Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 25 - Trần Duy Hà

I- Mục tiêu:

*Nhiệm vụ:

+ Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 8 (tóm tắt)

+ Một số hướng dẫn luyện tập phát triển sức nhanh (phần 1)

* Yêu cầu: + Biết và nắm được nội dung bài học.

+ Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác.

 II - Địa điểm – Phương tiện:

- Địa điểm: + Học ở trên lớp.

- Phương tiện: + Giáo viên soạn bài và chuẩn bị bài lên lớp.

 + Học sinh chuẩn bị sách vở để ghi bài.

III- Nội dung dạy học:

 

doc67 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 25 - Trần Duy Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i GV giải thích thêm về trò chơi và nhắc các trường hợp phạm quy. - HS: Chơi theo sự điều khiển của GV. -Trò chơi phải có thưởng, phạt. xxxxxxx x xxxxxxx x -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. dẩn của gv. 0 3 6 9 0 3 6 9 0 3 6 9 -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ €gv -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. Tập hợp hàng ngang €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv - LT: Điều khiển lớp thực hiện các động tác. - Gv: Quan sát sữa, sai cho HS. - Gọi 2 - 3 học sinh thực hiện. - Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng. €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv -GV: nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. Ngày soạn: / / 2008 Tiết:22 tên bài dạy: Chạy ngắn- Đội hình đội ngũ - chạy bền i.mục tiêu: 1. Kiến thức: - Chạy ngắn: + Trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển nhanh; Hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. - ĐHĐN: + Ôn đội hinh 0-3-6-9, cách điều khiển; Đi đều, chạy đều - đứng lại. Một số kĩ năng HS còn yếu. - Chạy bền: + Học: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: + HS thực hiện tốt các động tác bỏ trợ kĩ thuật chạy ngắn. + HS thực hiện tốt các kỹ năng ĐHĐN. + Biết phân phối sức khi chạy bền. 3. Thái độ: - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II/ phương pháp giảng dạy: -Thực hành. III/ chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, còi, đồng hồ tt, tính gậy, dây đích, tranh vẽ cần thiết. - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv. IV/ tiến trình lên lớp: nội dung Lượng v. động phương pháp tổ chức A/ phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung bài dạy: + Chạy ngắn. + Đội hình đội ngũ . + Chạy bền. B/ phần cơ bản: 1 Khởi động: - Khởi động chung: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang. - Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 2 Kiểm tra bài củ: ? thực hiện động tác tư thế sản sàng - xuất phát. 3 Học bài mới: * Chạy nắng: - ôn: + Trò chơi : “Chạy tiếp sức chuyển vật”. + Một số động tác bổ trợ kĩ thuật phát triển sức nhanh : Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi . Chạy đạp sau. Đứng tại chỗ đánh tay. + Hoàn chỉnh các giai đoạn chạy ngắn. * Đội hình đội ngũ: - Ôn: + Đội hinh 0 - 3 - 6 - 9 + Đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp. + Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng dồn hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau. * Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. 4. Củng cố: ? thực hiện động tác sãn sàng -xuất phát. 5Thả lỏng: -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân. C/ Phần kết thúc: - Đánh giá, nhận xét buổi học. - Bài tập về nhà. - Xuống lớp. 3 phút 38 phút 4 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv -LT: báo cáo sĩ số cho gv. €gv € - LT: Điều khiển lớp khởi động. - Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. - GV phổ biến trò chơi, rồi GV giải thích thêm về trò chơi và nhắc các trường hợp phạm quy. - HS: Chơi theo sự điều khiển của GV. -Trò chơi phải có thưởng, phạt. xxxxxxx x xxxxxxx x -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. dẩn của gv. 0 3 6 9 0 3 6 9 0 3 6 9 -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv - LT: Điều khiển lớp thực hiện các động tác. - Gv: Quan sát sữa, sai cho HS. - GV: Cho hs chạy vòng quanh sân tập theo chiều ngược kim đồng hồ. - Gọi 2 - 3 học sinh thực hiện. - Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng. €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv -GV: nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. Ngày soạn: / / 2008 Tiết:23 tên bài dạy: Kiểm tra:Đội hình đội ngũ i.mục tiêu: 1. Kiến thức: - ĐHĐN: Kiểm tra + Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; + Đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay sau; + Đi đều, thẳng hướng, vòng phải, vòng trái. 2. Kỹ năng: - Nhằm đánh giá kết quả tập luyện, ý thức học tập của HS trong quá trình tập luyện. 3. Thái độ: - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II/ phương pháp giảng dạy: -Thực hành. III/ chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, còi, đồng hồ tt. - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv. IV/ tiến trình lên lớp: nội dung Lượng v. động phương pháp tổ chức A/ phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung bài dạy: + Đội hình đội ngũ . B/ phần cơ bản: 1 Khởi động: - Khởi động chung: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang. - Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 2 Kiểm tra bài củ: ? thực hiện các động tác đi đều - đứng lại, đi đều - vòng trái, đi đều - vòng phải. 3 Học bài mới: 1. Kiểm tra ĐHĐN: - Tập hợp hàng ngang(dọc) điều chỉnh hàng. - Các động tác quay cá nhân. - Giậm chân tại chỗ - đi đều - đứng lại, đi đều quay trái, phải. - Cách chỉ huy. Điểm 9 – 10. Điểm 7 – 8 Điểm 5 – 6 Dưới điểm 5 4. Củng cố: 5Thả lỏng -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân. C/ Phần kết thúc: - Đánh giá, nhận xét buổi học. - Bài tập về nhà. - Xuống lớp. 3 phút 38 phút 4 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv -LT: báo cáo sĩ số cho gv. €gv € - LT: Điều khiển lớp khởi động. - Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€ €€ €€ €€ €€ € € €€ €€ €€ €gv - GV tổ chức kiểm tra theo từng nhóm. - Mỗi HS thực hiện 1 lần (3 nội dung). - Trường hợp đặc biệt kiểm tra lại lần 2 hoặc do GV quyết định. - Thuộc bài, thực hiện đúng, đẹp có tính nịp điệu. - Thực hiện đúng nhưng chưa đẹp, vẫn còn có sai sót nhỏ. - Thực hiện cơ bản đúng, có nhiều sai sót, chưa nghiêm túc. - Thực hiện chưa đúng kỹ thuật, không - Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng. €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv -GV: nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. Ngày soạn: / / 2008 Tiết:24 tên bài dạy: Chạy ngắn- Đội hình đội ngũ - chạy bền i.mục tiêu: 1. Kiến thức: - Chạy ngắn: + Trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển nhanh; Hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.. - Chạy bền: + Học: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: + HS thực hiện tốt các động tác bỏ trợ kĩ thuật chạy ngắn. + Biết phân phối sức khi chạy bền. 3. Thái độ: - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II/ phương pháp giảng dạy: -Thực hành. III/ chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, còi, đồng hồ tt, tính gậy, dây đích, tranh vẽ cần thiết. - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv. IV/ tiến trình lên lớp: nội dung Lượng v. động phương pháp tổ chức A/ phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung bài dạy: + Chạy ngắn.. + Chạy bền. B/ phần cơ bản: 1 Khởi động: - Khởi động chung: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang. - Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 2 Kiểm tra bài củ: ? thực hiện động tác tư thế sản sàng - xuất phát. 3 Học bài mới: * Chạy nắng: - ôn: + Trò chơi : “Chạy tiếp sức chuyển vật”. + Một số động tác bổ trợ kĩ thuật phát triển sức nhanh : Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi . Chạy đạp sau. Đứng tại chỗ đánh tay. + Hoàn chỉnh các giai đoạn chạy ngắn. * Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên cự li: Nam 600m; Nữ 400m. 4. Củng cố: ? thực hiện động tác sãn sàng -xuất phát. 5Thả lỏng: -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân. C/ Phần kết thúc: - Đánh giá, nhận xét buổi học. - Bài tập về nhà. - Xuống lớp. 3 phút 38 phút 4 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv -LT: báo cáo sĩ số cho gv. €gv € - LT: Điều khiển lớp khởi động. - Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. - GV phổ biến trò chơi, rồi GV giải thích thêm về trò chơi và nhắc các trường hợp phạm quy. - HS: Chơi theo sự điều khiển của GV. -Trò chơi phải có thưởng, phạt. xxxxxxx x xxxxxxx x -HS: Thực hiện động tác. -GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. dẩn của gv. - GV: Tổ chức cho HS tập luyện theo nhóm nam, nữ riêng. - Gọi 2 - 3 học sinh thực hiện. - Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng. €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv -GV: nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. Ngày soạn: / / 2008 Tiết:25 tên bài dạy: Kiểm tra:chạy nhanh i.mục tiêu: 1. Kiến thức: - chạy nhanh: Kiểm tra + Xuất phát cao - chạy nhanh 60m: 2. Kỹ năng: - Nhằm đánh giá kết quả tập luyện, ý thức học tập của HS trong quá trình tập luyện. 3. Thái độ: - Thực hiện nghiêm túc, tích cực nhằm đạt được kỹ thuật tốt nhất, thành tích cao nhất. II/ phương pháp giảng dạy: -Thực hành. III/ chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, còi, đồng hồ tt, dây đích, sổ điểm. - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv. IV/ tiến trình lên lớp: nội dung Lượng v. động phương pháp tổ chức A/ phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung bài dạy: + Kiểm tra: Chạy nhanh. B/ phần cơ bản: 1 Khởi động: - Khởi động chung: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang. - Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 2 Kiểm tra bài củ: 3 Học bài mới: . Kiểm tra: Xuất phát cao – chạy nhanh 60m. - Kỹ thuật xuất phát cao. - Kỹ thuật bước chạy. - Thành tích. Cách đánh giá, cho điểm - Điểm 9 – 10. - Điểm 7 – 8. - Điểm 5 – 6. - Điểm dưới 5. 4. Củng cố: 5Thả lỏng -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân. C/ Phần kết thúc: - Đánh giá, nhận xét buổi học. - Bài tập về nhà. - Xuống lớp. 3 phút 38 phút 4 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv -LT: báo cáo sĩ số cho gv. €gv € - LT: Điều khiển lớp khởi động. - Kiểm tra theo đợt, mỗi đợt 3 HS. - Mỗi HS kiểm tra 1 lần. - Trường hợp đặc biệt kiểm tra lại lần 2 hoặc do GV quyết định. - GV tổ chức kiểm tra . ĐH kiểm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - Thực hiện đúng kỹ thuật, thành tích ở mức độ “Giỏi” RLTT. - Thực hiện đúng kỹ thuật, thành tích ở mức độ “Khá” RLTT. - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật, thành tích ở mức “Đạt” hoặc kỹ thuật tương đối chính xác nhưng không đạt thành tích. - Không thực hiện được kỹ thuật, không đạt thành tích. - Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng. €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €gv -GV: nhận xét ưu khuyết điểm giờ học.

File đính kèm:

  • docTD80809.doc