Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 52 - Lê Văn Nam

I. Mục tiêu.

- Giới thiệu mục tiêu, nội dung, chương trình thể dục 8, biên chế tổ chức lớp, một số quy định khi tập luyện. Ôn tập các kỹ năng ĐHĐN, một số trò chơi động tác bổ trợ-phát triển thể lực ở lớp 6-7. Yêu cầu: HS chú ý nghe bài giảng, thực hiện tốt các yêu cầu của GV, ổn định các nhóm tập luyện.

 

 II. Địa điểm, thiết bị dạy học.

 - Địa điểm: Sân trường THCS Phan Tây Hồ.

 -Thiết bị: Còi TD, vòng nhựa, 2-4 quả bóng.

 III. Hoạt động của giáo viên và học sinh.

 

doc70 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 52 - Lê Văn Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
út 25 phút 3 –5 lần 5 phút 28-30 phút 5 phút 5--.7phút €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ -Tập theo đội hình 4 hàng ngang. €€€€€ CB GV€ - 2 hs thực hiện, lớp nhận xét-Gv hệ thống + Tập với bóng €€€€€€€ €€€€€€€ . €€ €€ € € € €€ € GV€ 2 HS thực hiện GV vàHS cùng nhận xét Chạy vòng sân trường Nam 7 vòng Nữ 5 vòng C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi tập + Giao bài tập về nhà - Luyện tập ï nhảy xa, ném bóng + Xuống lớp. 5 phút 4x8 nhịp €GV LT€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ -GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. IV. Rút kinh nghiệm: TỔ TRƯỞNG. Lê văn Nam Ngày soạn : 22/02/2007 Tuần :24 (Tiết : 47+48) Ngày dạy : 28/02/2007 Tên bài : Nhảy xa- ném bóng- chạy bền IMục tiêu. Nhảy xa - Luyện tập bước đầu hoàn thiện nhảy xa kiểu ngồi 2. Ném bóng Kiểm tra kỹ thuật ném bóng xa Kiểm tra rèn luyện thân thể 3.Chạy bền *yêu cầu: thực hiện nghiêm túc, nắm bắt được động tác, thực hiện tương đối II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường -Thiết bị: Còi TD, tranh minh họa, nệm, bóng. III. Hoạt động của giáo viên và học sinh. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 12-15 phút 2 phút 12 phút - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ Đội hình khởi động sau khi chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường. €GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1 . Nhảy xa -Tập một số động tác bổ trợ và phát triển sức mạnh chân. + Đá lăng trước, đá lăng sau. + Đà một bước giậm nhảy đá lăng. Ôn–chạy đà 3à5 bước giậm nhảy - Luyện tập Bước đầu hoàn thiện nhảy xa kiểu ngồi Củng cố: Thực hiện nhảy xa kiểu ngồi 2 . NÉM BÓNG Oân kỹ thuật ném bóng -Kiểm tra kỹ thuật ném bóng xa *Hình thức: mỗi học sinh thực hiện 1 lần 4 giai đoạn ném bóng đi xa có đà *Biểu điểm Giỏi: thực hiện đúng 3 giai đoạn kỹ thuật: chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng Khá: thực hiện đúng 2 giai đoạn: chạy đà- ra sức cuối cùng. Riêng kỷ thuật chuẩn bị có sai sót nhỏ Đạt: thực hiện đúng giai đoạn chuẩn bị và ra sức cuối cùng. Riêng giai đoạn chạy đà sai sót như: không thực hiện được các bước đà chéo, tốc độ chạy quá chậm hoặc rối loạn đà khi chạy. Chưa đạt: không thực hiện được 2 giai đoạn kỷ thuật chạy đà- ra sức cuối cùng. -Kiểm tra RTTT: ném bóng trúng đích Biểu điểm: theo tiêu chuẩn RLTT 3. Chạy bền 70phút 25 phút 3 –5 lần 5 phút 28-30 phút 3à5 lần 5--.7phút €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ -Tập theo đội hình 4 hàng ngang. €€€€€ CB GV€ - 2 hs thực hiện, lớp nhận xét-Gv hệ thống + Tập với bóng €€€€€€€ €€€€€€€ . €€ €€ € € € €€ € GV€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ € GV € CB VGH Chạy vòng sân trường -Nam 7 vòng -Nữ 5 vòng C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi tập + Giao bài tập về nhà - Luyện tập ï nhảy xa + Xuống lớp. 5 phút 4x8 nhịp €GV LT€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ -GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. IV. Rút kinh nghiệm: TỔ TRƯỞNG. Lê văn Nam Ngày soạn : 03/03/2007 Tuần :25 ( Tiết : 49+50) Ngày dạy : 07/03/2007 Tên bài : Nhảy xa -chạy bền IMục tiêu. 1- Nhảy xa Trò chơi phát triển sức mạnh của chân Luyện tập bước đầu hoàn thiện nhảy xa kiểu ngồi 2.Chạy bền *yêu cầu: thực hiện nghiêm túc, nắm bắt được động tác, thực hiện tương đối II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường -Thiết bị: Còi TD, vòng nhựa, nệm, bóng. III. Hoạt động của giáo viên và học sinh. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 12-15 phút 2 phút 12 phút - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ Đội hình khởi động sau khi chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường. €GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1 . Nhảy xa -Tập một số động tác bổ trợ và phát triển sức mạnh chân. + Đá lăng trước, đá lăng sau. + Đà một bước giậm nhảy đá lăng. Ôn–chạy đà 3à5 bước giậm nhảy Trò chơi: Bật nhảy tiếp sức - Luyện tập Bước đầu hoàn thiện nhảy xa kiểu ngồi Củng cố: Thực hiện nhảy xa kiểu ngồi 3. Chạy bền 70phút 65 phút 3 lần 5 phút 5--.6 phút €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ -Tập theo đội hình 4 hàng ngang. €€€€€€€ €€€€€€€ €€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€ CB GV€ - 2 hs thực hiện, lớp nhận xét-Gv hệ thống Chạy vòng sân trường -Nam 7 vòng -Nữ 5 vòng C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi tập + Giao bài tập về nhà - Luyện tập ï nhảy xa + Xuống lớp. 5 phút 4x8 nhịp €GV LT€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ -GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. IV. Rút kinh nghi ệm : TỔ TRƯỞNG Lê văn Nam Ngày soạn : 22/02/2007 Tuần :24 (Tiết : 47+48) Ngày dạy : 28/02/2007 Tên bài : Nhảy xa- ném bóng- chạy bền IMục tiêu. Nhảy xa - Luyện tập bước đầu hoàn thiện nhảy xa kiểu ngồi 2. Ném bóng Kiểm tra kỹ thuật ném bóng xa Kiểm tra rèn luyện thân thể 3.Chạy bền *yêu cầu: thực hiện nghiêm túc, nắm bắt được động tác, thực hiện tương đối II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường -Thiết bị: Còi TD, tranh minh họa, nệm, bóng. III. Hoạt động của giáo viên và học sinh. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 12-15 phút 2 phút 12 phút - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ Đội hình khởi động sau khi chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường. €GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1 . Nhảy xa -Tập một số động tác bổ trợ và phát triển sức mạnh chân. + Đá lăng trước, đá lăng sau. + Đà một bước giậm nhảy đá lăng. Ôn–chạy đà 3à5 bước giậm nhảy - Luyện tập Bước đầu hoàn thiện nhảy xa kiểu ngồi Củng cố: Thực hiện nhảy xa kiểu ngồi 2 . NÉM BÓNG Oân kỹ thuật ném bóng -Kiểm tra kỹ thuật ném bóng xa *Hình thức: mỗi học sinh thực hiện 1 lần 4 giai đoạn ném bóng đi xa có đà *Biểu điểm Giỏi: thực hiện đúng 3 giai đoạn kỹ thuật: chuẩn bị- chạy đà- ra sức cuối cùng Khá: thực hiện đúng 2 giai đoạn: chạy đà- ra sức cuối cùng. Riêng kỷ thuật chuẩn bị có sai sót nhỏ Đạt: thực hiện đúng giai đoạn chuẩn bị và ra sức cuối cùng. Riêng giai đoạn chạy đà sai sót như: không thực hiện được các bước đà chéo, tốc độ chạy quá chậm hoặc rối loạn đà khi chạy. Chưa đạt: không thực hiện được 2 giai đoạn kỷ thuật chạy đà- ra sức cuối cùng. -Kiểm tra RTTT: ném bóng trúng đích Biểu điểm: theo tiêu chuẩn RLTT 3. Chạy bền 70phút 25 phút 3 –5 lần 5 phút 28-30 phút 3à5 lần 5--.7phút €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ -Tập theo đội hình 4 hàng ngang. €€€€€ CB GV€ - 2 hs thực hiện, lớp nhận xét-Gv hệ thống + Tập với bóng €€€€€€€ €€€€€€€ . €€ €€ € € € €€ € GV€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ € GV € CB VGH Chạy vòng sân trường -Nam 7 vòng -Nữ 5 vòng C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi tập + Giao bài tập về nhà - Luyện tập ï nhảy xa + Xuống lớp. 5 phút 4x8 nhịp €GV LT€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ -GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. IV. Rút kinh nghiệm: TỔ TRƯỞNG. Lê văn Nam Ngày soạn : 10/03/2007 Tuần :26( Tiết : 51+52) Ngày dạy : 14/03/2007 Tên bài : Nhảy xa - chạy bền IMục tiêu. Nhảy xa Kiểm tra kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT 2- Chạy bền *yêu cầu: thực hiện nghiêm túc, nắm bắt được động tác, thực hiện tương đối II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường -Thiết bị: Còi TD, nệm. III. Hoạt động của giáo viên và học sinh. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 15 phút 3 phút 12 phút - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ Đội hình khởi động sau khi chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường. €GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

File đính kèm:

  • docTHE DUC 8 CA NAM(2).doc