Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến Tiết 70 (Bản đẩy đủ)

I . Yêu cầu :

- H / S nắm một số điểm cơ bản về mục tiêu , nội dung chương trình T D 8.

- Biên chế tổ luyện tập, một số quy định.

- ĐHĐN: Ôn tập họp hàng ngang, hàng dọc ,dóng hàng ,dãn hàng , dồn hàng, điểm số, nghiêm nghỉ ,quay các hướng.

- Một số trò chơi vận động chạy ,động tác bổ trợ như chạy bước nhỏ, nâng cao gối, đá gót chạm mông.

II . Chuẩn bị :

- Sân tập.

 

doc46 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến Tiết 70 (Bản đẩy đủ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3 - Cơ bản : ( 30 phút )Kiểm tra nhảy xa kiễu ngồi . a) Cách kiểm tra : - Gọi tên theo sổ , mỗi em được nhảy tối đa là 3 lần . - Mỗi đợt 5 - 6 em , Nam , Nữ riêng. b) Cách cho điểm : - 9 - 10 : Đúng kỹ thuật cả 4 giai đoạn . Nam > 3,2 m ; Nữ > 2,8 m. - 7 - 8 : Đúng kỹ thuật chạy đà , giậm nhảy , trên không, tiếp đất có sai sót . Nam 2,9m - < 3,2m; Nữ 2,5 - < 2,8m. - 5 - 6 : Kỹ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng. Có sai sót nhiều các giai đoạn khác . Nam 2,6m - < 2,9m ; Nữ 2,2m - < 2,5m. - 3 - 4 : Không hình thành được giai đoạn trên không . Nam < 2,6 m ; Nữ < 2,2 m. (Một số tình huống khác do GV quyết định .) 4 - Hồi tỉnh :( 5 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lỏng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 -Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức kiểm tra . nhận xét về ĐT kỷ thuật . - Công bố điểm . Dặn dò chuẩn bị cầu đễ LT tiết sau. ----------------š›&š›--------------- Tiết 54 - 55 : Môn thể thao tự chọn Tập đá chuyền cầu Ngày soạn : I . Yêu cầu : - Cho HS tập đá chuyền cầu cá nhân 2 em - HS thực hiện nghiêm túc bài tập . II . Chuẩn bị : Cầu đá 1 quả / em Sân tập. III . Nội dung - Phương pháp : * * * * * * * 1- Nhận lớp : ( 3 phút ) * * * * * * * - Nắm sỉ số. * * * * * * * ( ĐH 4 hàng ngang hẹp ) - Phổ biến yêu cầu * * * * * * * 2 - Khởi động : ( 7 phút ) Quay các khớp : 10 – 15 vòng / phía * * * * * * * Chạy bước nhỏ. * * * * * * * ( 4 hàng ngang rộng ) Chạy nâng cao đầu gối. * * * * * * * Chạy đá gót chạm mông. * * * * * * * ép gối Chống đẩy Nam : 15 lần ; Nữ : 10 lần 3 - Cơ bản : a) Tập đá chuyền cầu . - GV hướng dẫn lại cách đá , chuyền , khống chế , đá cầu đi . - Chia nhóm , phân chổ tập (2 em ) - HS tự luyện tập. - GV quan sát hướng dẫn thêm . Chú ý HS còn yếu . b) Chơi người thừa thứ 3. GV dùng còi để điều khiển . 4 - Hồi tỉnh :( 5 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lỏng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 -Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức luyện tập . nhận xét về ĐT kỷ thuật . - Dặn dò chuẩn bị cầu đễ LT tiết sau. ----------------š›&š›--------------- Tiết 56- 57 Môn thể thao tự chọn Tập đá tâng cầu cá nhân Ngày soạn : I . Yêu cầu : - Cho HS tập đá tâng cầu cá nhân . - HS thực hiện nghiêm túc bài tập . II . Chuẩn bị : Cầu đá 1 quả / em Sân tập. III . Nội dung - Phương pháp : * * * * * * * 1- Nhận lớp : ( 3 phút ) * * * * * * * - Nắm sỉ số. * * * * * * * ( ĐH 4 hàng ngang hẹp ) - Phổ biến yêu cầu * * * * * * * 2 - Khởi động : ( 7 phút ) Quay các khớp : 10 – 15 vòng / phía * * * * * * * Chạy bước nhỏ. * * * * * * * ( 4 hàng ngang rộng ) Chạy nâng cao đầu gối. * * * * * * * Chạy đá gót chạm mông. * * * * * * * ép gối Chống đẩy Nam : 15 lần ; Nữ : 10 lần 3 - Cơ bản : a) Tập đá chuyền cầu . - GV hướng dẫn lại cách đá , tâng cầu cá nhân .( Dùng các bộ phận cơ thể trừ tay để tâng cầu ) - Chia nhóm , phân chổ tập phù hợp . - HS tự luyện tập. - GV quan sát hướng dẫn thêm . Chú ý HS còn yếu . b) Chơi người thừa thứ 3. GV dùng còi để điều khiển . 4 - Hồi tỉnh :( 5 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lỏng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 -Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức luyện tập . nhận xét về ĐT kỷ thuật . - Dặn dò chuẩn bị cầu đễ LT tiết sau. ----------------š›&š›--------------- Tiết 58 - 59 Môn thể thao tự chọn Tiếp tục Tập đá tâng cầu cá nhân Ngày soạn : I . Yêu cầu : - Cho HS tập đá tâng cầu cá nhân . - HS thực hiện nghiêm túc bài tập . II . Chuẩn bị : Cầu đá 1 quả / em Sân tập. III . Nội dung - Phương pháp : * * * * * * * 1- Nhận lớp : ( 3 phút ) * * * * * * * - Nắm sỉ số. * * * * * * * ( ĐH 4 hàng ngang hẹp ) - Phổ biến yêu cầu * * * * * * * 2 - Khởi động : ( 7 phút ) Quay các khớp : 10 – 15 vòng / phía * * * * * * * Chạy bước nhỏ. * * * * * * * ( 4 hàng ngang rộng ) Chạy nâng cao đầu gối. * * * * * * * Chạy đá gót chạm mông. * * * * * * * ép gối Chống đẩy Nam : 15 lần ; Nữ : 10 lần 3 - Cơ bản : a) Tập đá chuyền cầu . - GV hướng dẫn lại cách đá , tâng cầu cá nhân .( Dùng các bộ phận cơ thể trừ tay để tâng cầu ) - Chia nhóm , phân chổ tập phù hợp . - HS tự luyện tập. - GV quan sát hướng dẫn thêm . Chú ý HS còn yếu . b) Chơi người thừa thứ 3. GV dùng còi để điều khiển . 4 - Hồi tỉnh :( 5 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lỏng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 -Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức luyện tập . nhận xét về ĐT kỷ thuật . - Dặn dò chuẩn bị cầu đễ LT tiết sau. ----------------š›&š›--------------- Tiết 60 -64 Môn thể thao tự chọn Tiếp tục Tập đá tâng cầu cá nhân Ngày soạn : I . Yêu cầu : - Cho HS tập đá tâng cầu cá nhân . - HS thực hiện nghiêm túc bài tập . II . Chuẩn bị : Cầu đá 1 quả / em Sân tập. III . Nội dung - Phơng pháp : * * * * * * * 1- Nhận lớp : ( 3 phút ) * * * * * * * - Nắm sỉ số. * * * * * * * ( ĐH 4 hàng ngang hẹp ) - Phổ biến yêu cầu * * * * * * * 2 - Khởi động : ( 7 phút ) Quay các khớp : 10 – 15 vòng / phía * * * * * * * Chạy bớc nhỏ. * * * * * * * ( 4 hàng ngang rộng ) Chạy nâng cao đầu gối. * * * * * * * Chạy đá gót chạm mông. * * * * * * * ép gối Chống đẩy Nam : 15 lần ; Nữ : 10 lần 3 - Cơ bản : a) Tập đá chuyền cầu . - GV hớng dẫn lại cách đá , tâng cầu cá nhân .( Dùng các bộ phận cơ thể trừ tay để tâng cầu ) - Chia nhóm , phân chổ tập phù hợp . - HS tự luyện tập. - GV quan sát hớng dẫn thêm . Chú ý HS còn yếu . b) Chơi ngời thừa thứ 3. GV dùng còi để điều khiển . 4 - Hồi tỉnh :( 5 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lỏng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 -Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức luyện tập . nhận xét về ĐT kỷ thuật . - Dặn dò chuẩn bị cầu đễ kiểm tra tiết sau. ----------------š›&š›--------------- Tiết 65 : Kiểm tra tâng cầu cá nhân Ngày soạn : I . Yêu cầu : - Kiểm tra đá tâng cầu cá nhân . - HS thực hiện nghiêm túc bài tập . II . Chuẩn bị : Cầu đá 1 quả / em Sân tập. III . Nội dung - Phơng pháp : * * * * * * * 1- Nhận lớp : ( 3 phút ) * * * * * * * - Nắm sỉ số. * * * * * * * ( ĐH 4 hàng ngang hẹp ) - Phổ biến yêu cầu * * * * * * * 2 - Khởi động : ( 7 phút ) Quay các khớp : 10 – 15 vòng / phía * * * * * * * Chạy bước nhỏ. * * * * * * * ( 4 hàng ngang rộng ) Chạy nâng cao đầu gối. * * * * * * * Chạy đá gót chạm mông. * * * * * * * ép gối Chống đẩy Nam : 15 lần ; Nữ : 10 lần 3 - Cơ bản : Kiểm tra tâng cầu cá nhân a) Cách kiểm tra : - Kiểm tra từng em một, mổi em được đá 2 lần , tính lần có kết quả cao . b) Cách cho điểm : - 9- 10 : Tâng cầu hợp lệ , kết quả nam : 15- 18 quả ; Nữ 10 - 13 quả . - 7 - 8 : Tâng cầu hợp lệ , Nam 12 - 14 quả ; Nữ 8-9 quả . - 5 - 6 : Tâng cầu hợp lệ , Nam 8 - 11 quả ; Nữ 5 - 7 quả . - 3 - 4 : tâng cầu hợp lệ , Nam 5 - 7 quả ; Nữ 3 - 4 quả . - 1 - 2 : Nam < 5 quả ; Nữ < 2 quả . c)Chơi ngời thừa thứ 3. GV dùng còi để điều khiển . 4 - Hồi tỉnh :( 5 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lỏng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 -Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức kiểm tra nhận xét về ĐT kỷ thuật . - Dặn dò chuẩn bị ôn tập và kiểm tra tiết sau. ----------------š›&š›--------------- Tiết 66 - 68 : ôn tập , kiểm tra cuối năm Môn ném bóng xa Ngày soạn : I . Yêu cầu : - Ôn tập lại các bước kỷ thuật ném bóng xa . - HS thực hiện nghiêm túc bài tập . II . Chuẩn bị : Bóng ném Sân tập. III . Nội dung - Phương pháp : * * * * * * * 1- Nhận lớp : ( 3 phút ) * * * * * * * - Nắm sỉ số. * * * * * * * ( ĐH 4 hàng ngang hẹp ) - Phổ biến yêu cầu * * * * * * * 2 - Khởi động : ( 7 phút ) Quay các khớp : 10 – 15 vòng / phía * * * * * * * Chạy bước nhỏ. * * * * * * * ( 4 hàng ngang rộng ) Chạy nâng cao đầu gối. * * * * * * * Chạy đá gót chạm mông. * * * * * * * ép gối Chống đẩy Nam : 15 lần ; Nữ : 10 lần 3 - Cơ bản : a) Ôn tập Ném bóng . - Tập cả lớp : + Ôn đà 2 bước cuối – ra sức cuối cùng ném bóng xa + Đà 4 bước cuối – ra sức cuối cùng ném bóng xa + Chạy đà -4 bước cuối – ra sức cuối cùng ném bóng xa . - Tập theo hàng nhóm: - tập cá nhân. b) Kiểm tra ( Tiết 68 ) . + Cách kiểm tra: - Gọi tên theo sổ - Mỗi em ném 3 quả + Cách cho điểm : Theo kỹ thuật và thành tích lần ném cao nhất - 9 – 10 : Đúng KT 4 giai đoạn. - 7 – 8 : Đúng 4 giai đoạn - 5 – 6 : Có sai nhỏ các bước chéo - 3 – 4 Không đúng kỹ thuật - 1 – 2 : Không đúng kỹ thuật 4 - Hồi tỉnh :( 5 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lỏng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 -Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức kiểm tra nhận xét về ĐT kỷ thuật . - Dặn dò chuẩn bị kiểm tra tiết sau. ----------------š›&š›--------------- Tiết 69 - 70 Kiểm tra chống đẩy - chạy bền Ngày soạn : I . Yêu cầu : - Kiểm tra chông đẩy , chạy bền . - HS thực hiện nghiêm túc bài tập . II . Chuẩn bị : Sân tập. III . Nội dung - Phương pháp : * * * * * * * 1- Nhận lớp : ( 3 phút ) * * * * * * * - Nắm sỉ số. * * * * * * * ( ĐH 4 hàng ngang hẹp ) - Phổ biến yêu cầu * * * * * * * 2 - Khởi động : ( 7 phút ) Quay các khớp : 10 – 15 vòng / phía * * * * * * * Chạy bước nhỏ. * * * * * * * ( 4 hàng ngang rộng ) Chạy nâng cao đầu gối. * * * * * * * Chạy đá gót chạm mông. * * * * * * * 3 - Cơ bản : a ) Kiểm tra Chống đẩy : - Gọi tên theo sổ - Mỗi em yhực hiện 1 lần . - 9 - 10 : Đúng kỹ thuật . Nam > 17 lần ; Nữ > 13 lần . - 7 - 8 : Đúng kỹ thuật . Nam 12 - 16 lần ; Nữ 9 - 12 lần . - 5 - 6 : Đúng kỹ thuật , Nam 8 - 11 lần ; Nữ 5 - 8 lần . - 3 - 4 : Đúng kỹ thuật , Nam 5 - 7 lần ; Nữ 2 - 4 lần . - 1 - 2 : Nam < 4 ; Nữ < 2 b ) Kiểm tra Chạy bền : - Cự ly : Nam 3 vòng sân ; Nữ 2 vòng sân . - 9 - 10 : Nam < 2 p 10 s ; Nữ < 2 p - 7 - 8 : Nam < 2p 30 s ; Nữ < 2p 10 s . - 5 - 6 : Nam < 2p 40s Nữ < 2 p 20 s . - 3 - 4 : Các em không hoàn thành cự ly . 4 - Hồi tỉnh :( 5 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lỏng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 -Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức kiểm tra nhận xét về ĐT kỷ thuật . ----------------š›&š›---------------

File đính kèm:

  • docthe duc 8.doc