Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2011-2012

I.Mục đích, yêu cầu:

- Giúp HS nắm bắt chương trình để thuận lợi trong học tập

- Biết tổ nhóm để tập luyện đúng Phương pháp

II.Địa điểm phương tiện:

- Sân TD trường, Còi.

III.Tiến trình lên lớp:

 

doc65 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KT giậm nhảy CĐ < 95 cm < 85 cm không đúng KT CĐ Tất cả các trường hợp còn lại 30 (P) 1 Lần Kiểm tra mỗi lần 1 nhóm nam và 1 nhóm nữ. GV hô cho HS nhảy C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Ký duyệt: 30/11/12 Ngày soạn: 6/12/2012 Ngày dạy: 11/12/2012 Tiết: 33 ÔN TậP HọC Kỳ I chạy ngắn – chạy bền Chạy ngắn: - Ôn một số động tác bổ trợ. - Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp-chay lao- chạy giữa quảng, về đích Chạy bền: - Luyện tập chạy bền. I.Mục đích, yêu cầu: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động. - Bước đầu hoàn thiện kỹ thuật chạy nhanh. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II.Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, dây đích, đồng hồ, bàn ghế giáo viên. III.Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 2x20m 2x20m 2x20m - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) B.Phần cơ bản 1. Chạy nhanh: - KT về đích: 30(P) (12p) Giáo viên hướng dẫn cho HS thực hiện Tiếp tục hoàn thiện Kỹ thuật: - Kỹ thuật xuất pháp thấp. - Xuất phát thấp chạy 40m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 50m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 100% sức Thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quản - về đích 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam 600m Nữ 400m 5 lần 2x40m 2x50m 2x60m 1x60m (10p) (8p) 1x600m 1x400m Giáo viên quan sát chỉnh sữa KT cho HS GV hướng dẫn cho HS tập luyện. Giáo viên hô cho HS tập. GV chỉnh sưa động tác cho HS Giáo viên quan sát và giúp đỡ cho từng nhóm Cho HS luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Chia HS theo nhóm sức khoẻ C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Ngày soạn: 6/12/2012 Ngày dạy: 12/12/2012 Tiết: 34 ÔN TậP HọC Kỳ I chạy ngắn – chạy bền Chạy ngắn: - Ôn một số động tác bổ trợ. - Tiếp tục ôn kỹ thuật xuất phát thấp-chay lao- chạy giữa quảng, về đích Chạy bền: - Luyện tập chạy bền. I.Mục đích, yêu cầu: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động. - Bước đầu hoàn thiện kỹ thuật chạy nhanh. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II.Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, dây đích, đồng hồ, bàn ghế giáo viên. III.Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 2x20m 2x20m 2x20m - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) B.Phần cơ bản 1. Chạy nhanh: - KT về đích: 30(P) (12p) Giáo viên hướng dẫn cho HS thực hiện Tiếp tục hoàn thiện Kỹ thuật: - Kỹ thuật xuất pháp thấp. - Xuất phát thấp chạy 40m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 50m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 100% sức Thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quản - về đích 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam 600m Nữ 400m 5 lần 2x40m 2x50m 2x60m 1x60m (10p) (8p) 1x600m 1x400m Giáo viên quan sát chỉnh sữa KT cho HS GV hướng dẫn cho HS tập luyện. Giáo viên hô cho HS tập. GV chỉnh sưa động tác cho HS Giáo viên quan sát và giúp đỡ cho từng nhóm Cho HS luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Chia HS theo nhóm sức khoẻ C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Ký duyệt : 7/12/12 Ngày soạn: 6/12/2012 Ngày dạy: 17/12/2012 Tiết: 35 ÔN TậP HọC Kỳ I chạy ngắn – chạy bền Chạy ngắn: - Ôn một số động tác bổ trợ. - Tiếp tục ôn kỹ thuật xuất phát thấp-chay lao- chạy giữa quảng, về đích Chạy bền: - Luyện tập chạy bền. I.Mục đích, yêu cầu: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động. - Bước đầu hoàn thiện kỹ thuật chạy nhanh. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II.Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, dây đích, đồng hồ, bàn ghế giáo viên. III.Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 2x20m 2x20m 2x20m - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) B.Phần cơ bản 1. Chạy nhanh: - KT về đích: 30(P) (12p) Giáo viên hướng dẫn cho HS thực hiện Tiếp tục hoàn thiện Kỹ thuật: - Kỹ thuật xuất pháp thấp. - Xuất phát thấp chạy 40m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 50m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 100% sức Thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quản - về đích 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam 600m Nữ 400m 5 lần 2x40m 2x50m 2x60m 1x60m (10p) (8p) 1x600m 1x400m Giáo viên quan sát chỉnh sữa KT cho HS GV hướng dẫn cho HS tập luyện. Giáo viên hô cho HS tập. GV chỉnh sưa động tác cho HS Giáo viên quan sát và giúp đỡ cho từng nhóm Cho HS luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Chia HS theo nhóm sức khoẻ C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Ngày soạn: 8/12/2012 Ngày dạy:18 /12/2012 Tiết:36 bài dạy kiểm tra học kỳ i nội dung chạy nhanh I.Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 8 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II.Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ. III.Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 10(P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra: -Chạy nhanh 60m. -Y/cầu h/s nắm và thực hiện đúng cả 4 giai đoạn (của kỹ thuật chạy nhanh). Đánh giá xếp loại: Loại Nam Nữ Kỹ Thuật Đ 9,2 s 10,2 s Đúng 4 giai đoạn kỹ thuật Đ 9,8 s 11,0 s Đ 10,5 s 11,6 s đúng KT xuất phát CĐ > 10,5 s > 11,6 s không đúng KT CĐ Tất cả các trường hợp còn lại 30(P) 1 Lần Kiểm tra mỗi lần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra. - Thông báo kết quả cho HS. 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Ký duyệt : 14/12/12 Ngày soạn: 17/12/2011 Ngày dạy: 19/12/2011 Tiết:36 bài dạy kiểm tra tiêu chuẩn RLTT nội dung bật xa I.Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 8 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II.Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ. III.Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 3 (P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Chuẩn RLTT: Loại Nam Nữ Giỏi 205 cm 180 cm Khá 190 cm 170 cm Đạt 180 cm 160cm 30 (P) 1 Lần Kiểm tra mỗi lần 1 em . GV hô cho HS thực hiện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng

File đính kèm:

  • docGA THE 8.doc