Giáo án môn Thể dục Khối 9 - Chương trình học kì II - Nguyễn Văn Minh

I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1_ Mục tiêu

+ TDPTC:Bài TDPTC nữ động tác 1 đến 14, nam từ động tác 1 đến 16

+ Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức

+Chạy bền: Luyện tập

2_Yêu cầu

a. Kiến thức

+ TDPTC: Biết cách thực hiện bài TDPTC nữ động tác 1 đến 14, nam từ động tác 1 đến 16

+ Trò chơi: Biết cách thực hiện đúng yêu cầu trò chơi

+ Chạy bền: Luyện tập

b. Kỹ năng:

+ TDPTC: Thực hiện được TDPTC nữ động tác 1 đến 14, nam từ động tác 1 đến 16

+ Trò chơi: Vận dụng tốt vào trò chơi

+ Chạy bền: Duy trì sức bền

II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục

2 – Phương tiện : Còi, vôi, tranh vẽ, .

III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC :

 

doc50 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 9 - Chương trình học kì II - Nguyễn Văn Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cao: thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi + Trò chơi: Vận dụng tốt vào trò chơi + Chạy bền: Duy trì sức bền II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, vôi, tranh vẽ. III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1- Ôn tập HKII: Nhảy xa 2_ Trò chơi : Nhảy ô tiếp sức Phân nhóm tập 3- Củng cố : Giáo viên nhận xét chung tiết kiểm tra 4_Chạy bền: Luyện tập nam 500m,nữ 400m C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh - Đứng hai chân dang ngang, đưa hai tay lên cao hít vào, cúi xuống vung nhẹ hai tay thở ra - Đứng 1 chân, vung 2 tay, vung chân 2_ Nhận xét, dặn dò - Nhận xét chung tiết học - Luyện tập thêm ở nhà Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp GV làm mẫu- giới thiệu tranh vẽ GV hướng dẫn h/s tập GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người soạn Nguyễn Văn Minh Tuần GIÁO ÁN SỐ Ngày soạn: Tiết PPCT Ngày dạy: ÔN TẬP HKII- TRÒ CHƠI- CHẠY BỂN I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1_ Mục tiêu + Ôn tập HKII: Nhảy xa + Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức +Chạy bền: Luyện tập 2_Yêu cầu a. Kiến thức + Nhảy xa:Biết cách thực hiện động tác nhảy xa kiểu ngồi + Trò chơi: Biết cách thực hiện đúng yêu cầu trò chơi + Chạy bền: Luyện tập b. Kỹ năng: + Nhảy cao: thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi + Trò chơi: Vận dụng tốt vào trò chơi + Chạy bền: Duy trì sức bền II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, vôi, tranh vẽ. III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1- Ôn tập HKII: Nhảy xa 2_ Trò chơi : Nhảy ô tiếp sức Phân nhóm tập 3- Củng cố : Giáo viên nhận xét chung tiết kiểm tra 4_Chạy bền: Luyện tập nam 500m,nữ 400m C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh - Đứng hai chân dang ngang, đưa hai tay lên cao hít vào, cúi xuống vung nhẹ hai tay thở ra - Đứng 1 chân, vung 2 tay, vung chân 2_ Nhận xét, dặn dò - Nhận xét chung tiết học - Luyện tập thêm ở nhà Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp GV làm mẫu- giới thiệu tranh vẽ GV hướng dẫn h/s tập GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người soạn Nguyễn Văn Minh Tuần GIÁO ÁN SỐ Ngày soạn: Tiết PPCT Ngày dạy: ÔN TẬP HKII- TRÒ CHƠI- CHẠY BỂN I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1_ Mục tiêu + Ôn tập HKII: Bóng chuyền + Trò chơi: Bóng chuyền 6 +Chạy bền: Luyện tập 2_Yêu cầu a. Kiến thức + Nhảy xa:Biết cách thực hiện kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình và phát bóng cao tay chính diện + Trò chơi: Biết cách thực hiện đúng yêu cầu trò chơi + Chạy bền: Luyện tập b. Kỹ năng: + Nhảy cao: thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình và phát bóng cao tay chính diện + Trò chơi: Vận dụng tốt vào trò chơi + Chạy bền: Duy trì sức bền II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, vôi, tranh vẽ. III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1- Ôn tập HKII: Bóng chuyền 2_ Trò chơi : Bóng chuyền 6 Phân nhóm tập 3- Củng cố : Giáo viên nhận xét chung tiết kiểm tra 4_Chạy bền: Luyện tập nam 500m,nữ 400m C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh - Đứng hai chân dang ngang, đưa hai tay lên cao hít vào, cúi xuống vung nhẹ hai tay thở ra - Đứng 1 chân, vung 2 tay, vung chân 2_ Nhận xét, dặn dò - Nhận xét chung tiết học - Luyện tập thêm ở nhà Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp GV làm mẫu- giới thiệu tranh vẽ GV hướng dẫn h/s tập GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người soạn Nguyễn Văn Minh Tuần GIÁO ÁN SỐ Ngày soạn: Tiết PPCT Ngày dạy: ÔN TẬP HKII- TRÒ CHƠI- CHẠY BỂN I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1_ Mục tiêu + Ôn tập HKII: Chọn 1 trong 3 nội dung đã học trong HKII: TDPTC, nhảy xa, bóng chuyền + Trò chơi: Bóng chuyền 6 +Chạy bền: Luyện tập 2_Yêu cầu a. Kiến thức + Biết cách thực hiện kỹ thuật động tác bài TDPTC, nhảy xa, bóng chuyền. + Trò chơi: Biết cách thực hiện đúng yêu cầu trò chơi + Chạy bền: Luyện tập b. Kỹ năng: + Nhảy cao: thực hiện cơ bản đúng động tác bài TDPTC, nhảy xa, bóng chuyền + Trò chơi: Vận dụng tốt vào trò chơi + Chạy bền: Duy trì sức bền II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, vôi, tranh vẽ. III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1- Ôn tập HKII: Chọn 1 trong 3 nội dung đã học trong HKII: TDPTC, nhảy xa, bóng chuyền 2_ Trò chơi : Người thừa thứ ba Phân nhóm tập 3- Củng cố : Giáo viên nhận xét chung tiết kiểm tra 4_Chạy bền: Luyện tập nam 500m,nữ 400m C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh - Đứng hai chân dang ngang, đưa hai tay lên cao hít vào, cúi xuống vung nhẹ hai tay thở ra - Đứng 1 chân, vung 2 tay, vung chân 2_ Nhận xét, dặn dò - Nhận xét chung tiết học - Luyện tập thêm ở nhà Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp GV làm mẫu- giới thiệu tranh vẽ GV hướng dẫn h/s tập GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người soạn Nguyễn Văn Minh Tuần GIÁO ÁN SỐ Ngày soạn: Tiết PPCT Ngày dạy: KIỂM TRA RLTT- TRÒ CHƠI- CHẠY BỂN I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1_ Mục tiêu +Kiểm tra RLTT: Nội dung bật xa, ném bóng trúng đích + Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức +Chạy bền: Luyện tập 2_Yêu cầu a. Kiến thức + Biết cách thực hiện kỹ thuật động tác bật xa, ném bóng trúng đích + Trò chơi: Biết cách thực hiện đúng yêu cầu trò chơi + Chạy bền: Luyện tập b. Kỹ năng: + Nhảy cao: thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật bật xa, ném bóng trúng đích + Trò chơi: Vận dụng tốt vào trò chơi + Chạy bền: Duy trì sức bền II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, vôi, tranh vẽ. III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1- Kiểm tra RLTT: Nội dung bật xa, ném bóng trúng đích 2_ Trò chơi : Nhảy ô tiếp sức Phân nhóm tập 3- Củng cố : Giáo viên nhận xét chung tiết kiểm tra 4_Chạy bền: Luyện tập nam 500m,nữ 400m C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh - Đứng hai chân dang ngang, đưa hai tay lên cao hít vào, cúi xuống vung nhẹ hai tay thở ra - Đứng 1 chân, vung 2 tay, vung chân 2_ Nhận xét, dặn dò - Nhận xét chung tiết học - Luyện tập thêm ở nhà Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp GV làm mẫu- giới thiệu tranh vẽ GV hướng dẫn h/s tập GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người soạn Nguyễn Văn Minh

File đính kèm:

  • docGiao_the_duc_lop_9.doc