Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 39+40: Nhảy xa - Đá cầu - Chạy bền - Năm học 2010-2011

I/ MỤC TIÊU :

 + Nhảy xa: Giới thiệu kỹ thuật giậm nhảy( đi, chạy đà 3- 5- 7 bước- giậm nhảy). Ôn chạy đà 5- 7 bước giậm nhảy bật cao tiếp đất bằng hai chân, chạy đà 5- 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. HS nắm được các đông tác, thực hiện đúng kĩ thuật

 + Đá cầu: Ôn tâng “búng” cầu, tâng “giật” cầu, kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân. Học đỡ cầu bằng ngực. Giới thiệu điều 21 trong luật đá cầu . Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật động tác, nắm được điều luật 21.

 + Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Học sinbh thực hiện theo yêu cầu của GV.

II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường - Hố nhảy xa – Cầu đá .

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/03/2021 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 39+40: Nhảy xa - Đá cầu - Chạy bền - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 11/01/2010 Ngày dạy : 13/01/2010 Tiết : 39+40 GIÁO ÁN SỐ : 18 BÀI : NHẢY XA – ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : + Nhảy xa: Giới thiệu kỹ thuật giậm nhảy( đi, chạy đà 3- 5- 7 bước- giậm nhảy). Ôn chạy đà 5- 7 bước giậm nhảy bật cao tiếp đất bằng hai chân, chạy đà 5- 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không.. HS nắm được các đông tác, thực hiện đúng kĩ thuật + Đá cầu: Ôn tâng “búng” cầu, tâng “giật” cầu, kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân. Học đỡ cầu bằng ngực. Giới thiệu điều 21 trong luật đá cầu . Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật động tác, nắm được điều luật 21. + Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Học sinbh thực hiện theo yêu cầu của GV. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường - Hố nhảy xa – Cầu đá . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân . - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đá gót chạm mông + Ép dọc - Ép ngang PHẦN CƠ BẢN 1/ Nhảy xa : + Kĩ thuật giậm nhảy : - Đi , chạy đà 3 – 5 - 7 bước giậm nhảy . - Ôn chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống hố cát = 2 chân * Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy - bước bộ trên không rơxuống đất = chân đá lăng trước, chân giậm nhảy duổi thẳng phía sau . 2/ Đá cầu: + Ôn tâng “búng” cầu, tâng “giật” cầu. + Kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân. + Học đỡ cầu bằng ngực. Giới thiệu điều 21 trong luật đá cầu . 3/ Chạy bền : Luyện tập * Nam : 250m . * Nữ : 200m . PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : Các nội dung đã học . 10 phút Mỗi động tác 2l*8n Mỗi động tác 2l*10m 72 phút 5 lần 4 lần 5 lần 4 lần 8 phút - Đội hình 4 hàmg ngang - Cán sự điều khiển * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲GV nhận lớp - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X Cán sự hướng dẫn GV giúp đỡ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲GV + GV phân tích - thị phạm động tác . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV + GV nêu nội dung - yêu cầu tập luyện . + HS tập theo đội hình trên . + GV quan sát nhắc nhở . + Như trên . + Như trên . + GV nêu nội dung - yêu cầu tập luyện. + HS tập đồng loạt – GV quan sát nhắc nhở. + Học sinh tập theo nhóm 3 em. + GV làm mẫu động tác +GT kĩ thuật động tác . + HS tập đồng loạt - GV quan sát giúp đỡ. - GV nêu nội dung, yêu cầu tập luyện - H/S thực hiện theo một hàng dọc . - GV phát lệnh - quan sát nhắc nhở . ▲ XP - H/S chú ý thả lỏng sau khi chạy - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X Cán sự hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV xuống lớp

File đính kèm:

  • doctiết 39+40.doc