quản . - HS thực hành viết ở vở theo hướng dẫn của GV . - Cả lớp viết ở vở tập viết . - GV theo dõi , giúp đỡ HS yếu . 4. Thu chấm , nhận xét : - GV thu chấm chữa và tuyên dương một số bài viết đẹp . 5 . Củng cố -Dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học . - Dặn : Viết lại một lần nữa ở vở vở luyện viết thêm trong giờ tự học .

File đính kèm:

  • docT.Viet.doc
Giáo án liên quan