Giáo án môn Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 4, Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1.Kiến thức

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam

- Hiểu được những bài học truyền thống dựng nước và giữ nước; ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta.

2.Thái độ tình cảm, tư tưởng

- Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống của dân tộc Việt Nam

- Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.

- Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

B. THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC

- Giáo viên: Giáo án của giáo, sổ ghi đầu bài, sổ điểm danh, GDQP 10 – NXBGD, 2001, sơ đầu bài giảng 1, một số trận đánh tiêu biểu của tổ tiên, phấn và que chỉ sơ đồ.

+ Chuẩn bị nội dung, nghiên cứu sách giáo khoa và các tài liệu liên quan đến bài học: những sự kiện lịch sử tiêu biểu, nhân vật điển hình để minh chứng cho các bài học.

+ Phương tiện dạy học

- Học sinh:

+ Chuẩn bị đọc trước nội dung bài học.

+ Vận dụng kiến thức các môn học khác đã học ở cấp Trung học cơ sở, nhất là môn Lịch sử để nghiên cứu khi học bài này.

C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

a. Kiểm tra bài cũ (4 phút):

Câu hỏi: Hãy nêu truyền thống cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện.?

b. Giới thiệu bài mới (1 phút): Giáo viên giới thiệu gián tiếp hoặc trực tiếp nội dung bài tiếp theo.

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 4, Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần dạy: 4 Tiết PPCT: 4 Ngày soạn: Tên bài giảng: BÀI 1. TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM (tt) -----o0o----- A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Kiến thức - Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam - Hiểu được những bài học truyền thống dựng nước và giữ nước; ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta. 2.Thái độ tình cảm, tư tưởng - Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống của dân tộc Việt Nam - Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc. - Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. B. THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC - Giáo viên: Giáo án của giáo, sổ ghi đầu bài, sổ điểm danh, GDQP 10 – NXBGD, 2001, sơ đầu bài giảng 1, một số trận đánh tiêu biểu của tổ tiên, phấn và que chỉ sơ đồ. + Chuẩn bị nội dung, nghiên cứu sách giáo khoa và các tài liệu liên quan đến bài học: những sự kiện lịch sử tiêu biểu, nhân vật điển hình để minh chứng cho các bài học. + Phương tiện dạy học - Học sinh: + Chuẩn bị đọc trước nội dung bài học. + Vận dụng kiến thức các môn học khác đã học ở cấp Trung học cơ sở, nhất là môn Lịch sử để nghiên cứu khi học bài này. C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC a. Kiểm tra bài cũ (4 phút): Câu hỏi: Hãy nêu truyền thống cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện.? b. Giới thiệu bài mới (1 phút): Giáo viên giới thiệu gián tiếp hoặc trực tiếp nội dung bài tiếp theo. c. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung - Giáo viên giảng: + Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, đoàn kết quốc tế như là một tất yếu, tinh thần đó được đặc biệt thể hiện trong thời đại Hồ Chí Minh + Hãy nêu những mối quan hệ của Việt Nam trong thời kì chiến tranh giải phóng dân tộc? + Giáo viên nhận xét, giải thích - Giáo viên giảng: đây là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kì, thể hiện trong lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang Cách mạng tháng Tám 1945 đến cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ - Lắng nghe giáo viên và ghi chép những sự kiện cần thiết. - Ba nước Đông Dương, Liên Xô, - Học sinh lắng nghe II. TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA DÂN TỘC TA TRONG SỰ NGHIỆP ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC 5.Truyền thống đoàn kết quốc tế - Đoàn kết với các nước Đông Dương và các nước khác trên thế giới - Nhằm tăng cường đoàn kết, cùng chống lại sự thống trị của kẻ thù xâm lược 6. Truyền thống một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, đánh thắng thực dân Pháp, sau đó là đế quốc Mĩ. - Trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội d. Sơ kết bài học. - Truyền thống đoàn kết quốc tế - Truyền thống một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam Củng cố - dặn dò: Các đồng chí về ôn tập lại nội dung bài số 1 chuẩn bị nội dung bài 2.

File đính kèm:

  • docGiao an tiet 4.doc