Giáo án môn Thể dục Khối 9 - Chương trình học kì II

 I/-Mục tiêu – Yêu cầu:

 1/. Mục tiêu: - ĐHĐN tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, ngiêm, nghỉ, quay phải, trái, đằng sau, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng, biến đổi đội hình 0-2-4.

 - - Chạy nhanh: Trò chơi chạy nhanh tiếp sức XP từ 1 số tư thế khác nhau: đứng mặt vai hoặc lưng hướng chạy .

 2/. Yêu cầu: Lớp trật tự nghiêm túc tập luyện, tham gia trò chơi tích cực.

- Biết và thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác đã học.

II. Địa điểm – Phương tiện:

 + Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập.

 + Phương Tiện: GV chuẩn bị 1 còi, đồng hồ bấm giờ, vôi kẽ vạch đường chạy.

 III. Tiến trình Dạy – Học:

 

 

doc89 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 9 - Chương trình học kì II, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c chạy đầu tiên cùng tay cùng chân, đặt chân trước chạm đất bằng cả bàn chân. + Cách sửa: GV làm mẫu, cho HS làm từ thao tác sau khi đã chỉ dẫn cho HS biết thế nào là sai, đúng, tập một lần sau khi thấy HS thực hiện được tương đối đúng mới chuyển sang động tác tiếp theo, tập phối hợp tòan bộ đông tác *Củng cố: C/ PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng cơ khớp : HS thực hiện các động tác vung tay-chân, kết hợp hít sâu thở mạnh . Để giúp cơ thể hồi tỉnh. - Nhận xét - đánh giá tiết học. - Giao bài tập về nhà: - Nêu nhiệm vụ giáo án sau - Xuống lớp: * GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, chĩnh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh. * GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học. -Giáo viên quan sát động viên học sinh khởi động tích cực. - Cho quay phải (trái) thành đội hình hàng dọc hoặc tại chổ khởi động chuyên môn. - Gọi 1- 2 HS lên thực hiện nội dung đã học. GV nhận xét chung, cho điểm. - GV nhắc lại một số yếu lĩnh ï k/thuật động tác cho HS, tổ chức cho HS luyện tập. - GV quan sát tăng cường sửa sai cho HS để hoàn thiện chuẩn bị thi HK. - Gọi 1- 2 HS lên thực hiện nội dung đã học. GV nhận xét chung. - GV điều khiển cho HS thả lỏng. -Nhận xét ưu, khuyết điểm và xếp loại giờ học. -HS tập luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp. -GV nêu ngắn gọn nội dung giáo án sau. - GV: “giải tán! x x x x x x x x - Đội hình x x x x x x x x hàng ngang x x x x x x x x cán sự báo x x x x x x x x cáo sĩ số, € - GV nhận lớp nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. - ĐH hàng ngang xen kẽ cán sự điều khiển khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - HS còn lại xem, nhận xét. - ĐH 4 hàng dọc HS luyện tập kỹ thuật XP thấp, chạy lao, chạy giửa quãng, về đích - HS còn lại xem, nhận xét. - ĐH hàng ngang thả lỏng € xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - ĐH hàng ngang thả lỏng và làm thủ tục xuống lớp./. -”HS: “ khỏe!”./. GIÁO ÁN Ngày soạn:.......................... * Tiết PPCT: 34. Tuần: 17 Ngày Dạy:.......................... * Khối: 9 TÊN BÀI: KIỂM TRA HKI I/-Mục tiêu – Yêu cầu: 1/. Mục tiêu: Kiểm tra thi HKI nội dung chạy nhanh 60m. 2/. Yêu cầu: - Thông hiểu và thực hiện đúng kỹ thuật động tác, phát huy hết khả năng của bản thân kiểm tra đạt thành tích cao nhất, Lớp trật tự nghiêm túc. II. Địa điểm – Phương tiện: + Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập. + Phương Tiện: GV chuẩn bị 1 còi, sổ điểm cá nhân, đồng hồ bấm giờ. III. Tiến trình Dạy – Học: LVĐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 8 đến 10 phút ( 2 lần 8 nhịp). 28 đến 30 phút 4 đến 6 phút A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp : 2. Khởi động: Đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng; Xoay các khớp : cổ tay - cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, cánh tay, hông, gối ; ép ngang – ép dọc. *- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông .... B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ. *- Tổ chức: - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 4 HS, cán sự hô lệnh XP. - Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp đặc GV cho kiểm tra lần 2. *- Thang Điểm: - 9 -10 điểm: Thực hiện đúng 4 giai đọan kỹ thuật thành tích đạt ở mức giỏi theo tiêu chuẩn RLTT. - 7 – 8 điểm: Thực hiện đúng kỹ thuật XP thấp, kỹ thuật chạy giửa quãng thành tích đạt ở mức khá theo tiêu chuẩn RLTT. - 5 -6 điểm: Thực hiện đúng kỹ thuật chạy giửa quãng có một sai sót nhỏ khi thực hiện kỹ thuật XP thấp thành tích đạt ở mức đạt theo tiêu chuẩn RLTT. - 3 -4 điểm: Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật XP thấp, và kỹ thuật bước chạy nhưng thành tích không đạt ở mức đạt hoặc ngược lại. - 1- 2 điểm: Thực hiện không đúng kỹ thuật, thành tích không đạt ở mức đạt theo TC RLTT. C/ PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét - đánh giá tiết học. - Giao bài tập về nhà: - Nêu nhiệm vụ giáo án sau - Xuống lớp: * GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, chĩnh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh. * GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học. -Giáo viên quan sát động viên học sinh khởi động tích cực. - Cho quay phải (trái) thành đội hình hàng dọc hoặc tại chổ khởi động chuyên môn. @- GV phổ biến hình thức và thanh điểm kiểm tra cho HS biết, sau đó tổ chức kiểm tra. - Giáo viên quan sát nhận xét đánh giá xếp loại (cho điểm) -Nhận xét ưu, khuyết điểm và xếp loại giờ học. -HS tập luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp. -GV nêu ngắn gọn nội dung giáo án sau. - GV: “giải tán! x x x x x x x x - Đội hình x x x x x x x x hàng ngang x x x x x x x x cán sự báo x x x x x x x x cáo sĩ số, € - GV nhận lớp nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. - ĐH hàng ngang xen kẽ cán sự điều khiển khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - ĐH hàng ngang nghe GV nhắc lại 1 số yếu lĩnh kỹ thuật. GV nêu y/cầu và n/dung sau đó cho tập luyện 1 số đ/tác bổ trợ chuẩn bị kiểm tra. - ĐH như dưới luyện tập, GV bao quát lớp và sửa sai kỹ thuật cho HS. - ĐH hàng ngang tổ chức kiểm tra. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx O CSL x x Đ x x Í x x C x x H CB XP cự ly 60m € - Sau khi kiểm tra xong HS tự thả lỏng. € xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - ĐH hàng ngang thả lỏng và làm thủ tục xuống lớp./. -”HS: “ khỏe!”./. GIÁO ÁN Ngày soạn:.......................... * Tiết PPCT: 35 - 36. Tuần: 18 Ngày Dạy:.......................... * Khối: 9 TÊN BÀI: KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT. I/-Mục tiêu – Yêu cầu: 1/. Mục tiêu: Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy xa. 2/. Yêu cầu: - Thông hiểu và thực hiện đúng kỹ thuật động tác . - Lớp trật tự nghiêm túc, phát huy hết khả năng k/tra đạt thành tích cao. II. Địa điểm – Phương tiện: + Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập. + Phương Tiện: GV chuẩn bị 1 còi, sổ điểm cá nhân, 1 thước dây, vôi kẽ vạch. III. Tiến trình Dạy – Học: LVĐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 8 đến 10 phút ( 2 lần 8 nhịp). 28 đến 30 phút 4 đến 6 phút A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp : 2. Khởi động: Đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng; Xoay các khớp : cổ tay - cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, cánh tay, hông, gối ; ép ngang – ép dọc. *- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông .... B/ PHẦN CƠ BẢN: *- Tổ chức: - Kiểm tra Nam, nữ riêng, Mổi HS được nhảy thử 1 lần, và chính thức 3 lần, tính kỹ thuật và thành tích lần tốt nhất, ngay lần nhảy chính thức đầu tiên đã đạt điểm cao nhất, không cần thực hiện các lần tiếp theo. -GV đánh dấu sẵn vạch mốc thành tích theo các mức sau đạt 2,70m nam, 2,30m nữ. khá: 3,10m nam, 2,70m nữ. giỏi: 3,40m nam, 2,90m nữ. - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được ở lần thực hiện tốt nhất của HS. *- Thang Điểm: - 9 -10 điểm: Thực hiện đúng kỹ thuật 4 giai đọan thành tích đạt mức giỏi TC RLTT. - 7 – 8 điểm: Thực hiện đúng kỹ thuật giai đọan trên không thành tích mức khá TC RLTT. - 5 -6 điểm: Thực hiện đúng kỹ thuật giai đọan trên không nhưng chưa đạt thành tích mức đạt hoặc thành tích đạt mức đạt nhưng kỹ thuật giai đọan trên không thực hiện ở mức CB đúng. - 3 – 4 điểm: Thực hiện không đúng kỹ thuật, thành tích không đạt. C/ PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét - đánh giá tiết học. - Giao bài tập về nhà: - Nêu nhiệm vụ giáo án sau - Xuống lớp: * GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, chĩnh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh. * GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học. -Giáo viên quan sát động viên học sinh khởi động tích cực. - Cho quay phải (trái) thành đội hình hàng dọc hoặc tại chổ khởi động chuyên môn. - GV nhắc lại 1 số yếu lĩnh k/thuật HS thực hiện còn yếu. thị phạm củng cố sau đó tổ chức kiểm tra @- GV phổ biến hình thức và thanh điểm kiểm tra cho HS biết, sau đó tổ chức kiểm tra. - Giáo viên quan sát nhận xét đánh giá xếp loại (cho điểm) -Nhận xét ưu, khuyết điểm và xếp loại giờ học. -HS tập luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp. -GV nêu ngắn gọn nội dung giáo án sau. - GV: “giải tán! x x x x x x x x - Đội hình x x x x x x x x hàng ngang x x x x x x x x cán sự báo x x x x x x x x cáo sĩ số, € - GV nhận lớp nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. - ĐH hàng ngang xen kẽ cán sự điều khiển khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - ĐH hàng ngang nghe GV nhắc lại 1 số yếu lỉnh kỹ thuật; GV nêu y/cầu và n/dung sau đó cho HS nhảy thử 1 lượt. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € -ĐH hàng ngang nghe phổ biến hình thức và thanh điểm kiểm tra. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx VG o hướng chạy đà € - ĐH như trên GV tổ chức cho lớp kiểm tra. - Sau khi kiểm tra xong HS tự thả lỏng € xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - ĐH hàng ngang thả lỏng và làm thủ tục xuống lớp./. -”HS: “ khỏe!”./.

File đính kèm:

  • docTD9 tiet 137.doc