Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 33+34

1. Mục tiêu

1.1. Kiến thức

- Ôn lại các kĩ thuật đá cầu đã được học

1.2. Kỹ năng

 -Học sinh thực hiện đúng các kĩ thuật của môn đá cầu

1.3. Thái độ

- Có ý thức tự giác, kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn trong tập luyện, vận dụng vào thực tiễn.

2. Chuẩn bị

 - GV: Giáo án, tài liệu, cầu.

 - HS : Trang phục, giầy, cầu vệ sinh sân tập.

3. Phương pháp

 - Trực quan

 - Phân nhóm, tổ

4. Tiến trình dạy học

4.1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số

4.2. Kiểm tra bài cũ:

4.3. Bài mới

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 11/03/2021 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 33+34, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: . Ngày giảng: ... Tiết 33 ễN TẬP HỌC Kè I 1. Mục tiờu 1.1. Kiến thức - Ôn lại các kĩ thuật đá cầu đã được học 1.2. Kỹ năng -Học sinh thực hiện đúng các kĩ thuật của môn đá cầu 1.3. Thái độ - Có ý thức tự giác, kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn trong tập luyện, vận dụng vào thực tiễn. 2. Chuõ̉n bị - GV: Giáo án, tài liệu, cầu. - HS : Trang phục, giầy, cầu vệ sinh sân tập. 3. Phương pháp - Trực quan - Phân nhóm, tổ 4. Tiờ́n trình dạy học 4.1. ổn định lớp: kiểm tra sĩ số 4.2. Kiểm tra bài cũ: 4.3. Bài mới Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập chung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông II. Phần cơ bản 1. Ôn nội dung bài trước - Đá cầu : + Ôn : Tâng cầu bằng đùi + Tâng cầu bằng má trong bàn chân + Kĩ thuật di chuyển +Đỡ cầu bằng ngực +Phát cầu cao chân chính diện băng mu bàn chân. -Phát cầu cao chân chính diện băng mu bàn chân. + Một số điểm trong Luật Đá cầu (phát cầu) 2. Bài tập thể lực 3 . Hệ thống bài : Học sinh chú ý kĩ thuật di chuyển. 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 3-7/L 3-5/L 1/L 8 -10 Phút 28-30 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ, chính xác. GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ xxxx xxxx X X ▲ - GV điều khiển lớp tập và sửa sai + Tâng theo nhóm, thi đua - GV điều khiển lớp di chuyển, và sửa sai trong quá trình HS di chuyển. - GV điều khiển lớp tập và sửa sai xxxx xxxx X X X X X X ▲ - GV làm mẫu toàn bộ kĩ thuật động tác, GV làm mẫu chậm, phân tích và hô cho lớp tập theo. - Chia lớp theo nhóm, giới tính để tập luyện. xxxx xxxx X X X X X X ▲ - GV tập trung lớp giới thiệu cho HS -GV nhắc lại những kiến thức cơ bản cho HS. 4.4. Củng cố Thả lỏng: + Cúi ngời thả lỏng . + Duỗi chân thả lỏng . + Rũ vai thả lỏng. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. 4.5. Hướng dẫn về nhà - Bài tập về nhà: Ôn các kĩ thuật đá cõ̀u - Kết thúc giờ học. 5. Rỳt kinh nghiệm Ngày soạn: . Ngày giảng: ... Tiết 34 KIỂM TRA HỌC Kè I 1. Mục tiờu 1.1. Kiến thức - Kiểm tra lại các kĩ thuật đá cầu của học sinh 1.2. Kỹ năng -Học sinh thực hiện đúng đều đẹp trong các giai đoạn kĩ thuật trong đá cầu 1.3. Thái độ - Có ý thức tự giác, kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn trong tập luyện. - Nghiêm túc trong kiểm tra 2. Chuõ̉n bị - GV: Giáo án, tài liệu, còi, cầu - HS : Trang phục, giầy, cầu đỏ vệ sinh sân tập. 3. Phương pháp - Trực quan - Phân nhóm, tổ 4. Tiờ́n trình dạy học 4.1. ổn định lớp: kiểm tra sĩ số 4.2. Kiểm tra bài cũ: 4.3. Bài mới Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập chung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông II. Phần cơ bản 1. Ôn nội dung bài trước +Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 2.Bài mới - Kiểm tra phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. - Cách tính điểm : Điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích đạt của từng HS. + Điểm 9-10 : Thực hiện cả 5 lần đúng kĩ thuật, thành tích đạt 4 lần trở lên phát cầu qua sân đối phương. + Điểm 7-8 :Thực hiện được 4 lần đúng kĩ thuật, thành tích đạt 3 lần trở lên phát cầu qua sân đối phương. + Điểm 5 – 6: Thực hiện được 3 lần đúng kĩ thuật, thành tích đạt 2 lần trở lên phát cầu qua sân đối phương. - Thực hiện được 4 lần đúng kĩ thuật, thành tích đạt 1 lần phát cầu qua lưới sang sân đối phương. - Thực hiện được 5 lần phát cầu đúng kĩ thuật, nhưng không có lần nào phát được cầu qua lưới sang sân đối phương. + Điểm 3- 4: Thực hiện sai kĩ thuật, thành tích đạt 1 lần phát cầu đúng luật hoặc đá được cầu sang sân đối phương. + Điểm 1-2: Thực hiện sai kĩ thuật, không có lần nào phát cầu qua lưới sang sân đối phương. Ghi chú: Một số trường hợp khác do GV quy định. 3. Bài tập thể lực 4 . Hệ thống bài : Học sinh chú ý kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân . 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 3-7/L 1/L 8 -10 Phút 28-30 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ, chính xác. GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ xxxx xxxx X X ▲ - Chia lớp theo nhóm, giới tính để đấu tập. - GV tập trung lớp - GV phổ biến cách cho điểm cho HS - GV chúc lớp thi tốt - Mỗi HS thực hiện động tác 5 lần liên tục. xxxx xxxx xxxx xxxx X X X X ▲ -GV nhắc lại những kiến thức cơ bản cho HS. 4.4. Củng cố Thả lỏng: + Cúi ngời thả lỏng . + Duỗi chân thả lỏng . + Rũ vai thả lỏng. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. 4.5. Hướng dẫn về nhà - Bài tập về nhà: Ôn động tác bổ trợ chay bền, đá cõ̀u, chạy ngắn. 5. Rỳt kinh nghiệm

File đính kèm:

  • doct33-34.doc