Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 39 đến 72 - Năm học 2011-2012

I.Mục Tiêu:

 1. Kiến Thức:

 - Biết tn, cách thực hiện một số động tác bổ trợ : đà ba bước giậm nhảy, chạy đà ba bước giậm nhảy bước bộ trên không

 - Biết tn, cách thực hiện các động tác di chuyển bước đơn, bước kép, trước, sau, sang trái, sang phải, các động tác bổ trợ thể lực: di chuyển chạm các vạch 3m, vạch giữa sân, về vạch 3m, tiếp chạy hết sân. Tư thế chuyền bóng thấp tay(đệm bóng):hai tay nắm hờ vào nhau hai ngón cái duổi thẳng ép sát vào nhau.

2. Kỹ năng:

 - Thực hiện được một số động tác bổ trợ : đà ba bước giậm nhảy, chạy đà ba bước giậm nhảy bước bộ trên không

 - Thực hiện được các động tác di chuyển bước đơn, bước kép, trước, sau, sang trái, sang phải, các động tác bổ trợ thể lực: di chuyển chạm các vạch 3m, vạch giữa sân, về vạch 3m, tiếp chạy hết sân. Tư thế chuyền bóng thấp tay(đệm bóng):hai tay nắm hờ vào nhau hai ngón cái duổi thẳng ép sát vào nhau.

 3. Thái độ: Tích cực tập luyện và tham gia các hoạt động TDTT

II. Chuẩn bị

 -Sn Trường

 - Học sinh: Vệ sinh sn tập

 - Giáo viên: Chuẩn bị tranh ảnh, bĩng chuyền

III.Các Hoạt Động Dạy Học Chủ Yếu:

 

doc82 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 39 đến 72 - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ật chạy bền. 3. Thái độ: Tích cực tập luyện và tham gia các hoạt động TDTT II. Chuẩn bị: -Sân Trường - Học sinh: Vệ sinh sân tập - Giáo viên: Kẽ vạch xuất phát, vạch về đích. III.Các Hoạt Động Dạy Học Chủ Yếu: I NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I.PHẦN MỞ ĐẦU: a.Nhận lớp: -Nhận lớp. Kiểm tra sỉ số. -Phổ biến nội dung- Yêu cầu tập luyện. b.Khởi động chung: -Xoay cổ tay, cổ chân. -Xoay cánh tay, khuỷu tay. - Xoay các khớp. - Mũi tay chạm mũi chân. 6-8’ 1-2’ 4-6’ - BCS tập hợp lớp chỉnh đốn hàng ngũ báo cáo sỉ số cho GV. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ €GV GV nói ngắn gọn nội dung-Yêu cầu HS tập luyện nghiem túc, tự giác. - Lớp 3 hàng ngang, cự li dãn cách một dang tay, đứng so le. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV II.PHẦN CƠ BẢN: a.Nội dung kiểm tra: -Chạy 400m(nữ),500m (nam) không tính thời gian. Hoặc 4phúc(nữ), 5phúc(nam). b.Xếp loại: - Đạt: HS chạy hết cự li. Thành tích: nam 1,30s;nữ:1,40s. -Chưa đạt: HS chạy không hết cự li. 30-32’ 1lần/HS -GV yêu cầu HS tập luyện theo nhóm, mỗi nhóm 4-6 HS. K K €GV K K €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ - GV quan sát đánh giá-cho điểm. III.PHẦN KẾT THÚC: -Thả lỏng. -Nhận xét-Đánh giá tiết học: -Hướng dẫn HS về nhà: + Chạy bền. +Oân bật nhảy. -Xuống lớp 4-5’ - BCS tập hợp lớp 3 hàng ngang: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ €GV -Biểu dương HS tập luyện tốt. -Giao bài tập về nhà cho HS tập luyện thêm. Nhắc nhở HS chưa tốt, chưa nghiêm túc. - GV hô: “Giải tán”. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tuần:35 Tiết:70 NS: 20/04/12 ÔN TẬP BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN I.Mục Tiêu: 1. Kiến Thức: - Biết cách thực hiện đệm bóng thấp tay theo nhóm 2 người. -Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - Thực hiện hoàn thiện cơ bản đệm bóng thấp tay theo nhóm 2 người - Thực hiện cơ bản được chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ: Tích cực tập luyện và tham gia các hoạt động TDTT II. Chuẩn bị: -Sân Trường - Học sinh: Vệ sinh sân tập - Giáo viên: bĩng chuyền. III.Các Hoạt Động Dạy Học Chủ Yếu: PHẦN & NỘI DUNG THỜI GIAN & ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. Phần Mở Đầu : 1.Nhận lớp : - GV kiểm tra sỉ số, sức khoẻ, trang phục học sinh. - GV phổ biến nội dung: 2. Khởi động : - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân trường . - Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, cánh tay, hông, gối. - Ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. - Ném bóng trực tiếp và gián tiếp 6-8 phút 1-2’ 4-6’ 2l x 8n 2l x 8n 1-2l x 15m 3 – 6 lần - Lớp tập trung 3 hàng ngang: - BCS tập hợp lớp chỉnh đốn hàng ngũ báo cáo sỉ số cho GV. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ €GV -GV nói ngắn gọn nội dung-Yêu cầu HS tập luyện nghiêm túc, tự giác. -Lớp 3 hàng ngang, cự li dãn cách một dang tay, đứng so le. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Gv B. Phần Cơ Bản : 1. Bóng chuyền : * Ôn : - Đệm bóng thấp tay theo nhóm 2 người 30-32phút 14-16 phút 2l x 6n nữ, 2lx8n nam 1 – 2 lần 1 – 3 lần // 14-16phút * Khởi động xong GV chia nhóm (nam, nữ hoặc tổ ) nhóm nữ ôn BC trước, nhóm nam học NC trước, ngược lại. - GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai. - NT vừa điều khiển, vừa tập. - HS tập theo lệnh nhóm trưỡng. - ĐH ôn đá lăng 2 hàng ngang so le. - ĐH tập chạy đà 2 hàng dọc. Hố cát Xà ‚GV Hướng chạy đà - GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai. - NT vừa điều khiển, vừa tập. - HS tập theo lệnh nhóm trưỡng. - ĐH tập phát bóng 2 h ngang đối diện ( sân bóng có lưới )    C. Phần Kết Thúc : 1. Hồi tỉnh : - Làm động tác hít thở sâu. - Rủ chân, rủ tay,rung đùi. 2.Dặn dò, xuống lớp : - Gv nhận xét lớp học - BT về nhà: + Ôn c đà – g nhảy – qua xà – tiếp đất. + Chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng. + Luyện tập chạy bền ( chạy bộ ). - Nêu bài học mới: nhảy cao, bóng chuyền, chạy bền. - Giải tán. 4-5 phút 2-3’ 1-2’ - HS thị phạm lại nd GV yêu cầu. - GV và HS quan sát, nhận xét. - ĐH củng cố 4 hàng ngang. - LT vừa điều khiển vừa thả lỏng - ĐH thả lỏng 4 hàng ngang so le - GV nhận xét, giao BT về nhà. - HS lắng nghe. €€€€€€€€€  ( LT )   ‚GV IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tuần: 36 Tiết: 71 NS:29/04/12 THI HỌC KÌ II: BÓNG CHUYỀN ------*****------ I.Mục Tiêu: 1. Kiến Thức: - Biết cách thực hiện Đệm bóng thấp tay theo nhóm 2 người. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản được Đệm bóng thấp tay theo nhóm 2 người. 3. Thái độ: Tích cực tập luyện và tham gia các hoạt động TDTT II. Chuẩn bị: - Học sinh: Vệ sinh sân tập - Giáo viên: bĩng chuyền, phiếu điểm. III.Các Hoạt Động Dạy Học Chủ Yếu: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp - Nhận lớp - Kiểm tra xỉ số - Phổ biến nội dung kiểm tra: Bóng Chuyền: - Kiểm tra Đệm bóng theo nhóm 2 người b. Khởi động: - Xoay cổ tay, xoay cổ chân. - Xoay cách tay, xoay khớp vai. - Xoay hông, gập khớp gối. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. 6-8’ (1-2’) (4-6’) - Lớp tập trung 3 hàng ngang: - BCS tập hợp lớp chỉnh đốn hàng ngũ báo cáo sỉ số cho GV. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ €GV -GV nói ngắn gọn nội dung-Yêu cầu HS tập luyện nghiêm túc, tự giác. -Lớp 3 hàng ngang, cự li dãn cách một dang tay, đứng so le. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Gv 2. Phần nội dung: * Nội dung kiểm tra - Kiểm tra Đệm bóng theo nhóm 2 người * Cách xếp loại: - Đạt: thực hiện được kỹ thuật động tác. Đệm tốt 10 quả. - Chưa đạt: thực hiện được kỹ thuật động tác chưa tốt. Đệm dưới 10 quả. 30-32’ --Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 2 HS. - Mỗi HS tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp đặc biệt, GV cho kiểm tra lần 2. - Lớp thành 2 hàng ngang: €€€€€€€€€€ nam € GV €€€€€€€€€€ nữ -GV quan sát và nhận xét ghi điểm. 3. Phần Kết Thúc: -Thả lỏng. -Nhận xét-Đánh giá tiết học: -Hướng dẫn HS về nhà: + Tập thêm chuyền bóng cao tay -Xuống lớp 4-5’ -BCS tập hợp lớp 3 hàng ngang: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ €GV -Biểu dương HS tập luyện tốt. -Giao bài tập về nhà cho HS tập luyện thêm. Nhắc nhở HS chưa tốt, chưa nghiêm túc. - GV hô: “Giải tán”. D. Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tuần: 36 Tiết:72 NS: 02/05/12 ÔN TẬP RLTT NHẢY CAO ˜–>—™ I.Mục Tiêu: 1. Kiến Thức: - Biết cách thực hiện 1 số động tác bổ trợ, phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua“. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản được 1 số động tác bổ trợ, phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua“. 3. Thái độ: Tích cực tập luyện và tham gia các hoạt động TDTT II. Chuẩn bị: - Học sinh: Vệ sinh sân tập - Giáo viên: bĩng chuyềnï. III.Các Hoạt Động Dạy Học Chủ Yếu: PHẦN & NỘI DUNG THỜI GIAN & ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. Phần Mở Đầu : 1.Nhận lớp : - GV kiểm tra sỉ số, sức khoẻ, trang phục học sinh. - GV phổ biến nội dung: Ôn 1 số động tác bổ trợ, phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua“. 2. Khởi động : - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân trường . - Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, cánh tay, hông, gối. - Ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. - Ném bóng trực tiếp và gián tiếp 6 -8 phút 1-2’ 4-6’ 1 vòng sân 2l x 8n 2l x 8n 1-2l x 15m 3 – 6 lần - Lớp tập trung 4 hàng ngang: - BCS tập hợp lớp chỉnh đốn hàng ngũ báo cáo sỉ số cho GV. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ €GV -GV nói ngắn gọn nội dung-Yêu cầu HS tập luyện nghiêm túc, tự giác. -Lớp 4 hàng ngang, cự li dãn cách một dang tay, đứng so le. € € € € € € €€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Gv B. Phần Cơ Bản : Nhảy cao : *. Ôn : - Đá lăng trước. - Đá lăng trước – sau. - Đi 1 – 3 bước – giậm nhảy – đá lăng ( kết hợp với đánh tay ) - Chạy 1 – 3 – 5 bước giậm nhảy – đá lăng (không qua xà ) - Chạy đà 3 – 5 – 7 – 9 bước - giậm nhảy – trên không – tiếp đấtø (qua xà thấp đến cao dần) 30-32phút 2l x 8n // 2-3lần 2– 3 lần 2 – 3 lần Phương pháp * Khởi động xong GV chia nhóm (nam, nữ hoặc tổ) nhóm nữ ôn BC trước, nhóm nam học NC trước, ngược lại. - GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai. - NT vừa điều khiển, vừa tập. - HS tập theo lệnh nhóm trưỡng. - ĐH đá lăng 2 h ngang so le. - ĐH tập chạy đà 2 hàng dọc. Hố cát Xà ‚GV Hướng chạy đà - GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai. - NT vừa điều khiển, vừa tập. - HS tập theo lệnh nhóm trưỡng. C. Phần Kết Thúc : 1.Củng cố bài học : Gọi vài HS lên thị phạm lại : Chạy đà - giậm nhảy – qua xa – tiếp đất. Phát bóng thấp tay, cao tay, luật bóng chuyền(đã củng cố ở trên) 2. Hồi tỉnh : - Làm động tác hít thở sâu. - Rủ chân, rủ tay,rung đùi. 3.Dặn dò, xuống lớp : - Gv nhận xét lớp học - BT về nhà: + Ôn c đà – g nhảy – qua xà – tiếp đất. - Giải tán. 4-5 phút - HS thị phạm lại nd GV yêu cầu. - GV và HS quan sát, nhận xét. - ĐH củng cố 4 hàng ngang. - LT vừa điều khiển vừa thả lỏng - ĐH thả lỏng 4 hàng ngang so le - GV nhận xét, giao BT về nhà. - HS lắng nghe. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€  ( LT )   ‚GV D. Rút kinh nghiệm tiết dạy:

File đính kèm:

  • docTHE DUC 8 HK II.doc