Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 10 - Năm học 2009-2010

 

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nhằm giúp HS nắm một số hiểu biết đúng dắn về luyện tập sức bền .

- Giúp HS nắm bắt một số nguyên tắc, phương pháp đơn giản để luyện tập sức bền.

II. Địa điểm phương tiện:

- Sân TD trường (có thể trong phòng học)

III. Tiến trình lên lớp:

 

 

doc21 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/03/2021 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 10 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tỳc. - GV: Làm mẫu + phõn tớch trước mỗi động tỏc+nờu yếu lĩnh kỹ thuật quan tron HS cần thực hiện đỳng. Tập mẫu 2-3 lần để HS tập theo. - HS: Tập luyện theo nhúm, khi cỏc động tỏc tương đối thuộc thỡ tập phối hợp cỏc động tỏc đó học. ĐỘI HèNH TẬP LUYỆN ‚(CH nhóm Nam) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚(GV) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚(CH nhóm Nữ) - HS: 1-2 hs thực hiện với tinh thần xung phong. Lớp quan sỏt nhận xột. - GV: Nhận xột, kết luận. 3. Phần kết thỳc a. Hồi tĩnh: b. Nhận xột, đỏnh giỏ giờ học c. Dặn dũ, giao nhiệm vụ. 4-5’ đội hình kết thúc ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV - GV: Hướng dẫn thả lỏng, nhận xột đỏnh giỏ giờ học và giao nhiệm vụ. - HS: Thả lỏng nhận nhiệm vụ được giao. ------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn: 18/8/2009 Ngày dạy: 9A1( / );9A2( / );9A3( / ) Tiết 7 BÀI THỂ DỤC - ễn từ nhịp 1 -25), 1-27am). CHẠY NGẮN – Trũ chơi phỏt sức nhanh(GV chọn) I. Mục tiờu: - Bài TD: Giỳp HS thực hiện tốt cỏc động tỏc đa học từ 1-25(nữ), 1-27(nam) - Chạy ngắn: Trũ chơi bổ trợ sức nhanh. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Sõn TD 2. Phương tiện: Tranh bài TD (nếu cú) III. Nội dung, phương phỏp tổ chức NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: - Kiểm ta sĩ số, trang phục, thể lực HS. - Phổ biến ND, YC giờ học. b. Khởi động: - Bài TD 6 động tỏc tay khụng. - Khởi động cỏc khớp, ộp dọc, ộp ngang. 8-10’ 2-3’ 6-7’ 2lx8n 2lx8n ĐỘI HèNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV đội hình khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV - HS: cỏn tự tập hợp bỏo cỏo sĩ số - GV: Nhận lớp, kiểm tra thể lực HS, phổ biến ND,YC giờ học và hướng dẫn khởi động. 1. Phần mở đầu a. Bài thể dục: ễn tập: từ nhịp 1-25(nữ), 1-25(nam). đ b. Chạy ngắn: Trũ chơi: “ Người thừa thứ 3” c. Củng cố: ? Thực hiện bài TD (cỏc động tỏc đó học). 30-32’ 16-18’ 10-22’ 2-3’ - GV: Nờu nhiệm vụ, yờu cầu và phõn cụng tập luyện - HS: Tập luyện theo nhúmđộng tỏc đó học. ĐỘI HèNH TẬP LUYỆN ‚(CH nhóm Nam) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚(GV) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚(CH nhóm Nữ) - GV: Chỳ ý quan sỏt sửa sai và kiểm tra đỏnh giỏ kết tập luyện của từng nhúm. - GV: Hướng dẫn và tổ chức trũ chơi. - HS: Chơi tớch cực cú tớnh ganh đua. ĐỘI HèNH CHƠI - HS: 2 hs(1nam, 1 nữ) thực hiện với tinh thần xung phong. Lớp quan sỏt nhận xột. - GV: Nhận xột, kết luận. 3. Phần kết thỳc a. Hồi tĩnh: b. Nhận xột, đỏnh giỏ giờ học c. Dặn dũ, giao nhiệm vụ. 4-5’ đội hình kết thúc ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV - GV: Hướng dẫn thả lỏng, nhận xột đỏnh giỏ giờ học và giao nhiệm vụ. - HS: Thả lỏng nhận nhiệm vụ được giao. Ngày soạn: 18/8/2009 Ngày dạy: 9A1( / );9A2( / );9A3( / ) Tiết 8 BÀI THỂ DỤC - Học từ nhịp 26-35(nữ), 28-37(nam) CHẠY NGẮN - Chạy nõng cao đựi, chạy đạp sau - Trũ chơi chạy tiếp sức. I. Mục tiờu: - Bài TD: ễn cỏc động tỏc đó học, học mới từ nhịp 26-35(nữ), 28-37(nam) - Chạy ngắn: ễn chạy bước nhỏ, chạy nõng cao đựi, trũ chơi phỏt triển sức nhanh. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Sõn TD 2. Phương tiện: Tranh bài TD (nếu cú) III. Nội dung, phương phỏp tổ chứ NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: - Kiểm ta sĩ số, trang phục, thể lực HS. - Phổ biến ND, YC giờ học. b. Khởi động: - Bài TD 6 động tỏc tay khụng. - Khởi động cỏc khớp, ộp dọc, ộp ngang. 8-10’ 2-3’ 6-7’ 2lx8n 2lx8n ĐỘI HèNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV đội hình khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV - HS: cỏn tự tập hợp bỏo cỏo sĩ số - GV: Nhận lớp, kiểm tra thể lực HS, phổ biến ND,YC giờ học và hướng dẫn khởi động. 1. Phần mở đầu a. Bài thể dục: - ễn tập: từ nhịp 1-25(nữ), 1-25(nam). - Học mới từ nhịp 26-35(nữ), 26-37(nam) + Bài TD nữ: + Bài TD nam: đ b. Chạy ngắn: - ễn chạy bước nhỏ, chạy năng cao đựi. Trũ chơi: “ Chạy tiếp sức” c. Củng cố: ? Thực hiện bài TD (cỏc động tỏc đó học). 30-32’ 16-18’ 10-22’ 2-3’ - GV: Làm mẫu + phõn tớch trước mỗi động tỏc+nờu yếu lĩnh kỹ thuật quan trọng HS cần thực hiện đỳng. Tập mẫu 2-3 lần để HS tập theo. - HS: Tập luyện theo nhúm, khi cỏc động tỏc tương đối thuộc thỡ tập phối hợp cỏc động tỏc đó học. - GV: Quan sỏt sửa sai. ĐỘI HèNH TẬP LUYỆN ‚(CH nhóm Nam) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚(CH nhóm Nữ) - GV: Chỳ ý quan sỏt sửa sai và kiểm tra đỏnh giỏ kết tập luyện của từng nhúm. - GV: Nờu cỏc yờu cầu kỹ thuật HS cần thực hiện đỳng và tổ chức HS tập luyện. - HS: Thực hiện theo yờu cầu của GV. ĐỘI HèNH TẬP LUYỆN ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ 10-15m ‚GV - GV: Hướng dẫn và tổ chức trũ chơi. - HS: Chơi tớch cực cú tớnh ganh đua. ĐỘI HèNH CHƠI TS xp-Đ - HS: 2 hs(1nam, 1 nữ) thực hiện với tinh thần xung phong. Lớp quan sỏt nhận xột. - GV: Nhận xột, kết luận. 3. Phần kết thỳc a. Hồi tĩnh: b. Nhận xột, đỏnh giỏ giờ học c. Dặn dũ, giao nhiệm vụ. 4-5’ đội hình kết thúc ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV - GV: Hướng dẫn thả lỏng, nhận xột đỏnh giỏ giờ học và giao nhiệm vụ. - HS: Thả lỏng nhận nhiệm vụ được giao. Ngày soạn: 18/8/2009 Ngày dạy: 9A1( / );9A2( / );9A3( / ) Tiết 9 BÀI THỂ DỤC - ễn từ nhịp 1 -35(nữ), 1 -37(nam) CHẠY NGẮN - Chạy bước nhỏ, nõng cao đựi, chạy đạp sau - Trũ chơi(giỏo viờn chọn). I. Mục tiờu: - Bài TD: Giỳp HS nắm trắc te thế động tỏc từ nhịp 1-35(nữ), 1 -37(nam) - Chạy ngắn: Tiếp tục ụn cỏc động tỏc bổ trợ chạy bước nhỏ, chạy nõng cao đựi, chạy đạp sau, tại chỗ đỏnh tay, trũ chơi phỏt triển sức nhanh. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Sõn TD 2. Phương tiện: Tranh bài TD (nếu cú) III. Nội dung, phương phỏp tổ chức NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: - Kiểm ta sĩ số, trang phục, thể lực HS. - Phổ biến ND, YC giờ học. b. Khởi động: - Bài TD 6 động tỏc tay khụng. - Khởi động cỏc khớp, ộp dọc, ộp ngang. 8-10’ 2-3’ 6-7’ 2lx8n 2lx8n ĐỘI HèNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV đội hình khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV - HS: cỏn tự tập hợp bỏo cỏo sĩ số - GV: Nhận lớp, kiểm tra thể lực HS, phổ biến ND,YC giờ học và hướng dẫn khởi động. 1. Phần mở đầu a. Bài thể dục: - ễn: từ nhịp 1-35(nữ), 1-37(nam). b. Chạy ngắn: - ễn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nõng cao đựi + Chạy đạp sau + Tại chỗ đỏnh tay đ - Trũ chơi: “ Người thừa thứ 3” c. Củng cố: ? Thực hiện bài TD (cỏc động tỏc đó học). 30-32’ 16-18’ 10-22’ 3L 3L 3L 2L 2-3’ - GV: Nờu yờu cầu về tư thế mỗi động tỏc và phận nhúm tập luyện. - HS: Tập luyện theo nhúm, - GV: Quan sỏt sửa sai và đỏnh giỏ kết quả tập luyện của mỗi nhúm. ĐỘI HèNH TẬP LUYỆN ‚(CH nhóm Nam) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚(GV) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚(CH nhóm Nữ) - GV: Nờu cỏc yờu cầu kỹ thuật HS cần thực hiện đỳng và tổ chức HS tập luyện. - HS: Thực hiện theo yờu cầu của GV. ĐỘI HèNH TẬP LUYỆN ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ 10-15m ‚GV - GV: Hướng dẫn và tổ chức trũ chơi. - HS: Chơi tớch cực cú tớnh ganh đua. ĐỘI HèNH CHƠI - HS: 2 hs(1nam, 1 nữ) thực hiện với tinh thần xung phong. Lớp quan sỏt nhận xột. - GV: Nhận xột, kết luận. 3. Phần kết thỳc a. Hồi tĩnh: b. Nhận xột, đỏnh giỏ giờ học c. Dặn dũ, giao nhiệm vụ. 4-5’ đội hình kết thúc ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV - GV: Hướng dẫn thả lỏng, nhận xột đỏnh giỏ giờ học và giao nhiệm vụ. - HS: Thả lỏng nhận nhiệm vụ được giao. Ngày soạn: / / Ngày dạy:9A1( / );9A2( / );9A3( / ) Tiết 10 BÀI THỂ DỤC - Học từ nhịp 36-45(nữ), 38-45(nam) CHẠY NGẮN - ễn cỏc tư thế xuất phỏt mặt, lưng, vai hướng chạy - Trũ chơi chạy đuổi. I. Mục tiờu: - Bài TD: ễn cỏc động tỏc đó học, học mới từ nhịp 36-45(nữ), 38-45(nam) - Chạy ngắn: ễn chạy bước nhỏ, chạy nõng cao đựi, trũ chơi phỏt triển sức nhanh. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Sõn TD 2. Phương tiện: Tranh bài TD (nếu cú) III. Nội dung, phương phỏp tổ chức NỘI DUNG ĐỊNH LƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: - Kiểm ta sĩ số, trang phục, thể lực HS. - Phổ biến ND, YC giờ học. b. Khởi động: - Bài TD 6 động tỏc tay khụng. - Khởi động cỏc khớp, ộp dọc, ộp ngang. 8-10’ 2-3’ 6-7’ 2lx8n 2lx8n ĐỘI HèNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV đội hình khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV - HS: cỏn tự tập hợp bỏo cỏo sĩ số - GV: Nhận lớp, kiểm tra thể lực HS, phổ biến ND,YC giờ học và hướng dẫn khởi động. 1. Phần mở đầu a. Bài thể dục: - ễn tập: từ nhịp 1-35(nữ), 1-37(nam). - Học mới từ nhịp 36-45(nữ), 38-45(nam) + Bài TD nữ: + Bài TD nam: đ b. Chạy ngắn: - ễn: Mặt, vai, lưng hướng chạy: Mặt Vai Lưng Trũ chơi: “ Chạy đuổi” c. Củng cố: ? Thực hiện bài TD (cỏc động tỏc đó học). 30-32’ 16-18’ 10-22’ 2-3L 5-7’ 2-3’ - GV: Nờu yờu cầu, nhiệm vụ tập luyện, giỳp đỡ hs yếu. - HS: Tập theo nhúm. - GV: Làm mẫu + phõn tớch trước mỗi động tỏc+nờu yếu lĩnh kỹ thuật quan trọng HS cần thực hiện đỳng. Tập mẫu 2-3 lần để HS tập theo. - HS: Tập luyện theo nhúm, khi cỏc động tỏc tương đối thuộc thỡ tập phối hợp cỏc động tỏc đó học. - GV: Quan sỏt sửa sai. ĐỘI HèNH TẬP LUYỆN ‚(CH nhóm Nam) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚(CH nhóm Nữ) - GV: Chỳ ý quan sỏt sửa sai và kiểm tra đỏnh giỏ kết tập luyện của từng nhúm. - GV: Nờu cỏc yờu cầu + làm mẫu kỹ thuật động tỏc. - HS: Quan sỏt và hực hiện theo yờu cầu của GV. ĐỘI HèNH TẬP LUYỆN ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ 10-15m ‚GV - GV: Chỳ ý quan sỏt sửa sai và giỳp đỡ những hs yếu. - GV: Hướng dẫn và tổ chức trũ chơi. - HS: Chơi tớch cực cú tớnh ganh đua. ĐỘI HèNH CHƠI ‚ ‚ ‚ ‚ xp1 2m xp2 15m ‚gv - HS: 2 hs(1nam, 1 nữ) thực hiện với tinh thần xung phong. Lớp quan sỏt nhận xột. - GV: Nhận xột, kết luận. 3. Phần kết thỳc a. Hồi tĩnh: b. Nhận xột, đỏnh giỏ giờ học c. Dặn dũ, giao nhiệm vụ. 4-5’ đội hình kết thúc ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV - GV: Hướng dẫn thả lỏng, nhận xột đỏnh giỏ giờ học và giao nhiệm vụ. - HS: Thả lỏng nhận nhiệm vụ được giao.

File đính kèm:

  • docthe duc 79.doc