Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 37 đến 70 - Năm học 2013-2014

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nhằm trang bị cho HS những hiểu biết và kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.Giúp học sinh biết và thực hiện các giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa có đà

2. Kỹ năng: Biết và thực hiện tương đối đúng bốn giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”. Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật , cách cầm bóng và tư thế chạy đà ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong tập luyên.

- Có ý thức tổ chức kỉ luật

II. Chuẩn bị:

1. Địa điểm: Sân thể dục.

2. Phương tiện :

- GV: Giáo án. 30 quả cao su,ván giậm nhảy.

- HS: Vệ sinh sân bãi, đường chạy, hố cát. Trang phục gọn gàng.

III. Tiến trình tổ chức dạy - học.

 

doc66 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 37 đến 70 - Năm học 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o o o o o o o o o o o o o o o o o o D GV - Đội hình vòng chòn 0 0 D GV 0 0 0 0 0 0 0 0 - Giáo viên gọi 1-2 em lên thực hiện các nội dung vừa học cả lớp ở dưới quan sát nhận xét bạn thực hiện. - Giáo viên nhận xét và bổ sung các động tác học sinh thực hiện còn thiếu. Đội hình thả lỏng o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D GV (10’) 2Lx8N (30’) 3V (5’) I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp 9A3/.Vắng 9A4/.Vắng - Kiểm tra sĩ số , sức khoẻ học sinh -Phổ biến nội dung, yêu cầu của bài học. 2. Khởi động. - Khởi động chung : + Chạy một vòng sân. + Xoay các khớp cổ tay cổ chân, khớp gối. +ép dây trằng dọc , dây trằng ngang. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chạm mông. 3. Kiểm tra bài cũ : - Không II. Phần cơ bản: 1. Chạy bền : Trên địa hình tự nhiên. (400- 500m) 3. Củng cố : - Củng cố các nội dung bài vừa học. III. Phần klết thúc: 1. Thả lỏng . - Hoc sinh thả lóng tích cực các cơ bắp. 2. Giáo viên nhận xét xuống lớp. 3. Hướng dẫn về nhà. - Các em về nhà ôn lại nội dung của bài vừa học. - Chuẩn bị bài mới. +Chạy bền . * Những lưu ý, rút kinh nghiệm sau giờ giảng: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày giảng: Lớp 9A3./ / 2012 Lớp 9A4./ / 2012 Tiết 68 Ôn tập kiểm tra đánh giá xếp loại thể lực môn chạy bền I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Giúp học sinh ôn và hoàn thiện kĩ thuật chạy bền. Học sinh thực hiện tương đối chính xác các kĩ thuật của động tác. 2.Kĩ năng: Giúp học sinh nắm được các kĩ năng cơ bản của kĩ thuật, chạy bền. 3.Thái độ:Nghiêm túc trong tập luyện. - Có ý thức tổ chức kỉ luật. II.Chuẩn bị: 1. Địa điểm:Sân TD. 2.Phương tiện: - GV: Giáo án : Đồng hồ bấm giây. - HS: Vệ sinh sân tập,trang phục gọn gàng. III.Tiến trình tổ chức dạy học Phương pháp Tổ chức Định lượng Nội dung Đội hình nhận lớp o o o o o o o o o o o o o o o o o o D GV - Giáo viên nhận lớp, phổ biến ngắn gọn nội dung ,yêu cầu của tiết học. - GV hướng dẫn học sinh khởi động ĐH o o o o o o o o o o o o o o o o o o D GV - Đội hình vòng chòn 0 0 D GV 0 0 0 0 0 0 0 0 - Giáo viên gọi 1-2 em lên thực hiện các nội dung vừa học cả lớp ở dưới quan sát nhận xét bạn thực hiện. - Giáo viên nhận xét và bổ sung các động tác học sinh thực hiện còn thiếu. Đội hình thả lỏng o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D GV (10’) 2Lx8N (30’) 3V (5’) I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp 9A3/.Vắng 9A4/.Vắng - Kiểm tra sĩ số , sức khoẻ học sinh -Phổ biến nội dung, yêu cầu của bài học. 2. Khởi động. - Khởi động chung : + Chạy một vòng sân. + Xoay các khớp cổ tay cổ chân, khớp gối. +ép dây trằng dọc , dây trằng ngang. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chạm mông. 3. Kiểm tra bài cũ : - Không II. Phần cơ bản: 1. Chạy bền : Trên địa hình tự nhiên. (400- 500m) 3. Củng cố : - Củng cố các nội dung bài vừa học. III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng . - Hoc sinh thả lóng tích cực các cơ bắp. 2. Giáo viên nhận xét xuống lớp. 3. Hướng dẫn về nhà. - Các em về nhà ôn lại nội dung của bài vừa học. - Chuẩn bị bài mới. +Chạy bền . * Những lưu ý, rút kinh nghiệm sau giờ giảng: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày giảng: Lớp 9A3./ / 2012 Lớp 9A4./ / 2012 Tiết 69 Ôn tập kiểm tra đánh giá xếp loại thể lực môn chạy bền I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Giúp học sinh ôn và hoàn thiện kĩ thuật chạy bền. Học sinh thực hiện tương đối chính xác các kĩ thuật của động tác. 2.Kĩ năng: Giúp học sinh nắm được các kĩ năng cơ bản của kĩ thuật, chạy bền. 3.Thái độ:Nghiêm túc trong tập luyện. - Có ý thức tổ chức kỉ luật. II.Chuẩn bị: 1. Địa điểm:Sân TD. 2.Phương tiện: - GV: Giáo án : Đồng hồ bấm giây. - HS: Vệ sinh sân tập,trang phục gọn gàng. III.Tiến trình tổ chức dạy học Phương pháp Tổ chức Định lượng Nội dung Đội hình nhận lớp o o o o o o o o o o o o o o o o o o D GV - Giáo viên nhận lớp, phổ biến ngắn gọn nội dung ,yêu cầu của tiết học. - GV hướng dẫn học sinh khởi động ĐH o o o o o o o o o o o o o o o o o o D GV - Đội hình vòng chòn 0 0 D GV 0 0 0 0 0 0 0 0 - Giáo viên gọi 1-2 em lên thực hiện các nội dung vừa học cả lớp ở dưới quan sát nhận xét bạn thực hiện. - Giáo viên nhận xét và bổ sung các động tác học sinh thực hiện còn thiếu. Đội hình thả lỏng o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D GV (10’) 2Lx8N (30’) 3V (5’) I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp 9A3/.Vắng 9A4/.Vắng - Kiểm tra sĩ số , sức khoẻ học sinh -Phổ biến nội dung, yêu cầu của bài học. 2. Khởi động. - Khởi động chung : + Chạy một vòng sân. + Xoay các khớp cổ tay cổ chân, khớp gối. +ép dây trằng dọc , dây trằng ngang. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chạm mông. 3. Kiểm tra bài cũ : - Không II. Phần cơ bản: 1. Chạy bền : Trên địa hình tự nhiên. (400- 500m) 3. Củng cố : - Củng cố các nội dung bài vừa học. III. Phần klết thúc: 1. Thả lỏng . - Hoc sinh thả lóng tích cực các cơ bắp. 2. Giáo viên nhận xét xuống lớp. 3. Hướng dẫn về nhà. - Các em về nhà ôn lại nội dung của bài vừa học. - Chuẩn bị bài mới. +Chạy bền . * Những lưu ý, rút kinh nghiệm sau giờ giảng: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày giảng: Lớp 9A3./ / 2012 Lớp 9A4./ / 2012 Tiết 70 Kiểm tra - chạy bền I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Kiểm tra kĩ thuật chạy bền qua kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh 2.Kĩ năng: Giúp học sinh nắm được các kĩ năng cơ bản của kĩ thuật, chạy bền. 3.Thái độ:Nghiêm túc trong tập luyện. - Có ý thức tổ chức kỉ luật. II.Chuẩn bị: 1. Địa điểm:Sân TD. 2.Phương tiện: - GV: Giáo án : Một đồng hồ bấm giây. - HS: Vệ sinh sân tập , trang phục gọn gàng. III.Tiến trình tổ chức dạy học Phương pháp Tổ chức Định lượng Nội dung Đội hình nhận lớp o o o o o o o o o o o o o o o o o o D GV - Giáo viên nhận lớp, phổ biến ngắn gọn nội dung ,yêu cầu của tiết học. - GV hướng dẫn học sinh khởi động ĐH o o o o o o o o o o o o o o o o o o D GV - Kiểm tra chay bền - Đội hình vòng chòn 0 0 D GV 0 0 0 0 0 0 0 0 (10’) 2Lx8N (30’) I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp 9A3/.Vắng 9A4/.Vắng - Kiểm tra sĩ số , sức khoẻ học sinh -Phổ biến nội dung, yêu cầu của bài học. 2. Khởi động. - Khởi động chung : + Chạy một vòng sân. + Xoay các khớp cổ tay cổ chân, khớp gối. +ép dây trằng dọc , dây trằng ngang. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chạm mông. 3. Kiểm tra bài cũ : - Không II.Phần cơ bản. 1.Nôi dung: - Kiểm tra kĩ thuật chạy bền 500 m. 2.Phương pháp kiểm tra. ( Kiểm tra theo nhóm 4-5 em 1 nhóm) 3.Cách cho điểm . ( Tuỳ theo mức độ thực hiện của học sinh.) Thang điểm Mức độ thực hiện Thành tích Nam Nữ Đ - Chay đạt thành tích đúng kĩ thuật 1’40’’ 1’52’’ Đ - Chạy đạt thành tích mức khá 1’50 1’59’’ Đ - Chạy hết cự li quy định không bỏ cuộc 2’02’’ 2’12’’ CĐ - Chạy hết cự ly quy định không bỏ cuộc không tính thời gian CĐ - Không chạy hết cự ly , bỏ cuộc. III. Phần kết thúc:(5’) 1.Hồi tĩnh thả lỏng tích cực. - Tập các động tác hít vào thở ra. 2.Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra và công bố điểm. 3.Hướng dẫn về nhà: - Chuẩn bị bài mới. * Những lưu ý, rút kinh nghiệm sau giờ giảng: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTD 8_3.doc