Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 29+30: Đá cầu - Chạy bền - Năm học 2010-2011

I/ Mục đích:

- Ôn: Kỉ thuật tâng cầu bằng đùi, bằng má trong, bằng lòng bàn chân, đỡ cầu bằng ngực.

- Học: Một số điểm trong luật đá cầu, Phát cầu cao chân chính diện, đá cầu cao chân chính diện.

- Đấu tập.

- Chạy bền: Luỵện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

II/ Yêu cầu:

- Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, các bước di chuyển.

- Thực hiện được đỡ cầu bằng ngực.

- Thực hiện hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng mu bàn chân, di chuyển.

- Biết cách đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.

III/ Thời gian: 90 phút

VI/ Địa điểm - phương tiện:

- Sân trường.

- Còi, cầu, tranh minh hoạ đá cầu.

V/ Tiến trình lên lớp:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 12/03/2021 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 29+30: Đá cầu - Chạy bền - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15- Tiết:29 - 30 Ngày soạn:26/11/2010 Ngaøy daïy: 28/11/2010 ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I/ Mục đích: Ôn: Kỉ thuật tâng cầu bằng đùi, bằng má trong, bằng lòng bàn chân, đỡ cầu bằng ngực. Học: Một số điểm trong luật đá cầu, Phát cầu cao chân chính diện, đá cầu cao chân chính diện. Đấu tập. Chạy bền: Luỵện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II/ Yêu cầu: Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, các bước di chuyển. Thực hiện được đỡ cầu bằng ngực. Thực hiện hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng mu bàn chân, di chuyển. Biết cách đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. III/ Thời gian: 90 phút VI/ Địa điểm - phương tiện: Sân trường. Còi, cầu, tranh minh hoạ đá cầu. V/ Tiến trình lên lớp: néi dung LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỈ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/ Mở Đầu: 1.Nhận lớp: GV và HS làm thủ tục nhận lớp. GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học. 2.Khởi động: Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang. Chuyên môn: Đi bước nhỏ Nâng cao đùi Gót chạm mông Chạy đạp sau Học sinh nhanh chóng tập hợp lớp. Học sinh chú ý lắng nghe Học sinh tích cự khởi động đúng kỉ thuật ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 h àng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € II/Cơ Bản: 1. Đá cầu: Ôn: Tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân. Tâng cầu bằng mu bàn chân. Đỡ cầu bằng ngực. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Học: Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số điểm trong luật đá cầu. Củng cố : Kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Kĩ thuật đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Học sinh chú ý nghe giảng và thực hiện kỉ thuật. Học sinh tích cực tập luyện đúng kỉ thuật Học sinh chú ý lăng nghe, xem thị phạm và thực hiện. Học sinh nhanh chóng thực hiện Hoàn thành cự li GV thị phạm lại kĩ thuật tâng cầu bằng đùi, bằng má trong và KT di chuyển cho HS quan sát. GV chia nhóm cho HS luyện tâp. Gv quan sát sửa KT sai. GV thị phạm động tác mẫu và hướng dẫn HS thực hiện. € € € € € € € € € GV € € € € € € € € HS chia nhóm luyện tập. GV quan sát sửa sai. GV đưa một số điểm trong luật đá cầu (phần phát cầu) cho HS nắm. Yêu cầu HS hiểu và biết cách vận dụng vào tập luyện và thi đấu. GV mời 4 HS lên thực hiện lại kĩ thuật sau đó cho lớp nhận xét. GV rút lại KT cho HS nắm. Chạy theo nhóm_ vòng sân trường. Nam chạy 6 vòng sân trường – nữ chạy 4 vòng sân trường. III/Kết Thúc: Thả lỏng. Nhận xét. Dặn dò. Xuống lớp. Học sinh tích cự thả lỏng Học sinh chú ý lắng nghe € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV Dồn hàng nghe nhận xét và dặn dò Ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy: Duyeät Cuûa Ban Giaùm Hieäu

File đính kèm:

  • docTiết 29 - 30.doc