Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 70 - Bản đẹp 3 cột

I/ MỤC TIÊU :

BÀI TD : On từ nhịp 1-8 ( nam và nữ )

CHẠY NGẮN : On một số động tác bổ trợ : chạy bước nhỏ , chạy nâng cao đùi , chạy đạp sau , trò chơi

CHẠY BỀN : Chạy dính dắc tiếp sức , một số động tác hồi tỉnh sau khi chạy

YÊU CẦU : HS thực hiện nghiêm túc

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN :

- Sân trường

 

doc71 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 70 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Tuần 33: TIẾT 66 Tên bài : KIỂM TRA NHẢY CAO I.Mục tiêu: - Nhảy cao: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “ bước qua” . Yêu cầu : Hs thực hiện phối hợp được các giai đoạn kĩ thuật và đạt thành tích cao nhất. II. Địa điểm, phương tiện : Sân trường : nệm, trụ, xà nhảy, thước dây. III. Nội dung và phương pháp lên lớp :SS:8a1.8a2........8a3.8a4.8a5...8a6. NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: Nhận lớp nắm sĩ số phổ biến nội dung yêu cầu bài Khởi động: Chạy nhẹ nhàng, xoay các khớp Chạy bước nhỏ, gót chạm mông, chạy nâng cao đùi, đá lăng trước sau, đá lăng. 2/ Cơ bản: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “ bước qua”. - Cách cho điểm: điểm kiểm tra cho theo mức độ KT và TT đạt được của HS. í Điểm 9 – 10 : thực hiện đúng kĩ thuật và qua xà ở mức qui định í Điểm 7 – 8 : Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không và qua xà ở mức qui định í Điểm 5 – 6 : Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không, không nhảy qua mức xà qui định hoặc nhảy qua mức xà qui định nhưng kĩ thuật có nhiều sai sót . íĐiểm 3 – 4 : Kĩ thuật có nhiều sai sót, không đạt thành tích qui định. íĐiểm 1 – 2 : Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích . 3/ Kết thúc: - Hồi tĩnh - Nhận xét, đánh giá tiết học. - Bài tập về nhà, liên hệ thực tế - Dặn bài mới - Giải tán. 10’ 30’ 5’ - GV và HS làm thủ tục nhận lớp, GV phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học, đội hình 4 hàng ngang. -Giáo viên điều khiển lớp khởi động. Kiểm tra nam nữ riêng Mỗi HS nhảy thử 1 lần tối đa 3 lần. Ngay từ lần nhảy chính thức đầu tiên đã được điểm cao nhất thì không cần nhảy những lần tiếp theo. Mức xàtt 0,90m ( nam),0,80m (nữ). Chú ý bảo hiểm an toàn cho HS. Khuyến khích kiểm tra theo luật. HS giảng 4 hàng ngang thả lỏng. Gv nhận xét đánh giá tiết kiểm tra. Ôn những nội dung đã học chuẩn bị kiểm tra học kì. *Rút Kinh Nghiệm: . Tuần 34: TIẾT 67 Tên bài :ÔN NHẢY CAO ( cbktHK2 ) – CHẠY BỀN. I.Mục tiêu: - Nhảy cao :Ôn tập, hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua” . Yêu cầu : Hs thực hiện được kỹ thuật đạt thành tích cao nhất. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền 600m nữ-800m nam. Yêu cầu : Hs hoàn thành cự ly quy định biết phân phối sức khi chạy. II. Địa điểm, phương tiện : Sân trường : khô, sạch, đường chạy, tranh nhảy cao, còi, đồng hồ TDTT, trụ, nệm, xà. III. Nội dung và phương pháp lên lớp :SS:8a1.8a2........8a3.8a4.8a5...8a6. NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - Nhận lớp nắm sĩ số . - Khởi động: chung và chuyên môn - Kiểm tra bài :kiến thức kỹ thuật nhảy cao. 2/ Cơ bản: a/ Nhảy cao: Một số động tác bổ trợ nhảy cao. - Lò cò tại chỗ, đá lăng trước, trước - sau. - Đánh tay. - Đà 1,3 bước giậm nhảy đá lăng. - Chạy đà - đặt chân vào điểm giậm nhảy – giậm nhảy đá lăng qua xà và tiếp đất. - Hoàn thiện kỹ thuật 4 giai đoạn với xà nâng dần mỗi lần 5cm, xà khởi động nam 85cm, nữ 80cm. * Củng cố : gọi Hs thực hiện -Các em khác ngồi xem, nhận xét. - Trò chơi : Lò cò tiếp sức b/Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. 600m nữ-800m nam. 3/ Kết thúc: - Hồi tĩnh - Nhận xét, đánh giá tiết học. - Bài tập về nhà, liên hệ thực tế - Dặn bài mới - Giải tán. 10’ 30’ 5’ - GV và HS làm thủ tục nhận lớp, GV phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học, đội hình 4 hàng ngang. -Giáo viên điều khiển lớp khởi động. GV cho học sinh xem tranh, giải thích thị phạm lại các động tác. GV hướng dẫn cho HS ôn tập. Gv theo dõi nhắc nhở, sửa. - GV hướng dẫn cho HS và quản lí. Gv nhắc Hs phân phối sức khi chạy và hồi tỉnh khi về đích. - Gv cho dồn hàng cách 1 cánh tay -G hô “Giải tán”. H hô “ Khỏe”. *Rút Kinh Nghiệm: . Tuần 34: TIẾT 68 Tên bài : KIỂM TRA HK II NHẢY CAO I.Mục tiêu: - Nhảy cao: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “ bước qua” . Yêu cầu : Hs thực hiện phối hợp được các giai đoạn kĩ thuật và đạt thành tích cao nhất. II. Địa điểm, phương tiện : Sân trường : nệm, trụ, xà nhảy, thước dây. III. Nội dung và phương pháp lên lớp :SS:8a1.8a2........8a3.8a4.8a5...8a6. NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: Nhận lớp nắm sĩ số phổ biến nội dung yêu cầu bài. Khởi động: Chạy nhẹ nhàng, xoay các khớp Chạy bước nhỏ, gót chạm mông, chạy nâng cao đùi, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. 2/ Cơ bản: KTr KT và TTnhảy cao kiểu “ bước qua”. - Cách cho điểm: điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích đạt được của HS. í Điểm 9 – 10 : thực hiện đúng kĩ thuật và qua xà ở mức qui định. í Điểm 7 – 8 : Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không và qua xà ở mức qui định. í Điểm 5 – 6 : Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không, không nhảy qua mức xà qui định hoặc nhảy qua mức xà qui định nhưng kĩ thuật có nhiều sai sót. íĐiểm 3 – 4 : Kĩ thuật có nhiều sai sót, không đạt thành tích qui định. íĐiểm 1 – 2 : Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích. 3/ Kết thúc: - Hồi tĩnh - Nhận xét, đánh giá tiết học. - Bài tập về nhà, liên hệ thực tế - Dặn bài mới - Giải tán. 10’ 30’ 5’ - GV và HS làm thủ tục nhận lớp, GV phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học, đội hình 4 hàng ngang. -Giáo viên ĐK lớp khởi động. Kiểm tra nam nữ riêng Mỗi HS nhảy thử 1 lần tối đa 3 lần. Ngay từ lần nhảy chính thức đầu tiên đã được điểm cao nhất thì không cần nhảy những lần tiếp theo. Mức xà TT 0,90m ( nam), 0,80m (nữ) Chú ý bảo hiểm an toàn cho HS. Khuyến khích kiểm tra theo luật. HS giảng 4 hàng ngang thả lỏng. Gv nhận xét đánh giá tiết kiểm tra. Ôn những nội dung đã học chuẩn bị kiểm tra tiêu chuẩn RLTT. *Rút Kinh Nghiệm: . Tuần 35: TIẾT 69 Tên bài : KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT : BẬT XA ** - ** Bật xa : Kiểm tra tại chỗ bật xa. I.Mục tiêu: H thực hiện được kỹ thuật tại chỗ bật xa đạt thành tích cao nhất. II. Địa điểm, phương tiện : Sân khô sạch, ván, nệm, hố cát, thước. III. Nội dung và phương pháp lên lớp :SS:8a1.8a2........8a3.8a4.8a5...8a6. Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức 1. Mở đầu : - Nhận lớp. - Khởi động : chung và chuyên môn. 2. Cơ bản : 1. Ôn tập: - Lò cò tại chỗ - Tại chỗ đá lăng trước, trước sau. - Đánh tay - Tại chổ bật xa. 2. Tiến hành kiểm tra: Mỗi đợt 1 học sinh. Mỗi H thực hiện 3 lần lấy thành tích cao nhất. 3. Cách đánh giá : ¿ Loại 9 - 10đ : Cả 3 lần nhảy đều đúng kỹ thuật thành tích nam : 205 cm, nữ 180cm. ¿ Loại 7 – 8đ : Một trong 3 lần nhảy tương đối đúng động tác thành tích nam: 170cm, nữ : 165cm. ¿ Loại 5 – 6đ : Thực hiện tương đối đúng động tác thành tích đạt nam 180cm, nữ 160cm. ¿ Loại chưa đạt dưới 5 : Chưa đạt thành tích ở 3 lần nhảy. 3. Kết thúc : - Thả lõng : Rũ tay, chân hít thở sâu. - Nhận xét :Tinh thần, thái độ, kết quả học tập. - Công bố kết quả, thành tích đạt được. - Dặn dò : Về nhà ôn tập các nội dung ném bóng chính xác. - XL : GV hô “Giải tán”. HS hô “ Khỏe”. 7’ 33’ 5’ G và H làm thủ tục nhận lớp. Đội hình tập hợp 4 hàng ngang G nói ngắn gọn nội dung yêu cầu tiết học. Cán sự điều khiển khởi động. Đội hình 4 hàng ngang cách 1 dang tay. gv cho hs kđ gv ĐHKT ’ Đội hình thả lõng 4 hàng ngang cách 1 dang tay. ’ Đội hình xuống lớp 4 hàng ngang cách 1 khuỷu tay. *Rút Kinh Nghiệm: . Tuần 35: TIẾT 70 Tên bài : KIỂM TRA CHẠY BỀN (TIÊU CHUẨN RLTT ) 500M ** - ** Chạy bền : Kiểm tra chạy 500m. I.Mục tiêu: H thực hiện được kỹ thuật chạy bền đạt thành tích tốt nhất. II. Địa điểm, phương tiện : Sân khô, sạch, đường chạy, đồng hồ bấm giờ. III. Nội dung và phương pháp lên lớp :SS:8a1.8a2........8a3.8a4.8a5...8a6. Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức 1. Mở đầu : - Nhận lớp. - Khởi động : chung và chuyên môn. 2. Cơ bản : a. Ôn tập: - Các động tác bổ trợ : + Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi - chạy gót chạm mông - chạy đạp sau. chạy tăng tốc. - Xuất phát cao chạy 20m. b. Tiến hành kiểm tra: Mỗi đợt 5 học sinh. Nếu lần 1 không đạt thì kiểm tra lần 2 nhưng không đạt loại giỏi. c. Cách đánh giá : ¿ Loại giỏi 9 – 10đ : Thực hiện đúng 3 giai đoạn kỹ thuật và thành tích đạt : Nam ( 100”) Nữ ( 112”). ¿ Loại khá 7 – 8đ: Có một vài sai sót nhỏ về kỹ thuật và thành tích đạt : Nam ( 110”) Nữ ( 119”). ¿ Loại đạt 5 – 6đ : Thực hiện sai 1 trong 3 giai đoạn kỹ thuật và thành tích đạt : Nam (120”) Nữ ( trên 132”). ¿ Loại chưa đạt dưới 5đ : Thành tích không thuộc loại đạt. 3. Kết thúc : - Thả lõng : Rũ tay, chân hít thở sâu. - Nhận xét :Tinh thần, thái độ, kết quả học tập. - Công bố kết quả, thành tích đạt được. - Dặn dò : Về nhà ôn tập các nội dung đã học trong năm. - Xuống lớp : G hô “Giải tán”. H hô “ Khỏe”. 7’ 33’ 5’ G và H làm thủ tục nhận lớp. Đội hình tập hợp 4 hàng ngang G nói ngắn gọn nội dung yêu cầu tiết học. Cán sự điều khiển khởi động. Đội hình 4 hàng ngang cách 1 dang tay. G nhắc lại kỹ thuật chạy ngắn. Học sinh thực hiện G sửa sai. gv cho hs kđ đ xp 30m 70m ’ Đội hình thả lõng 4 hàng ngang cách 1 dang tay. ’ Đội hình xuống lớp 4 hàng ngang cách 1 khuỷu tay. *Rút Kinh Nghiệm: .

File đính kèm:

  • docGA TD 8_1.doc