Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 39 đến Tiết 46

A. Mục tiêu.

a. Về kiến thức

 - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ nhảy xa.

 - Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân, chuyên cầu theo nhóm.

 - Biết cách thực hiện chơi một số trò chơi.

b. Về kỹ năng .

 - Thực hiện được một số động tác bổ trợ nhảy xa.

 - Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân, chuyên cầu theo nhóm.

 - Thực hiện được một số trò chơi.

c. Về thái độ hành vi .

 - Có ý thức tự giác học môn TD.

 - Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khỏe mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ.

 - Thực hiện nếp sống lành mạnh, không uống bia, rượu hút thuốc lá và dùng các chất ma túy.

B. Tiến trình bài dạy

I. Phần mớ đầu:

1. Nhận lớp:

GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.

Phổ biến nội dung bài học.

2. Khởi động:

ĐT tay cao, vặn mình ,tay ngực, bước với, bụng, chân, phối hợp .

xoay khớp cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay bả vai, hông, đầu gối, ép các dây chằng dọc, ngang.

3. Kiểm tra bài cũ:

? Em thực hiện kĩ thuật tâng cầu bằng đùi.

 

doc10 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 39 đến Tiết 46, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xa. Tập nhảy dây. 6 . Rút kinh nghiệm : Tuần : 22 ns : Tiết : 43 nd : NHẢY XA - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN - Nhảy xa : Ôn chạy đà 5 – 7 bước giậm nhảy bật cao tiếp đất bằng hai chân, chạy đà 5 – 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. Học kĩ thuật trên không và tiếp đất. - Đá cầu : Ôn các động tác - Chạy bền : luyện tập A. Mục tiêu. a. Về kiến thức - Biết cách thực hiện đi chạy đà 3 – 5 – 7 bước giậm nhảy, giai đoạn trên không và tiếp đất. - Biết cách thực hiện tâng búng cầu, giật cầu, chuyền cầu theo nhóm2, 3 người.. - Biết thực hiện một số trò chơi. b. Về kỹ năng . - Thực hiện cơ bản đúng đi chạy đà 3 – 5 – 7 bước giậm nhảy. - Thực hiện cơ bản đúng tâng búng cầu, giật cầu, chuyền cầu theo nhóm2, 3 người.. - Biết thực hiện một số trò chơi. c. Về thái độ hành vi . - Có ý thức tự giác học môn TD. - Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khỏe mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ. - Thực hiện nếp sống lành mạnh, không uống bia, rượu hút thuốc lá và dùng các chất ma túy. B. Tiến trình bài dạy I. Phần mớ đầu: 1. Nhận lớp: GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung bài học. 2. Khởi động: ĐT tay cao, vặn mình ,tay ngực, bước với, bụng, chân, phối hợp . xoay khớp cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay bả vai, hông, đầu gối, ép các dây chằng dọc, ngang. 3. Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy thực hiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Hoạt động NỘI DUNG G/V giới thiệu N/D bài dạy G/V củng cố N/D học tổ chức cho HS ôn GV chia nhóm cho H/S học quay vòng Nhóm 1 Nữ Nhảy xa Nhóm 2 Nam đá cầu Mỗi nhóm tập 1 nội dung. GV sắp sếp nội dung ôn luyện cho HS & đảo lại các nội dung tập luyện N/D mới G/V làm mẫu phân tích kỹ thuật ngắn gọn rễ hiểu HS quan sát rễ. G/V tổ chức cho HS 2 nhóm tập luyện 2 nhóm trưởng điều khiển tập luyện. Tập bổ trợ GV cho tập đội hình hàng ngang dọc. € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV Đội hình tập bổ trợ ************* Hố cát € Đội hình nhảy xa GV GV cho thứ tự từng em thực hiện một GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện và sửa sai cho HS như: Chân giậm thu quá sớm thiếu tư thế bước bộ GV làm mẫu lại hoặc cho HS quan sát tranh GV làm mẫu và phân tích 1 lần. GV cho HS tập tự do tại sân. GV cho 2 em tập với nhau động tác đỡ cầu, chuyền cầu. GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện và sửa sai cho HS như: Chưa chuyền cầu chính sác như quá mạnh hoặc yếu. Sửa sai tập mô phỏng hoặc quan sát tranh. GV tổ chức cho HS luyện tập theo vòng tròn II. Phần cơ bản: Giới thiệu N/D bài học 1. Nhảy xa. - Tập một số ĐT bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh của chân. + Bật hai chân tại chỗ, bật xa, bật cóc, nhảy lò cò bằng một chân, nhảy dây đơn,. - Ôn chạy đà 5 – 7 bước giậm nhảy bật cao tiếp đất bằng hai chân, chạy đà 5 – 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. - Học kĩ thuật trên không và tiếp đất. 2. Đá cầu: - Ôn một số ĐT bổ trợ, đá lăng trước, sau, ngồi xuống đứng lên bằng một chân. - Ôn các động tác tâng búng cầu, giật cầu, chuyền cầu theo nhóm 2, 3 người. 3. Chạy bền: - Luyện tập III. Phần kết thúc. 4 . Củng cố : Hồi tĩnh thả lỏng Nhận xét đánh giá tiết học 5. Dặn dò : Giao bài tập về nhà, hướng dẫn tập ở nhà Tập động tác bật xa. Tập nhảy dây. 6 . Rút kinh nghiệm : Tuần : 22 ns : Tiết : 44 nd : NHẢY XA - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN - Nhảy xa : Ôn kĩ thuật nhảy sa kiểu “Ngồi”, trò chơi và một số động tác bổ trợ - Đá cầu : Luyện tập - Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên nam 800m nữ 600m. A. Mục tiêu. a. Về kiến thức - Biết cách thực hiện toàn bộ kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” và một số trò chơi động tác bổ trợ. - Biết cách thực hiện tâng búng cầu, giật cầu, chuyền cầu theo nhóm2, 3 người.. - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên và một số ĐT hồi tĩnh sau khi chạy. b. Về kỹ năng . - Thực hiện được nhảy xa kiểu “Ngồi” và một số trò chơi động tác bổ trợ. - Thực hiện cơ bản đúng tâng búng cầu, giật cầu, chuyền cầu theo nhóm2, 3 người.. - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. c. Về thái độ hành vi . - Có ý thức tự giác học môn TD. - Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khỏe mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ. - Thực hiện nếp sống lành mạnh, không uống bia, rượu hút thuốc lá và dùng các chất ma túy. B. Tiến trình bài dạy I. Phần mớ đầu: 1. Nhận lớp: GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung bài học. 2. Khởi động: ĐT tay cao, vặn mình ,tay ngực, bước với, bụng, chân, phối hợp . xoay khớp cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay bả vai, hông, đầu gối, ép các dây chằng dọc, ngang 3. Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy thực hiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Hoạt động NỘI DUNG G/V giới thiệu N/D bài dạy G/V củng cố N/D học tổ chức cho HS ôn GV chia nhóm cho H/S học quay vòng Nhóm 1 Nữ Nhảy xa Nhóm 2 Nam đá cầu Mỗi nhóm tập 1 nội dung. GV sắp sếp nội dung ôn luyện cho HS & đảo lại các nội dung tập luyện N/D mới G/V làm mẫu phân tích kỹ thuật ngắn gọn rễ hiểu HS quan sát rễ. G/V tổ chức cho HS 2 nhóm tập luyện 2 nhóm trưởng điều khiển tập luyện. Tập bổ trợ GV cho tập đội hình hàng ngang dọc. € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV Đội hình tập bổ trợ ************* Hố cát € Đội hình nhảy xa GV GV cho thứ tự từng em thực hiện một GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện và sửa sai cho HS như: Chân giậm thu quá sớm thiếu tư thế bước bộ GV làm mẫu lại hoặc cho HS quan sát tranh GV làm mẫu và phân tích 1 lần. GV cho HS tập tự do tại sân. GV cho 2 em tập với nhau động tác đỡ cầu, chuyền cầu. GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện và sửa sai cho HS như: Chưa chuyền cầu chính sác như quá mạnh hoặc yếu. Sửa sai tập mô phỏng hoặc quan sát tranh GV cho HS chạy theo nhóm nam, nữ riêng theo hình e níp GV nhắc nhở HS cách hít thở và phân phối sức khi chạy G/V gọi 4 - 6 HS lên biểu diễn H/S còn lại quan sát nhận xét, GV bổ xung, nhận xét II. Phần cơ bản: Giới thiệu N/D bài học 1. Nhảy xa. - Tập một số ĐT bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh của chân. + Bật hai chân tại chỗ, bật xa, bật cóc, nhảy lò cò bằng một chân, nhảy dây đơn,. - Ôn kĩ thuật nhảy sa kiểu “Ngồi”. - Trò chơi nhảy ngựa 2. Đá cầu: - Ôn một số ĐT bổ trợ, đá lăng trước, sau, ngồi xuống đứng lên bằng một chân. - Ôn các động tác tâng búng cầu, giật cầu, chuyền cầu theo nhóm 2, 3 người. - Học đá cầu tấn công bằng mu bàn chân. 3. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên nam 800m nữ 600m. III. Phần kết thúc. 4 . Củng cố : Hồi tĩnh thả lỏng Nhận xét đánh giá tiết học 5. Dặn dò : Giao bài tập về nhà, hướng dẫn tập ở nhà Tập động tác bật xa. Tập nhảy dây. 6 . Rút kinh nghiệm : Tuần : 23 ns : Tiết : 45 – 46 nd : NHẢY XA - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN - Nhảy xa : Ôn kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”, trò chơi và một số động tác bổ trợ - Đá cầu : Ôn đá cầu .Luật đá cầu - Chạy bền : Trò chơi .Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên nam 800m nữ 600m. A. Mục tiêu. a. Về kiến thức - Biết cách thực hiện toàn bộ kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” và một số trò chơi động tác bổ trợ. - Biết cách thực hiện đá cầu tấn công bằng mu bàn chân, tâng cầu đá tấn công bằng mu bàn chân. - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên và một số ĐT hồi tĩnh sau khi chạy. b. Về kỹ năng . - Thực hiện được nhảy xa kiểu “Ngồi” và một số trò chơi động tác bổ trợ. - Thực hiện cơ bản đúng đá cầu tấn công bằng mu bàn chân, tâng cầu đá tấn công bằng mu bàn chân. - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. c. Về thái độ hành vi . - Có ý thức tự giác học môn TD. - Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khỏe mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ. - Thực hiện nếp sống lành mạnh, không uống bia, rượu hút thuốc lá và dùng các chất ma túy. B. Tiến trình bài dạy I. Phần mớ đầu: 1. Nhận lớp: GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung bài học. 2. Khởi động: ĐT tay cao, vặn mình ,tay ngực, bước với, bụng, chân, phối hợp . xoay khớp cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay bả vai, hông, đầu gối, ép các dây chằng dọc, ngang. 3. Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy thực hiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi Hoạt động NỘI DUNG G/V giới thiệu N/D bài dạy G/V củng cố N/D học tổ chức cho HS ôn GV chia nhóm cho H/S học quay vòng Nhóm 1 Nữ Nhảy xa Nhóm 2 Nam đá cầu Mỗi nhóm tập 1 nội dung. GV sắp sếp nội dung ôn luyện cho HS & đảo lại các nội dung tập luyện N/D mới G/V làm mẫu phân tích kỹ thuật ngắn gọn rễ hiểu HS quan sát rễ. G/V tổ chức cho HS 2 nhóm tập luyện 2 nhóm trưởng điều khiển tập luyện. Tập bổ trợ GV cho tập đội hình hàng ngang dọc. € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV Đội hình tập bổ trợ ************* Hố cát € Đội hình nhảy xa GV GV cho thứ tự từng em thực hiện một GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện và sửa sai cho HS như: Chân giậm thu quá sớm thiếu tư thế bước bộ GV làm mẫu lại hoặc cho HS quan sát tranh GV làm mẫu và phân tích 1 lần. GV cho HS tập tự do tại sân. GV cho 2 em tập với nhau động tác đỡ cầu, chuyền cầu. GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện và sửa sai cho HS như: Chưa chuyền cầu chính sác như quá mạnh hoặc yếu. GV cho HS chạy theo nhóm nam, nữ riêng theo hình e níp GV nhắc nhở HS cách hít thở và phân phối sức khi chạy G/V gọi 4 - 6 HS lên biểu diễn H/S còn lại quan sát nhận xét, GV bổ xung, nhận xét II. Phần cơ bản: Giới thiệu N/D bài học 1. Nhảy xa. - Tập một số ĐT bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh của chân. + Bật hai chân tại chỗ, bật xa, bật cóc, nhảy lò cò bằng một chân, nhảy dây đơn,. - Ôn kĩ thuật nhảy sa kiểu “Ngồi”. - Trò chơi nhảy ngựa 2. Đá cầu: - Ôn một số ĐT bổ trợ, đá lăng trước, sau, ngồi xuống đứng lên bằng một chân. - Ôn đá cầu tấn công bằng mu bàn chân. - Học tâng cầu đá tấn công bằng mu bàn chân. - Luật đá cầu 3. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên nam 800m nữ 600m. - Trò chơi zic –zắc III. Phần kết thúc. 4 . Củng cố : Hồi tĩnh thả lỏng Nhận xét đánh giá tiết học 5. Dặn dò : Giao bài tập về nhà, hướng dẫn tập ở nhà Tập động tác bật xa. Tập nhảy dây. 6 . Rút kinh nghiệm :

File đính kèm:

  • docGA td lop 8tuan 2023.doc