Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 36 - Bản đẹp 3 cột

I/ Mục tiêu_ yêu cầu:

1. Chạy cự li ngắn:

- Lí thuyết: một số PP luyện tập phát triển sức nhanh (p1).

- Yêu cầu HS thực hiện đúng các nội dung ôn tập.

- Hiểu được phần lí thuyết để vận dụng vào tập luyện trong thực tế.

 

II/ Địa điểm_ Phương tiện:

- Sân trường.

- Còi.

III/ Tiến trình lên lớp:

 

 

doc73 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 36 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bằng mu bàn chân. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. GV cho HS thi đấu tập. Kiểm tra thử: Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. III/Kết Thúc: Đọc điểm. Nhận xét. Dặn dò. Xuống lớp. 10’ 3’ 7’ 2lần x 8 nhịp 3lần x 10m 3lần x 10m 3lần x 10m 3lần x 10m 30’ 5’ ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 h àng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV chia nhóm cho HS luyện tâp. € € € € € € € € € GV € € € € € € € € GV quan sát sửa sai Thi đấu theo từng tổ. GV quan sát và cử HS làm trọng tài. Mỗi HS phát 5 quả.. ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cụ li hẹp. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Ngµy so¹n: / / 20 Ngµy d¹y: / / 20 TIẾT 33 BÀI_ ĐÁ CẦU I/ Mục đích yêu cầu: Kiểm tra HS những kĩ thuật đá cầu đã học Yêu cầu HS hiểu và biết cách vận dung trong thi đấu. Yêu cầu HS nghiêm túc_ tích cực trong luyện tập. II/ Địa điểm _ phương tiện: Sân trường. Còi, cầu, tranh minh hoạ đá cầu. III/ Tiến trình lên lớp: néi dung ®l pp tæ chøc I/ Mở Đầu: 1.nhận lớp: GV và HS làm tủ tục nhận lớp. GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học. 2.khởi động: Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang. Chuyên môn: Đi bước nhỏ Nâng cao đùi Gót chạm mông chạy đạp sau II/Cơ Bản: 1. Đá cầu: Ôn: Đỡ cầu bằng ngực. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 2. Kiểm tra đá cầu: Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Đỡ cầu bằng ngực. III/Kết Thúc: Đọc điểm. Nhận xét. Dặn dò. Xuống lớp. 10’ 3’ 7’ 2lần x 8 nhịp 3lần x 10m 3lần x 10m 3lần x 10m 3lần x 10m 30’ 5’ ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 h àng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV chia nhóm cho HS luyện tâp. € € € € € € € € € GV € € € € € € € € Mỗi HS phát 5 quả.. Kiểm tra theo hình thức bốc thăm. Mỗi HS phải thực hiện 2 nội dung tuỳ theo lá thăm bốc được. Mỗi nội dung thực hiện 5 quả. Thực hiện đúng kĩ thuật, đỡ cầu vào đúng ô thì được 1 điểm cho 1 quả. € € HS € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cụ li hẹp. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Ngµy so¹n: / / 20 Ngµy d¹y: / / 20 TIẾT 34 ÔN TẬP HKI : CHẠY NGẮN I/ Mục tiêu: Chạy ngắn: Cho HS ôn các động tác bổ trợ ,các kỹ thuật. Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. II/ Địa điểm _ Phương tiện: Sân trường Còi . III/ Tiến trình lên lớp: néi dung ®l pp tæ chøc I/ Mở Đầu: Nhận lớp: GV và HS làm thủ tục nhận lớp và Khởi động: Xoay các khớp cổ, cổ tay_ cổ chân, khuỷu tay, vai, hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang. Chạy nhẹ. Kiểm tra bài cũ: KXP Thấp. II/ Cơ Bản: Chạy cự ly ngắn: Ôn các động tác bổ trợ và kỹ thuật: Chạy bước nhỏ. Nâng cao đùi. Chạy đạp sau. Xuất phát cao chạy nhanh 40. Xuất phát thấp chạy lao_ chạy giữa quãng (40m) Xuất phát thấp chạy lao_ chạy giữa quãng_ về đích (60m) Trò chơi. Tiếp sức truyền vật. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Củng cố: GV goïi töøng nhoùm HS thöïc hieän kĩ thuật XPT. III/ Kết Thúc: Thả lỏng_ Nhận xét. Dặn dò_ Xuống lớp. 8-10’ 2 - 3’ 6 - 7’ 200m 2HS 28-30’ 18-20’ 3 lần x 15m. 3 lần x 15m. 3 lần x 15m. 3 lần x 40m. 3 lần x 40m. 4 lần x 60m 6-8’ Nam 6 voøng Nöõ 4 voøng 2’ 5’ ĐH 4 hàng ngang _ GV điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 hàng ngang sole_ Cán sư điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cả lớp chạy nhẹ 2 vòng sân truờng. GV nhận xét và cho điểm. Ë € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € É € GV GV làm mẫu, phân tích, hướng dẫn cho HS tập luyện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS thực hiện cả lớp quan sát và nhận xét, GV đánh giá, nhận xét và kết luận khả năng tiếp thu của HS. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Ngµy so¹n: / / 20 Ngµy d¹y: / / 20 TIẾT 34 ÔN TẬP HKI : CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN I/ Mục tiêu: Chạy ngắn: Cho HS ôn các động tác bổ trợ ,các kỹ thuật. Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. II/ Địa điểm _ Phương tiện: Sân trường Còi . III/ Tiến trình lên lớp: néi dung ®l pp tæ chøc I/ Mở Đầu: Nhận lớp: GV và HS làm thủ tục nhận lớp và Khởi động: Xoay các khớp cổ, cổ tay_ cổ chân, khuỷu tay, vai, hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang. Chạy nhẹ. Kiểm tra bài cũ: KXP Thấp. II/ Cơ Bản: Chạy cự ly ngắn: Ôn các động tác bổ trợ và kỹ thuật: Chạy bước nhỏ. Nâng cao đùi. Chạy đạp sau. Xuất phát cao chạy nhanh 40. Xuất phát thấp chạy lao_ chạy giữa quãng (40m) Xuất phát thấp chạy lao_ chạy giữa quãng_ về đích (60m) Trò chơi. Tiếp sức truyền vật. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Củng cố: GV goïi töøng nhoùm HS thöïc hieän kĩ thuật XPT. III/ Kết Thúc: Thả lỏng_ Nhận xét. Dặn dò_ Xuống lớp. 8-10’ 2 - 3’ 6 - 7’ 200m 2HS 28-30’ 18-20’ 3 lần x 15m. 3 lần x 15m. 3 lần x 15m. 3 lần x 40m. 3 lần x 40m 4 lần x 60m 6-8’ Nam 6 voøng Nöõ 4 voøng 2’ 5’ ĐH 4 hàng ngang _ GV điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 hàng ngang sole_ Cán sư điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cả lớp chạy nhẹ 2 vòng sân truờng. GV nhận xét và cho điểm. Ë € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € É € GV GV làm mẫu, phân tích, hướng dẫn cho HS tập luyện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS thực hiện cả lớp quan sát và nhận xét, GV đánh giá, nhận xét và kết luận khả năng tiếp thu của HS. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Ngµy so¹n: / / 200 Ngµy d¹y: / / 200 TiÕt 35 KiÓm tra häc k× I: §¸ cÇu I/ Môc tiªu: * KiÓm tra ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh tËp luyÖn cña HS * RÌn luyÖn kh¶ n¨ng thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c tr­íc c¸c cuéc thi. II/ §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn S©n tËp cã v¹ch ch¹y, cÇu ®¸. III TiÕn tr×nh bµi d¹y Néi Dung §L Ph­¬ng ph¸p A. PhÇn më ®Çu - Gi¸o viªn nhËn líp . - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu kiÓm tra.. - Khëi ®éng: + Ch¹y quanh s©n tËp 200 - 300 m * Xoay c¸c khíp: - Cæ ch©n cæ tay. - Gèi, h«ng - Ðp gèi. + Bæ trî: -Ch¹y b­íc nhá - N©ng cao ®ïi. - Gãt ch¹m m«ng B. PhÇn c¬ b¶n .* KiÓm tra - M«n TC : Träng t©m kiÓm tra kü thuËt . * §¸nh gi¸ cho ®iÓm. + 9--->10 §óng kü thuËt vµ ®¹t thµnh tÝch theo tiªu chuÈn nam , n÷ riªng. + 7--->8 §óng kü thuËt, thµnh tÝch (møc ®¹t thÊp h¬n møc trªn). + 5--->6 §¹t kü thuËt, thµnh tÝch kh«ng ®¹t hoÆc ng­îc l¹i. + 3--->4 Kh«ng ®¹t kü thuËt vµ thµnh tÝch theo quy ®Þnh. Ghi chó: Cã thÓ c¨n cø vµo sù tÝch cùc cña hs trong qua tr×nh tËp luyÖn. C. PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng c¸c khíp - NhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ. 8-10' 28-30' 2- 3' X x x x x x x x x x x x x x G - HS æn ®inh tæ chøc, chÊn chØnh hµng ngò. - B¸o c¸o sÜ sè Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn HS khëi ®éng. X x X x X x X x X x x x x Mçi lÇn sÏ cã 2--->4 hs thùc hiÖn. x x x x x N1 x x x x x N2 x x x x x N3 x x x x x N4 - Nh÷ng HS ®¹t d­íi ®iÓm 5 cã thÓ kiÓm tra l¹i. Tuy nhiªn ®iÓm kh«ng qu¸ ®iÓm 8. X x x x x x x x x x x x x x G - Nghe nhËn xÐt vµ BTVN Gi¸o viªn ®­a ra cÇn ng¾n gän vµ dÔ hiÓu néi dung ®· häc. Ngµy so¹n: / / 20 Ngµy d¹y: / / 20 TIẾT 36 KIỂM TRA TCRLTT: CHẠY NGẮN I/ Mục tiêu: Chạy ngắn: Cho HS ôn luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của HS trong HKI. Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. Thực hiện đúng yêu cầu giờ kiểm tra. II/ Địa điểm _ Phương tiện: Sân trường . Còi, phấn. III/ Tiến trình lên lớp: néi dung ®l pp tæ chøc I/ Mở Đầu: 1.nhận lớp: GV và HS làm tủ tục nhận lớp. GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học. 2.khởi động: Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang. Chuyên môn: Đi bước nhỏ Nâng cao đùi Gót chạm mông chạy đạp sau II/Cơ Bản: 1. Chạy ngắn: Ôn tập: Kĩ thuật XPT. 4 giai đoạn chạy cự ly ngắn (XP, chạy lao, chạy giữa quãng, về đích). Hoàn thiện kĩ thuật chạy cự ly ngắn. 2. Kiểm tra HKI: Xuất phát thấp chạy nhanh 60m. Cách đánh giá cho điểm. Thực hiện đúng kĩ thuật từng động tác (9-10đ). Thực hiện đúng kĩ thuật các đông tác nhưng chưa đẹp (7-8đ). Còn một ít sai xót nhỏ ( 5-6đ). Không thực hiện được 50% nội dung kĩ thuật (điểm dưới TB). III/kết thúc: Đọc điểm. Nhận xét. Dặn dò. Xuống lớp. 10’ 3’ 7’ 2lần x 8 nhịp 3lần x 10m 3lần x 10m 3lần x 10m 3lần x 10m 30’ 5’ ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 hàng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Ñoäi hình 4 haøng ngang do Gv ñieàu khieån (HS ngoài). Toå chöùc khieåm tra theo nhoùm, moãi nhoùm 2HS, mỗi HS được kiểm tra 1 lần, có thể cho kỉêm tra lần 2 nhưng điểm kiểm tra lân 2 không vượt quá điểm 8. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € XP € € € € € € € € € € € € GV€ Đích Yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện đúng nội dung giờ kiểm tra. ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cụ li hẹp. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

File đính kèm:

  • docTD8MOI VA DEP NHAT.doc