Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 37 đến 66 - Năm học 2012-2013

I .Mục tiêu :

1 Kiến thức : - Nhảy xa : Biết tên và cách thực hiện kĩ thuật đà 1 bước, 3 bước giậm nhảy đá lăng, trò chơi ‘nhảy ô tiếp sức’.

- Nhảy dây: biết tên và cách thực hiện 1 số động tác cơ bản trong nhảy dây như so dây, trao dây.

2. Kĩ năng : - Nhảy xa : thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật đà 1 bước, 3 bước giậm nhảy đá lăng, trò chơi ‘nhảy ô tiếp sức’.

- Nhảy dây : thực hiện cơ bản đúng 1 số động tác cơ bản trong nhảy dây như : so dây, trao dây.

3. Giáo dục : Ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, tự giác tích cực trong học tập.

II. Địa điểm - phương tiện :

- Tập luyện trên địa hình bằng phẳng của sân trường .

- Dụng cụ : Còi , dây.

III. Tiến trình lên lớp :

 

doc61 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 37 đến 66 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lại để thực hiện các đ/t thả lỏng hồi tĩnh ;thực hiện nhẹ nhàng hít thở sâu. - GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà . - GV và HS thực hiện xuống lớp. Tuần 33 Ngày soạn: 16/04/2012 Tiết 63: Ngày dạy: 19/04/2012 NHẢY CAO – CHẠY BỀN  I/ Mục tiêu: 1 Kiến thức : - Nhảy cao: biết tên và cách thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Chạy bền : biết cách thực hiện trên điều kiện tự nhiên. 2. Kĩ năng : - nhảy cao : thực hiện được kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Chạy bền : thực hiện được trên điều kiện tự nhiên. 3. Giáo dục : Ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, tự giác tích cực trong học tập. II. Địa điểm - phương tiện : - Tập luyện trên địa hình bằng phẳng của sân trường . - Dụng cụ : Cột, xà,niệm... III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ phần mở đầu : 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Chỉnh đốn đội hình - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động :Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. -Chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,chạy gót chạm mông - ép ngang ,ép dọc. - Đá lăng trước : - Đá lăng sang ngang . B. Phần cơ bản: 1.Nhảy cao : * Ôn : Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. * Ôn : hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua : chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất. *Củng cố : kĩ thuật nhảy cao. 3. Chạy bền : trên địa hình tự nhiên : + Nam : 550m. + Nữ : 45om. c.phần kết thúc : 1.Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. - Thực hiện 1 số động tác hồi tĩnh : vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác bổ trợ đã học của phần nhảy cao và luyện tập bóng chuyền và chạy bền . - Giải tán 6-8p 1-2p 1l 5-6p 2lx8n 30-32p 25-26p 6p 4-5p 2-3p 2x8 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động - GV cho HS ôn lại động tác đà 3 bước giậm nhảy đấ lăng. - Hs chú ý quan sát và tập luyện theo hướng dẫn của giáo viên. - GV quan sát, hướng dẫn và sửa sai cho từng HS. € €€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV làm mẫu lại cho hs quan sát, sau do chia nhóm cho học sinh tập luyện. - GV quan sat, sửa sai. - GV gọi 2 -3 HS lên thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - HS nhận xét, GV nhạn xét bổ xung và đánh giá. - GV cho hs chạy nhẹ nhàng rồi thu nhỏ vòng lại để thực hiện các đ/t thả lỏng hồi tĩnh ;thực hiện nhẹ nhàng hít thở sâu. - GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà . - GV và HS thực hiện xuống lớp. Tuần 34 Ngày soạn: 21/04/2012 Tiết 64: Ngày dạy: 24/04/2012 NHẢY CAO – CHẠY BỀN  I/ Mục tiêu: 1 Kiến thức : - Nhảy cao: biết tên và cách thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Chạy bền : biết cách thực hiện trên điều kiện tự nhiên. 2. Kĩ năng : - nhảy cao : thực hiện được kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Chạy bền : thực hiện được trên điều kiện tự nhiên. 3. Giáo dục : Ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, tự giác tích cực trong học tập. II. Địa điểm - phương tiện : - Tập luyện trên địa hình bằng phẳng của sân trường . - Dụng cụ : Cột, xà,niệm... III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ phần mở đầu : 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Chỉnh đốn đội hình - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động :Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. -Chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,chạy gót chạm mông - ép ngang ,ép dọc. - Đá lăng trước : - Đá lăng sang ngang . B. Phần cơ bản: 1.Nhảy cao : * Ôn : Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. * Ôn : hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua : chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất. *Củng cố : kĩ thuật nhảy cao. 3. Chạy bền : trên địa hình tự nhiên : + Nam : 550m. + Nữ : 45om. c.phần kết thúc : 1.Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. - Thực hiện 1 số động tác hồi tĩnh : vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác bổ trợ đã học của phần nhảy cao và luyện tập bóng chuyền và chạy bền . - Giải tán 6-8p 1-2p 1l 5-6p 2lx8n 30-32p 25-26p 6p 4-5p 2-3p 2x8 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động - GV cho HS ôn lại động tác đà 3 bước giậm nhảy đấ lăng. - Hs chú ý quan sát và tập luyện theo hướng dẫn của giáo viên. - GV quan sát, hướng dẫn và sửa sai cho từng HS. € €€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV làm mẫu lại cho hs quan sát, sau do chia nhóm cho học sinh tập luyện. - GV quan sat, sửa sai. - GV gọi 2 -3 HS lên thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - HS nhận xét, GV nhạn xét bổ xung và đánh giá. - GV cho hs chạy nhẹ nhàng rồi thu nhỏ vòng lại để thực hiện các đ/t thả lỏng hồi tĩnh ;thực hiện nhẹ nhàng hít thở sâu. - GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà . - GV và HS thực hiện xuống lớp. Tuần 34 Ngày soạn: 22/04/2012 Tiết 65: Ngày dạy: 26/04/2012 NHẢY CAO – CHẠY BỀN  I/ Mục tiêu: 1 Kiến thức : - Nhảy cao: biết tên và cách thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Chạy bền : biết cách thực hiện trên điều kiện tự nhiên. 2. Kĩ năng : - nhảy cao : thực hiện được kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Chạy bền : thực hiện được trên điều kiện tự nhiên. 3. Giáo dục : Ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, tự giác tích cực trong học tập. II. Địa điểm - phương tiện : - Tập luyện trên địa hình bằng phẳng của sân trường . - Dụng cụ : Cột, xà,niệm... III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ phần mở đầu : 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Chỉnh đốn đội hình - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động :Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. -Chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,chạy gót chạm mông - ép ngang ,ép dọc. - Đá lăng trước : - Đá lăng sang ngang . B. Phần cơ bản: 1.Nhảy cao : * Ôn : Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. * Ôn : hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua : chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất. *Củng cố : kĩ thuật nhảy cao. 3. Chạy bền : trên địa hình tự nhiên : + Nam : 550m. + Nữ : 45om. c.phần kết thúc : 1.Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. - Thực hiện 1 số động tác hồi tĩnh : vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác bổ trợ đã học của phần nhảy cao và luyện tập bóng chuyền và chạy bền . - Giải tán 6-8p 1-2p 1l 5-6p 2lx8n 30-32p 25-26p 6p 4-5p 2-3p 2x8 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động - GV cho HS ôn lại động tác đà 3 bước giậm nhảy đấ lăng. - Hs chú ý quan sát và tập luyện theo hướng dẫn của giáo viên. - GV quan sát, hướng dẫn và sửa sai cho từng HS. € €€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV làm mẫu lại cho hs quan sát, sau do chia nhóm cho học sinh tập luyện. - GV quan sat, sửa sai. - GV gọi 2 -3 HS lên thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - HS nhận xét, GV nhạn xét bổ xung và đánh giá. - GV cho hs chạy nhẹ nhàng rồi thu nhỏ vòng lại để thực hiện các đ/t thả lỏng hồi tĩnh ;thực hiện nhẹ nhàng hít thở sâu. - GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà . - GV và HS thực hiện xuống lớp. Tuần 34 Ngày soạn: 13/11/09 Tiết 66: Ngày dạy: 14/11/09 KIỂM TRA NHẢY CAO I .Mục tiêu : 1 Kiến thức : - Nhảy cao: Biết tên và cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu ‘bước qua ‘ (chạy đà-giậm nhảy-trên không- tiếp đấ t). 2. Kĩ năng : - Nhảy cao:thực hiên được 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu ‘bước qua ‘ (chạy đà-giậm nhảy-trên không- tiếp đấ t). 3. Giáo dục : Ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, tự giác tích cực trong học tập. II. Địa điểm - phương tiện : - Tập luyện trên địa hình bằng phẳng của sân trường . - Dụng cụ : cột, xà, nệm, thang điểm. III. Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ phần mở đầu : 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Chỉnh đốn đội hình - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết kiểm tra. 2 . Khởi động : Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. - Thực hiện 1 số động tác TD phát triển chung: Tay- ngực ;lưng - bụng ;lườn ; vặn mình ; chân ; toàn thân. -Chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,chạy gót chạm mông - ép ngang ,ép dọc. - Đá lăng trước : - Đá lăng sang ngang  B. Phần cơ bản: 1/ Noäi dung: Kieåm tra kyõ thuaät vaø thaønh tích nhaûy cao kieåu “Böôùc qua”. 2/ Toå chöùc kieåm tra: - Kieåm tra nam rieâng, nöõ rieâng. - Moãi HS ñöôïc nhaûy thöû moät laàn vaø chính thöùc ba laàn. - Möùc xaø toái thieåu: 0,9m (nam), 0,80m (nöõ). 3/ Caùch cho ñieåm: -9-10: Ñuùng kyõ thuaät caû 4 giai ñoaïn vaø vöôït qua ñöôïc möùc xaø qui định . - 7-8: Ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn chaïy ñaø vaø treân khoâng, vöôït qua ñöôïc möùc xaø quy ñònh. - 5-6: Ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn chaïy ñaø vaø treân khoâng nhöng khoâng qua ñöôïc möùc xaø quy ñònh. c.phần kết thúc : 1.Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. - Thực hiện 1 số động tác hồi tĩnh : vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác bổ trợ đã học của phần bật nhảy ,bật xa, luyện tập tâng cầu và chạy bền - Công bố điểm cho HS. - Giải tán 6-8p 1-2p 1l 1l 5-6p 2x8 30-32p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p 1l - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động * Phương pháp tổ chức : - GV đa ra nội dung và yêu cầu kiểm tra: - Kiểm tra lần lượt theo danh sách . - Mỗi em chỉ được kiểm tra thử 1 lần và ba lần nhảy chính thức - Kiểm tra theo tốp 3-4HS. - GV quan sát đánh giá. Giai ñoaïn chaïy ñaø Giai ñoaïn giaäm nhaûy- treân khoâng- tieáp ñaát Đội hình kiểm tra - GV cho hs chạy nhẹ nhàng rồi thu nhỏ vòng lại để thực hiện các đ/t thả lỏng hồi tĩnh ;thực hiện nhẹ nhàng hít thở sâu. - GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà - GV và HS thực hiện xuống lớp

File đính kèm:

  • docthe duc 8 ki II chuan giam tai.doc