Giáo án môn Thể dục Khối 6 - Tiết 27: Môn tự chọn đá cầu - Chạy bền

A/ CHUẨN BỊ:

I. Mục đích - yêu cầu

 - Đá cầu: hướng dẫn cho học sinh làm quen với một số động tác bổ trợ, trò chơi. naộm ủửụùc cụ baỷn ủuựng KT taõng caàu.

-Luyeọn taọp chaùy beàn naõng cao sửực khoỷe deỷo dai

 II.Phương tiện dạy học: Sân tập,đường chạy, cầu đá( mỗi học sinh một quả)

B/ QUÁ TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/02/2021 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 6 - Tiết 27: Môn tự chọn đá cầu - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 14 Ngày soạn : 10/11/2008 Ngày dạy : ( 17/11/2008) Tiết 27 Môn tự chọn ẹAÙ CAÀU– chạy bền A/ Chuẩn bị: I. Mục đích - yêu cầu - Đá cầu: hướng dẫn cho học sinh làm quen với một số động tác bổ trợ, trò chơi. naộm ủửụùc cụ baỷn ủuựng KT taõng caàu. -Luyeọn taọp chaùy beàn naõng cao sửực khoỷe deỷo dai II.Phương tiện dạy học: Sân tập,đường chạy, cầu đá( mỗi học sinh một quả) B/ Quá trình lên lớp: Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: 1. nhận lớp: - Gíáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học 2. khởi động: - - Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang b. Khụỷi ủoọng chuyeõn moõn: -Chaùy bửụực nhoỷ . naõng cao ủuứi, chaùy goựt chaùm moõng - chaùy taờng toỏc ủoọ II. Phần cơ bản: 1. Môn tự chọn( Đá cầu) *số động tác bổ trợ. - Nâng cao đùi. - Đá má trong. - Đá má ngoài. - Đá lăng trước. *OÂn kyừ thuaọt taõng caàu baống mu baứn chaõn vaứ ủuứi 2. OÂn KT taõng caàu baống maự trong , maự ngoaứi baứn chaõn 3. Chaùy beàn treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn -Nam 300m tửụng ủửụng 3 voứng saõn taọp -Nửừ 250m tửụng ủửụng 2.5 voứng saõn taọp Lửu yự khi chaùy thụỷ ủeàu phaõn phoỏi sửực ủeàu trong xuoỏt quaự trỡnh chaùy. chaùy xong veà thaỷ loỷng tớch cửùc 4Cuỷng coỏ baứi hoùc: -KT Taõng caàu caự nhaõn III. Phần kết thúc: 1.Thả lỏng - Tập động tác điều hoà - Đi lại thả lỏng, rũ chân, rũ tay 2. GV Nhận xét kết quả giờ học 3. GV Hướng dẫn bài tập về nhà 10 phút 2 phút 8 phút 30 phút 2 lần 2 lần 2 lần 2 laàn 1 lần 5 phút Cán sự lớp tập chung báo cáo sĩ số cho GV *ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV *ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - GV giảng giải phân tích , hô cho học sinh tập theo tín hiệu của giáo viên ,taọp ủoàng loaùt caỷ lụựp - Giáo viên làm mẫu , phân tích giảng giải cho học sinh tập, kết hợp sửa sai cho học sinh. *Taõng caàu caự nhaõn ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * Học sinh vừa đi vừa thở và thực hiện một số động tác thả lỏng tay, chân, thân - * Goùi 2 em leõn laứm maóu moọt em thửùc hieọn kyừ thuaọt taõng caàu baống ủuứi , 1 em thửùc hieọn KT taõng caàu baống mu baứn chaõn Về 4 hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá kết quả tiết, học biểu dương những HS tốt. - Hướng dẫn HS về nhà tập luyện thêm với những nội dung đã xác định ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Ngày soạn : 10/11/2008 Ngày dạy : ( 17/11/2008) Tiết 28 Môn tự chọn ẹAÙ CAÀU– chạy bền A/ Chuẩn bị: I. Mục đích - yêu cầu - Đá cầu: hướng dẫn cho học sinh làm quen với một số động tác bổ trợ, trò chơi. naộm ủửụùc cụ baỷn ủuựng KT taõng caàu. -Luyeọn taọp chaùy beàn naõng cao sửực khoỷe deỷo dai II.Phương tiện dạy học: Sân tập,đường chạy, cầu đá( mỗi học sinh một quả) B/ Quá trình lên lớp: Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: 1. nhận lớp: - Gíáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học 2. khởi động: - - Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang b. Khụỷi ủoọng chuyeõn moõn: -Chaùy bửụực nhoỷ . naõng cao ủuứi, chaùy goựt chaùm moõng - chaùy taờng toỏc ủoọ II. Phần cơ bản: 1. Môn tự chọn( Đá cầu) *số động tác bổ trợ. - Nâng cao đùi. - Đá má trong. - Đá má ngoài. - Đá lăng trước. *OÂn kyừ thuaọt taõng caàu baống mu baứn chaõn vaứ ủuứi * KT taõng caàu baống maự trong , maự ngoaứi baứn chaõn 2. Chaùy beàn treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn -Nam 300m tửụng ủửụng 3 voứng saõn taọp -Nửừ 250m tửụng ủửụng 2.5 voứng saõn taọp Lửu yự khi chaùy thụỷ ủeàu phaõn phoỏi sửực ủeàu trong xuoỏt quaự trỡnh chaùy. chaùy xong veà thaỷ loỷng tớch cửùc 3 .Cuỷng coỏ baứi hoùc: -KT Taõng caàu caự nhaõn III. Phần kết thúc: 1.Thả lỏng - Tập động tác điều hoà - Đi lại thả lỏng, rũ chân, rũ tay 2. GV Nhận xét kết quả giờ học 3. GV Hướng dẫn bài tập về nhà 10 phút 2 phút 8 phút 30 phút 2 lần 2 lần 2 lần 2 laàn 1 lần 5 phút Cán sự lớp tập chung báo cáo sĩ số cho GV *ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV *ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - GV giảng giải phân tích , hô cho học sinh tập theo tín hiệu của giáo viên ,taọp ủoàng loaùt caỷ lụựp - Giáo viên làm mẫu , phân tích giảng giải cho học sinh tập, kết hợp sửa sai cho học sinh. *Taõng caàu caự nhaõn ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * Học sinh vừa đi vừa thở và thực hiện một số động tác thả lỏng tay, chân, thân - * Goùi 2 em leõn laứm maóu moọt em thửùc hieọn kyừ thuaọt taõng caàu baống ủuứi , 1 em thửùc hieọn KT taõng caàu baống mu baứn chaõn Về 4 hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá kết quả tiết, học biểu dương những HS tốt. - Hướng dẫn HS về nhà tập luyện thêm với những nội dung đã xác định ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV

File đính kèm:

  • docTUAN 14.doc