Bài giảng tập đọc tuần 29 bài chuyện ở lớp

1.HS đọc trơn cả bài: Chuyện ở lớp. Luyện đọc các tiếng, từ ngữ: Đứng dậy, trêu, bôi bẩn,vuốt tóc. biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ.

2. Ôn các vần: uôt,uôc.

-Tìm tiếng trong bài có vần uôt.

-Tìm tiếng ngoài bài có vần uôt,uôc.

3. Hiểu nội dung bài:

 

doc129 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng tập đọc tuần 29 bài chuyện ở lớp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ội dung truyện: Chuột ngốc nghếch, nhận thức nhầm lẫn nên huênh hoang, vì vậy đã gặp tai họa chết người. II/ Đồ dùng: - Tranh trong SGK - Bộ dạy học vần III/ Các hoạt động dạy học: * Hoạt động 1: ( 5 phút) Củng cố đọc, hiểu bài: Sáng nay - GV gọi HS đọc thuộc lòng bài này - 2 HS đọc - Những dòng chữ ngộ nghĩnh như thế nào? - HS trả lời. - GV nhận xét, cho điểm. * Giới thiệu bài: GT bằng tranh trong SGK * Hoạt động 2: ( 15 phút) Hướng dẫn đọc - GV đọc mẫu. - HS theo dõi SGK * Luyện đọc tiếng, từ: - GV viết những tiếng, từ sau lên bảng: huênh hoang, ngoao ngoao, huỵch, ngoạm - GV cho HS ghép những từ trên. - HS ghép - HS phân tích - GV cài bảng. - GV giải thích từ: ngoao ngoao, ngoạm - GV cho HS đọc những từ trên - HS đọc ( CN, L ) - GV nhận xét, sửa chữa. * Luyện đọc câu: - GV cho HS đọc nối tiếp từng câu. - HS đọc nối tiếp từng câu. - GV cho HS luyện đọc câu: Bỗng huỵch - HS đọc ( CN, L ) một cái,/ Mèo nhảy phắt xuống,/ ngoạm ngay lấy chuột./ - GV nhận xét. - GV cho HS đọc nối tiếp cả bài một lần - HS đọc nối tiếp. nữa. * Luyện đọc đoạn, bài: - GV cho HS đọc nối tiếp theo đoạn - HS đọc nối tiếp theo đoạn. - GV cho HS thi đọc cả bài với nhau. - HS thi đọc cá nhân. - GV nhận xét, cho điểm. - GV cho cả lớp đọc đồng thanh cả bài. - Cả lớp đọc đồng thanh. * Hoạt động 3: ( 7 phút) Ôn vần uênh - Tìm tiếng trong bài có vần uênh? - huênh - HS phân tích - Tìm tiếng ngoài bài có vần uênh? - GV cho HS thi nói nhanh tiếng có chứa - HS thi nói nhanh tiếng của vần trên mình tìm được. - GV nhận xét, cho điểm. * Hoạt động 4: ( 10 phút) Tìm hiểu bài - GV gọi HS đọc cả bài. - 2 HS đọc - Vì sao con Chuột trong chuyện này - HS trả lời không sợ Mèo? - Câu chuyện kết thúc thế nào? - Qua câu chuyện này em thấy con Chuột là con vật như thế nào? * Hoạt động nối tiếp: (1 phút) - Nhận xét tiết học - Về nhà luyện đọc lại bài. Chính tả: Rước đèn I/ Mục tiêu: - Chép lại chính xác, trình bày đúng bài: Rước đèn - Làm đúng các bài tập chính tả: Điền chữ c hay k, g hay gh, ng hay ngh. Thuộc các quy tắc chính tả: c/k, ng/ngh, g/ gh II/ Đồ dùng: - Bảng phụ - Tranh trong SGK III/ Các hoạt động dạy học: * Hoạt động 1: ( 5 phút) Củng cố quy tắc chính tả: k + i, e, ê Điền c hay k? cái........ốc cái........ìm thước.......ẻ con.........ông - GV gọi HS lên bảng làm bài tập trên - 1 HS lên bảng làm. ở dưới làm vào bảng con. - GV nhận xét, cho điểm. * Giới thiệu bài: GT bằng tranh trong SGK * Hoạt động 2: ( 20 phút) Hướng dẫn HS tập chép - GV treo bảng phụ có ghi bài: Rước đèn - 3 HS đọc - GV cho HS luyện viết vào bảng con - HS viết vào bảng con những tiếng các em hay viết sai: rước đèn, khuya, ngoằn ngoèo, khúc khuỷu. - GV nhận xét, sửa chữa. - GV cho HS nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm - HS nhắc lại. bút. - GV cho HS chép bài vào vở. - HS chép bài. - HS đổi chéo vở để soát lỗi - GV chấm một số bài, nhận xét. * Hoạt động 3: ( 10 phút) Hướng dẫn làm bài tập 1, Tìm tiếng trong bài có vần iu, uyu? - HS trả lời. 2. Điền chữ: - HS nêu yêu cầu bài tập a, c hay k? .......ổng làng cửa......ính b, g hay gh? .......ọn gàng xuồng......e c, ng hay ngh? ........ôi nhà đanh xây Thiếu nhi tập.........i thức Đội * Trò chơi: Ai nhanh ai đúng - GV phổ biến luật chơi. - Đại diện 2 nhóm lên chơi trò chơi này. - Đại diện 2 nhóm lên chơi - Cả lớp nhận xét. - GV nhận xét, tuyên dương. - Em hãy nêu quy tắc chính tả: c /k, - Vài HS nêu. g / gh, ng / ngh? - GV cho HS HTL quy tắc trên - HS học thuộc lòng. * Hoạt động nối tiếp: ( 1 phút) - Nhận xét tiết học - Về nhà viết lại bài cho sạch, đẹp hơn. Tập đọc: Ôn tập : Bài luyện tập 1 I/ Mục tiêu: - HS đọc trơn cả bài: Lăng Bác. Luyện đọc lưu loát các dòng thơ và khổ thơ của bài Lăng Bác. - Hiểu nội dung bài thơ: Đi trên Quảng trường Ba Đình, em bé thấy nắng mùa thu vàng, trời trong vắt như trong ngày lễ Tuyên bố độc lập. Nhìn lên lễ đài, em bâng khuâng như thấy Bác vẫn còn đang đứng đó vẫy chào nhân dân. - Tập chép bài chính tả: Quả Sồi và làm bài tập điền vần ăn, ăng, điền chữ r, d hay gi? II/ Đồ dùng: - Bảng phụ - Tranh trong SGK III/ Các hoạt động dạy học: Tiết 1 * Hoạt động 1: ( 5 phút) Củng cố đọc, hiểu bài: Con chuột huênh hoang - GV gọi HS đọc bài này. - 2 HS đọc - Vì sao con chuột trong truyện này không - HS trả lời sợ Mèo? - GV nhận xét, cho điểm. * Giới thiệu bài: GT bằng tranh trong SGK * Hoạt động 2: ( 20 phút) Luyện đọc - GV đọc mẫu. - HS theo dõi SGK. - GV kiểm tra kĩ năng đọc của từng em. - GV gọi HS đọc từng đoạn , đoạn 1 gồm - HS đọc cá nhân. 6 dòng thơ đầu, đoạn 2 gồm 4 dòng thơ cuối. - GV nhận xét, cho điểm. - GV cho HS đọc dồng thanh cả bài. - cả lớp đọc đồng thanh. * Hoạt động3: ( 15 phút) Tìm hiểu bài - GV gọi HS đọc đoạn 1 - 2 HS đọc, cả lớp đọc thầm. - Những câu thơ nào tả nắng vàng trên - HS trả lời. Quảng trường Ba Đình? - Những câu thơ nào tả bầu trời trong trên Quảng trường Ba Đình ? - GV gọi HS đọc đoạn 2 - 2 HS đọc. cả lớp đọc thầm. - Đi trên Quảng trường Ba Đình, bạn nhỏ - HS trả lời. có cảm tưởng như thế nào? - GV nhận xét. Tiết 2 * Hoạt động 1: ( 20 phút) Hướng dẫn HS tập chép bài: Quả Sồi - GV treo bảng phụ có ghi bài này. - 2 HS đọc - GV cho HS luyện viết vào bảng con những - HS viết vào bảng con. chữ các em hay viết sai: ngắm trăng sao, dưới, rễ. - GV cho HS nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm - HS nhắc lại. bút. - GV cho HS chép bài vào vở. - HS chép bài. - HS đổi chéo vở soát lỗi. - GV chấm một số bài, nhận xét. * Hoạt động 2: ( 15 phút) Hướng dẫn làm bài tập - Tìm tiếng trong bài có vần ăm? - nằm, ngắm - HS phân tích. - Tìm tiếng trong bài có vần ăng? - trăng - HS phân tích. - Điền chữ: r, d hay gi? - 2 HS nêu yêu cầu bài tập Rùa con đi chợ .......ùa con đi chợ mùa xuân Mới đến cổng chợ bước chân sang hè Mua xong chợ đã vãn chiều Heo heo......ó thổi cánh........iều mùa thu. - GV cho HS làm bài vào vở - HS làm bài. - HS trình bày. - Cả lớp nhận xét. - GV nhận xét, cho điểm. * Hoạt động nối tiếp: ( 1 phút) - Nhận xét tiết học. - Về nhà đọc lại bài. Tập đọc : Ôn tập: Bài luyện tập 3 I/ Mục tiêu: - HS đọc trơn cả bài: Hai cậu bé và hai người bố. Chú ý đọc lời đối thoại để người nghe nhận ra lời từng nhân vật. - Hiểu nội dung bài: Bố mẹ các em làm nhiều nghề khác nhau nhưng nghề nào cũng đáng quý vì đều cần cho mọi người. - Tập chép bài chính tả: Xỉa cá mè và làm bài tập điền vần iên, iêng hay uyên. II/ Đồ dùng: - Tranh trong SGK - Bảng phụ III/ Các hoạt động dạy học: Tiết 1 * Hoạt động 1: ( 20 phút) Luyện đọc - GV gọi HS đọc cả bài. - 1 HS đọc - GV gọi HS đọc từng đoạn: Đoạn 1 từ - HS đọc cá nhân đầu đến" Việt đáp". Đoạn 2 : Còn lại Chú ý đọc đúng các lời đối thoại. - GV nhận xét, cho điểm. - GV cho cả lớp đọc đồng thanh cả bài. - Cả lớp đọc đồng thanh. * Hoạt động 2: ( 15 phút) Tìm hiểu bài - Tìm tiếng trong bài có vần iêt? - Việt - HS phân tích. - Tìm tiếng trong bài có vần iêc? - việc - HS phân tích. - Bố Việt làm gì? - HS trả lời. - Bố Sơn làm gì? - Em hãy giới thiệu nghề nghiệp của bố, - HS giới thiệu. mẹ em cho các bạn biết? Tiết 2 * Hoạt động 1: (25 phút) Hướng dẫn học sinh tập chép - GV treo bảng phụ có viết bài: Xỉa cá mè - 3 HS đọc. - Tìm trong bài chính tả các chữ bằng c? - HS trả lời. - GV cho HS nhắc lại tư thế ngồi, cách - HS nhắc lại. cầm bút. - GV cho HS chép bài vào vở. - HS chép bài. - HS đổi chéo vở soát lỗi. - GV chấm một số bài, nhận xét. * Hoạt động 2: ( 10 phút) Hướng dẫn làm bài tập Điền vần: iên, iêng hay uyên? - HS nêu yêu cầu bài tập Thuyền ngủ bãi Bác th........ngủ rất lạ Chẳng chịu trèo lên giường úp mặt xuống cát vàng Ngh.........tai về phía b....... - GV cho HS làm bài tập trên. - 1 HS lên bảng làm, ở dưới làm vào bảng con. - Cả lớp nhận xét. - GV nhận xét, cho điểm. * Hoạt động nối tiếp: ( 1 phút) - Nhận xét tiết học. - Về nhà luyện đọc và viết thêm. Tuần Bài 1: e I/ Mục tiêu: - HS làm quen và nhận biết được chữ và âm e. - Bước đầu nhận thức được mối quan hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật, sự vật. - Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Trẻ em và loài vật đều có lớp học của mình. II/ Đồ dùng: - Chữ mẫu: e - Tranh trong SGK - Sợi dây III/ các hoạt động dạy học: Tiết 1 * Hoạt động 1: ( 5 phút) Giới thiệu bài - GV cho cả lớp quan sát tranh trong SGK và khai thác nội dung tranh. - Cả lớp quan sát tranh và nhận xét. - GV tiểu kết và kết hợp giới thiệu bài. Hoạt động 2: ( 7 phút) Nhận diện vần - GV treo chữ mẫu: e - Cả lớp quan sát - Chữ e giống nét nào ta đã học? - HS trả lời. Cả lớp nhận xét. - GV tô lại chữ e. - Chữ e giống hình cái gì? ( Hình sợi dây vắt chéo) - GV thao tác cho HS xem. * Hoạt động 3: ( 10 phút) Nhận diện âm và phát âm - GV yêu cầu HS tìm và cài vào bảng cài chữ e - HS thực hành - GV phát âm mẫu - HS phát âm ( cá nhân, nhóm , lớp) - GV nhận xét. - Tìm tiếng, từ có chứa âm e? - HS thi tìm nhanh các tiếng, từ có chứa âm e - Cả lớp nhận xét, GV nhận xét. * Hoạt động 3: ( 15 phút) Hướng dẫn viết chữ trên bảng con - GV viết mẫu, vừa viết vừa HD qui trình viết - HS viết trên không trung - HS viết vào bảng con. - GV nhận xét, sửa chữa. Tiết 2 * Hoạt động 1: ( 10 phút) Luyện đọc - GV cho HS đọc âm e - HS đọc ( cá nhân, nhóm, lớp ) - GV nhận xét. * Hoạt động 2: ( 12 phút) Luyện viết - GVHD học sinh viết vào vở tập viết. - GV nhắc HS tư thế ngồi, cách cầm bút. - HS viết bài vào vở - GV chấm một số bài, nhận xét. * Hoạt động 3: ( 13 phút) Luyện nói - GV cho HS quan sát tranh trong SGK trang 5 và thảo luận nhóm đôi dựa trên các câu hỏi sau: + Tranh vẽ gì? + Các bức tranh có gì là chung? - HS quan sát tranh và thảo luận. - Các nhóm lên trình bày. Cả lớp nhận xét. - GV nhận xét và KL: Trẻ em và loài vật đều có lớp học của mình. Ai ai cũng phải đi học và phải học hành chăm chỉ. Vậy lớp ta có thích đi học và học hành chăm chỉ không? * Hoạt động nối tiếp: ( 1 phút) - Nhận xét tiết học - Về nhà học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.

File đính kèm:

  • docGA lop 1 tron bo.doc
Giáo án liên quan