Giáo án môn Thể dục Lớp 12 - Tiết 25 đến Tiết 32, Bài 11: Nhảy xa - Chạy bền - Trần Văn Phương

  MỤC TIÊU:

- Thực hiện tương đối chính xác những động tác bổ trợ KT và phát triển sức mạnh chân. - Biết và thực hiện tương đối đúng 1 số, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực và kỉ thuật cơ bản của NX.

- Thi đạt TC RLTT

- Biết vận dụng các kĩ năng đã học vào trong và ngoài nhà trường. Biết vận dụng để tự tập hằng ngày

ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

- Sân trường, HS dọn vệ sinh sân tập

- Đồng hồ, còi, tranh ảnh( nếu có),ghế, hố nhảy

  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 30/03/2021 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 12 - Tiết 25 đến Tiết 32, Bài 11: Nhảy xa - Chạy bền - Trần Văn Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Mỹ Phước Tây Môn THỂ DỤC Khối lớp: 9 - Thời gian: 90’. Ngày soạn: Tuần: 13,14,15,16 - Tiết: 25-32. Ngày dạy: §11NHẢY XA-CHẠY BỀN Nhảy xa: Ôn bổ trợ, hoàn thiện các giai đoạn của nhảy xa kiểu ngồi. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên MỤC TIÊU: - Thực hiện tương đối chính xác những động tác bổ trợ KT và phát triển sức mạnh chân. - Biết và thực hiện tương đối đúng 1 số, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực và kỉ thuật cơ bản của NX. - Thi đạt TC RLTT - Biết vận dụng các kĩ năng đã học vào trong và ngoài nhà trường. Biết vận dụng để tự tập hằng ngày ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường, HS dọn vệ sinh sân tập - Đồng hồ, còi, tranh ảnh( nếu có),ghế, hố nhảy TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ PHẦN MỞ ĐẦU: a- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số b- Tình hình sức khoẻ HS c- Phổ biến mục tiêu bài học d- Kiểm tra bài cũ( nếu có) e- Khởi động chung: - Một số động tác gập duỗi: Cổ, lườn, vặn mình, bụng - Xoay các khớp: Khuỷu tay, cánh tay, hông, tay này chân kia, khớp gối, cổ tay kết hợp cổ chân - Xoạc ngang, xoạc dọc f- Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Chạy tăng tốc độ 2/ PHẦN CƠ BẢN: a- Nội dung: Nhảy xa: -Ôn tập bổ trợ phát triển sức mạnh chân: Bước bộ trên không, bật cóc, lò cò đổi chân. - Hoàn thiện KT nhảy xa: - Ôn chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất bằng 2 chân. 1. Kieåm tra nhaûy xa: + Noäi dung: Kieåm tra kó thuaät vaø thaønh tích nhaûy xa kieåu “Ngoài”. + Caùch cho ñieåm: Kieåm tra theo möùc ñoä kó thuaät vaø thaønh tích HS thöïc hieän ñöôïc. - Ñieåm 10: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät, thaønh tích ñaït möùc 4m30(nam), 3m30(nöõ) - Ñieåm 9ù: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät giai ñoaïn treân khoâng, thaønh tích ñaït möùc 4m20(nam), 3m20(nöõ) - Ñieåm 8: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät giai ñoaïn treân khoâng, nhöng chöa ñaït thaønh tích möùc 4m10(nam), 3m10(nöõ) - Ñieåm 7: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät treân khoâng vaø thaønh tích ñaït ôû möùc 4m(nam), 3m(nöõ) - Ñieåm 6: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät treân khoâng vaø thaønh tích ñaït ôû möùc 3m70m(nam), 2m70m(nöõ) - Ñieåm 5: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät treân khoâng vaø thaønh tích ñaït ôû möùc 3m50(nam), 2m50(nöõ) * Löu yù: Moät soá tröôøng hôïp khaùc, do GV quyeát ñònh. GV coù theå ñieàu chænh möùc thaønh tích cho phuø hôïp vôùi theå löïc HS cuûa tröôøng. . d- Chạy bền: Luyện tập chạy bền - Biết phân phối sức khi chạy - Biện pháp khắc phục hiện tượng đau sóc, thở dốc, chuột rút - Chú ý 3 đối tượng: khỏe, trung bình, yếu 3/ PHẦN KÊT THÚC: a- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng cơ bản b- Nhận xét đánh giá: Kết quả, tinh thần, thái độ học tập c- Hướng dẫn và giao bài tập về nhà 10-15’ 3-5 HS 2x8 nhịp 2x15 m 60-70’ 5-7’ 5-10’ Cán sự chân chỉnh hành ngũ báo cáo GV HS bị bệnh báo cáo GV HS chúc GV “khoẻ” GV chúc HS “khoẻ” GV phổ biến bài học ngắn gọn Cán sự hướng dẫn khởi động GV quan sát , sửa sai - ĐH GV điều khiển. - Sử dụng phương pháp từng HS luyện tập với hố nhảy. Hoá caùt X 20m Baøn GV Chạy vòng sân trường Tổ chức cho HS chạy theo nhóm sức khoẻ, giới tính, cự ly và tốc độ chạy phù hợp. Có sổ theo dõi quá trình tập luyện của nhóm sức khoẻ. Vừa chạy vừa hít thở sâu, không được ngồi nghĩ hoặc bỏ cuộc, chạy về vừa đi vừa thở ĐH 4 hàng ngang dàn hàng. ĐH 4 hàng ngang GV hô “ giải tán” HS hô “ khoẻ” Ngày tháng năm 2007 Ngày tháng năm 2007 Ngày tháng năm 2007 Tổ trưởng Ban Giám Hiệu Người soạn Trần Văn Phương

File đính kèm:

  • docGiao an(5).doc