Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010

A. Mục tiêu:

 - Kiến thức :

 - Một số phương pháp tâp luyện phát triển sức bền

 - Kỹ năng :

 - hs năm được phương pháp tập luyện và thực hiện tốt nội dung bài học

 

B: ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

 - Địa điểm :

 Lớp học

 - Phương tiện :

 Thầy :Giáo án –tranh ảnh

 Trò :sách vở học trong lớp

 

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I.Mở đầu

1.Nhận lớp

. - Giáo viên nhận lớp. Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, nhắc nhở tinh thần học tập.

- Giới thiệu bài học: - Một số hướng dẫn tập luyện sức bền .

II. PHẦN CƠ BẢN

 - Giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6,7,8 chuẩn bị cho việc học tập ở chương trình lớp 9.

- Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn.

- Có sự tăng tiến về thể lực.

 - Biết vận dụng những điều đã học vào nếp sống sinh hoạt

 

doc176 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/02/2021 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chân - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân ; - Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân , di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái ) III. Phần kết thúc 1. Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. 2. Nhận xét: - Gv nhận xét bài học 3.Giao bài về nhà : - Ôn tập một số động tác bổ trợ 4.Xuống lớp : 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 2l 2l 2l 10 Phút 30 phút 5 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ - GV kiểm tra học sinh, nhận xét - GV cho học sinh ôn tập, GV quan sát chỉnh sửa cho học sinh - HS thực hiện ôn luyện - Quan sát và sửa sai X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV phổ biến nội dung ôn luyện HS ôn theo nhóm GV quan sát sửa sai X X X X X X X X X X X X X X Nhóm ôn bước chếch trái- chếch phải X X X X X X X X X X X X X X - Nhóm ôn tâng cầu bằng mu bàn chân GV làm mẫu cho học sinh quan sát Cho học sinh thực hiên GV quan sát rồi chỉnh sửa - GV điều khiển lớp thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV nhận xét buổi học - GV giao bài tập về nhà - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “Giải tán ” – cả lớp đồng thanh hô “khoẻ”” D. Rút kinh nghiệm : ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết : 64 - đá cầu : ôn đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân ; một số bài tập phối hợp A. mục tiêu : - Kiến thức : Học sinh thực hiện tốt đá cầu : ôn đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân ; một số bài tập phối hợp - Kĩ năng : Học sinh thực hiện các động tác tương đối chính xác B. Địa điểm , phương tiện : - Địa điểm : Sân trường - Phương tiện : Còi , đồng hồ, đệm nhảy, ván giậm, bóng ném C.Tiến trình lên lớp : Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập trung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động riêng + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông 3.Kiểm tra bài cũ. - Kiểm tra 2 học sinh thực hiện tâng cầu bằng đùi II. Phần cơ bản Đá cầu : đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân ; Học : đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân , di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái ) III. Phần kết thúc 1. Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. 2. Nhận xét: - Gv nhận xét bài học 3.Giao bài về nhà : - Ôn tập một số động tác bổ trợ 4.Xuống lớp : 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 2l 2l 2l 10 Phút 30 phút 5 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ - GV kiểm tra học sinh, nhận xét - GV cho học sinh ôn tập, GV quan sát chỉnh sửa cho học sinh - HS thực hiện ôn luyện - Quan sát và sửa sai X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV phổ biến nội dung ôn luyện HS ôn theo nhóm GV quan sát sửa sai X X X X X X X X X X X X X X Nhóm ôn bước chếch trái- chếch phải X X X X X X X X X X X X X X - Nhóm ôn tâng cầu bằng mu bàn chân GV làm mẫu cho học sinh quan sát Cho học sinh thực hiên GV quan sát rồi chỉnh sửa - GV điều khiển lớp thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV nhận xét buổi học - GV giao bài tập về nhà - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “Giải tán ” – cả lớp đồng thanh hô “khoẻ”” D. Rút kinh nghiệm : ......................................................................................................................................................... Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết : 65 - đá cầu : ôn đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, phát cầu cao chân nghiêng mình ; học : một số bài tập phối hợp đấu tập A. mục tiêu : - Kiến thức : Học sinh thực hiện tốt đá cầu : ôn đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, phát cầu cao chân nghiêng mình ; học : một số bài tập phối hợp đấu tập - Kĩ năng : Học sinh thực hiện các động tác tương đối chính xác B. Địa điểm , phương tiện : - Địa điểm : Sân trường - Phương tiện : Còi , đồng hồ, đệm nhảy, ván giậm, bóng ném C.Tiến trình lên lớp : Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập trung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động riêng + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông 3.Kiểm tra bài cũ. - Kiểm tra 2 học sinh thực hiện tâng cầu bằng đùi II. Phần cơ bản Đá cầu : đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân ; Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân , di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái ) III. Phần kết thúc 1. Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. 2. Nhận xét: - Gv nhận xét bài học 3.Giao bài về nhà : - Ôn tập một số động tác bổ trợ 4.Xuống lớp : 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 2l 2l 2l 10 Phút 30 phút 5 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ - GV kiểm tra học sinh, nhận xét - GV cho học sinh ôn tập, GV quan sát chỉnh sửa cho học sinh - HS thực hiện ôn luyện - Quan sát và sửa sai X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV phổ biến nội dung ôn luyện HS ôn theo nhóm GV quan sát sửa sai X X X X X X X X X X X X X X Nhóm ôn bước chếch trái- chếch phải X X X X X X X X X X X X X X - Nhóm ôn tâng cầu bằng mu bàn chân GV làm mẫu cho học sinh quan sát Cho học sinh thực hiên GV quan sát rồi chỉnh sửa - GV điều khiển lớp thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV nhận xét buổi học - GV giao bài tập về nhà - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “Giải tán ” – cả lớp đồng thanh hô “khoẻ”” D. Rút kinh nghiệm : ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết : 66 - đá cầu : ôn đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, phát cầu cao chân nghiêng mình ; học : một số bài tập phối hợp đấu tập A. mục tiêu : - Kiến thức : Học sinh thực hiện tốt đá cầu : ôn đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, phát cầu cao chân nghiêng mình ; học : một số bài tập phối hợp đấu tập - Kĩ năng : Học sinh thực hiện các động tác tương đối chính xác B. Địa điểm , phương tiện : - Địa điểm : Sân trường - Phương tiện : Còi , đồng hồ, đệm nhảy, ván giậm, bóng ném C.Tiến trình lên lớp : Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập trung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động riêng + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông 3.Kiểm tra bài cũ. - Kiểm tra 2 học sinh thực hiện tâng cầu bằng đùi II. Phần cơ bản Đá cầu : đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân ; Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân , di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái ) III. Phần kết thúc 1. Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. 2. Nhận xét: - Gv nhận xét bài học 3.Giao bài về nhà : - Ôn tập một số động tác bổ trợ 4.Xuống lớp : 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 2l 2l 2l 10 Phút 30 phút 5 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. - GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ - GV kiểm tra học sinh, nhận xét - GV cho học sinh ôn tập, GV quan sát chỉnh sửa cho học sinh - HS thực hiện ôn luyện - Quan sát và sửa sai X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV phổ biến nội dung ôn luyện HS ôn theo nhóm GV quan sát sửa sai X X X X X X X X X X X X X X Nhóm ôn bước chếch trái- chếch phải X X X X X X X X X X X X X X - Nhóm ôn tâng cầu bằng mu bàn chân GV làm mẫu cho học sinh quan sát Cho học sinh thực hiên GV quan sát rồi chỉnh sửa - GV điều khiển lớp thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV nhận xét buổi học - GV giao bài tập về nhà - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “Giải tán ” – cả lớp đồng thanh hô “khoẻ”” D. Rút kinh nghiệm : ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE 9.doc