Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Tiết 37 đến 54 - Năm học 2009-2010

I. Mục tiêu.

1. Bật nhảy:

 - Ôn tập đà 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào hố cát

2. (Đá cầu):Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng mu bàn chân, Phát cầu thấp chân chính diện -> Rèn luyện kỹ năng đá cầu, phát triển khả năng khéo léo của chân.

II. Địa điểm – Phương tiện:

1 . Địa điểm: Sân TD

2 . Phương tiện: Cầu .

III. Nội dung – Phương pháp .

 

doc36 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Tiết 37 đến 54 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ập: chạy đà cính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. -> Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác, rèn luyện sức mạnh của chân, phát triển sức bật. 2.TTTC( bóng chuyền ) một số bài tập bổ trợ, đệm bóng phát bóng thấp tay chính diện. - giới tiệu một số điều luật cơ bản. học sinh thực hiện các động tác cơ bản đúng kĩ thuật và hiểu được một số điều luật cơ bản. II. Địa điểm - Phương tiện: 1 . Địa điểm: Sân TD 2 . Phương tiện: Cầu ., III. Nội dung – Phương pháp . Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Thực hiện chạy bớc nhỏ. - Nâng cao đùi - Đá lăng sau. II. Phần cơ bản. 1. Bật nhảy. - ôn: chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. - chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. TTTC ( bóng chuyền ) - Ôn: đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện. - giới thiệu một số đều luật cơ bản. III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Thực hiện động tác điều hoà - Rũ chân, rũ tay tích cực. 2. Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. 3. Giao bài tập về nhà: Ôn tập các nội dung bài học 10' 2Lx 8n 2Lx 15n 2Lx 15n 30’ 15’ 15’ 5’ ĐHNL GV - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv. - Đội hình nhận lớp xếp thành hàng ngang. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV hớng dẫn và khái quát lại toàn bộ kĩ thuật và làm mẫu HS thực hiện GV quan sát và sửa sai GV phân tích và làm mẫu kĩ thuật sau đó cho học sinh thực hiện GV quan sát và sửa sai. * * * * * * * * Gv hớng dẫn Hs tổ chức tập luyện - GV khái quát lại toàn bộ kĩ thuật HS quan sát và ôn luyện. GV quan sát và sửa sai - GV giới thiệu một số điều luật cơ bản ngắn gọn rễ hiểu HS chú ý nghe và ghi nhớ và áp dụng điều luật và học tập và thi đấu * * * * * * * * * * * * - GV hớng dẫn HS tập luyện theo nhóm Hs thả lỏng- tập trung lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv nhận xét lớp – giao nhiệm vụ tập luyện về nhà. ĐHKT GV Ngày soạn : Lớp Tiết Ngày dạy Sĩ số Điều chỉnh ngày dạy Tiết 51 bật nhảy – TTTC ( BóNG CHUYềN ) I. Mục tiêu. 1. Bật nhảy: - Ôn tập:chạy đà tự do, bước bộ trên không nhảy xa kiểu “ngồi” -> Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác, rèn luyện sức mạnh của chân, phát triển sức bật. 2.TTTC( bóng chuyền ) đệm bóng phát bóng thấp tay chínhdiện. - Đấu tập học sinh thực hiện các động tác cơ bản đúng kĩ thuật II. Địa điểm – Phương tiện: 1 . Địa điểm: Sân TD 2 . Phương tiện: Cầu ., III. Nội dung – Phương pháp . Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Thực hiện chạy bớc nhỏ. - Nâng cao đùi - Đá lăng sau. II. Phần cơ bản. 1. Bật nhảy. - ôn: chạy đà tự do, bước bộ trên không nhảy xa kiểu “ ngồi” 2. TTTC ( bóng chuyền ) - Ôn - chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng - phát bóng thấp tay chính diện. - Đấu tập III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Thực hiện động tác điều hoà - Rũ chân, rũ tay tích cực. 2. Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. 3. Giao bài tập về nhà: Ôn tập các nội dung bài học 10' 2Lx 8n 2Lx 15n 2Lx 15n 30’ 15’ 15’ 5’ ĐHNL GV - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv. - Đội hình nhận lớp xếp thành hàng ngang. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV hớng dẫn và khái quát lại toàn bộ kĩ thuật và làm mẫu sau đó cho học sinh thực hiện GV quan sát và sửa sai. * * * * * * * * Gv hớng dẫn Hs tổ chức tập luyện - GV khái quát lại toàn bộ kĩ thuật HS quan sát và ôn luyện. GV quan sát và sửa sai - GV chia nhóm tổ chức cho học sinh thi đấu. * * * * * * * * * * * * - GV hớng dẫn HS tập luyện theo nhóm Hs thả lỏng- tập trung lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv nhận xét lớp – giao nhiệm vụ tập luyện về nhà. ĐHKT GV Ngày soạn : Lớp Tiết Ngày dạy Sĩ số Điều chỉnh ngày dạy Tiết 52 bật nhảy – TTTC ( BóNG CHUYềN ) I. Mục tiêu. 1. Bật nhảy: - Ôn tập:chạy đà tự do, bước bộ trên không nhảy xa kiểu “ngồi” -> Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác, rèn luyện sức mạnh của chân, phát triển sức bật. 2.TTTC( bóng chuyền ) đệm bóng phát bóng thấp tay chínhdiện. - Đấu tập học sinh thực hiện các động tác cơ bản đúng kĩ thuật II. Địa điểm - Phương tiện: 1 . Địa điểm: Sân TD 2 . Phương tiện: Cầu ., III. Nội dung – Phương pháp . Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Thực hiện chạy bớc nhỏ. - Nâng cao đùi - Đá lăng sau. II. Phần cơ bản. 1. Bật nhảy. - ôn: chạy đà tự do, bước bộ trên không nhảy xa kiểu “ ngồi” 2. TTTC ( bóng chuyền ) - Ôn - chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng - phát bóng thấp tay chính diện. - Đấu tập III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Thực hiện động tác điều hoà - Rũ chân, rũ tay tích cực. 2. Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. 3. Giao bài tập về nhà: Ôn tập các nội dung bài học 10' 2Lx 8n 2Lx 15n 2Lx 15n 30’ 15’ 15’ 5’ ĐHNL GV - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv. - Đội hình nhận lớp xếp thành hàng ngang. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV hớng dẫn và khái quát lại toàn bộ kĩ thuật và làm mẫu sau đó cho học sinh thực hiện GV quan sát và sửa sai. * * * * * * * * Gv hớng dẫn Hs tổ chức tập luyện - GV khái quát lại toàn bộ kĩ thuật HS quan sát và ôn luyện. GV quan sát và sửa sai - GV chia nhóm tổ chức cho học sinh thi đấu. * * * * * * * * * * * * - GV hớng dẫn HS tập luyện theo nhóm Hs thả lỏng- tập trung lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv nhận xét lớp – giao nhiệm vụ tập luyện về nhà. ĐHKT GV Ngày soạn : Lớp Tiết Ngày dạy Sĩ số Điều chỉnh ngày dạy Tiết 53 bật nhảy – TTTC ( BóNG CHUYềN ) I. Mục tiêu. 1. Bật nhảy: - Ôn tập:chạy đà tự do, bước bộ trên không nhảy xa kiểu “ngồi” -> Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác, rèn luyện sức mạnh của chân, phát triển sức bật. 2.TTTC( bóng chuyền ) đệm bóng, phát bóng thấp tay chínhdiện. - Đấu tập học sinh thực hiện các động tác cơ bản đúng kĩ thuật II. Địa điểm - Phương tiện: 1 . Địa điểm: Sân TD 2 . Phương tiện: Cầu ., III. Nội dung – Phương pháp . Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Thực hiện chạy bớc nhỏ. - Nâng cao đùi - Đá lăng sau. II. Phần cơ bản. 1. Bật nhảy. - ôn: chạy đà tự do, bước bộ trên không nhảy xa kiểu “ ngồi” 2. TTTC ( bóng chuyền ) - Ôn - chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng - phát bóng thấp tay chính diện. - Đấu tập III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Thực hiện động tác điều hoà - Rũ chân, rũ tay tích cực. 2. Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. 3. Giao bài tập về nhà: Ôn tập các nội dung bài học, giờ sau kiểm tra 1 tiết bật nhảy. 10' 2Lx 8n 2Lx 15n 2Lx 15n 30’ 15’ 15’ 5’ ĐHNL GV - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv. - Đội hình nhận lớp xếp thành hàng ngang. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV hớng dẫn và khái quát lại toàn bộ kĩ thuật và làm mẫu sau đó cho học sinh thực hiện GV quan sát và sửa sai. * * * * * * * * Gv hớng dẫn Hs tổ chức tập luyện - GV khái quát lại toàn bộ kĩ thuật HS quan sát và ôn luyện. GV quan sát và sửa sai - GV chia nhóm tổ chức cho học sinh thi đấu. * * * * * * * * * * * * - GV hớng dẫn HS tập luyện theo nhóm Hs thả lỏng- tập trung lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv nhận xét lớp – giao nhiệm vụ tập luyện về nhà. ĐHKT GV Ngày soạn : Lớp Tiết Ngày dạy Sĩ số Điều chỉnh ngày dạy Tiết 54 Kiểm tra Bật nhảy I/ Mục tiêu: - Kiểm tra chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. Nhằm đánh giá quá trình tập luyện của HS - Yêu cầu: HS thực hiện được động tác, có thành tích. II/ Địa điểm – Phương tiện Sân bãi sạch, phẳng, SGV TD7, giáo án III/ Tiến trình dạy học A/ Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Thực hiện chạy bớc nhỏ. - Nâng cao đùi - Đá lăng sau. B/ Phần cơ bản 1/ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra thành tích chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. 2/ Hình thức, yêu cầu kiểm tra. Kiểm tra theo từng đợt, mỗi đợt 3 HS, mỗi HS được thực hiện 3 lần, lần cao nhất lấy điểm. 3/ Cách tính điểm: - Điểm 9-10: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt 3,4m(nam), 2,9m(nữ). - Điểm 7-8: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt 3,1m(nam), 2,6m(nữ). - Điểm 5-6: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt 2,8m(nam), 2,3m(nữ). - Điểm 3-4: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt dưới 2,8m(nam), 2,3m(nữ). 4/ Tiến hành kiểm tra: C. Phần kết thúc 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Tập các động tác bổ trợ bật nhảy, Chạy bền trên địa hình tự nhiên 7p 33p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. GV thông báo nội dung, yêu cầu kiểm tra để HS nắm và thực hiện. GV: Thống nhất thang điểm cho HS GV có sự hỗ trợ của CS tiển hành kiểm tra, chú ý đảm bảo an toàn. HS: Kiểm tra xong về chỗ ngồi nghiêm túc, trật tự. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học.

File đính kèm:

  • docThe duc 7 tiet 37 54 chuan.doc